Železničné múzeum ČD v Lužnej u Rakovníka

25.8.2005 11:00 Pio

Železničné múzeum ČD v Lužnej u Rakovníka

Rodinná dovolenka zúrila tohto roku aj v Česku a tak sme si urobili malý železničiarsky výlet do Železničného múzea ČD v Lužnej u Rakovníka. Prvý dojem bol viac ako dobrý. Išli sme autom zo Žatca a už zďaleka nás viedli tabule osadené popri ceste. Do muzea sme teda trafili hneď na prvú šupu. Škoda, že nebolo označené aj parkovisko (možno som si v tom vzrušivom očakávaní nevšimol), ale to je nepodstatný detail.

Samotná ŽST Lužná u Rakovníka ma očarila svojou malebnosťou. V čase nášho príchodu akurát križovali 3 osobné vlaky. Po ich odchode som sa začal obzerať po vchode do múzea. Charakteristický nápis „Kassa“ nás nasmeroval. Trocha som sa obával výšky vstupného, poučený z predminulotýždennej návštevy Ochtinskej aragonitovej jaskyne. (2 x 100 Sk dospelí + 2 x 50 deti + 1x 80 študent + 50 Sk parkovanie + 120 za fotenie = 550 Sk). Dopadlo to viac ako dobre. 50,- českých za dospeláka, za predškolákov nič, za parkovanie nič, za fotenie nič. Takže suma sumárum stovečka aj s pekným farebným (a kvalitným) letákom. Klobúk dole.

Pri popise si pomáham už zmieňovaným letákom. Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého depa Spoločnosti Buštěhradské dráhy Lužná - Líšany, ktorej vznik je datovaný rokom 1871. Depo bolo počas svojej prevádzky niekoľkokrát prestavané a posledná veľká úprava prebehla v roku 1924.

Najprenikavejšiu zmenou bola výstavba novej haly pre opravy motorových rušňov na počiatku osemdesiatich rokov, kvôli ktorej museli byť asanované niektoré už historické objekty, ako napríklad montovňa pre parné rušne. Napriek tomu však podstatná časť pôvodného depa zostala zachovaná a to vrátane technologického zariadenia pre prevádzku parnej trakcie.

Prevádzka depa bola ukončená v roku 1996 v súvislosti s obmedzením dopravy na okolitých tratiach. Už o rok pozdnejšie dobrovoľnou aktivitou  spolkov zaoberajúcich sa históriou železníc tu bola zahájená pravidelná výstavná činnosť. Na ňu potom v roku 1999 opäť naviazali České dráhy založením svojho Železničného múzea.

Nájdeme tu predovšetkým parné rušne, motorové rušne, motorové vozne a ďalej historické osobné a nákladné vozne. Dajú sa prehliadnuť aj služobné vozne a zástupcov reštauračných a poštových vozňov. Z kategórie špeciálnych vozidiel je v zbierke koľajový žeriav, snehomet a koľajový snehový pluh. Súčasťou expozície je tiež úzkorozchodná dráha s rozchodom 800 mm, ktorá vrátane vozidiel pochádza z podnikovej dopravy kladenských železiarní POLDI. Vyhliadkové jazdy po tejto dráhe lákajú malých i veľkých návštevníkov. Škoda, že v čase našej prítomnosti nebol zakúrený žiadny rušeň a ani úzkokoľajka nefungovala.

Expozície múzea sú rozčlenené podľa jednotlivých odvetví železničnej dopravy. Nebudem ich tu podrobne popisovať. Múzeum je vcelku kvalitne popísané na stránke: www.cd.cz/muzeum. Osobne ma zaujali pomerne rozsiahle zbierky nielen rušňov ale aj všeličoho iného zaujímavého o železnici. Našiel som tu aj Seemannovu zarážku a Schrönovy sane. Je to hanba ale Seemannovu zarážku som na vlastné oči videl prvý raz.

Osobitnou kapitolou je HO modelové koľajisko. Tomu sa budem venovať v samostatnej aktualite.

Jediné, čo by sa dalo vyčítať je hádam absencia nejakého doprovodu. Keď nerátam obsluhu modelového koľajiska. Inak výborný dojem z celej návštevy.

Galéria

Súvisiace odkazy