Kvalita vlaků vyšší kvality ještě vyšší

28.1.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský a Michael Mareš

Kvalita vlaků vyšší kvality ještě vyšší

Připadá vám ten titulek nepatřičný? Nemusí nutně být, jestliže jsme třeba před nějakým časem uvykli reklamnímu jásání nad krémovým jogurtem, že je ještě krémovější (a to vzdor faktu, že jogurt by měl být spíš lahodně pastózní, jak psal Vladimír Páral). Vyšší kvality není nikdy dost, řekly si i České dráhy a včera po poledni na pražském hlavním nádraží ukázaly, jak si to představují.

 
 
 
 
 
 
Ten jogurtový příměr nemá nicméně nikterak naznačit, že by náš národní osobní železniční dopravce chtěl snad cestující veřejnosti vnucovat něco odlišného od jejích představ. Současný rozpor kvality vlaků kategorie EC a IC Českých drah s požadavky jejich zákazníků, už dávno znalých toho, jak se cestuje v okolní (tedy hlavně západní a jižní) Evropě, nepramení z rozdílnosti názorů. Už před lety existovala koncepce tehdejšího Odboru podnikové strategie Generálního ředitelství ČD o rozvoji parku vozidel osobní dopravy, která stanovila mimo jiné výhledové požadavky na složení souprav vlaků vyšších kategorií. Že (a proč) se tento záměr, počítající s moderními plně klimatizovanými vozy, uhánějícími rychlostí až 200 km/h, nepodařilo doposud zcela naplnit, je věc dostatečně známá, takže jen stručné připomenutí.
 

Nová 380.008-3 v čele nenové soupravy IC 574 "Josef Václav Myslbek" Brno hl.n. - Praha hl.n.
 (22.12.2010 - Pardubice hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Z dlouhodobého podfinancování osobní dopravy, které bylo jedním (byť asi ne jediným) z důvodů stejně tak mnoholetého zanedbávání inovace jejího vozidlového parku, začaly České dráhy pomalu vybředat až v době relativně nedávné. Vzhledem k tomu, že se osobní doprava ČD nechtěla omezit jen na dálkové spoje, jak v podstatě učinily některé jiné železniční správy, musela řešit obnovu vozidel nejen pro ně, ale také pro dopravu regionální. V důsledku těcho okolností není divu, že kvalita souprav vlaků kategorie EC, IC, ale také Ex a R, je ještě stále terčem neutuchající kritiky ze strany cestujících a vděčným mediálním tématem. A v této souvislosti nelze opominout ani už reálně hrozící konkurenci soukromých dopravců, byť zatím jen na nesporně lukrativní trase mezi Ostravou a hlavním městem.
 

Vizualizace elektrické jednotky LEO Express pro plánované spojení mezi Prahou a Ostravou;
 zdroj: Rapid Express
 
Proto je jistě nad jiné potěšující, že se pomalu začíná blýskat na lepší časy, nejen ve skladbě vozidel dálkových vlaků ČD, ale také ve službách, které v nich jsou poskytovány. K jednomu takovému záblesku došlo právě včera, u prvního. nástupiště železniční stanice Praha hlavní nádraží. České dráhy dnes představily pilotní projekt zvyšování kvality služeb ve vlacích EuroCity a InterCity. Do projektu bylo zařazeno 8 spojů mezi Prahou a Moravou, na kterých budou dráhy garantovat nasazení nových nebo modernizovaných vozů v 1. i ve 2. vozové třídě a kvalitnější servis ze strany personálu. Dopravce chce postupně stejný standard poskytovat také v dalších spojích, píše se v úvodu včerejší tiskové zprávy, která hlavní cíle záměru i podobu nově koncipovaných vlaků kategorie EC a IC na hlavních tazích popisuje.
 

Vzorová souprava 162.039-2 + 73 54 10-91 001-3 Ampz + 91 54 85-71 005-2 ARmpee +
 73 54 21-91 023-4 Bmz při prezentaci © Michael Mareš
 
Pomineme-li (víceméně) garantované nasazení souprav (víceméně) požadovaných parametrů vlaku kategorie EuroCity (připomeňme, že u kategorie InterCity tyto parametry závazně stanoveny nejsou), základní novinkou projektu jsou služby stevardek (že by inspirace „vlakuškami“ páně Jančurovými?). Jejich úkolem bude především vítání cestujících před nástupem do vlaku a pomoc při něm, roznáška informačních materiálů, novin a nápoje (poskytovaných zdarma) i objednaného občerstvení (za úplatu). A ve vztahu k provozu spolupráce s vlakovou četou, sledování stavu WC a všeobecného pořádku včetně drobného úklidu a vyplňování sčítacích lístků ke sledování frekvence cestujících. To vše jen v první třídě a po splnění těchto úkolů navíc také blíže nespecifikovaná péče o cestující ve třídě druhé.
 

Živé i neživé novinky - vše v korporátníích barvičkách Českých drah © Michael Mareš
 
Jak plyne z předchozího (a z tiskové zprávy), stevardky zatím nejsou členkami vlakového doprovodu Českých drah, ale zřejmě zaměstnankyněmi cizí firmy. Proto se také musely do svých úkolů v předstihu zaučit. Stalo se tak ve dnech 19. a 20. ledna, kdy ve dvou šesticích a s doprovodem supervizora cestovaly vlaky SC 504, EC 77, EC 102, SC 510, EC 70 a IC 581. Teprve v případě, že se jejich pokusné nasazení, které má, stejně jako celý pilotní projekt, trvat do 4. června tohoto roku, osvědčí, by měly jejich povinnosti přejít na kmenové zaměstnance ČD - profese průvodčí-stevard, tedy obdobně, jako to funguje již několik let ve spojích SuperCity Pendolino, jak uvádí tisková zpráva. Tím osvědčením je zřejmě míněna i ekonomická průchodnost zvýšení počtu zaměstnanců, které jde jinak proti současným úsporám.
 

Generální ředitel ČD a jeho náměstek pro osobní dopravu ve společnosti zástupců personálu
 představovaného  projektu © Michael Mareš
 
Včerejší prezentaci uvedl Mgr. Radek Joklík, vedoucí tiskového oddělení Generálního ředitelství ČD, který pak předal slovo jejich generálnímu řediteli Ing. Petru Žaludovi a jeho náměstkovi pro osobní dopravu Ing. Antonínu Blažkovi, jejichž vystoupení si můžete poslechnout ze záznamu. To vše se odehrávalo když už ne přímo na pozadí, tak opodál soupravy 162.039-2 + 73 54 10-91 001-3 Ampz146 + 91 54 85-71 005-2 ARmpee832 + 73 54 21-91 023-4 Bmz245, kterou si pak hosté a zejména zástupci médií mohli prohlédnout. Na tomto místě je třeba podotknout, že VLAKY.NET mezi nimi byly tentokrát zprostředkovaně, reprezentovány naším příznivcem Michaelem Marešem, jemuž vděčíme a děkujeme krom fotografií i za onen zvukový záznam. Na sám závěr už jen přehled vlaků, na nichž bude projekt realizován.
 
Spoje zařazené do pilotního projektu od 1.2.2011
kat.
čís.
název
z
do
vozů 1. tř.
vozů 2. tř.
IC
Ostravan
Bohumín
Praha
1
8
EC
Franz Schubert
Praha
Břeclav
1
4
EC
Gustav Mahler
Břeclav
Praha
1
4
EC
Praha
Praha
Bohumín
1
8
EC
Praha
Bohumín
Praha
1
8
EC
Jaroslav Hašek
Praha
Břeclav
1,5
6
EC
Jaroslav Hašek
Břeclav
Praha
1,5
6
IC
Ostravan
Praha
Bohumín
1
8
Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s.- osobní doprava
  2. Vlak vyšší kvality – Wikipedie
  3. Vlaky EuroCity jezdí v České republice již 15 let – historický článek z roku 2006
  4. zdroje zmíněné nebo uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Pózující stevardky © Michael Mareš

Galéria

Súvisiace odkazy