Budování I. koridoru pokračuje dalším úsekem

» Návrat

Pridané: 1.3.2013 13:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Budování I. koridoru pokračuje dalším úsekem Včera před polednem se na prvním nástupišti holešovického nádraží odehrálo malé shromáždění, při němž bylo proneseno něco případných slov a poté došlo na poklepání kolejnice, což je jev provázející u nás už tradičně slavnostní zahajování železničních staveb. A že to tentokrát byl významný projekt s názvem „Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice“, nemohly u toho chybět ani VLAKY.NET.

 
 
 
 
 
 
Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájí evropský projekt optimalizace úseku mezi pražskou Bubenčí a Holešovicemi. Zhotovitelem bude Sdružení Bubeneč – Holešovice, které tvoří společnosti Metrostav a Subterra. V rámci stavby dojde kromě plánované modernizace železničního svršku a zabezpečovacího zařízení i na vybudování zcela nové zastávky včetně podchodu pro pěší, opravy desítek výhybek nebo postavení kilometru a půl protihlukových stěn. Stavba s celkovými investičními náklady v hodnotě 1,3 miliardy korun bude dokončena v roce 2015, stálo v průvodce pozvánky, která na místo přivedla našeho fotoreportéra.
 

Pozvánka na akci
 
A text pokračoval: Optimalizovaný úsek Bubeneč – Holešovice je z hlediska mezinárodního součástí IV. multimodálního panevropského koridoru Berlín – Děčín – Praha – Brno – Břeclav – Vídeň. Z pohledu vnitrostátní vybrané železniční sítě je součástí I. tranzitního železničního koridoru. V neposlední řadě je řešený úsek součástí železničního uzlu Praha s hlavními provozními úkoly přivedení cílové osobní dopravy do centrálních nádraží Praha hl. n. a Praha Masarykovo nádraží a cílové nákladní dopravy do žst. Praha - Libeň nebo naopak odvedení tranzitní osobní a nákladní dopravy mimo nádraží centrální Prahy. Více pak prozradila zveřejněná zakázka.
 

Podoba holešovického nádraží ze dne 15.9.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Zatímco ve zdůvodnění zakázky byl akcentován její mezinárodní rozměr, Pražany zajímala z tohoto pohledu marginální část projektu, totiž vybudování nové železniční zastávky Praha-Podbaba, jedné z několika plánovaných. Tato měla být postavena souběžně s novou konečnou tramvajové linky, k čemuž však kvůli někdejší ministerské stopce železničním stavbám dojít nemohlo, což vyvolalo poněkud absurdní situaci. Nebyla to absurdita jediná, která záměr provázela – jistý občan proti němu léta bojoval, naštěstí neúspěšně. Město naopak prodloužení tramvajové trati i formálně ocenilo. Nyní konečně dojde na propojení vlaků a tramvají.
 

Vizualizace tramvajové smyčky u železniční zastávky Praha-Podbaba; zdroj: www.urm.cz
 
Pod slůvkem „nyní“ se skrývá rok 2015, kdy má být zakázka dokončena. Podívejme se nyní na průběh jejího zadání. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 2.7.2012 zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a jeho výsledek byl oznámen dne 30.11.2012 zákonem požadovanou zprávou zadavatele. Z ní lze vyčíst, že do výběrového řízení se přihlásilo celkem 9 uchazečů (včetně zahraničních) a hlavním kritériem výběru byla nejnižší cena. Téhož dne byla podepsána smlouva o dílo, která mohla být naplňována na základě už dříve vydaného stavebního povolení. Přípravné práce stavby byly ve stanici Praha-Holešovice zahájeny už na počátku tohoto roku. 
 

Práce v kolejišti stanice Praha-Holešovice slavnostní zahájení stavby předběhly © Jiří Řechka
 
Ty se ovšem týkaly zejména přípravy staveniště a ještě se cestující veřejnosti nedotkly, na rozdíl od vlastní stavební činnosti, která bude zahájena zítra. Nepřetržitá výluka první (liché) skupiny staničních kolejí a obou koncových částí stanice potrvá od 2. 3. do 7. 6. 2013. Ve výluce budou provedeny všechny stavební práce týkající se této části nádraží. Druhá nepřetržitá výluka zahrnující zbylé koleje včetně části odbočky Stromovka bude podle ročního plánu výluk trvat od 15. 6. do 20. 9. 2013, píše se ve včerejší tiskové zprávě. Krom ovšem dalších podrobností o stavbě, z nichž pro vaše pohodlí vyjímáme přehled hlavních technických dat:
 
Informace o projektu
železniční svršek
nová staniční kolej UIC 60
5 990 m
nová traťová kolej UIC 60
2 405 m
nová staniční kolej S 49
2 060 m
nová traťová kolej S 49
175 m
nové výhybky
27 ks
železniční spodek
nová vnější nástupiště zastávky Praha-Podbaba (výška nástupiště 550 mm)
2x 200 m
úprava ostrovních nástupišť žst. Praha-Holešovice
(výška nástupiště 550 mm)
346 m
 
2x 400 m
mosty
sanační opatření
8 ks
nová konstrukce
1 ks
nový podchod včetně ramp, schodiště a jejich zastřešení
1 ks
propustky
zaslepení a zafoukání
2 ks
protihluková opatření
protihluková zeď
1 465 m
individuální opatření
cca 58 objektů
pozemní objekty, demolice, zastřešení
demolice pozemních objektů
205 m3
nové zastřešení na nástupištích (Praha Podbaba)
1 075 m2
úprava zastřešení nástupišť
(přístřešky Praha Holešovice)
1 950 m
316 m2
trakční vedení (délky elektrizovaných kolejí)
demontáž stávajícího trakčního vedení
23 000 m
stavební úprava trakčního vedení
23 000 m

A shrnutí základních informací (které už z části známe, ale tady budou na jednom místě) o stavbě s názvem „Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice“. Jejím zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, projektantem IKP Consulting Engineers, s.r.o. a zhotovitelem „Sdružení Bubeneč – Holešovice“, tvořené akciovými společnostmi Metrostav (vedoucí) a Subterra. Na úhradě celkových investičních nákladů ve výši cca 936 583 000 Kč a vlastních investic s vysoutěženou cenou 738 064 475 Kč bez DPH se bude podílet Státní fond dopravní infrastruktury a Fond soudržnosti - Operační program Doprava.


Mechanismů i pracovníků na stavbě bude v nadcházejícím období přibývat © Jiří Řechka

Co však v tiskové zprávě nenajdete, je odpověď na otázku, která u podobných projektů naše čtenáře obvykle zajímá, totiž zvýšení traťové rychlosti. Podle jednoho dokumentu Ministerstva dopravy (v němž lze nalézt i některé další možná zajímavé informace) má tato hodnota dosáhnout „pouhých“ 115 kilometrů za hodinu. A v textu tiskového sdělení trochu zapadá skutečnost, že zbudování zastávky Praha-Podbaba povede k ukončení obsluhy železniční stanice Praha-Bubeneč osobní dopravou. Tak či onak, včera slavnostně odklepnutá optimalizace uvedeného traťového úseku je jistě dalším kladným počinem ve vylepšování naší železniční sítě. 
 

Představitelé zhotovitele, zadavatele i financiéra si rozebrali čtyři kladívka, páté marně čekalo
na zástupce ministerstva dopravy © Jiří Řechka
 
Slavnostní akt zahájil a moderoval tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) Mgr. Jakub Ptačinský a v jeho průběhu se u mikrofonu postupně vystřídali náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Ing. Petr Šlegr za zadavatele zakázky, tajemník Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Ivo Vykydal za hlavního financiéra a generální ředitel a.s. Metrostav Ing. Pavel Pilát za vedoucího dodavatele. Přítomen byl i představitel dodavatele druhého, obchodní ředitel a.s. Subterra Ing. Jiří Tesař. Důstojná atmosféra slavnosti netrpěla ani tak nepřítomností zástupce ministerstva dopravy, jako objektivními vlivy.
 

Staniční rozhlas si vynutil úsměvnou přestávku ve vážném projevu © Jiří Řechka
 
Dalším zdrojem rušivých vlivů byl pochopitelně sám provoz ve stanici, jehož hustota však naopak mohla působit pozitivně, protože podtrhovala význam zahajovanou stavbou dotčeného traťového úseku. A to jak v dopravě osobní (regionální, dálkové a mezinárodní), tak i nákladní. To pak umožnilo našemu pražskému reportérovi prostřídat obvyklé záběry činitelů u mikrofonu snímky národu vlakofilnímu jistě bližšími, které najdete v připojené galerii v relativně hojném počtu. Věřme, že se ze stejného zdroje dočkáme také poněkud záživnějšího pokračování tohoto možná nepříliš stravitelného článku, už o stavbě samotné a provozu během ní.
 

„Uhelka“ s nákladním vlakem opouští holešovické nádraží © Jiří Řechka
Prameny a odkazy:
 1. Ministerstvo dopravy
 2. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 3. Státní fond dopravní infrastruktury
 4. IKP Consulting Engineers – oficiální stránky
 5. Metrostav – oficiální stránky
 6. Subterra a.s. - stavební společnost - podzemní a pozemní stavitelství – oficiální stránky
 7. První železniční koridor - Wikipedie
 8. Železniční trať Praha - Vraňany - Děčín - Wikipedie
 9. Nádraží Praha-Holešovice - Wikipedie
 10. Tramvajová trať Vítězné náměstí - Podbaba - Wikipedie
 11. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: E 168.182-2 přijíždí na holešovické nádraží s nákladním vlakem po ještě neoptimalizovaném úseku
© Jiří Řechka

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 42     Stránky: / 2        

Foto 28.2.2013 - Praha-Holešovice: Odbavovací hala © Ji ...

Foto 28.2.2013 - Praha-Holešovice: Podchod k nástupiští ...

Foto 28.2.2013 - Praha-Holešovice: Příprava na slavnost ...

