Svetelné návestidlá na ŽSR (ČSD) - 8. časť: Doplnenie

28.1.2012 8:00 Ing. Marko Engler

Svetelné návestidlá na ŽSR (ČSD) - 8. časť: Doplnenie

Už sú to takmer štyri roky od uverejnenia sedemdielneho seriálu o histórii svetelných návestidiel, ktoré sa používajú alebo používali na území bývalého Československa. Od jeho prvej časti sa v diskusii, ale aj v mojej pošte, hromadili opravy, doplnenia a pripomienky, vrátane fotografií. Medzičasom som aj ja absolvoval niekoľko ďalších ciest za svetelnými návestidlami. Z týchto príspevkov som pripravil nasledujúce doplnenie seriálu.

 

 


Okrem tu ponúknutých fotografií je možné niektoré staršie konštrukcie svetelných návestidiel vzhliadnuť na fotografiách z 50. a 60. rokov uverejnených v rôznych časopisoch alebo monografiách najmä v 90. rokoch (napr. časopis Železničář, Železnice, SHM Železnice, Motorové vozy 850-854, Lokomotivy 498.0, Parní symfonie...). Fotografie tak poskytujú dôkaz o existencii takýchto návestidiel v staniciach Praha Hlavní nádraží, Praha Bubny, Znojmo, Veselí nad Moravou, Odb. Koukolná u Karviné, Ostrava-střed, Moldava v Krušných horách, Žilina zr. st.... Pravdepodobne vo väčšine prípadov boli súčasťou elektrodynamických SZZ.

Z dôb nedávnych poskytol Karel Šlechta fotografie zo stanice Praha Bubny zobrazujúce vložené svetelné návestidlá produkcie ESP. Návestidlá majú osemuholníkový štít, tri svetlá a červeno-bielo-modrý stožiar. Rovnaké sa používali napríklad vo Veselí nad Moravou alebo v Šalkovej.

Rovnaký autor zdokumentoval aj návestidlá vzoru SSSR umiestnené na konzole, ktorá je menej obvyklej konštrukcie s protizávažím. Odchodové návestidlá S1, S3 a S5 s konzolou sa nachádzajú v stanici Praha Veleslavín.

Ohľadom svetelných návestidiel ESP/ČKD/Elektrotechna som dostal niekoľko doplňujúcich fotografií z čias, kedy ešte boli používané v Hornej Štubni a v Šalkovej, od člena VLAKY.NET s prezývkou Nebulus.

Ing. Martin Balkovský poskytol fotografie zachytávajúce niektoré zachované návestidlá starších konštrukcií na výstavke v Michalovciach. Tie som navštívil neskôr aj osobne a podrobnejšou prehliadkou som spozoroval ďalšie detaily – napr. na návestidle vzhľadu ESP/ČKD sa nachádzalo logo podniku Elektrotechna. Teda ďalší výrobca svetelných návestidiel v Československu...

Na tento podnik ma upozornil aj Ing. Tomáš Čech zo Železničního muzea Zlonice, ktorý ďalej dopĺňa, že podnik ELEKTROTECHNA, Praha – Karlín bol dcérskou spoločnosťou firmy Siemens & Halske, ktorá bola v roku 1945 znárodnená a zanikla dňa 10. augusta 1946 začlenením do koncernového národného podniku TESLA. V zbierke múzea sa ocitlo zriaďovacie návestidlo ešte s tvarovým návestným štítom pochádzajúce zo stanice Znojmo. Ďalšie zachované návestidlá z tejto stanice by mali byť v zbierkach KHKD. Fotografie ešte z ich prevádzky v Znojme poskytol Ing. Ivo Mahel.

K návestidlám ČKD/Elektrotechna/ESP, ale vlastne aj neskorším, je potrebné zdôrazniť, že existovalo veľa návestidiel v prevádzke, ktoré vznikli z výrobkov, resp. častí výrobkov vyrobených pod rôznym názvom výrobcu, aj keď fyzicky často od toho istého výrobcu. Bolo to dané jednak časom úpravy výrobných foriem napr. puzdra (ktoré zvyčajne obsahovalo aj logo alebo označenie výrobcu), keď sa administratívne zmenil názov výrobcu aj o niekoľko týždňov skôr, ale aj napr. skladovými zásobami, z ktorých sa montovali návestidlá aj niekoľko mesiacov po zmene názvu výrobcu. Isté zmeny mohli spôsobiť aj udržiavacie dielne ČSD, ktoré z rôznych dôvodov (napr. oprava návestidla poškodeného vykoľajením vlaku) vykonávali opravu návestidiel tým, čo bolo práve „po ruke“ (typickým príkladom je napr. logo ESP na puzdre návestidla vz. AŽD 65 na výstavke v žst. Plešivec).

Rovnako sú na tom aj stožiare predovšetkým starších svetelných návestidiel, ktoré sa používali rôznych tvarov „I“ alebo „O“, občas aj na pôvodných stožiaroch po mechanických návestidlách. Určite však nie je možné považovať všetky rúrové stožiare („O“) návestidiel ČKD/Elektrotechna/ESP za stožiare po pôvodných mechanických návestidlách (napr. výstavba odovzdávkového koľajiska v Šalkovej bola novostavbou, takže tam mechanické návestidlá pôvodne nemohli byť).

Tiež bola v diskusii uvedená otázka ohľadom mechanických návestidiel. Zdôrazňujem, že ako už z názvu vyplýva, seriál sa venuje len svetelným návestidlám. Aj mechanické síce v noci, resp. za zníženej viditeľnosti svietili, ale ich základná konštrukcia bola úplne iná. Príloha napriek tomu obsahuje niekoľko fotografií, ktoré zobrazujú svetlo privolávacej návesti dodatočne montované v istom období na mechanické návestidlá (tri malé biele svetlá v tvare trojuholníka v spoločnom puzdre alebo samostatné biele svetlo s využitím konštrukcie jedného svetla z výstražníkov vzoru SSSR alebo návestidla vzoru AŽD 70).

Ako zaujímavosť sú uvedené aj fotografie Uzávery koľaje. Tieto návestidlá sa radia tiež k mechanickým návestidlám, majú len väčšiu presvetlenú plochu bielej farby oproti ostatným mechanickým návestidlám. Obsluhovali sa drôtovodmi. Na ČSD sa vyskytovali len v pohraničných oblastiach s Nemeckom. Fotografie zo stanice Sokolov poskytol člen VLAKY.NET TomasKobra11.

Tvar návestidla Uzávery koľaje sa použil aj v menšom vyhotovení pre niektoré výkoľajky a slepé ukončenia koľají – všetko vo funkcii „Posun zakázaný“, resp. „Stoj!“ (napr. aj v Trenčianskych Tepliciach na úzkorozchodnej trati). Len nedávno sa na ŽSR začali nahradzovať tieto návestidlá návestidlami s návesťou „Posun zakázaný“ (modrý kosoštvorec s bielym okrajom).

Niekoľko posledných fotografií zobrazuje rôzne návestidlá ako doplnenie predchádzajúcich častí seriálu.

Pre zaujímavosť ešte pripájam tabuľku obsahujúcu zoznam miest (staníc), kde sa nachádzajú svetelné, ale aj mechanické návestidlá či už ako múzejné exponáty, pripomienky minulosti alebo pútače (resp. ako kombinácie uvedených účelov). Tabuľka mapuje len oblasť Slovenska a nie je ešte úplná. V oblasti Českej republiky nemám potrebné informácie na jej zostavenie, ale predpokladám, že čitatelia potrebné údaje poskytnú redakcii na jej vytvorenie (zatiaľ viem len o Muzeu sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové a Železničním muzeu Zlonice).

Návestidlá v múzeách a výstavkách
lokalita
druh 1
druh 2
umiestnenie
Slovenská republika
 
 
 
Bratislava MDC
mechanické
svetelné
interiér + exteriér
Bratislava Dopravné múzeum
mechanické
svetelné
interiér
Leopoldov OZT
mechanické
-
exteriér
Margecany
mechanické
-
exteriér
Michalovce
mechanické
svetelné
exteriér
Plešivec
-
svetelné
exteriér
Púchov
mechanické
-
exteriér
Štrba
mechanické
svetelné
exteriér
Vrútky Výhrevňa
mechanické
?
exteriér
Česká republika
 
 
 
Hradec Králové SignalMont
mechanické
svetelné
interiér + exteriér
Zlonice Železniční muzeum
?
svetelné
interiér

Na záver opätovne ďakujem za doplňujúce informácie a fotografie, ako aj reakcie v diskusii. Som spokojný, že internetová komunikácia umožňuje takto pohodlne skladať čriepky z histórie nie len zabezpečovacej techniky. Je tak možné písať históriu ďalej... (už onedlho)

Externé odkazy:
  1. Múzejno-dokumentačné centrum - Zbierka - Návestidlá prestaviteľné
  2. Múzeum dopravy Bratislava
  3. Výhrevňa Vrútky
  4. Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky na stránkach TÚDC SŽDC
  5. Železniční muzejní expozice - Signal Mont, s.r.o.
  6. Železniční muzeum Zlonice
  7. Kanál uživatele ZMZLONICE - YouTube
  8. AŽD Praha s.r.o.
  9. Časopis Reportér AŽD Praha – tu tento seriál vychádza v tlačenej podobe

Galéria

Súvisiace odkazy