Hrabovec nad Laborcom - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

1947

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Hrabovec nad Laborcom leží na trati ŽSR č. 191 Michaľany - Medzilaborce - Lupków ( PKP ), v medzistaničnom úseku Koškovce - Radvaň nad Laborcom.
Poloha zastávky : vľavo, v smere od Michalian

Z histórie obce

Obec Hrabovec nad Laborcom leží v dolinách horného Laborca v peknej prírodnej scenérii, bohatej na lesy, úbočia a doliny na rozhraní okresov Humenné a Medzilaborce. Obec sa po prvý krát spomína v roku 1463, patrila viacerým zemepánom - do 17. storočia to bol rod Izbugajovcov, potom rod Dessewffy, z obdobia ktorého pochádza aj erb obce. V roku 1715 mala obec mlyn a 16 domácností so 152 obyvateľmi. V roku 1760 bola v obci v prevádzke papiereň. Obyvatelia sa zaoberali povozníctvom, košikárstvom, poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Názov obce sa po stáročia menil. V roku 1463 mala obec meno Harb, Felsewharb, v roku 1773 Zbucky Hraboecz, 1920 Zbudský Hrabovec, 1927 Hrabovec a od roku 1946 sa obec volá Hrabovec nad Laborcom. V roku 1939 bol v obci vybudovaný kultúrny dom, 1940 vystavaná štátna škola, 1946 sa začala výstavba rímsko-katolíckeho kostola zasväteného Ružencovej Panne Márii. Rok 1947 znamená stavbu lávky cez Laborec a výstavbu železničnej stanice. V roku 1950 začala elektrifikácia obce, v roku 1959 bolo zriadené v kultúrnom dome kino. Od roku 1968 je v obci osvetlenie. Od roku 1971 sú v obci asfaltové cesty a v roku 1986 bola vybudovaná nová materská škola. Obec je splynofikovaná a napojená na verejný vodovod Stariná. Dominantou obce je nový kostol v centre obce zasvätený Ružencovej Panne Márii, konsekrovyný 11. júna 1995. V súčasnosti žije v obci 585 obyvateľov.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu