Konec jednoho z nejstarších autobloků v ČR

28.4.2015 8:00 Pavel Stejskal

Konec jednoho z nejstarších autobloků v ČR

V roce 2014 začaly okolo České Třebové intenzivní práce na modernizaci zabezpečovacího zařízení. Party kopáčů v oranžovém, podpořené malými bagry, začaly hloubit v kolejišti i v přilehlých traťových úsecích výkopy pro novou kabeláž. Ve směru od České Třebové na Třebovice v Čechách a Odbočku Zádulka během léta 2014 vyrostly krakorce pro oddílová návěstidla v jiných kilometrických polohách, než byla doposud.

 

 

 


Stejně tak vyrostl krakorec mezi Odbočkou Parník a Českou Třebovou, ve směru od Prahy. Zde totiž fungoval jeden z nejstarších autobloků na území České republiky, podle štítků, vybudovaný v roce 1954. Část návěstidel v tomto úseku byla původních, vyrobených podle sovětského vzoru. SSSR dodávala počátkem 50. let minulého století na klíč zabezpečovací zařízení pro stanice, ale také zabezpečovací zařízení pro traťové úseky, které známe pod všeobecným názvem "autoblok". Dodány byly kromě zařízení, které je skryto v reléových síních, či různých skříních na trati, také návěstidla. Nicméně pro masivní modernizaci hlavního tahu byla zakoupena licence na výrobu jak staničních reléových zařízení, tak i autobloku.

Tato zabezpečovací zařízení se v dalších letech vyráběla v Československu firmou Elektrosignál (ESP), za které vznikla firma Automatizace železničního provozu (AŽD). AŽD začala v pozdějších letech vyvíjet svoje zabezpečovací systémy nejen pro železnici, ale také pro metro i silniční dopravu jak pro tuzemsko, tak i pro export. Firma ESP vyráběla rovněž dle sovětského vzoru návěstidla, která se rozšířila prakticky po celé ČSD a ve velkém vytlačila mechanická návěstidla. Počátkem sedmdesátých let minulého století se pod značkou AŽD začala vyrábět světelná návěstidla stavebnicového systému, typ 70, který je dodáván dodnes a vídáme jej běžně na všech našich tratích.


Sněhem oplácaná 151.006 v čele Ex „Košičan“ dne 22.12.2005 u návěstidla 2471
© Pavel Stejskal

Během února a počátkem března 2015 proběhlo v přilehlých traťových úsecích okolo České Třebové přepojení původního autobloku. Od odpojení autobloku mezi Prahou Běchovice a Úvaly v roce 2014 se tak stal autoblok v okolí České Třebové nejstarším fungujícím zařízením tohoto typu v síti současné SŽDC. Dle všeho ale tento autoblok nesl prvenství v tom, že jej kompletně dodala již firma ESP, i když s použitím některých součástí vyrobených v SSSR (žárovky, clonky, některá relé atd.). Ve stanici Česká Třebová byla v roce 2014 také postupně vyměněna většina hlavních návěstidel typu ESP a AŽD za nová AŽD typu 70. Pro zajímavost, návěstidla L 16 a L 14 byla umístěna na oproti normě vysokých stožárech, návěstidlo L 2 bylo zase na krátkém stožáru.

Další návěstidla v osobním nádraží i odjezdové skupině směr Praha byla na normalizovaných stožárech. Upravena byla i některá návěstidla původního autobloku, protože štíty zasahovaly do průjezdného profilu kolejí. Jednalo se tak např. o návěstidlo č. 0-2478, nebo 2437. I přes tuto modernizaci se stále se světelnými návěstidly dle vzoru SSSR, vyrobenými v licenci firmou ESP, později AŽD můžeme setkat prakticky po celé České Třebové. Jedná se o vjezdová návěstidla do osobního nádraží od směrů z Olomouce a Brna (všechny na krakorci), vjezdová návěstidla od Prahy (kromě traťové koleje č.4). Další návěstidla tohoto typu lze spatřit po celém rozlehlém nádraží jako hlavní, nebo jako seřaďovací.


Vjezdová návěstidla typu ASP, pod nimi opouští Č.Třebovou 350.001 v čele EC 277 „Slovan“
© Pavel Stejskal

Tyto návěstidla výměna teprve čeká. V odjezdové skupině je tak posledním návěstidlem tohoto typu, umístěném na stožáru návěstidlo L 33. Kompletní jsou návěstidla tohoto typu zatím na vjezdovém nádraží. Ty však již vyráběla firma AŽD, jak je nakonec možno spatřit na zadních krytech světel návěstidel. Tyto návěstidla jsou mladší, byla sem osazena před otevřením tohoto nádraží v roce 1964. Asi nejohroženější návěstidla typu ASP (již také s logem AŽD) jsou na současné jižní spojovací koleje. Tato kolej bude pro plánované rozšíření překladiště Metrans zrušena a nově bude trasovaná v jiné poloze, pochopitelně osazena novými návěstidly typu 70 z výroby AŽD.

Přepojením původního autobloku na nový, došlo také k výměně návěstidel v traťových úsecích. Jedno z takových původních návěstidel stálo i v kilometru 247,1 mezi Českou Třebovou a Odbočkou Parník. Toto návěstidlo bylo opatřeno tabulkou s mezikružím, což označovalo, že zároveň slouží jako předzvěst k hlavnímu návěstidlu Odbočky Parník. Pro mě je kilometr 247,1 vlastně místo, kam jsem chodil často fotit, leží nejblíže k mému domovu. Návěstidlo 2471 jsem se občas snažil zakomponovat do svých snímků. I když místo není přesně podle šotoušských pravidel, dalo se zde fotit hlavně dopoledne. Místo je samozřejmě stále na svém místě, jen návěstidlo 2471 bylo koncem února 2015 sneseno.


V roce 2007 projížděl mezi návěstidly 1L a 2471 „Majestic Imperator“ z Prahy do Varšavy
s lokomotivou 141.001 v čele © Pavel Stejskal

Nové návěstidlo autobloku s předzvěstí bylo nově posunuto o 200 metrů blíže k Odbočce Parník a spíše překáží, než by bylo vhodným doplňkem k mému fotografování. Záleží však na úhlu pohledu, kompozici a toho, co chce fotograf zahrnout do svých snímků. Když byla před lety rekonstruována hlavní návěstidla Odbočky Parník v souvislosti přeložením trati Odbočka Parník – Dlouhá Třebová, vyrostla u 1. traťové koleje na úrovní návěstidla 2471 samostatná předzvěst 1L k návěstidlu 1 L Odbočky Parník. Tím byl rozdělen úsek trati mezi Českou Třebovou a Dlouhou Třebovou po 1 traťové koleji na dva samostatné oddíly pro případ jízdy po nesprávné koleji. Tato předzvěst byla pochopitelně vzoru AŽD.

Po skončení rekonstrukce a přepojení nového autobloku bylo stanoviště Odbočky Parník opuštěno, nyní je tato odbočka s vyhybkami ovládaná z Dlouhé Třebové. Nový autoblok je obousměrný, jízdy po 1 traťové koleji z České Třebové do Dlouhé Třebové, popř. obráceně po 2 traťové koleji (stejně tak i po nákladních kolejích 3 a 4) umožňuje tak jízdu proti správnému směru. Popisované návěstidlo 2471 však neskončilo ve šrotu, ale stane se součástí železničního muzea v Kroměříži. Spolu s tímto návěstidlem byla snesena další návěstidla autobloku ze směru Odbočka Parník – Česká Třebová, hlavních návěstidel vlečky Primona i předzvěstí k těmto návěstidlům.


Dosud kompletní návěstidla typu ASP vjezdovém nádraží v České Třebové © Pavel Stejskal

Rekonstruováno bylo i přejezdové zabezpečovací zařízeni se závorami na 3 traťové koleji u někdejší vlečky do dnes již neexistující kotelny Primona. Stejně tak se stalo i na traťových kolejích Česká Třebová – Odbočka Zádulka a Česká Třebová – Třebovice v Čechách. Také zde byla původní návěstidla snesena a nahrazena novými v posunutých polohách, umístěnými na krakorcích. Snesená návěstidla, mezi nimiž byla i návěstidla typu 70, spolu s dalším již nepotřebným materiálem (např. závory s příslušenstvím od bývalé vlečky Primona) byly svezeny do prostor pod stavědlem 015 a zde již čekaly na odvoz do šrotu. Jedno z posledních dějství mnou zde popisovaných návěstidel a autobloku nastalo v neděli 15. 3., kdy v dopoledních hodinách došlo k rozebrání a nakládce návěstidla 2471 na nákladní auto a jeho odvozu pro muzejní účely.

Spolu s tímto návěstidlem byla naložena další dvě návěstidla, jedno do muzea Chornického železničního klubu (CHŽK) ve Svitávce a druhé do Letohradu pro účely Letohradského železničního klubu (LŽK). LŽK získal tak návěstidlo N 2478, které stávalo u 3 traťové koleje od Odbočky Parník do České Třebové v oblouku u garáží. CHŽK získal návěstidlo 26. Toto návěstidlo bylo umístěno v úseku Česká Třebová – Třebovice v Čechách mezi kolejemi ve směru do Třebovice a od Odb. Zádulka ze směru od Brna v prostoru, kde kdysi bylo hradlo Parník. Z hromady nepotřebných návěstidel a dalšího materiálu, určeného do šrotu byly zachráněné i další artefakty, např. clonky návěstidel, originální žárovky vyrobené v SSSR, nebo také několik označení návěstidel.


Hromada návěstidel původního autobloku z okolí České Třebové dne 15.3.2015
© Pavel Stejskal

Při demontáži návěstidel jsme mohli zjistit, jak poctivá byla práce tehdejší firmy ESP a dodavatelů jednotlivých součástí. Masivní šrouby, kterými byla tělesa návěstidel přišroubovaná ke stožárům, které byly na sloupech 60 let, byly téměř neporušené, stejně tak mnoho dalších částí a šly díky povrchové úpravě bez námahy rozebrat. To se u mnohem mladším zařízením ukázalo být chvílemi problém a muselo přijít i hrubé násilí.

Přepojením autobloku u České Třebové se tak uzavřela jedna z epizod naší železnice, kterou běžný cestující mnohdy nijak neocení. V dobách zavádění prvních autobloků to však byl velký pokrok, který šetřil zaměstnance a zvyšoval propustnost tratí a přispěl k větší bezpečnosti v provozu.

Odkazy:

  1. Automatický blok – Wikipedie
  2. Železniční zabezpečovací zařízení – Wikipedie
  3. Česká Třebová (nádraží) – Wikipedie
Úvodní snímek: Dne 8.3.2015 pod fungujícími návěstidly na krakorci v km 248,1 projíždí stroj IDS 140.094 © Pavel Stejskal 

Galéria

Súvisiace odkazy