Brno dolní nádraží 2009

1.9.2021 8:00 Miloslav Bednář

Brno dolní nádraží 2009

Uplynulo více jak 11 let od doby, kdy jsem někdy v lednu 2009 zveřejnil svou poslední reportáž z mých cest s lokomotivami firmy, tehdy ještě ČMKS , bývalých Dílen v České Třebové. Pamětníci si možná vzpomenou na mojí první reportáž s názvem z Čech až do Bělehradu o přepravě lokomotiv řady 621.1 v počtu 12 kusů pro Srbské železnice a 2 lokomotivy v zelené barvě pro Elektrárnu Kolubara.

Následovalo dalších 9 reportáží z období do 2006 – 2009. Potom jsem se odmlčel, částečně z důvodů mě nikdy neobjasněných ze strany firmy, v téže době už nesoucí jméno CZ Loko Česká Třebová a druhý důvod byl můj nesouhlas s uveřejňováním reportáží a korekcemi v nich.

Ale dost už bylo vzpomínek k tomu dávno uplynulému období, pokusím se spíše soustředit na to, co by mohlo být, pokud bude zájem, co mohu nabídnout a pokud do toho opět nezasáhne vyšší moc. Od roku 2005 až do roku 2019 jsem byl coby důchodce – strojvedoucí zaměstnán ve firmě CZ logistic, pokud použiji termín ze soutěže „Chcete se stát milionářem“, přítel na telefonu.


Brno dol.n., 754 037- 0 čeká na výkon,  17.4.2009 © Miloslav Bednář

Za těch 14 let jsem zažil opravy starých motorových lokomotiv, opravy, modernizace a oživování elektrických lokomotiv řad 130.0, 150.2. 163.0 a nakonec „šestikoláků“ 181.1 Mimo to jsem také zažil rozvoj firmy CZ Loko směrem k rekonstrukcím lokomotiv řad 740+742 na lokomotivy s motory Caterpillar novou kapotou, řídícími pulty a vším co k moderní lokomotivě patří. Ale nejen rekonstrukce, ale také nové lokomotivy navíc s moderními podvozky a různými variantami výkonu a vybavení podle přání zákazníků, nejen z naší republiky, ale Srbska, Itálie, Polska Finska, Ukrajiny, Slovenska a Turecka.

A protože tyto lokomotivy byly svým zákazníkům dopravovány převážně po kolejích, musely mít doprovod. A teď se dostávám k tomu, proč jsem se rozhodl, podělit se s vámi o to hezké na mé práci „Průvodce“, což je mimochodem moje přezdívka na vlaky.net. Je to mých 56 výjezdů do zahraničí s lokomotivami z CZ Loko, ale také při příležitosti přeprav pro jiné zákazníky. Pokusím se podle let od roku 2009 - 2019 zveřejnit za každý rok alespoň jednu reportáž.


Lok. depo, T 444 0080 „Karkulka“, 17.4.2009 © Miloslav Bednář

A nesmím zapomenout, byť nebudou jejich jména figurovat v mých reportážích, na skvělé kolegy strojvedoucí, chlapy z dílen, i těch, co se podíleli na přípravě, oživování a přepravě na hranice republiky, a to nejen z České Třebové, ale také z Jihlavy, kde se montují ty momentálně nejmodernější lokomotivy vyráběné v CZ Loko.

Začnu ovšem, jak jsem předeslal rokem 2009, přesněji 17. dubnem. Ten den jsme byli s kolegou strojvedoucím rychlíkem posláni do Brna dolního nádraží převzít a dopravit domů naši firemní lokomotivu 709 401-4, mimochodem prototypem pro tzv. „Srbky“ řady 621.1 Samozřejmě se vyskytly určité problémy s vyřízením trasy pro odjezd a tak jsme měli dostatek času projít prostory LD Brno dolní.n. Na dnes 3. staniční koleji bylo z depa ostaveno mnoho vraků lokomotiv všech možných typů a řad, a ty chci jako vzpomínku na změny, kterými Brno dolní prošlo v roce 2013 a 2017 v souvislosti s opravou nádraží Brno hlavní.


Lok. depo, M 240 083-6, 17.4.2009 © Miloslav Bednář

V období 9. 12. 2018 až do 15. 12. 2019, proběhla nejdelší výluka, byly zde postaveny dvě nástupiště, podchod a byla sem převedena veškerá doprava ze směru Praha - Břeclav, včetně regionální dopravy. I toto období se na několika foto objeví jako kontrast toho, co zde bylo několik let předtím.

Ještě je potřeba připomenout, že LD Brno dolní nádraží bylo, než se postavilo LD Brno-Maloměřice, jedním ze dvou dep v Brně, druhým bylo depo Horní Heršpice. Co je však nejdůležitější, že odtud na svoji pouť údolím Svitavy vyjížděly parní krasavice řad 387.0, 475.1 i malé 433.0 do Skalice nad Svitavou a dál na Boskovice a chornickou trať.

Ještě, než jsme vkročili na území bývalého depa, zastavil ve stanici “Brejlák“. Po příchodu do depa jsme na kolejišti před halou našli nejen „Krokodýla“ 850 044-9, ale také 701 777-5 zvané „Prasátko“, v pozadí stála „Karkulka“ T 444 0080, dál tam mě neznámý traktor T 203 a T 212 1648 a zdevastovaný motor M 240 083-6. Další „Karkulka T 444 neznámého čísla, to stejné platí i pro „Rosničku“ T 334. Při dalším putování tím smutným lokomotivním depem jsme se dopracovali ke koleji, odkud vyjížděly, jak jsem už psal, lokomotivy 387 a 475 na své cesty a k točně, a potom také ke koleji, která je plná všech možných vraků kolejových vozidel.


Lok. depo, odstavená akumulační loko, 17.4.2009 © Miloslav Bednář

Zajímavostí bylo, že jsme narazili na odstavenou akumulační lokomotivu. Podobné jezdili v „Šichtovce“ ve stanici Ústí nad Labem-Střekov, a tato odstavená pravděpodobně pochází z „Korama“ Kolín. Jedná se o lokomotivy bez ohniště, tlakový kotel byl „napumpován“ na 20 barů z cizího zdroje páry, po vyčerpání nastoupila druhá lokomotiva a cyklus se opakoval.

Také jsme prošli halou, v té době obsazenou firmou Lokomont, kde probíhala oprava lokomotivy 740 533-5. Je krásně vidět renovovaný podvozek. A protože byly formality s odjezdem vyřešeny, následují fotky 709 401-4 ve stanici, před tunely do Adamova, žst. Letovice, výluka 1. koleje v úseku Letovice – Březová a vjezdové návěstidlo Opatova. Jak se říká, aby se nám nezkrátili žíly, tak ještě nutný posun v CZ Loko s „Velkým Bejčkem“ 423 009 a pohádky, tedy směny byl konec. A pro ilustraci, jak vypadá stanice Brno dolní nádraží dnes, tak ještě 3 fotografie ze 14. 8. 2019.

Úvodní snímek: Lok. depo, T 203 a T 212 1648, 17.4.2009 © Miloslav Bednář

Galéria

Súvisiace odkazy