Svetelné návestidlá na ŽSR (ČSD) - 5. časť: Hybridy

1.3.2008 8:00 Ing. Marko Engler

Svetelné návestidlá na ŽSR (ČSD) - 5. časť: Hybridy

Do tejto skupiny som zaradil všetky návestidlá, ktoré nepochádzajú priamo od výrobcu, ale vznikli úpravami starších návestidiel doplnením o diely z nových návestidiel priamo v prevádzke.

 

 

 

 

Príkladom môže byť vchodové návestidlo SS (fotografie boli uverejnené v predchádzajúcej časti) do žst. Horná Štubňa (od Handlovej). Na pôvodný stožiar návestidla ESP bola dosadená celá horná časť z návestidla AŽD 70 vrátane hornej časti stožiaru so stupienkami rebríka. Dole zostala aj skrinka na transformátory a svorkovnice ESP.

Vrchná časť AŽD 70 na stožiari návestidla ESP?/ČKD?, Třemešná ve Slezsku, 21. 7. 2007... © Ing. Marko Engler

Nadstavba AŽD 70 na stožiari ČKD/ESP (?) je aj na vchodovom návestidle do žst. Třemešná ve Slezsku na úzkorozchodnej trati do Osoblahy (sever Moravy).

Návestidlá vzor ZSSR s „trafozákladom“ AŽD vz. 65 a so svorkovnicou ESP/ČKD, Cífer, 4. 12. 2005... © Ing. Marko Engler

Do začatia rekonštrukcie stanice Cífer existovali v stanici s elektromechanickým SZZ návestidlá vzoru ZSSR (neviem akého výrobcu). Zaujímavosťou však bol stožiar najmä na jeho spodnej časti. Transformátorová skrinka mala rozmery návestidiel AŽD vz. 65, resp. ako návestidlá Integra v Štúrove. Naviac sa tam nachádzala skrinka (rozvodná svorkovnica?) ako u návestidiel ESP z pred roku 1952, resp. ČKD. Nemal som však možnosť stihnúť si ich obzrieť bližšie pred ich likvidáciou z dôvodu rekonštrukcie stanice a tak mi o nich zostala iba jediná fotografia.

Se1, Trenčín, 10. 5. 2006... © Ing. Marko Engler

Návestidlo Se1 v žst. Trenčín (kryje stanicu od vlečky bývalej TOSky) má transformátorovú skrinku AŽD vz. 65, návestný štít vz. ZSSR, logo AŽD, lištu s farebnými pruhmi z návestidiel AŽD 70. Zrejme ide o miestnu úpravu alebo vývojový prechod medzi vzorom ZSSR a AŽD 65.

Se5, Zlatovce, 26. 7. 2006... © Ing. Marko Engler

V žst. Zlatovce je stanica krytá od vlečky Poľnonákupu BOSKOP návestidlom Se5. Transformátorová skrinka má logo ESP a rok výroby 1958, lišta s farebnými pruhmi je však z návestidiel AŽD 70.

AŽD 70 na základe ESP, Žilina zr. st., 21. 6. 2007... © Ing. Marko Engler

V žst. Žilina zr. st. je na „trafozáklade“ po návestidlách ESP vz. ZSSR umiestnené návestidlo AŽD 70 vrátane celého stožiaru a transformátorovej skrinky.

AŽD 70 s „hranatými“ aj „oblými“ tienidlami, Prievidza, 1. 5. 2007... © Ing. Marko Engler

„Obdĺžnikové“ a „kruhové“ tienidlá na jednom a tom istom návestidle AŽD 70 – príkladom môže byť Prievidza-odbočka Chrenovec s návestidlom CHS.

AŽD vz. 65 s „trafozákladom“ AŽD 70, Zemianske Kostoľany, 1. 5. 2007... © Ing. Marko Engler

Zemianske Kostoľany – odchodové návestidlo S4 – AŽD vz. 65 s transformátorovou skrinkou vz. 70.

