Jak jsem si v roce 2008 prošel zrušenou trať Hevlín – Laa an der Thaya

27.4.2014 8:00 Helmut Böhme

Jak jsem si v roce 2008 prošel zrušenou trať Hevlín – Laa an der Thaya

Železniční trať Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 245). Jednokolejná regionální trať o délce 6,7 km. Provoz na ní byl zahájen v roce 1870, kdy tvořila součást hlavní trati c.k. privilegované společnosti Rakouské Státní dráhy z Vídně do Brna (Wien - Laa a.d.Thaya - Hrušovany n. Jevišovkou – Střelice - Brno).

 

 

 

 

Tak začíná článek ve Wikipedii o trati, která je dnes o cosi kratší, než bývala původně. Mne ale zajímal právě ten dnes už neexistující zbytek: Úsek z Hevlína do stanice Laa a. d. Thaya ÖBB byl v závěrečných týdnech druhé světové války poškozen, k definitivnímu zrušení došlo v roce 1947. Výstavba železné opony dle zákona z roku 1951 o ochraně státních hranic přeťala tento násep trati na dvou místech a to jako pozůstatek EZOH a poté jako pozůstatek ŽTZ těsně za stanicí Hevlín. A tak jsem se dne 26.8.2008 vydal jej prozkoumat.

Tentokrát pominu první fázi cesty, z metropole saské do moravské. Z Brna jsem jel vlakem do Hrušovan nad Jevišovkou a cestou si všímal hlavně zajímavých vozidel. Ve Střelicích jsme potkali brejlovce


Brněnský „Rudý ďábel“ ve Střelicích © Helmut Böhme

… a v Moravských Bránicích zase Terezku.


„Krokodýl“ a „katr“ v
Moravských Bránicích © Helmut Böhme

Do Hrušovan nad Jevišovkou nás přivezl prototyp 842.001, který se tam přemístil na opačný konec soupravy.


Dnes už neopakovatelný snímek prvního „kvatra“ v Hrušovanech nad Jevišovkou
© Helmut Böhme

Motoráček do Hevlína tam už stál, ale do jeho odjezdu bylo ještě moc času. Čehož jsem chtěl využít k doplnění zásob, ale moje snaha sehnat tam anebo v okolí nějaké jídlo bohužel ztroskotala.


Železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou z nadhledu © Helmut Böhme  

Konečně jsem dorazil do pohraničního města Hevlín, kam jezdí Rakušané nakupovat, a tak jsem si mohl v restauraci u hlavní silnice dát pořádný oběd. 


Podzimně laděný snímek motoráčku na nádraží Hevlín © Helmut Böhme

Dobře najeden jsem se pak vrátil na nádraží. 


Železniční stanice Hevlín s „orchestrionem“ © Helmut Böhme

Na konci nádraží mne upoutaly mechanické závory a přemítal jsem, zda mají ještě využití. 


Závory za nádražím s někdejším „vechtrhauzem“ © Helmut Böhme

Za nimi jsem si zdokumentoval stávající konec trati. 


Konec trati v pohledu od hranice © Helmut Böhme

Dál koleje už nevedou, zachoval se ale třeba sklonovník. 


Sklonovník ještě žádného sběrného surovce neupoutal © Helmut Böhme

Za chvilkou jsem musel z tělesa tratě dolů, protože někdejší most už zmizel. 


Chybějící most měl svůj význam v zátopové oblasti Dyje © Helmut Böhme

Pak jsem zase vyšplhal na druhé straně nahoru. Mezi rostlinami jsem tu a tam viděl štěrk původního svršku. 


Zbytky štěrku na tělese bývalé trati © Helmut Böhme

Kráčel jsem dál po bývalé trati, už zcela pohlcené vegetací. 


Bývalá trať je už stěží patrná © Helmut Böhme

Najednou jsem objevil zbytky mostu … 


Z vegetace se vynořuje opěra mostu © Helmut Böhme

… u něhož zřejmě v roce 1938 postavili bunkr. 


Opěra mostu na moravském břehu s bunkrem © Helmut Böhme

Most vedl přes řeku Dyji, která se v Rakousku jmenuje Thaya, a u Hevlína dvakrát protíná státní hranici, jak je vidět na mapě.


Pilíře bývalého mostu přes Dyji © Helmut Böhme

I když by mi už nikdo nebránil v tom se brodit anebo plavat přes Dyji, raději jsem se vydal doprava a řeku jsem překonal po silničním mostě. Potom jsem se vrátil na někdejší trať. 


Tam vzadu, kde je vidět stromořadí, vedla trať © Helmut Böhme

Překročil jsem hranici do Rakouska. Při tom jsem s vnitřním ušklíbáním vzpomínal na příběh fandy z K-reportu, který si chtěl před uplatněním Schengenské dohody trať projít opačným směrem, byl zadržen dvěma šedivými mužíčky a předveden na okrsek, protože vůbec neuměli pochopit, jak se někdo může zajímat o kolej, která je už víc jak 60 let snesena. 


Pozor! Státní hranice © Helmut Böhme

Při svém putování jsem našel nejen hraniční kámen … 


Čas od času přetíraný hraniční kámen © Helmut Böhme

… ale opodál v křoví i kilometrovník. 


Blíže neurčený kilometrovník © Helmut Böhme

Tak jsem došel k dalšímu chybějícímu mostu, tentokrát přes Starou Dyji neboli Mlýnskou strouhu. 


Třetí chybějící most © Helmut Böhme

I tu jsem překonal po silničním mostě a k bývalé trati se vrátil po místní komunikaci. 


Vpravo je vidět bývalá trať na rakouské straně © Helmut Böhme

Aby z ní nikdo nenajel na trať, dali tam Rakušané v křoví těžko patrnou závoru. 


Vegetací skrytá bývalá trať se závorou © Helmut Böhme

Na kolej v původní trasy tratě jsem narazil až na začátku zástavby městečka Laa an der Thaya. 


Začátek koleje v Laa an der Thaya © Helmut Böhme

Po ní jsem se vydal k nádraží. Kdybych byl trochu rychlejší, mohl jsem tam lépe dokumentovat manipulák, který se právě vzdaloval. 


Nádraží Laa an der Thaya s odjíždějícím manipulákem © Helmut Böhme

Aspoň jsem si tam mohl vyfotit pod dráty motorovou lokomotivu ÖBB, která zrovna objížděla soupravu osobního vlaku. 


2143.053 Laa an der Thaya ve stanici © Helmut Böhme

Prohlédl jsem si ještě trochu městečko a potom jsem se vrátil pěšky nazpět do Hevlína na vlak. Uvidíme, jak dopadnou letité snahy o obnovení toho kousku kolejí mezi Moravou a Dolním Rakouskem. Neúspěch věští především ty dva chybějící mosty přes vodní toky. A také skutečnost, že mezi tím zavedená autobusová linka (alespoň podle internetových diskusí) moc zákazníků nemá. 

Úvodní snímek: Konec tratě číslo 245 v Hevlíně © Helmut Böhme

Přepracoval PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy