Naše téma: Místní dráhy

23.11.2020 8:00 Pavlína Straková Zdroj: Drážní úřad - tisková zpráva

Naše téma: Místní dráhy

Pošumavská jižní dráha (PJD) v Novém Údolí získala nově status místní dráhy ● Třetí v České republice - regionální dráha, která je v dopravně Nové Údolí zaústěna do regionální dráhy Černý Kříž – Nové Údolí, se k 10. listopadu 2020 nově stala místní dráhou. Jedná se o třetí místní dráhu v republice od zavedení tohoto pojmu před více než třemi lety. Prakticky jde o zakončení tratě o délce 42 metrů. Tento úsek je dnes využíván pro odstavení historických vozů.

Spolek nadšenců s názvem Pošumavská jižní dráha v nich provozuje muzeum historie pošumavských železnic.

Pojem místní dráha byl zaveden novelou zákona o dráhách s účinností od 1. dubna 2017 a jde o železniční trať místního významu, která je oddělená od dráhy celostátní nebo regionální nebo slouží výhradně k provozování neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky.


Místní dráha v Novém Údolí na fotomapě
(kliknutí do náhledu ji otevře on-line)

První rozhodnutí o místní dráze vydal Drážní úřad na jaře letošního roku. Vlastník dráhy tehdy požádal o změnu kategorie u tratě Čejč – Uhřice u Kyjova. Další místní dráhou je od října 2020 trať Praha-Malešice – Praha-Žižkov, o které rozhodlo Ministerstvo dopravy. V současné době běží u Drážního úřadu řízení o změně kategorie regionální dráhy Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov – Hevlín na dráhu místní.


Muzeum PJD ve vagonech (5.5.2017) © Jiří Řechka

Informace o spolku

Právě železnice udělala z Nového Údolí to, čím je dnes - rušným turistickým cílem mnoha návštěvníků od nás i ze světa. Železniční zastávka Nové Údolí je konečným bodem tratě z Černého Kříže, ale nikoliv jedinou železnicí v tomto místě. Parta nadšenců, sdružená ve spolku Pošumavská jižní dráha, kromě muzea na nynější nové místní dráze totiž vybudovala v Novém Údolí také nejkratší mezinárodní železnici na světě. Na původním náspu tratě znovu položila koleje přes státní hranici s Německem v délce 105 metrů a obnovila přeshraniční provoz. Po této železnici se v turistické sezóně mohou návštěvníci svézt replikou parní lokomotivy, šlapací drezínou a obdržet pamětní jízdenku.


Místní dráha ve skutečnosti na dráhu regionální fyzicky napojena není
(5.5.2017) © Karel Furiš

Dovětek redakce VLAKY.NET

Ať už si o tomto oficiálním počinu Drážního úřadu myslíte cokoliv, musíte uznat, že Pošumavská jižní dráha pokročila ve svém zjevném (i když možná nikoliv zcela takto cíleném) úsilí ovládnout tabulku světových železničních rekordů v kategorii „nejkratší“. Ale přejděme k meritu věci. Možná nebude na škodu nejprve si připomenout, jak naše současná legislativa definuje pojem „místní dráha“. Je jí dráha místního významu oddělená od celostátní nebo regionální dráhy; dráha je oddělená, umožňuje-li přesun drážního vozidla na jinou dráhu jen s použitím zvláštního technického zařízení nebo slouží-li výhradně provozování neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky,


Nádražíčko Hevlín (8.3.2002) © Marek Topič

Nyní ještě musíme uvést, že k výše zmíněné změně kategorie regionální dráhy Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov – Hevlín na dráhu místní už došlo, jak jsme se mohli dovědět třeba ze zprávy zveřejněné 20. listopadu na známém dopravním webu. Ta navíc slouží svými odkazy v textu jako rozcestník k dalším zvěstem na naše dnešní téma a obsahuje i některé teoretické informace, takže vám vřele doporučujeme její pozorné pročtení. Pak už budete nepochybně schopni podělit se o své názory v následující diskusi – ať už s využitím návodných otázek či bez něj.

Nepřipadá vám to úřední řízení okolo změny kategorie koleje zvíci 42 metrů spíše legrační?
Proč asi Drážní úřad o svém rozhodnutí informoval tiskovou zprávou, když to běžně nečiní?
Co si myslíte o pojmu „místní dráha“, jenž před svým uzákoněním měl poněkud jiný obsah?

Úvodní snímek: Nová místní dráha je nepochybně nejkratší nejen v celostátním měřítku
(4.9.2002) © Manfred E. Fritsche; zdroj: Wikipedie (
zobraz velký)

Upravil, ilustroval a redakčním dovětkem opatřil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy