Sukov - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Sukov leží na trati ŽSR č. 191 Michaľany - Medzilaborce - Lupków ( PKP ), v medzistaničnom úseku Radvaň nad Laborcom - Medzilaborce.
Poloha zastávky : vľavo, v smere od Michalian

Z histórie obce

Obec je doložená z roku 1557 ako Zuko, neskôr ako Sukow (1773); maďarsky Szukó, keď mala 2 porty. Patrila panstvu Humenné, od roku 1649 Szimrayovcom.
V roku 1715 mala obec 15 domácností a mlyn, v roku 1787 mala 44 domov a 291 obyvateľov, v roku 1828 mala 44 domov a 332 obyvateľov.

V 20. storočí vlastnili tunajšie majetky Wollmanovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pálením dreveného uhlia a tehliarstvom. V rokoch 1914 – 15
tu prebiehali urputné boje.

Po roku 1918 sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. Počas SNP (Slovenského národného povstania) tu bola veľmi aktívna partizánska činnosť. Časť obyvateľstva
pracovala v priemyselných závodoch v Medzilaborciach a Humennom.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu