Svetelné návestidlá na ŽSR (ČSD) - 7. časť: Záver

5.4.2008 8:00 Ing. Marko Engler

Svetelné návestidlá na ŽSR (ČSD) - 7. časť: Záver

Uvedeným príspevkom som sa pokúsil stručne naznačiť vývoj používaných svetelných návestidiel na ŽSR, resp. ČSD. Najskôr som predpokladal spracovanie iba dvoch častí – o súčasných a o už nepoužívaných návestidlách. Keď som však spracovával materiál nazbieraný počas viac ako dvadsiatich rokov, bolo toho podstatne viac.

 

 


Vzniklo tak sedem častí, v ktorých by mali byť spomenuté všetky typy svetelných návestidiel, ktoré sa u nás používajú alebo používali. Svetelné návestidlá sa používali a ešte aj používajú tiež na úzkorozchodných tratiach ako je sieť TEŽ alebo Košická mládežnícka železnica (Katka). Tie by mal spomenúť samostatný článok, voľne nadväzujúci na tento miniseriál. Vzhľadom na ohlasy sa však ešte pokúsim spracovať Vaše fotografie do ôsmej časti „Doplnenie“.

Ako bolo v prvej časti uvedené, som vďačný za akúkoľvek opravu alebo doplnenie tu uvedených informácií, čo ste mi neraz dokázali príspevkami v diskusii alebo v mailoch. Venovať sa samostatne svetelným návestidlám bez spracovaného kompletného vývoja Návestných predpisov nebolo pre mňa jednoduché (neviem o tom, že by niečo podobné knižne vyšlo – aj to, čo je uvedené v zozname literatúry neobsahuje to, čo by vyplývalo z názvu). Aj k samotnému popisu a triedeniu návestidiel mi najviac pomohla znalosť (či neznalosť?) situácie na ČSD/ŽSR v teréne.

Romantika v zime... (Úľany nad Žitavou, 11. 2. 2006) © Ing. Marko Engler

Bol by som rád, keby sa podarilo pod hlavičkou VLAKY.NET založiť aj samostatnú sekciu o zabezpečovacej technike, kde by bolo možné vyhľadávať popis jednotlivých druhov SZZ, TZZ, PZZ atď., aby to nezostalo iba v pomerne obtiažnom vyhľadávaní v diskusných fórach alebo niektorých reportážnych príspevkoch.
Možno by sa dal vytvoriť aj prehľad, kde a aké ZabZar bolo, aké návestidlá sa tam používali a pod. Celé Slovensko je veľké sústo, ale nie je nekonečné...
Uvítal by som tiež, keby niekto spracoval prehľad v modelárskych výrobkoch svetelných návestidiel (napr. ich výrobu pripravoval aj podnik Kovoplast Nitra v mierke 1:87...).

Múzejná expozícia zabezpečovacej a oznamovacej techniky SignalMont Hradec Králové, 20. 7. 2007... © Ing. Marko Engler

Niekoľko z fotografií návestidiel tvoriacich prílohu záveru tohto miniseriálu, pochádza z "Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky" v Hradci Králové. Pre fanúšika zabezpečovacej techniky železníc je to skutočne lahôdka medzi múzeami, oplatí sa ho navštíviť. Súčasťou je fundovaný komentár sprievodcu, v ponuke k zakúpeniu je tiež niekoľko publikácií a pohľadníc. Upozorňujem však, že celý program jedného vstupu trvá cca 3,5 hodiny, takže si je potrebné rezervovať takýto čas. Viac sa dozviete z informácií o expozícii na stránkach ČD alebo firmy Signalmont.

...ale čoskoro bude opäť svitať na niečím novým (napr. AŽD 70)... (Hlohovec, 30. 4. 2005) © Ing. Marko Engler

Literatúra
[1]       Martin Navrátil – „Ericsson“ v Chrasti skončí. Obzor č. 30-31/2005, str. 3.
[2]       Ing. Pavol Deraj – Z našich tratí. Žsemafor č. 22/96 III.str. ob.
[3]       Prof. Ing. Václav Chudáček, Prof. Ing. Oldřich Poupě, DrSc. – Zabezpečovací technika v železniční dopravě I. Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů ako svoju 5181. publikáciu. Vydanie prvé, Praha 1970.
[4]       Ing. Bohuslav Matis a kol. – Zabezpečovací technika na železnici. Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů ako svoju 3064. publikáciu. Vydanie prvé, Praha 1965.
[5]       Zdeněk Zaoral, Otakar Žemlička – Železniční modelář. Vydala Česká ústřední rada PO SSM v nakladatelství Mladá fronta. Publikácia číslo 4293. Edícia Odznaky odbornosti, zväzok 24. Vydanie prvé Praha 1981
[6]       Železniční návěsti a znamení. Zostavil Karel Pilař. Dopravní nakladatelství Praha – druhé doplnené vydanie 1956.
[7]       Propagačné materiály AŽD Praha, WSSB, Muzeum signální techniky SignalMont Hradec Králové
[8]       Petr Kroča – Železniční návěsti - 1. Historie a vývoj návěstí. JERID Olomouc 1998. 1. vydanie. ISBN 80-86206-01-7
[9]       Ing. Ivo Laníček – Múzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové. České dráhy, a. s., Technická ústředna dopravní cesty. Vydání I. Praha 2003
[10]     Ing. Bohumil Nádvorník – Švédské reléovky u ČSD. Reportér AŽD Praha č. 2/2003 str. 10
[11]     Rôzne fotografie z časopisov [11b] Železničář (ročníky 1970 až 1991), Dráha, Žsemafor, ŽELEZNICE, HSM ŽELEZNICE, z iných železničných časopisov a kníh, [11a] Railway Signaling and Communications (ročník 1960), predpisy ČSD a ŽSR, technické materiály ČSD a ŽSR  
Externé odkazy

Galéria

Súvisiace odkazy