Letní gordický železniční uzel pod Petrovem

20.5.2017 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský a Karel Furiš

Letní gordický železniční uzel pod Petrovem

Brno se pomalu chystá na záchvat dopravního šílenství, který vyvolají rozsáhlé letní opravy na hlavním nádraží a kolejích do Brna-Židenic, jimiž tuto stanici opouští nejen 1. železniční koridor k České Třebové, ale také tratě směrem na Havlíčkův Brod a Veselí nad Moravou. Podrobnosti se z úst povolaných dověděli novináři na tiskové konferenci dne 18.5.2017.

 

 

 

Roční přípravy podtrhují náročnost letošních prací na hlavním nádraží v Brně za více než 170 milionů korun. SŽDC zahájí 3. června další etapu nezbytných oprav na druhém nejvytíženějším nádraží v České republice, omezení pro vlakovou dopravu potrvá do 10. září. Na letošní opravy tzv. Pražského viaduktu, 4. nástupiště a příslušných kolejí navážou příští rok opravy výhybek ve stanici a mostů přes Křídlovickou a Hybešovu ulici. Největší zatěžkávací zkouškou bude klíčová modernizace zabezpečovacího zařízení v roce 2019, která se neobejde bez ročního omezení dopravy. Tak zní úvod tiskové zprávy SŽDC, kterou zástupci médií dostali k dispozici.


Schéma železničního uzlu Brno (výřez); zdroj: „Atlas drah České republiky 2006-2007“
na www.zelpage.cz

Mnozí si možná uvědomili, že nadcházející omezení železniční dopravy jsou sice výjimečná svým časovým rozsahem, ale nikoliv organizací provozu během výluky. Ta měla svou premiéru už v létě roku 2013, kdy byla její příčinou oprava viaduktu Křenová. České dráhy se sice s podobnou situací musely potýkat vůbec poprvé, ale její vhodné řešení našly. Významnou roli v něm sehrála, jak je patrné z obou odkazovaných zpráv, nákladová stanice Brno dolní nádraží, povýšená na „dopravní uzel“, jak už s předstihem konstatoval místní deník. A ten také posléze shrnul a do širších souvislostí zasadil průběh i výsledek stavebních prací na předmětném viaduktu.


Opravený viadukt v ulici Křenové od východu © Karel Furiš

Jestliže mohl náš ostravský reportér, delegovaný redakcí na zmíněnou konferenci, snadno zdokumentovat opravený viadukt Křenová, který je součástí nádraží, v případě Pražského viaduktu to nebylo z časových důvodů možné. Nicméně na internetu se najde leccos, nevyjímaje ani popis toho mostního objektu s obrázky ve stavu nedávném na zájmovém portálu Badatelna a totéž po dokončení první etapy oprav v loňském roce na oficiálním webu zhotovitele stavby. Jestliže v ní šlo o statické zajištění viaduktu, etapa druhá má za cíl prodloužení jeho životnosti bez zlepšení jeho parametrů, jak se píše v už výše odkázané tiskové zprávě SŽDC.


Staticky zajištěný Pražský viadukt na snímku firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Najdeme v ní i podrobnější přehled prací: … letos následuje demontáž trakčního vedení, odstranění kabelů, návěstidla a nutné zprovoznění provizorní kabelové trasy. Odstraní se koleje a štěrk, a to až po úroveň stávající izolace. Zároveň se demontuje zábradlí, římsy a části čelní stěny. Po nutné sanaci horní části odkrytých kleneb se položí podkladový beton s vodotěsnou izolací a zpět se zasype štěrkem. Pak již bude možné položit koleje a začít s montáží trakčního vedení a položením nových kabelových tras. Celkové náklady na opravu mostu přes Křenovou ulici činí 55 milionů korun. S tou ulicí se někdo upsal, jak (pro jistotu) ukazuje také letecká mapa:


Brno hlavní nádraží a Pražský viadukt na fotomapě; zdroj: www.mapy.cz

K opravě 4. nástupiště tisková zpráva uvádí: V rámci úprav dojde ke kompletnímu zbourání nástupní hrany, postaví se zcela nová. Hrana nástupiště bude vzhledem k oblouku s malým poloměrem ve výšce 300 mm a ve vzdálenosti 1650–1725 mm od osy koleje. Na nástupišti nahradí stávající asfaltobetonový povrch betonová dlažba s vodicí linií a dalšími signálními a varovnými pásy pro nevidomé spoluobčany. Zachován zůstane vzhled přístřešku. Ocelové a litinové konstrukce se demontují, vyhovující části se upraví, ostatní nahradí repliky. Nově opravené nástupiště doplní nový orientační i elektronický informační systém, osvětlení, staniční rozhlas či mobiliář.


Stávající podoba 4. nástupiště © Karel Furiš

Pokud jde o opravu kolejí v úseku mezi hlavním nádražím a odbočkou Brno-Židenice, uvádí citovaný zdroj toto: Mezi 19. červencem a 10. zářím proběhne také výměna pražců a kolejnic dvou kolejí mezi hlavním nádražím a odbočkou Židenice. Součástí bude i čištění štěrkového lože, zaštěrkování, směrové a výškové úpravy koleje či svaření kolejnic do bezstykové koleje. Během listopadu letošního roku proběhne následné podbití kolejí. Celkové náklady činí 35 milionů korun. A pokračuje výhledem do následujících let, z hlediska cestující veřejnosti v jejich horizontu nevábným. Ale toho si momentálně všímat nemusíme, stačí komplikace letošní.


Zatím ještě běžný ruch v odbavovací hale už nebude mít dlouhého trvání © Karel Furiš

Nyní, když jsme si přiblížili příčiny nadcházejících zmatků, přenesme svou pozornost k jejich řešení, a to nejlépe aspoň krátkým vstupem na tiskovou konferenci, kde se o dopravních opatřeních podrobně hovořilo. A v tuto chvíli dejme slovo našemu reportérovi, který své zážitky vtělil do nedlouhého, ale hutného textu. V něm se mimo jiné odvolává na tiskovou zprávu ČD, s čímž se spokojíme také, protože by nemělo cenu sem ten rozsáhlý přehled změn jízdních řádů přepisovat. Místo toho vám nabízíme výlukové jízdní řády linek Ex3, R19, S2, R9/S3 a R56/S6 ze stránky IDS JMK. A k tomu přehledný informační leták, zmiňovaný v kolegově textu.


Tisková mluvčí SŽDC Bc.Kateřina Šubová zahajuje tiskovou konferenci © Karel Furiš

Teď už nám zbývá jen popřát stavbařům, aby jim šly práce od ruky a dodrželi termín jejich dokončení, a dispečerům, výpravčím i dalším provozním pracovníkům SŽDC, aby dokázali zachovat klidnou mysl a potřebné soustředění. A totéž platí i pro zaměstnance ČD, z nichž zejména ti „prvolinioví“ budou muset snášet nebývalý nápor dotazů i méně příjemných verbálních projevů cestujících. Jim samotným pak rozvahu při plánování cesty do dotčené oblasti a aby vždy šťastně dospěli do jejího cíle. Kolega Furiš ve svém textu slibuje to roztínání gordického uzlu zdokumentovat, takže se s ním na brněnskó rolu časem vrátíme. Třeba jako dnes i s bonusovým videem - krom toho přímo k věci:


Opravy v Brně omezí dopravu © Karel Furiš

Odkazy:

 1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 2. Brněnské hlavní nádraží čekají náročné opravy – tisková zpráva SŽDC (formát PDF)
 3. České dráhy, a.s.
 4. Opravy na tři měsíce omezí dopravu na brněnském hlavním nádraží a ovlivní téměř 300 spojů denně – tisková zpráva ČD (formát PDF)
 5. IDS JMK - Integrovaný dopravní systém JMK - jízdní řády Brno a Jihomoravský kraj - oficiální stránky
 6. Hlavní letní vlakové výluky v Jihomoravském kraji – informační leták IDS JMK (formát PDF)
 7. Brněnský železniční uzel – Wikipedie
 8. Železniční trať Brno – Česká Třebová – Wikipedie; úsek Brno hl.n - odbočka Brno-Židenice
 9. Brno hlavní nádraží – Wikipedie
 10. Plán železniční stanice Brno hlavní nádraží (formát XLS)
 11. Brno dolní nádraží – Wikipedie
 12. Plán železniční stanice Brno dolní nádraží (formát XLS)
 13. Detail odbočky Brno-Židenice - Želpage
 14. Plán odbočky Brno-Židenice (formát XLS)
 15. Badatelna - Brněnské viadukty
 16. Opravy klíčové trati v Brně způsobí sto dní dopravního šílenství - iDNES.cz
 17. zdroje uvedené pod odkazy v textu
Úvodní snímek: Pohled ze 4. nástupiště brněnského hlavního nádraží k Petrovu (7.4.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy