Vyšné Čabiny - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Vyšné Čabiny leží na trati ŽSR č. 191 Michaľany - Medzilaborce - Lupków ( PKP ), v medzistaničnom úseku Radvaň nad Laborcom - Medzilaborce.
Poloha zastávky : vpravo, v smere od Michalian

Z histórie obce

Obec Čabiny vznikla v roku 1964 zlúčením Vyšných a Nižných Čabín. Čabiny ležia v Nízkych Beskydách v doline Laborca pri ústí potoka Vilšava. Nadmorská výška v strede obce je 250 m n. m. a v chotári 240 – 638 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy treťohorného flyšu a štvrtohorné náplavy Laborca. Súvislý les s prevahou buka a brezy je len v okrajových častiach.


Vyšné Čabiny:


Obec je doložená z roku 1478 ako Chebinye, neskôr ako Wissne Cžebinye (1773), Vyšné Čabine (1920), Vyšné Čabiny (1927); maďarsky Felsőcsebinye, Felsőcsebény. Obec sa spomína z roku 1478 a patrila panstvu Humenné. Od roku 1658 boli zemepánmi Barkóczyovci, Andrássyovci, a Szirmayovci, v 20. storočí tu mali majetky Radziwillovci. V roku 1557 mala obec 9,5 porty, v roku 1715 mala obec mlyn 15 domácností, v roku 1787 mala 80 domov a 587 obyvateľov, v roku 1828 mala spolu s obcou Nižné Čabiny 142 domov a 1066 obyvateľov. Po roku 1850 sa mnohí vysťahovali. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. Počas SNP (Slovenského národného povstania) operovali v chotári partizánske skupiny.

 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu