Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (6): V provozu!

5.7.2008 20:30 PhDr. Zbyněk Zlinský

Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (6): V provozu!

Dnešního dne se konečně rozptýlila (a to doslova) mračna nad budováním královéhradecké stavby století a terminál BUS se dočkal slavnostního otevření. Tím ovšem není ještě celý terminál hromadné dopravy Hradec Králové dokončen - stále probíhá zásadní rekonstrukce Riegrova náměstí před hlavním nádražím, která má teprve zajistit propojení železniční, městské a autobusové dopravy v oné severnější ze dvou metropolí východních Čech.

 

 

 Aktualizace z prvního dne provozu 5.7.2008

- text začíná tady
- fotogalerie začíná tady 


V předchozím pokračování této terminálové telenovely jsme zastihli terminál BUS v půli května ve stádiu počínající instalace krycích plachet unikátní membránové konstrukce jeho zastřešení, montáže trakčního trolejbusového vedení a intenzivních prací na exteriéru i interiéru odbavovacích hal. V té době všichni doufali, že stavba bude dokončena koncem června a už začátkem července začne sloužit cestujícím.

Ředitel dopravního podniku města Hradce Králové Ing. Miloslav Kulich v to věřil také, když dne 15.5.2008 v roli hosta dne regionální televize RTA na otázku, zda věří, že vše bude úspěšně a zdárně dokončeno v červnu odpověděl: Tak abych řekl pravdu, já si nedovedu představit, kdybychom to nedokončili, to znamená, doufám, že Strabag udělá všechno proto, aby skutečně ten termín byl dodržen, abychom do konce června stavbu zkolaudovali a začátkem července tam mohli první autobusy pustit.

22.06.2008 - Hradec Králové: stavba terminálu BUS z komerčního obvodu ČD © PhDr. Zbyněk Zlinský

Bohužel, tato víra se záhy ukázala do jisté planou a potíže ze strany generálního dodavatele pokračovaly. ČTK už dne 21.5.2008 informovala o dalších problémech: Městu Hradec Králové se minulý týden nepodařilo zahájit kolaudaci budov dostavovaného autobusového nádraží. Stavební firma Strabag úředníkům odmítla dát stavební dokumentaci, řekl dnes novinářům náměstek hradecké radnice Josef Malíř. Podle primátora Otakara Divíška Strabag používá "metody východního typu". Firma jednání nekomentovala.

Zúčastněné strany se nakonec přece jen dohodly a v poslední červnový den mohla ČTK přinést zvěst naopak pozitivní: Autobusové nádraží v Hradci Králové, jehož stavbu provázely komplikace a téměř roční zdržení, je hotové. Oficiální otevření terminálu je naplánováno na čtvrtek, první autobusy s cestujícími na něj vjedou v sobotu 5. července. ČTK to dnes řekl ředitel hradeckého dopravního podniku Miloslav Kulich. Stavba nádraží přišla asi na 360 milionů korun bez DPH.

22.06.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova náměstí před hlavním nádražím © PhDr. Zbyněk Zlinský

O dva dny později se v médiích objevila zpráva s definitivním dnem zprovoznění terminálu BUS – bude jím sobota 5.7.2008. Vzhledem k už zmíněné nedokončené rekonstrukci Riegrova náměstí však bude jeho provoz omezený. Především do něj nebudou moci zatím zajíždět trolejbusy a příjezd i odjezd autobusů MHD bude zatím provizorní. Vlastně nastane situace dokonce ještě poněkud složitější, než je tomu nyní, protože v souvislosti s posupující rekonstrukcí Riegrova náměstí bude uzavřena křižovatka ulic S. K. Neumanna a Puškinovy u hotelu Černigov.

Mladá fronta Dnes ze dne 2.7.2008 popisuje dočasnou úpravu takto: „Po uzavření křižovatky nastane složitá situace. Všechny trolejbusy budou jezdit od Koruny Gočárovou třídou. Autobusy budou do terminálu zajíždět tak, že se od obchodního domu Tesco dají vpravo a Chelčického a Haškovou ulicí přijedou k budově společnosti ČEZ, kde bude provizorní zastávka Hlavní nádraží. K terminálu potom přijedou Sladkovského ulicí. Linky číslo 12 a 16 budou stavět u Koruny a na svou trasu se vrátí u Centrálu přes Gočárovu třídu a Střeleckou ulici,„ vysvětlil vedoucí střediska městské dopravy Leo Sedláček.

24.06.2008 - Hradec Králové hl.n.: křižovatka ulic S. K. Neumanna a Puškinovy u hotelu Černigov bude uzavřena © PhDr. Zbyněk Zlinský

Omezení budou trvat až do konce září, kdy by opravy Riegrova náměstí měly skončit. Nový dopravní systém v okolí nádraží, který propojí regionální a městskou autobusovou dopravu s železnicí, by měl začít fungovat v říjnu. Poté budou cestující mezi autobusovým a železničním nádražím jezdit zadarmo.

Sobotnímu uvedení terminálu BUS do pravidelného provozu předcházelo jeho dnešní dopolední oficiální otevření pro pozvané a odpolední neoficiální Den otevřených dveří pro všechny. Na něj zval třeba městský informační zpravodaj Radnice z 23.6.2008, ale pozvánka se objevila také na stránkách Dopravního podniku města Hradce Králové. a.s.

Pozvánka na stránkách DPMHK, a.s. - ZOBRAZ!

A protože VLAKY.NET nemohly u této slávy chybět, připojená fotogalerie, která v první části zachycuje (formou procházky od Koruny k terminálu) stav rekonstrukce Riegrova náměstí a stavby terminálu BUS v posledním červnovém týdnu, vrcholí právě záběry z ní. Nicméně taková událost si zajisté zaslouží také slovní komentář, takže mi jistě dovolíte, abych zde aspoň ve stručnosti popsal, co se dnes dopoledne v prostorách terminálu dělo.

Časně před stanovenou hodinou se sjížděli oficiální hosté i zástupci médií, prohlíželi si oplocení a stavebních buněk už konečně zbavené dílo a za libých zvuků vyluzovaných vojenskou kapelou (což je asi tak jediné, co militárního z někdejší vojenské pevnosti a ve finále třeba sídla velitelství letecké armády dnes v Hradci zbylo) vstupovali do haly městské hromadné dopravy, kde mělo v 10:00 hod. slavnostno propuknout. Nepropuklo, terminál své otevření odstartoval se zhruba desetiminutovým zpožděním – doufejme, že mu to nebude dáno do vínku a spoje odtud budou jezdit včas.

 03.07.2008 - slavnostní otevření THD Hradec Králové: hala MHD před zahájením © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nejprve se ujal slova ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. Ing. Miloslav Kulich, který především shrnul všechny ty spletité záležitosti kolem stavby, vám už známé z tohoto seriálu. A pochopitelně poděkoval všem, kdož se na přípravě i realizaci stavby podíleli. Tedy skoro všem – o generálním dodavateli jako takovém padla v projevu slova spíš nevlídná. V podobném duchu, leč z jiného pohledu, pak promluvil primátor statutárního města Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek, který podtrhl význam stavby v kontextu architektonické historie města. Pak následoval už stručnější projev hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradíka, zaměřený především na zdůraznění významu terminálu pro celý kraj.

Nejpoutavěji však zněla slova následujícího řečníka, jím nebyl nikdo jiný, než autor podoby nejen této stavby, ale celého řešení královéhradeckého terminálu, známý tvůrce dopravních staveb (ale také třeba designu jednotek řady 680 Českých drah) Ing. arch. Patrik Kotas. Ten vyzvedl zejména fakt, že v Hradci Králové se našlo dostatek odvahy k tomu, aby zde vyrostla stavba v naší zemi ojedinělá. Stavba z rodu takových, o jejichž projektech se říká: „Jó, takhle někde na Západě, ale u nás...?“, stavba, která by měla překročit pouhou dopravní utilitárnost a stát se nedílnou součástí vlídného životního prostoru pro lidi.

03.07.2008 - slavnostní otevření THD Hradec Králové: autor podoby terminálu Ing. arch. Patrik Kotas hovořil nejzajímavěji © PhDr. Zbyněk Zlinský 

Závěrečnou řeč pronesl náměstek primátora pro rozvoj města Ing. Josef Malíř, který byl tím "mužem na radnici", na jehož bedrech tato záležitost spočívala. I on se krátce zmínil o problémech, které jsou už minulostí – i o těch, které ještě zbývá (hlavně v oblasti financování) dořešit, a poděkoval zase „svým“ pracovníkům. Jestliže jsem se výše zmínil o přinejmenším vlažnosti projevů ve vztahu ke generálnímu dodavateli, neznamená to, že se stavbařům poděkování nedostalo. I když spíš všem těm „bezejmenným“, kteří na stavbě do úmoru pracovali.

Posledním bodem oficiální části bylo přestřižení pásky. Které jsem fotograficky tak nějak prošvihl – holt se musím odnaučit zvolit si místo poblíž profesionálních zvěčňovatelů takovýchto momentů pohlaví ženského – ty jdou zkrátka přes mrtvoly. Nicméně je zde hodno zaznamenání, že se nůžek chopili a stuhu stříhali primátor statutárního města Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek a ředitel DPMHK Ing. Miloslav Kulich

03.07.2008 - slavnostní otevření THD Hradec Králové: dispečerské pracoviště a cpoucí se tam kameraman ČT © PhDr. Zbyněk Zlinský 

Pak už následovala volná prohlídka areálu, tisková konference v posledním podlaží haly MHD a samozřejmě raut, který se odehrál v sousední hale regionálních a dálkových spojů, výhodně pro tento den proměněné ve velice solidní bufetové zařízení. Strava i nápoje byly zajisté kvalitní, jak alespoň naznačoval zájem přítomných poslanců, zastupitelů a dalších hostů, kterých se u výdejních pultů objevilo o poznání více, než bylo před tím vidět při oficiálním konání. Nakonec nic překvapivého na našich zeměpisných souřadnicích...

Dopravní podnik má ještě nějaký čas na doladění posledních provozních záležitostí, protože provoz terminálu pro veřejnost bude zahájen v sobotu 5.7.2008. Zatím se snaží informovat o změnách ve vedení linek na svých internetových stránkách (které kvůli tomu získaly i novou strukturu) či v médiích. Zda o uvedení terminálu do provozu informují jednotliví autobusoví dopravci, to se mi zjistit nepodařilo. Na internetových stránkách největšího z nich, jímž je společnost CONNEX Východní Čechy, a.s. ze skupiny Veolia Transport, jsem o tom nenašel zhola nic.

 Plán THD Hradec Králové - ZOBRAZ!

Jak už bylo řečeno, stavba celého terminálu ještě nekončí, ale nekončí ani tahanice kolem něj, tentokrát o peníze. Hlavně ty evropské. Mladá fronta Dnes v už citovaném článku k tomu píše: Dopravní podnik nyní připravuje podklady pro žádost o zhruba šedesátimilionovou evropskou dotaci, která byla podmíněna dokončením stavby do konce června. „Kolaudační řízení skončilo, nyní probíhá shromažďování potřebných dokladů a audit. Během několika dní chceme o dotaci požádat,„ uvedl Kulich.

Původně měl být terminál za zhruba 300 milionů korun hotov již v srpnu loňského roku. Stavební firmě Strabag však kvůli technickým potížím dali zastupitelé tři měsíce času a 80 milionů korun navíc. Strabag termín nesplnil stejně jako další termín letos v dubnu. Ztrátě nároku na dotaci kvůli nesplnění termínu dvakrát zabránilo ministerstvo pro místní rozvoj udělením výjimky.

Uspořádání interiéru hal THD Hradec Králové - ZOBRAZ!

U zatím nasmlouvané a ještě nedokončené podoby terminálu hromadné dopravy však nemá zůstat. Do budoucna se počítá se skutečným propojením staniční budovy Českých drah s terminálem BUS prostřednictvím zastřešené pasáže. Její výstavba se má stát součástí revitalizace královéhradeckého hlavního nádraží.

„Mělo by jít o vícefunkční budovy s obchody a službami v přízemí, využití vyšších podlaží by záleželo na investorovi. Devadesát procent trasy mezi terminálem a nádražím by lidé procházeli takzvaně suchou nohou“, jak záměr královéhradeckého magistrátu a Českých drah charakterizoval Ing. arch. Patrik Kotas v Mladé Frontě Dnes ze dne 20.5.2008. Dejme se tedy překvapit...

***

03.07.2008 - slavnostní otevření THD Hradec Králové: pohled na stavbu od ulice Na Okrouhlíku © PhDr. Zbyněk Zlinský

Pár poznatků z prvního dne provozu

V sobotu dne 5.7.2008 byl zahájen provoz terminálu pro cestující, u čehož nemohly VLAKY.NET chybět. tentokrát dokonce v dvoučlenném týmu, neboť karel.f splnil svou pohrůžku z diskuse k tomuto článku a osobně se dostavil ke kontrole stavu tohoto architektonického (a doufejme, že i dopravního) skvostu.

Popravdě řečeno, nabuzeni rozhlasovým reportérem, který nás hned na začátku naší prohlídky areálu odchytil a přiměl nás k zodpovězení několika jeho otázek na mikrofon, začali jsme hledat po terminálu nějaké zvláštnosti, podivnosti a nedostatky. Nemuseli jsme se ani moc namáhat, protože Karel narazil hned při svém pokusu zakoupit sobě v infocentru MHD jízdenky. "Budou až v pondělí, zatím jsou nejbližší automaty na nádraží nebo si je kupte u řidiče", zněla odpověď. Nu což, my jsme na nádraží šli stejně - ale ostatní? Ty jízdenky u řidiče jsou totiž dražší.

05.07.2008 - 1. den provozu THD Hradec Králové: olejové skvrny nesvědčí o dobrém stavu autobusů DPMHK © Karel Furiš

K dalším vadám na kráse druhu spíš kosmetického patřily už viditelné (po asi 3 hodinách provozu) olejové skvrny na stanovištích či krásný červený povrch odjezdové zóny roznášený po přilehlých komunikacích. A podivností, možná plánovanou, je to, že kloubový autobus přijíždějící ulicí Nádražní nedokáže zvládnout odbočení do THD a musí objet kruhový objezd, aby získal potřebný směr.

Pamatujete se, jak jsem v prvním dílu svého seriálu psal o ještěrkách, které se usadily na rumišti po někdejší továrně a málem zhatily stavbu terminálu? Byl odchyceny, kamsi odvezeny a po dokončení měly být vysazeny na umělou skalku v areálu THD. Marně jsem tam po nich pátral a až Karel mi přinesl štěstí, když jsem při cestě s ním za zájmy železničními tento div péče o plazy skutečně objevil. A dokonce jsme měli možnost strávit několik sekund s jednou jeho obyvatelkou.

05.07.2008 - 1. den provozu THD Hradec Králové: beze slov © Karel Furiš

Při své "kontrolní obchůzce" jsme nevynechali ani Riegrovo náměstí, kde se především udály už výše zmíněné změny organizace MHD, ale také došlo k záboru komunikace před hotelem Černigov stavbaři a k výraznému pokroku v úpravě přednádražního prostoru. Ale to vše najdete na snímcích přidaných do galerie, které začínají právě tady.

Prameny a odkazy:
  1. Hradec Králové (oficiální stránky města)
  2. "Radnice. Informační zpravodaj statutárního města Hradce Králové", Hradec Králové – různá čísla
  3. Terminál hromadné dopravy Hradec Králové - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  4. Patrik Kotas (Atelier designu a architektury)
  5. Metroprojekt, a.s.
  6. Strabag, a.s.
  7. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
  8. denní tisk

Titulní snímek: Svítící informační panely dokončovaného terminálu BUS dne 23.6.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy