ŽSR 191: Michaľany - Medzilaborce - Lupków (PL)

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 191: Michaľany - Medzilaborce -  Lupków (PL)
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Výstavba trate Michaľany-Humenné-Lupkovský tunel-Halič.

Hospodárskou udalosťou, ktorá koncom 19. storočia na dlhú dobu výrazne ovplyvnila vývoj regiónu, bola výstavba železničnej trate Michaľany-Humenné-Lupkovský tunel-Halič. Už príchod stavebných čiat spoločnosti Prvej haličskej dráhy v roku 1870 vytvoril pre domácich roľníkov nové možnosti odbytu potravín z ich gazdovstiev v bezprostrednej blízkosti. V čase,  kedy bol príjem v hotovosti prededinské obyvateľstvo vzácnosťou, dostali pracovnú príležitosť ako pomocní robotníci gazdovskí synovia  aj bezzemkovia. Majitelia záprahov pre spoločnosť furmančili.
Tu došlo k určitému paradoxu, lebo tí vlastne pomáhali budovať konkurenčnú stavbu. Po dokončení trate totiž dobre rozvinuté furmančenie, s trasami až do Košíc, Prešova a Užhorodu, čiastočne upadlo. Mimoriadnou udalosťou pre všetkých pohybu schopných obyvateľov sa stalo v prvý vianočný deň-25.12.1871-privítanie prvého vlaku, ktorý prešiel po dokončení trate Michaľany-Humenné.Týmto dňom napojenia na jestvujúcu železničnú sieť monarchie región získal nový kontakt s najvýznamnejšími centrami krajiny, ba aj prepojenie so západnou Európou.

Sprístupnenie úseku Humenné-Lupkovský tunel-Halíč dňa 31.5.1874 sa okruh priamej dosažiteľnosti výrazne rozšíril na na sever a východ Európy.

Dvojkoľajná železničná trať ako významná strategická magistrála, ktorá spájala hlavné mestá ríše so zakarpatskými opevnenými bodmi, ako bol napr. Przemyšl. Založil sa popri nej michalovský pivovar, naftová rafinérka v Strážskom, mlyny a píly.
V roku 1889 celú trať odkúpil štát.

Zdroj : www.brekov.sk/brekov_16i.htm

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
1,476
 
Odbočka
1,495
1,000
Zastávka
5,400
5,000
Zastávka
11,276
11,000
Zastávka
13,046
13,000
ŽST
20,265
20,000
ŽST
25,465
26,000
Výhybňa
30,951
31,000
ŽST
33,248
33,000
Laškovce
Zastávka
37,740
37,000
Zastávka
40,597
40,000
ŽST
46,515
46,000
Výhybňa
49,111
49,000
Naciná Ves
ŽST
52,225
52,000
Pusté Čemerné
ŽST
54,896
55,000
ŽST
59,100
59,000
Zastávka
64,498
64,000
ŽST
65,270
65,000
Zastávka
65,807
 
Priecestie
67,320
 
Priecestie
68,911
69,000
Zastávka
70,340
70,000
ŽST
74,652
74,000
Zastávka
77,285
77,000
Zastávka
80,125
80,000
ŽST
82,720
82,000
Zastávka
85,527
85,000
Zastávka
90,158
90,000
ŽST
92,083
 
Priecestie
92,450
92,000
Zastávka
94,700
94,000
Zastávka
94,710
 
Priecestie
96,477
96,000
Zastávka
98,420
98,000
Zastávka
100,875
101,000
Zastávka
102,687
102,000
Zastávka
105,387
105,000
ŽST
106,936
107,000
Medzilaborce mesto
Zastávka
109,000
109,000
Vydraň
Zastávka
115,000
115,000
Palota
Zastávka
118,000
118,000
Zastávka víťazstva - Polustanok pobedy
Zastávka
119,700
 
Tunel
119,934
 
Medzilaborce št.hr.
Št.hranica
121,300
123,000
Lupków ( PKP )
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
186 kB
26.3.2020
PDF
PDF
346 kB
23.3.2020
PDF
PDF
641 kB
29.3.2009
PDF
PDF
1 848 kB
26.4.2009
PDF
PDF
797 kB
21.3.2020
PDF
PDF
1 044 kB
18.6.2010
PDF
PDF
1 588 kB
25.6.2010
PDF
PDF
651 kB
5.4.2020
PDF
PDF
1 097 kB
6.4.2020
PDF
PDF
2 795 kB
27.6.2010
PDF
PDF
2 434 kB
3.7.2010
PDF
PDF
2 104 kB
30.10.2018
PDF
PDF
785 kB
8.4.2020
PDF
PDF
2 133 kB
5.7.2010
PDF
PDF
1 912 kB
5.7.2010
PDF
PDF
2 965 kB
17.4.2011
PDF
PDF
3 300 kB
10.4.2011
PDF
PDF
3 464 kB
5.6.2011
PDF
PDF
1 155 kB
10.4.2020
PDF
PDF
3 026 kB
16.10.2011
PDF
PDF
2 720 kB
23.10.2011
PDF
PDF
2 711 kB
29.5.2011
PDF
PDF
277 kB
9.1.2009
PDF
PDF
156 kB
16.9.2017
PDF
PDF
167 kB
16.9.2017
PDF
PDF
218 kB
27.10.2018
PDF
PDF
214 kB
27.10.2018
PDF
PDF
212 kB
27.10.2018
PDF
PDF
213 kB
27.10.2018
PDF
PDF
204 kB
12.1.2020
PDF
PDF
831 kB
12.1.2020
PDF
PDF
835 kB
12.1.2020
PDF
PDF
938 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy

PDF
PDF
254 kB
15.1.2009