L AŽD vz. 65 na stožiari po mechanickom návestidle, vľavo nové AŽD 70, Prešov, 13. 8. 1999... © Ing. Marko Engler

Predzvesť PrL pri zast. Prešov mesto do žst. Prešov – ESP/AŽD vz. ZSSR umiestnená na stožiari po mechanickej predzvesti a vchodové návestidlo L AŽD vz. 65 umiestnené na stožiari po mechanickom návestidle. Zrušené boli zrejme v roku 1999 pri ich výmene za AŽD 70, na fotografiách je zachytená ich výmena.

PrL AŽD vzor 65, Gbelce, 14. 9. 2007... © Ing. Marko Engler

Zaujímavosťou je aj predzvesť PrL do stanice Gbelce. Návestidlo AŽD vz. 65 má štít na tri svetlá, spodné je však zaslepené. Používajú sa iba stredné zelené a vrchné žlté. Neviem, aký bol dôvod osadenia takéhoto návestidla, ale je možné predpokladať, že sa medzi Novými Zámkami a Štúrovom v tom čase uvažovalo s výstavbou autobloku a tak sa predzvesť už doplnila o budúce červené svetlo, ktoré sa dočasne zaslepilo. Prípadne tam stála hlásnica? Autoblok však v tomto úseku nie je dodnes...

Túto časť miniserálu o svetelných návestidlách, ktorú tvorí niekoľko ukážok zo siete ŽSR a ČD, by som uzavrel s tým, že určite nie je kompletná. Obsahuje však to, čo neviem zaradiť k jednotlivým vývojovým typom svetelných návestidiel opísaných v predchádzajúcich častiach. Ak budete pozorní, určite pri svojich potulkách po železniciach nájdete aj ďalšie...

Literatúra
[1]       Martin Navrátil – „Ericsson“ v Chrasti skončí. Obzor č. 30-31/2005, str. 3.
[2]       Ing. Pavol Deraj – Z našich tratí. Žsemafor č. 22/96 III.str. ob.
[3]       Prof. Ing. Václav Chudáček, Prof. Ing. Oldřich Poupě, DrSc. – Zabezpečovací technika v železniční dopravě I. Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů ako svoju 5181. publikáciu. Vydanie prvé, Praha 1970.
[4]       Ing. Bohuslav Matis a kol. – Zabezpečovací technika na železnici. Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů ako svoju 3064. publikáciu. Vydanie prvé, Praha 1965.
[5]       Zdeněk Zaoral, Otakar Žemlička – Železniční modelář. Vydala Česká ústřední rada PO SSM v nakladatelství Mladá fronta. Publikácia číslo 4293. Edícia Odznaky odbornosti, zväzok 24. Vydanie prvé Praha 1981
[6]       Železniční návěsti a znamení. Zostavil Karel Pilař. Dopravní nakladatelství Praha – druhé doplnené vydanie 1956.
[7]       Propagačné materiály AŽD Praha, WSSB, Muzeum signální techniky SignalMont Hradec Králové
[8]       Petr Kroča – Železniční návěsti - 1. Historie a vývoj návěstí. JERID Olomouc 1998. 1. vydanie. ISBN 80-86206-01-7
[9]       Ing. Ivo Laníček – Múzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové. České dráhy, a. s., Technická ústředna dopravní cesty. Vydání I. Praha 2003
[10]     Ing. Bohumil Nádvorník – Švédské reléovky u ČSD. Reportér AŽD Praha č. 2/2003 str. 10
[11]     Rôzne fotografie z časopisov [11b] Železničář (ročníky 1970 až 1991), Dráha, Žsemafor, ŽELEZNICE, HSM ŽELEZNICE, z iných železničných časopisov a kníh, [11a] Railway Signaling and Communications (ročník 1960), predpisy ČSD a ŽSR, technické materiály ČSD a ŽSR  
Externé odkazy

Galéria

Súvisiace odkazy