Foto 28.2.2013 - Praha-Holešovice: Nástupiště ve stávaj ...

Foto 28.2.2013 - Praha-Holešovice: Příprava na slavnost ...

Foto 28.2.2013 - Praha-Holešovice: Nástupiště a kolejiš ...

Foto 28.2.2013 - Praha-Holešovice: Příprava na slavnost ...

Foto 28.2.2013 - Praha-Holešovice: 451.032/451.031 jako ...

Foto 28.2.2013 - Praha-Holešovice: 451.031/451.032 jako ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 15         Výpis:    
» kik Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 186 5.3.2013 19:01
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Budování I. koridoru pokračuje dalším úsekem

Zbynku, ze by mel koridor stejny osud jako D11 do Hradce? O te se take leta a stale konci u trati mezi Placicemi a Vlckovicemi. O koridoru sice az tak slyset neni, ale stale ho dost chybu - zst. Pardubice, usek Chocen - Usti n. Orlici atd. Snad se toho dozijeme...

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 732 5.3.2013 16:57
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: To je úžasný, po 20. letech ještě není koridor dokončen

Úžasnější je, že možná nebude dokončen ani po dalších dvaceti letech.

» ARpeer Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 32 5.3.2013 16:46
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Budování I. koridoru pokračuje dalším úsekem

To je úžasný, po 20. letech ještě není koridor dokončen.

» Twix Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 661 3.3.2013 23:35
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Budování I. koridoru pokračuje dalším úsekem

brejlovec: No, pokud za nádraží považujeme i zastávky (i těm se oficiálně říká nádraží), jsou tu i mladší, jako Praha Modřany zastávka nebo Praha Komořany. Současný stav obou je ovšem mnohem horší, než stav Holešovic. A pak tu máme nádraží sice starší, ale postavená prakticky znovu od základu, jako např. Praha Kyje.
Jinak Holešovice opravdu dobrou vizitku Praze nedělají, hala je pohaslá a liduprázdná (přitom vlaků tam jezdí víc než před otevřením Nového spojení), jeden pokladní přebíhá mezi vnitrostátním a mezistátním okénkem, při nákupu jízdenky v automatu mi bezdomovec hrozí když mu nechci nic dát... A když potom člověk vyjde ven na neskutečně zaplivané nástupiště Nerabusu a marně hledá mezi intenzivně kouřícími spolucestujícími vyvěšený jízdní řád té rozhrkané Karosy která pak po zarůstající betonové dlažbě přiskáče, připadá si spíš jako v Bělehradě...

» Aleš_Liesk. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 309 2.3.2013 20:08
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Budování I. koridoru pokračuje dalším úsekem

Jakub: já mám někde fotky z doby, kdy nádraží Holešovice ještě nádražím nebylo, byl tam jen násep a na něm dvě traťové koleje.
Nicméně dobu, kdy by Holešovice měly být "chátrající", si nějak nemůžu vybavit. To, že se tam povalovali bezdomovci ještě neznamená, že budova chátrala.

» Rentič Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 2.3.2013 13:52
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Budování I. koridoru pokračuje dalším úsekem

Jen doufám, že tento kousek koridoru bude proveden ve vzorné kvalitě a ne jako Plzeň - Cheb, který byl taktéž proveden ve vzorné kvalitě, kde po jeden a půl roce je situace co se týče pomalých jízd tristní.!!!


» brejlovec Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 476 1.3.2013 22:06
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Budování I. koridoru pokračuje dalším úsekem

JakubeV a to jsou Holešovice nejmladším nádražím, v provozu od r.1985

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 732 1.3.2013 22:04
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ... měl jsem za to že je zakázali

SŽDC spíš hledala způsoby, jak je nahradit jiným technickým řešením. Pokud se tak nestane, budou se muset někde stavět dál, aby železnice vyhověla hygienickým normám.

Nicméně v tabulce si můžeš všimnout, že v protihlukových opatřeních figuruje také kolonka "individuální opatření" s hodnotou "cca 58 objektů", což jsou zřejmě protihluková okna či jiné úpravy budov.

» JakubV Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 195 1.3.2013 21:46
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Budování I. koridoru pokračuje dalším úsekem

Jirko pěkné fotky . Nádraží Praha Holešovice si pamatuji jako chátrající nádraží , kam přijížděli vlaky mezinárodní vlaky kategorie EC , IC od Kolína a zde se přepřahalo . Již v té době nádraží zapáchalo , bylo zde mnoho bezdomovců . Je dobře že se pustili do rekonstrukce i částečně trochu nádraží nástupiště . Zastávka Praha Podbaba by se v centu hodila , jako třeba Rajská Zahrada. Jen mě zaráží ty protihlukové stěny měl jsem za to že je zakázali.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 732 1.3.2013 17:49
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Zaujímavé, že stavbu slávnostne štartujú teraz

Mrazy to určitě není. Nevzpomínám si na železniční stavbu z poslední doby, která by nebyla takto "opožděně" zahajována. A podobné je to zpravidla i s jejich uváděním do provozu.

nasledujúce príspevky »