Lupkowský tunel - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

1874

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Lupkowský tunel

Lupkówsky tunel bol postavený pri stavbe Prvej Uhorsko-haličskej železnice. Pomenovaný bol podľa neďalekej obce Lupków.

Výstavba tunela
Stavbu tunela začala železničná spoločnosť bez dostatočného geologického a terénneho prieskumu. Hlavným inžinierom stavby tunela bol Rudolf Gunesch. Podľa pôvodného projektu mal mať tunel dĺžku 750 m a spolu s predzárezmi hlbokými až 20 m sa z neho malo vyťažiť 350 000 m3 horniny.
Tunelové práce začali v roku 1871 spustením deviatich šachiet. Šachty slúžili k otvoreniu spodnej štôlne. Z nej bolo urobených 14 výlomov. Na haličskej strane práce prebiehali práce bez komplikácii, ale na uhorskej sa však stali skúšobným kameňom tunelárskej techniky a pozdržali dokončenie trate.
K rozšíreniu výlomov na plný prierez a ich vymurovanie sa zvolila belgická tunelovacia metódu s pozdĺžnikovou výstužou. Ukázalo sa však, že použitie uvedenej tunelovacej metódy nebolo príliš vhodné. Bobtnaním mäkké a tlačivé horniny sa deformovali. Vznikli mimoriadne komplikácie dlhotrvajúcimi mrazmi, vysokým snehom, použitím nevhodného, silno zvetraného materiálu pre násyp naväzujúci na tunelový predzárez a zosuvy zárezových svahov. Situácia v roku 1872 bola kritická. Na stavbe vypukla epidémia cholery a robotníci z obavy pred epidémiou začali opúšťať prácu.
Na jeseň roku 1872 prišlo k ďalšej kalamite. Vôbec nezačalo mrznúť a výdatné dažďové zrážky uviedli všetky násypy a zárezy pri tuneli do pohybu. Väčšia časť tunelovej rúry sa deformovala. Základy poklesli a kvádre bočného obkladu z mäkkého karpatského pieskovca sa rozpadli na pieskovcovú drť. Komisia odborníkov po obhliadke vzniknutej škody dospela k rozhodnutiu skrátiť tunel takmer o polovicu, upraviť tunelový prierez a zosilniť tunelovú obmurovku. Belgická metóda bola zmenená na rakúsku tunelovaciu techniku. Zo vzdialených lomov v Čechách a Hornom Rakúsku bolo potrebné na stavbu dopraviť tvrdšie materiály a rozšíriť základy i opory hotových prstencov.
Začiatkom roka 1874 sa podarilo dokončiť výstavbu tunela. Prevádzka v úseku Palota - Lupków bola otvorená 31.5.1874. Neplánovane vysoké výdavky napokon dosiahli trojnásobnú hodnotu oproti pôvodnému rozpočtu.

Tunel v rokoch 1. a 2. svetovej vojnyTunel bol počas oboch svetových vojen viackrát poškodený. Prvýkrát v zime 1914 ho zavalili rakúsko-uhorské vojská, keď ustupovali pred náporom ruských vojsk. Druhýkrát ho poškodili 2.9.1939 Poliaci, keď chceli pred začatím 2.svetovej vojny zabrániť postupu nemeckej armády. Opatrenie však nemalo očakávaný účinok. Nemci v roku 1943 tunel a železničnú trať opravili a dali do prevádzky. Cez tunel prepravovali vojenskú techniku na východný front. V roku 1944 ho pri ústupe pred Sovietskou armádou zase sami poškodili. Pri portáloch bol silne narušený a zamínovaný.
Obnova trate bola potrebná pre spojenie oslobodzovacej Sovietskej armády s vlastným zázemím. Po prieskume 5.železničnej brigády zvláštneho zboru sa vzhľadom na nedostatok vlasných síl a prostriedkov rozhodlo postaviť núdzovú provizórnu trať ponad tunel. Obchádzku začali stavať 13.11.1944. Práce boli ukončené 4.12.1944. Prevádzka v úseku trate Zagórz - Humenné bola obnovená 15.12.1944.
Na obnovu zničeného tunela prišla v auguste 1945 do Medzilaboriec z Leningradu stavebná brigáda "Putrem". Tunel sa najskôr odmínoval od nemeckých mín. Potom na ponechané murované kamenné opory bola zhotovená nová betónová klenba. Z materiálových dôvodov bola pôvodná dlžka tunelovej rúry skrátená na 416 m (dnes 234 m na území Slovenska a 182 m na území Poľska). Tunelová rúra na česko-slovenskej strane ostala s dvojkoľajným prierezom. Na poľskej strane bola rúra opravená tak, že vnútorná klenba bola vymurovaná na menší profil.
Opravený tunel bol slávnostne uvedený do prevádzky na výročie VOSR 7.11.1946.

Tunel po roku 1945
Vzhľadom na nestabilitu situácie v juhovýchodnom sa tunel na začiatku 50.rokov nepoužíval.
Obnova trate sa uskutočnila až v roku 1973-1974. Železničnej prevádzke tunel slúžil len krátko. Od roku 1989 sa železničný pohraničný prechod opäť nepoužíval. Trať postupne zarastala trávou, kríkami a ihličnatými stromčekami.
Otvorenie železničného pohraničného prechodu Medzilaborce - Lupków pre nákladnú dopravu sa uskutočnilo od 3.6.1997. Predchádzala tomu rekonštukcia trate a sanácia tunela. Osobná doprava cez tunel bola obnovená 27.6.1999.
--------------------------------------------------------------------------------
Spracoval Miroslav Kožuch www.rail.sk/skhist/tunely/191.htm

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu