ČD Cargo zve na oslavy svých 10. narozenin

30.9.2017 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

ČD Cargo zve na oslavy svých 10. narozenin

V pátek dne 6. října 2017 se v areálu střediska oprav kolejových vozidel (SOKV) Ústí nad Labem uskuteční oslavy desetiletí existence dceřiné společnosti Českých drah pro nákladní dopravu, ČD Cargo, a.s. Jejich návštěvníci se mohou těšit na výstavu železničních vozidel historických i moderních a další přitažlivý program nejen pro vyhraněné železniční fanoušky.

 

 

 

ČD Cargo, a.s. (VKM: ČDC) je český železniční dopravce, který se zabývá nákladní dopravou. Tato společnost je dceřinou společností Českých drah, které vlastní 100 % akcií. K zajištění provozu má k dispozici 955 hnacích vozidel a více než 27 tisíc nákladních vozů. Z hlediska přepravených tun zboží patří v roce 2014 mezi pět největších nákladních železničních dopravců v Evropské Unii. Společnost byla založena 31. 10. 2007 na základě usnesení vlády ČR č. 848 ze dne 25. července 2007 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. prosince 2007. Vyčleněním aktivit spojených s provozováním nákladní drážní dopravy od Českých drah a. s. byla celkem převedena třetina všech lokomotiv Českých drah, všech 32 000 nákladních vozů, část dep kolejových vozidel a asi 13 000 z původních asi 55 000 zaměstnanců Českých drah. Tolik se o vzniku jubilující společnosti můžeme dočíst v příslušném heslu Wikipedie, bohužel značně zastaralém; už vzhledem k výročí by si jistě zasloužilo úpravu alespoň klíčových údajů (třeba o obsazení vedoucích funkcí).


Současný předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik při křtu prvního Vectronu
na ostravských Czech Raildays 2016 © ČD Cargo

Novější údaje nabízí oficiální web ČD Cargo: Naše společnost v České republice zaměstnává necelých 7 000 osob. Jsme největší český železniční dopravce. Nabízíme přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby. S ročním objemem přepravy zboží patříme mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Poskytujeme služby zákazníkům na přibližně tisíci místech České republiky a prostřednictvím dceřiných společností i po celé Evropě. K zajištění provozu nákladních vlaků má ČD Cargo, a.s., k dispozici více než 900 lokomotiv – elektrických i motorových. Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní přepravu dle rozmanitých požadavků našich klientů. Strategickým cílem společnosti ČD Cargo, a. s., je zachovat si vedoucí pozici na trhu železniční nákladní dopravy v České republice a ve středoevropském regionu a současně být efektivní zákaznicky orientovanou společností.


Organizační struktura ČD Cargo, a.s. k 1.5.2017 (kliknutí do náhledu otevře dokument
ve formátu PDF)

Ale přenesme se od oslavence k oslavám. Vhodným přechodem je sloupeček v posledním čísle podnikového časopisu Cargovák z klávesnice nejvyššího představitele společnosti: Podotýkat, že v letošním roce oslaví naše společnost první desetiletí svojí existence, by bylo nošením dříví do lesa. Samotné výročí si připomínáme na stránkách Cargováku malým ohlédnutím do historie, také polep jednoho z našich Vectronů nám toto jubileum připomíná. Možná si říkáte, že deset let není příliš dlouhá doba, zvláště pak v historii železniční dopravy. Vždyť první nákladní vlaky začaly v anglických dolech vozit uhlí již v 18. století. Ale je to relativní. Proto si troufám tvrdit, že v některých případech může deset let znamenat opravdu mnoho. Konkrétním příkladem je historie naší společnosti. Na ČD Cargo můžeme být právem hrdí. V průběhu své desetileté existence obhájilo svoje místo na dopravním trhu a nebylo to jednoduché. Museli jsme překonat hospodářskou krizi, svádíme každodenní boj se silniční konkurencí i s dalšími železničními dopravci.


Symbolická „E 469.110“ (ve skutečnosti 121.059-0) u vchodu do ústeckého depa (26.9.2008)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Stanovili jsme si dlouhodobé cíle, které postupně naplňujeme. Firma bez vizí a cílů by totiž nemohla být spolehlivým partnerem svým zákazníkům ani dodavatelům. Hrdost je oboustranná, jsem hrdý na všechny zaměstnance, kteří se každý den podílejí na zajištění železničních přeprav ke spokojenosti našich zákazníků. Spolupracujeme se středními i vysokými školami a chceme být atraktivním a seriózním zaměstnavatelem, i to je jeden z našich cílů. Naši činnost a služby chceme obchodním partnerům i široké veřejnosti, představit na dni ČD Cargo, který se u příležitosti oslav 10. výročí vzniku naší společnosti bude 6. října konat v areálu SOKV Ústí nad Labem. Dovolte mi, abych vás, všechny zaměstnance, jménem vedení společnosti ČD Cargo pozval na tyto oslavy. Bližší informace naleznete v přiloženém letáčku a samozřejmě na našich internetových stránkách. Budu se těšit na případné setkání. Tak se obrací na své podřízené předseda představenstva akciové společnosti ČD Cargo Ivan Bednárik. Ale jeho slova mohou stejně tak patřit i všem, které na oslavy přiláká jejich program.


Leták s programem oslav

Leckdo možná namítne, že text pozvánky je dlouhý, ale o samotných oslavách toho moc nevypovídá. Dáváme mu za pravdu, ale v tuto chvíli je ve veřejně dostupných zdrojích k dispozici pouze výše uvedený leták. Víc zatím není ani na úvodní stránce webu jubilanta, věnované aktualitám. Až se situace změní, informace o programu (včetně těch o protokolárním vlaku, který se má do Ústí nad Labem vydat z Prahy) neprodleně doplníme. A pokud je někdo z čtenářů informován lépe, prosíme jej, aby se s námi o své poznatky podělil – buď v diskusi nebo s využitím interní nebo internetové pošty.

Prameny a odkazy:

  1. ČD Cargo – Wikipedie – k historii společnosti
  2. ČD Cargo – oficiální web
  3. Středisko oprav kolejových vozidel – Wikipedie – ke struktuře výkonných jednotek ČD Cargo
  4. SOKV Ústí nad Labem - ČD Cargo – oficiální stránka
  5. Depo kolejových vozidel Ústí nad Labem – Wikipedie – k místu konání oslav
  6. Dislokace hnacích vozidel ČD Cargo (stav k 1.2.2017) na SPŽ – k řadám, které zřejmě budou vystaveny na oslavách
  7. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Výroční polep stroje 383.004-9 (18.11.2016, Hradec Králové) © Vladimír Fišar; zdroj: www.vladanfoto.cz

Súvisiace odkazy