Jak jsem jel na drezíně z Lütjenburgu do Bad Malente-Gremsmühlen

14.5.2024 8:00 Helmut Böhme

Jak jsem jel na drezíně z Lütjenburgu do Bad Malente-Gremsmühlen

V Německu máme křesťanský svátek Nanebevzetí Ježíše Krista, který se ale spíš slaví jako „Den mužů“, kdy podivně oblečení muži s lahvemi piva v ruce tahající ruční vozíky a běhají po přírodě, což se často neobejde bez výtržností. Není to můj případ, a tak jsem na internetu zkoumal, co bych mohl toho dne dělat, a zjistil, jsem, že ve spolkové zemi Schleswig-Holstein bude jízda drezínou. Po dotazu e-mailem, zdali se mohu zúčastnit i jako jedná osoba, jsem dostal kladnou odpověď, a po zaplacení 15 € jsem se pustil do plánování cesty.

Železniční trat Bad Malente-Gremsmühlen - Lütjenburg byla otevřena v roce 1890 a postupně prodloužena do roku 1892 do Lütjenburgu. V letech 1962-1963 byl železniční svršek zesílen kvůli vojenským transportům do vojenského cvičiště Todendorf. Od roku 1954 jezdily na trati motorové vozy VT 95/VT98 až do zastavení osobní dopravy v roce 1976. I když trat byla zrušena v roce 1996, jezdily tu do roku 2000 na zvláštní povolení ještě výletní vlaky s parními a motorovými lokomotivami. Report o tom najdete na https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,10772401,10772494#msg-10772494.

Roku 2006 začínala firma Feld- und Kleinbahn Betriebsgesellschaft GmbH v městě Bad Malente s přerozchodováním na 600 mm směrem k nákladnímu nádraží, co ale nenašlo pochopení u městské řady. Několik jízd se sice konalo a úzkorozchodné koleje tam leží dodnes, od projektu se ale upustilo. Od roku 2020 jezdí na trati drezíny a v budoucnosti s počítá i s obnovením osobního provozu. 8.5. jsem tedy 20:22 h vyrazil regionálními vlaky do Magdeburgu, dál poloprázdným ICE 1:48-3:09 h do Hannoveru a dál zase regionálními vlaky.


Lüneburg

I když v Lüneburgu automatické hlášeni v 5:45 h tvrdilo, že na nástupišti č. 5 stojí vlak do Kielu, nacházel se ještě na jižním zhlaví, a dorazil až 7 min po odjezdu.


Akku-vlak na nádraží Lauenburg(Elbe)

Na trati nově jezdí baterio-elektrické vlaky Stadler Flirt Akku dopravce erixx. Asi ještě mají dětské nemoci, na Internetu se občas objevují zprávy o zrušení vlaků bez náhrady. Nicméně jsme zpoždění do Lübecku dohnali. Tam má vlak plánovaný 14minutový pobyt a nabije si tam baterie z trakčního vedení.


Raisdorf

Z Raisdorfu jsem jel autobusem linky 310 na autobusové nádraží v Lütjenburgu a po krátkém přesunu jsem dorazil na vlakové nádraží.


Lütjenburg

Tam jsem zjistil, že část původního areálu je přeměněna na parkoviště a supermarket firmy Aldi. Už se tam hemžili zájemci o jízdu, většinou důchodci, ale i skupina mužů, kteří se však chovali velmi slušně a „den mužů“ oslavili jen vypitím malé flaštičky likéru.


Moje partnerky na drezíně

Na každé drezíně jsou 4 místa. Osoby na okraji mají za úkol šlapat na pedálech, zatímco osoby na lavičce se lenivě vozí. Po rozdělení účastníků na místa zůstalo volno u dvou sester pocházejících z nedaleké vesnice. Nabídl jsem se, že převezmu šlapání na jedné straně, ale řekly, že chtějí zhubnout, a místa si můžeme vyměnit v půli cesty.


Flehm

Tak mě odvezli do zastávky Flehm, kde byla organizovaná přestávka. Přijel muž autem a prodal nápoje a párky s bramborovým salátem. Na té zastávce je zajímavé, že ji postavili rolníci v roce 1950 svépomocí, aby se děti dostaly do školy a lidé na nákupy a vyřízení záležitostí do Lütjenburgu anebo do Bad Malente. Nyní, když má každý auto, to však již není zapotřebí. Někteří důchodci toho měli dost, tak byly jejich drezíny otočeny a vrátily se do Lütjenburgu. Já jsem převzal šlapání do kopce, a když jsme měli krátkou přestávku před železničním přejezdem, vystřídal jsem se s druhou mladou ženou.  Drezíny nemají přednost na přejezdech, a proto je tam třeba zastavit a zajistit přejezd vlajkou.


Bad Malente-Gremsmühlen

U nádraží v Bad Malente-Gremsmühlen jsem si dal kávu a koláč a prohlédl si oboru s jeleny a divočáky. Je tu vidět i splítka s nepodařeným projektem přerozchodování na 600 mm. Potom jsem se vrátil regionálními vlaky domů. V stanici Bützow stál hodinu zpožděný vlak do Szczecina, který byl k velké „radosti“ zejména polských cestujících mimořádné ukončen v stanici Güstrow, a spojen s vlakem, který jel ale jen do Pasewalku. V Güstrow jsem přestoupil na spěšný vlak do Berlína, odkud jsem jel dalším spěšňákem do Elsterwerdy.

V něm strojvůdce hlásil, ať rodiče arabských děti usměrní své ratolesti, které jen tak z legrace na záchodech mačkají nouzové tlačítko, a jestli ti dva Arabové v posledním voze okamžitě nepřestanou kouřit, budou vyloučeni z přepravy. Tak je to v každém vlaku, uprchlíci nemají nic lepšího na práci, než si nabíjet mobil a vést nekonečné rozhovory.

Další fotky jsou na https://postimg.cc/gallery/VcJmCNjj a video na https://youtu.be/SkLZXJYHMv0

O budoucnosti tratě (plánuje se  provoz autonomních vozidel): https://www.youtube.com/watch?v=t8PoCDQbBvs&ab_channel=MalenteL%C3%BCtjenburg