Oslav výročí 140 let se již trať do Hevlína nedočká

14.8.2010 8:00 Marek Topič

Oslav výročí 140 let se již trať do Hevlína nedočká

Přestože s historií, nedávným provozem, nástinem možné budoucnosti, a především s loučením v poslední provozní den na trati z Hrušovan nad Jevišovku do Hevlína, již čtenáře vlaky.net dopodrobna seznámila Shalomkova reportáž, rozhodl jsem se přispět i svým pohledem na událost, která zarmoutila nejednoho železničního fanouška.

A především se chci podělit o snímky, na kterých jsem se pokusil zdokumentovat poslední roky provozu na trati č. 245.

 


Měl vždycky své zvláštní kouzlo zvuk, který se tvořil najetím dvojkolí malého motoráčku na kolejnicové styky, nesl se přes pole k prvním hevlínským domkům, aby se pak v postupných ozvěnách kolmo orientovaných ulic pozvolna ztrácel do ranního či večerního ticha. Po dlouhých letech se tento nezaměnitelný zvuk stal minulostí. Jakoby najednou přestalo tlouct srdce, uzavřela se důležitá kapitola života v obci. V souvislosti s rozšířením IDS na Znojemsko rozhodli představitelé Jihomoravského kraje, že doprava na trati z Hevlína do Hrušovan nad Jevišovkou již po železnici zajištěna nebude.

Historie dnešní trati SŽDC č. 245 se začala psát před více jak 140 lety. To zde existoval zcela jiný stát, kterému byla přizpůsobena i koncepce železniční dopravy. Jednalo se o hlavní trať, která byla vybudována společností StEG (Rakouská společnost státní dráhy) jako alternativní spojení Vídně a Brna. První slavnostní vlak přijel do Hevlína 24. listopadu 1870. V roce 1909 byla trať zestátněna, krátce nato pak došlo k postavení současné výpravní budovy a rovněž uspořádání kolejiště se přiblížilo dnešnímu stavu. Významným mezníkem byl pro místní železnici rok 1918 a vznik ČSR, který zapříčinil snížení jejího významu. Přesto doprava fungovala i nadále, stejně tak byla trať pro železniční provoz připravena i po II. světové válce, kdy byl po značném poškození od ustupující německé armády skoro celý traťový úsek z Laa do Hrušovan opraven. Až nástup komunistické diktatury znamenal definitivní likvidaci mezinárodní dopravy. Mosty byly sneseny, kolejnice odvezl a zlikvidoval podnik Kovošrot, opuštěné náspy postupně pohltila bujná vegetace.

Z hlavní trati, původně projektované jako dvojkolejné, se stala trať lokálního významu. Na ní byla v roce 1962 vybudována nová zastávka Hrabětice. Trati hrozilo několikrát zastavení provozu, k prvním úvahám o nahrazení ztrátové vlakové dopravy autobusovými spoji došlo již někdy na přelomu 70. a 80. let. Hevlínka ustála i společenské změny v posledních dvaceti letech minulého století. Na řadu přišly myšlenky na obnovení snesené trati mezi Hevlínem a Laa, které veřejnost podporovala účastí na tzv. nostalgických výšlapech. Později se tento happening změnil na protestní akci proti dalším hrozbám zastavení dopravy mezi Hevlínem a Hrušovany.

V průběhu 90. let se významně změnilo složení cestující veřejnosti. Postupem času prakticky zmizeli dojíždějící za prací do Znojma, hlavními uživateli veřejné dopravy se stali studenti a lidé dojíždějící k lékaři. Zlom nastal na přelomu tisíciletí, kdy Hevlín objevila specifická skupina cestujících, která po železnici cestovala za levnými nákupy cigaret a alkoholu do obchodů v bezcelní zóně (freeshopy). Život na lokálce se doslova obrátil naruby, vlaky jezdily přeplněné, mnohdy bylo nutné vypravovat i soupravu s přívěsným vozem. O to citelnější byl stav po vstupu ČR do EU, kdy bezcelní pásmo zaniklo, a pro drtivou většinu tehdejších cestujících ztratily cesty do Hevlína smysl.

O definitivní hřebíček do rakve železniční dopravy do Hevlína se postaralo rozšiřování IDS. Již integrace oblasti kolem Moravského Krumlova v roce 2006 zapříčinila přepracování jízdního řádu tak, že prakticky zanikla přestupní návaznost na vlaky do Brna i Břeclavi. Pro spoustu cestujících, kteří dojížděli jinam než do Znojma, se stal vlak na trati Hevlín - Hrušovany nepoužitelný. Tato skutečnost měla za následek další úbytky počtu přepravených osob, a logicky vyústila v neochotu kraje financovat vysoce ztrátový provoz. K výrazné redukci vlakových spojů došlo v prosinci 2009, k úplnému zastavení provozu pak 30. června 2010.

Od 1. 7. 2010 je dopravní obslužnost Hevlína zcela v režii autobusové dopravy. Zrušené vlaky na trati č. 245 v plné míře nahradily spoje linky č. 104, jak se uvádí v informačním bulletinu vydaném při příležitosti rozšiřování IDS. Tato náhrada ale, bohužel, kopíruje i nešvary minulých jízdních řádů – např. katastrofální návaznost na vlaky ve směru Mikulov či Moravský Krumlov, především o víkendech. Při cestování do krajského města však k výraznému zlepšení došlo, stejně tak je pozitivní i zavedení přeshraničního spojení se sousedním rakouským městem Laa an der Thaya.

Jak bude vývoj železniční dopravy na Hrušovansku pokračovat dál, to se dá v současné době jen velmi těžko odhadnout. Byť s mizivou šancí na úspěch, stále je ve hře i případná rekonstrukce a obnova trati z Hrušovan do Laa, a tím i návrat možnosti cestovat do Hevlína vlakem. V nejbližších letech však můžeme počítat pouze s občasným projetím opuštěné trati, pokud si Hevlín zvolí za cíl svého výletu některé ze zájmových sdružení pořádajících nepravidelné soukromé jízdy. Do absolutního zapomnění ale hevlínská lokálka, která by letos oslavila kulaté výročí 140 let od zahájení provozu, v budoucích letech určitě nezapadne.

*****

Rozloučení s lokálkou, která po léta spojovala nejjižnější obec Znojemska se světem, proběhlo za velkého zájmu veřejnosti. Dostavili se představitelé obcí, zástupci z vedení Českých drah, fandové železnice, ale i obyčejní lidé, kteří motoráčkem dojížděli do školy, do zaměstnání či za zábavou. Programu se ujali otec a syn Januškové. Zajistili non-stop promítání velmi dobře zpracovaného filmu, zachycujícího běžný provoz na 7 km dlouhé trati. Další průběh rozlučky se ale odvíjel jinak, než bylo uvedeno v jimi sestaveném harmonogramu.
 
První návštěvníci železniční derniéry se do Hevlína sjížděli již v odpoledních hodinách. Šlo převážně o fanoušky železnice z velmi vzdálených končin, kteří by se již neměli šanci dostat od posledního vlaku do svých domovů. Dorazilo i nečekaně hodně zahraničních zájemců o dění na české železnici, především z Rakouska. Poslední vlak v klasickém složení (tedy sólo motorový vůz řady 809) odjel z Hevlína jako Os 4481 v 17:09.
 
 
Hlavní program byl naplánován na 18:30 před staniční budovou v Hrušovanech nad Jevišovkou. K avizovaným projevům starostů okolních obcí a zástupců z vedení Českých drah ale nakonec nedošlo. Místo toho byl na druhou kolej přistaven motorový vůz 810 097-6, který byl společně s přípojným vozem Btax spojen s vlajkovou lodí místní dráhy, tedy motorovým vozem 809 232-2. Tato souprava se následně s asi 12minutovým zpožděním vydala na svou předposlední jízdu do Hevlína.
 
 
Oficiální projevy byly tedy předneseny v Hevlíně, ovšem o hodinu dříve, než bylo původně naplánováno. A tudíž i bez účasti autora této reportáže. Po návratu soupravy do Hrušovan (opět s drobným zpožděním) byl na hnací vůz v čele soupravy (809 232-2) zavěšen smuteční věnec. Této úlohy se symbolicky zhostili starostka Hrušovan Ing. Loukotová, hevlínský starosta JUDr. Nosek a Ing. Karšulín, ředitel Krajského centra osobní dopravy Brno. S připevněním věnce pomáhal i spoluorganizátor akce, Filip Januška. Na projevy již v hrušovanské stanici čas nezbyl, i tak se drobné zpoždění přeneslo na odjezd posledního vlaku směrem k rakouským hranicím.
 
 
V Hevlíně svůj poslední vlak přivítalo obrovské množství lidí. Srovnatelný počet se tu vyskytl naposledy před deseti lety, tehdy však při mnohem příjemnější příležitosti, kdy v rámci oslav 130 let od otevření trati zavítal do místní dopravny historický vlak tažený parní lokomotivou. Času, který zbýval do odjezdu definitivně posledního vlakového spoje, bylo dost, přesto na slibovanou závěrečnou řeč z úst starosty Hevlína nedošlo. Na mnoha lidech, kteří na místní malebné nádražíčko přišli až v tento okamžik, bylo vidět zklamání, nejlépe asi situaci vystihla administrativní pracovnice hevlínského obecního úřadu, když pronesla „Já si připadám jako blbec. Nasedněte, odjeďte, ať je hotovo“.
 
 
Poslední vlakový spoj byl tedy vypraven bez oficiálních formalit, a zanechal z loučení trochu hořký dojem. Tomu předcházelo přenesení smutečního věnce do čela soupravy ve směru jízdy a pózování trojice strojvůdců, kteří na trati působili, před takto naaranžovaným strojem. Strojvedoucí Pavel Čeleda ještě poskytl poslední motiv pro fotografy, děti postávající na složených panelech zapěly část písně „Jede, jede mašinka ...“, a nastal osudný okamžik, v čase 20:13 se souprava dala do pohybu, aby vzápětí zmizela mávajícím lidem z dohledu. Poslední zatroubení na rozloučenou, signál, na který byli obyvatelé Hevlína dlouhá léta zvyklí, a který jim teď určitě bude chybět.
 

Video z trati Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín (autor: Marek Topič)
Odkazy:
  1. Obec Hevlín a železnice
  2. Trať Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou
  3. 245 Hrušovany n.Jev. - Hevlín (historie, články tisku, jízdenky, ...)
  4. Hevlín, vystupovat (pořad ČT z cyklu Náš venkov)

Titulní snímek: Motorový vůz 809.232-2 na náspu u starého vjezdového návěstidla © Marek Topič

Galéria

Súvisiace odkazy