Kontejnerový terminál Praha-Žižkov ukončil svou činnost

17.1.2016 8:00 Jiří Řechka

Kontejnerový terminál Praha-Žižkov ukončil svou činnost

Na Silvestra 2015 utichl provoz na kontejnerovém překladišti Praha-Žižkov, které provozovala společnost ČSKD-Intrans. Její aktivity se přesunují do přístavu v Mělníce. Současně s tím dojde ke snesení části kolejiště tohoto nádraží a tím dojde k zastavení obsluhy tohoto nádraží. Tato kratičká zpráva v Obzoru 1/2016 mne přiměla vydat se na Nákladové nádraží Žižkov zdokumentovat jeho stávající podobu.

 

 

 

 

I když poněkud zprostředkovaně - požádal mne o to šéf redakce internetového magazínu VLAKY.NET, abych tématicky a chronologicky navázal na článek o nákladovém nádraží Žižkov, který na tomto místě vyšel bezmála před pěti lety. Je ovšem pravda, že jsme se do areálu nádraží pak reportážně podívali ještě jednou, i když při jiné příležitosti, která mimo hlavní téma umožnila ukázat také nové využití už památkově chráněných budov oné zajímavé železniční stanice. Tyto skutečnosti do značné míry ulehčily mou úlohu, neboť se už nemusím zabývat historií, takže jen připomenu základní fakta a uvedu to, co se za těch pět let změnilo.

Nákladové nádraží Praha-Žižkov je hlavové nákladové nádraží na Žižkově na konci jednokolejné nákladní železniční trati, která za nákladovým nádražím Praha-Malešice a před vrchem Tábor odbočuje doleva od nákladní trati Praha-Vršovice – Praha-Libeň. Nádraží je kombinováno s patrovými skladišti. Osa nádraží navazuje na linii Olšanské ulice u ulice Jana Želivského, která je k nim kolmá. Vybudováno bylo v roce 1936, běžný provoz byl ukončen v roce 2002 a ukončení železniční dopravy bylo avizováno na konec roku 2010, provoz ke kontejnerovému překladišti však pokračuje.


Pohled od kontejnerového překladiště ke zhlaví nákladového nádraží © Jiří Řechka

Jde o největší dochovanou funkcionalistickou průmyslovou stavbu v Praze. V letech 2005 - 2013 proběhl úřední, politický a ekonomický boj o zachování jejich budov. Hlavní objekty byly prohlášeny kulturní památkou poprvé 3. prosince 2010, po několika kolech odvolání a nových rozhodnutí nakonec ochrana hlavní budovy nabyla účinnosti 12. března 2013. V lokalitě je plánováno vybudování sídelního a administrativního komplexu pro 15 tisíc obyvatel. Tolik tedy popis žižkovského nádraží z Wikipedie; v současnosti je skutečností, že provoz kontejnerového terminálu je ukončen a platí vyhlášená kulturní ochrana na vybrané objekty.

Moje návštěva proběhla ve čtvrtek 14. ledna 2016, a to za účelem pořízení fotodokumentace současného stavu, jak jsem již předeslal. Na ploše kontejnerového terminálu se nachází ještě několik kontejnerových skříní a pro manipulaci s nimi kolové překladače Kalmar. Různé sklady a provozy jsou stále funkční. Vydal jsem se dál směrem ke stavědlu a po zhotovení několika snímků jsem pokračoval dál podél výtažné koleje. Přiznám, že jsem neměl dobrý pocit při spatření prostor mezi traťovou a výtažnou kolejí, bylo jasné, kdo se tam obvykle zdržuje. Naštěstí jsem zrovna nikoho nepotkal.


Vlevo chráněné budovy nákladového nádraží, vpravo kontejnerové překladiště
© Jiří Řechka

Při mém průzkumu jsem zjistil, že z výtažné koleje odbočuje vlečka, tedy to co z ní zbylo. Doma jsem se pak dověděl, že v roce 2014 snesená vlečka patřila podniku Potraviny Praha. V daném okamžiku jsem našel torzo výhybky, betonové pražce a pár metrů zbylých kolejí vlečky. Zajímalo mne, kde asi končila, a tak jsem se vydal na okružní cestu okolo místních usedlostí. Nakonec jsem objevil za plotem jednoho objektu, dříve asi právě provozovny podniku Potraviny Praha, zarážedlo. Po zhotovení fotografie jsem pokračoval dál, abych se po několika krocích ocitnul na silničním přejezdu přes koleje.

Odtud jsem se vrátil před hlavní vchod do areálu nákladového nádraží a z několika míst jsem si ještě zhotovil několik snímků z hlavní ulice nákladového nádraží. Opět jsem našel zbytky tramvajové vlečky, při pořizování posledních fotografií uvnitř areálu poblíž kontejnerového překladiště jsem upoutal pozornost pracovníka bezpečnostní agentury, který mne slušně upozornil, že zde nesmím fotografovat. Neměl jsem s tím problém, vše co jsem zamýšlel získat, jsem již měl na záznamové kartě, a tak jsem svojí fotografickou prohlídku daných míst mohl bez nějakých problémů celkem spokojeně ukončit.


Pohled na plochu kontejnerového terminálu od silničního vjezdu © Jiří Řechka

Prohlídku, která měla zaznamenat stav po ukončení provozu kontejnerového terminálu. A co se bude dít dál? Předpokládám, že v nějaké dohledné době začne likvidace kolejového svršku vlastního nádraží (jak se psalo v oné na samém začátku citované zprávičce) a následně také (i když o tom se zatím ještě nikde nepsalo) kolejového spojení s malešickým nákladovým nádražím. A pak by měla započít zamýšlená výstavba, která zásadně změní tyto končiny. Jakési proměny by se měly dočkat i památkově chráněné budovy, pokud „čirou náhodou“ nepodlehnou zkáze nějakým „zásahem vyšší moci“. Uvidíme, co bude, co vznikne …

Prameny a odkazy:

  1. Nákladové nádraží Žižkov – Wikipedie
  2. Kolejový plánek žst. Praha-Žižkov
  3. České dráhy, a.s.
  4. Tady není developerovo, o.s.
  5. Nákladové nádraží Žižkov – stránky (už zaniklého) kulturního centra
  6. Katalog vleček
  7. Rail Cargo Operator - CSKD – Wikipedie
  8. Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. – oficiální stránky
  9. České přístavy, a.s. - Přístav Mělník
  10. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Bývalý kontejnerový terminál Praha-Žižkov © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy