Humenné km 65,807 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie Humenné leží v km 65, 807 jednokoľajnej trate ŽSR 191 Michaľany - Medzilaborce - Lupków ( PKP ). Trať na ňom križuje miestnu komunikáciu. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 2 Z - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami. Stanovište kontroly PZS sa nachádza v železničnej stanici Humenné.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu