Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

» Návrat

Pridané: 2.5.2012 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence Konkurence v osobní železniční dopravě je všeobecně vnímána jako jev jednoznačně prospěšný, ale je tomu tak skutečně? Nic není černobílé a každá věc má dvě strany. To se ukazuje i v souvislosti s nedávno zahájeným nabídkovým řízením Ministerstva dopravy na zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy po lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc.

 
 
 
 
 
 
To mělo být vypsáno už v lednu tohoto roku, jak jsme se na tomto místě zmínili v tak trochu prognostické stati. Předpověď (nikoliv naše, ale páně ministrova) však v tomto případě nevyšla, snad dokonce ku prospěchu věci. Odložilo se nejen zveřejnění nabídkového řízení na výběr příslušného dopravce, ale také původně avizované datum plnění zakázky. Stalo se tak v důsledku reakcí potenciálních uchazečů o ni na dopis ze dne 13. ledna 2012, kterým je ministr dopravy vyzval ke sdělení jejich stanoviska ve věci reálnosti dodržení původního termínu, tedy nasazení požadovaných vozidel od začátku platnosti jízdního řádu na období 2013/2014.
 

Současná podoba R 1127 Olomouc hl.n. - Ostrava-Svinov dne 29.4.2012
v úseku Bystrovany - Velká Bystřice © Radek Hořínek
 
Nakonec bylo první Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících zveřejněno dne 7.4.2012. Předmětem zakázky je zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R27 vedené v relaci Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc ve smyslu § 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v období od začátku platnosti jízdního řádu pro období2014/2015 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2028/2029, jak se můžeme dočíst v textu oznámení.
 

Linka R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc na mapě sítě SŽDC
 
Trať mezi Ostravou a Olomoucí byla pro tendr vybraná jako pilotní projekt, protože jde o relativně izolované spojení. Případné chyby se tak neprojeví v celé síti a bude je podle ministerstva dopravy možné odstranit před druhým tendrem. Ten by se měl týkat rychlíků Praha – Ústí nad Labem – Cheb a Praha – Děčín. Původně ministerstvo dopravy počítalo s tím, že vítěz tendru začne jezdit rovněž k jízdnímu řádu 2014/2015, ale nakonec se rozhodlo termín o rok posunout, aby mělo čas vyhodnotit výsledky severomoravské soutěže, komentovala tento počin Česká televize. Nepominula ani tu špatnou zprávu, zrušení jesenické větve linky R27.
 

Tato situace zmizí v propadlišti dějin: R 1182 Ostrava-Svinov - Jeseník v žst. Głuchołazy
dne 7.4.2012 © Róbert Žilka
 
Ministerstvo dopravy počítá na severomoravské rychlíkové lince se zachováním dvouhodinového taktu a pátečních a nedělních posil. Protože ministerstvo stále uvažuje o zrušení návazné linky Krnov – Glucholazy – Jeseník, zřejmě nebude nutné koordinovat olomoucké rychlíky s tímto přípojem. Dnes přitom některé soupravy jezdí z Ostravy do Krnova spojené, část potom pokračuje do Olomouce, část do Jeseníku. O zrušení tzv. peážní linky uvažoval stát už loni, když zjistil, že nemá peníze na zachování všech stávajících dálkových spojení. Dobrou zprávou je zvýšení komfortu pro cestující, které však novým vozidlem může reálně doložit zatím jen uchazeč jediný.
 

Interiér nového vlaku společnosti Leo Express (Siedlce, 3.2.2012) © Leo Express
 
Média zpočátku spekulovala o devíti možných zájemcích, kteří by si troufali na splnění podmínek soutěže. Šanci na úspěch má dopravce, který bude za ekonomicky nejvýhodnějších podmínek poskytovat kvalitní cestování. Nabídne-li částečnou nízkopodlažnost vozidel, klimatizaci vozů, poskytnutí internetového připojení, pomyslné body si získá i zajištěním občerstvení ve vozidlech, stálo v dobové zprávě. Dokumentaci k nabídkovému řízení si zatím (k datu 26. dubna) podle sdělení mluvčího Ministerstva dopravy vyzvedlo 10 zájemců, od zatím v osobní dopravě nečinné olomoucké firmy až po už zjevně úspěšného provozovatele „žlutých vlaků“.
 

Nabídne snad RegioJet pronajatá vozidla, jako na Slovensku?
(Veľké Blahovo, 31.1.2012) © Bc. Jozef Gulík
 
Není sporu o tom, že řada nestátních (ale možná i zahraničních státních) dopravců vypsané nabídkové řízení vřele přivítala. Ovšem státní dopravce domácí nejásá. Ne snad proto, že by se konkurence jako takové obával, znepokojuje jej skutečnost, že je vůči ní ve značné nevýhodě. Jako první na tento fakt hlasitě (na rozdíl od odborníků, kteří tak už dříve činili tiše) začali upozorňovat železniční odboráři. České dráhy jsou v souvislosti s vlastnictvím drážních budov zatíženy vícenáklady, čímž jsou ve vypisovaných veřejných soutěžích znevýhodněny oproti ostatním zájemcům o provozování dálkové dopravy, napsal mj. jejich týdeník Obzor.
 

Nestátní dopravce takové budovy spravovat nemusí (Ostrava-Svinov, 27.8.2010)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V jiném jeho čísle si můžeme zase přečíst přesvědčivý názor, že vyhlášení výběrových řízení na dopravu v závazku veřejné služby předčasné, protože znevýhodňuje národního dopravce České dráhy, a. s., který v uplynulých letech dotoval z vlastních prostředků dopravu, kterou neplatil stát. Z toho důvodu neměly České dráhy prostředky na investice do obnovy kolejových vozidel a nyní jsou znevýhodněné ve výběrovém řízení. Přicházejí soukromí dopravci, kteří nemají dluhy z minulých let, kdy České dráhy, a. s., prakticky dotovaly stát, a nastává otázka, zda stát chce opravdu zajistit veřejnou dopravu, a nebo prodat státní zakázky soukromým firmám.
 

Pořizování vozidel pro regionální dopravu je ve spolupráci s kraji (a EU) snazší
(Jihlava město, 28.10.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Oblíbeným argumentem našich propagátorů vzájemné konkurence státního a soukromých subjektů v železniční osobní dopravě je odkaz na zemi veřejné dopravě zaslíbenou. Švýcaři disponují z našeho pohledu dokonale fungujícím systémem veřejné dopravy zahrnujícím kolem 3 000 km spolkových železnic, 2 000 kilometrů privátních drah, 1 000 kilometrů horských železnic, 1 500 kilometrů linek místní dopravy, 13 500 kilometrů linek poštovních a privátních autobusů a 1 000 kilometrů linek lodní dopravy. Dohromady tedy přibližně 22 000 kilometrů tras veřejné dopravy, lze se dočíst na straně 42 letošního dubnového čísla magazínu ČD pro Vás.
 

Vlak RE 3111, zachycený dne 28.5.2009 ve stanici Spiez, není jistě poslední výkřik
techniky, ale... © Ivan Schuller
 
 
Bohužel hned v úvodním odstavci toho jinak velice zajímavého článku se objevuje mýtické tvrzení o velkém množství soukromých drah ve Švýcarsku. Ve skutečnosti je jich tam takových jen pár a zbytek té přehršle rozmanitých železničních dopravců tvoří společnosti v majetku subjektů veřejných, ponejvíce kantonů. Důležitější je ovšem skutečnost, že to vše je centrálně řízeno, od provázanosti spojů až po tarifní odbavení (jak se také z té stati můžete dovědět). A to vše právě u nás chybí, o nezávislém železničním regulačním úřadu se zatím jen uvažuje a ona avizovaná dohoda o vzájemném uznávání jízdenek železničními dopravci asi usnula.
 

Půjde-li to tak dál, všechny ty pokladny se na nádraží ani nevejdou
(Pardubice hl.n., 15.12.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Usnout ale nemůže náš národní dopravce, který musel v důsledku plánovaného dění na trati Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc přehodnotit své priority. Zjistil, že na tak těžce vybojovaný nákup netrakčních jednotek pro mezinárodní provoz nemá prostředky, protože je musí investovat do vozidel, s nimiž by se mohl úspěšně účastnit tendrů na spoje vnitrostátní. Původně jsme počítali s tím, že bude stačit na tyto soutěže opravit staré vozy. Ministerstvo chce ale nové, což znamená mnohem větší náklady, cituje výše odkázaná zpráva generálního ředitele ČD. Který navíc bude na ministerstvu dopravy bojovat za odstranění diskriminace své firmy.
 

Takto mohly vypadat netrakční jednotky Viaggio Comfort v barvách páně Najbrtových;
zdroj: České dráhy
 
Jak vidno, konkurence v pojetí naší současné vlády není pro České dráhy pouhým strašákem, ale už reálnou hrozbou. Což si velice dobře uvědomují odboráři, kteří si hodlají vymoci změnu nepřijatelného stavu třeba i stávkou. Z toho pohledu onen poněkud plagiátorský titulek končícího článku o to více odpovídá svému k boji za lepší zítřky mobilizujícímu zdroji. Ale buďme v klidu, žádného revolučního kvasu se nedočkáme, u nás se přece s neuspokojivou realitou vyrovnáváme jinak. Přesto si nadávání, které jsem měl na mysli, odpusťte a raději si prohlédněte galerii snímků dotčených rychlíků v jejich minulé i stávající podobě, jak ji zachytil Radek Hořínek
 

749.250-7 v čele R 1128 Krnov - Olomouc hl.n. v úseku Bystrovany - Olomouc dne 25.9.2011
© Radek Hořínek
Prameny a odkazy:
 1. Konkurence dopravců v osobní železniční dopravě v Česku - Wikipedie
 2. Ministerstvo dopravy
 3. České dráhy, a.s. – osobní doprava
 4. Sdružení železničních společností
 5. Odborové sdružení železničářů
 6. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 7. Železniční trať Olomouc - Opava - Wikipedie
 8. Jízdní řád trati č. 310 na období 2011/2012 (formát PDF)
 9. Železniční trať Ostrava-Svinov - Opava východ - Wikipedie
 10. Jízdní řád trati č. 321 na období 2011/2012 (formát PDF)
 11. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Jeden z uchazečů o linku R27 18.4.2012 testoval své nové vozidlo v Polsku © Leo Express

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 90     Stránky: / 3        

Foto 12.10.2003 - Velká Bystřice: 742.444, R 824 © Rade ...

Foto 31.10.2003 - Olomouc hl.n.: 749.224, R 825 © Radek ...

Foto 07.11.2003 - Velká Bystřice: 749.261, R 825 © Rade ...

Foto 22.11.2003 - v Olomouci: 843.026, R 822 © Radek Ho ...

Foto 09.01.2004 - Velká Bystřice: 843.001, R 825 © Rade ...

Foto 16.01.2004 - Velká Bystřice: 749.107, R 935 © Rade ...

Foto 17.02.2004 - Velká Bystřice: 843.021, R 824 © Rade ...

Foto 21.02.2004 - Olomouc hl.n.: 742.205, R 827 © Radek ...

Foto 15.03.2004 - Olomouc hl.n.: 843.024, R 827 © Radek ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 83     Stránky: / 5     Výpis:    
» ICN Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 20 28.5.2012 12:32
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

To nejsou řečnické otázky, to jsou otázky, na které schází odpověď; to je důkaz, že ČR není právní stát, jak je patrno níže ohledně (ne)vypořádání se s nálezem Ústavního soudu.
Navíc hovořit o diskriminaci monopolisty je oxymoron. Monopol neznamená v demokratickém právním řádu jen privilegium, ale také řadu povinností, mimo jiné zajistit ostatním nediskriminační přístup ke kapacitám, které má v monopolním vlastnictví. Speciální práva předpokládají také speciální povinnosti. To se týká i nádraží. ČD je známo, že přidělení nádraží do jejich vlastnictví zrušil Ústavní soud ČR svým nálezem č. 83/2003 Sb. z důvodu vzniklé akcesorické nerovnosti ostatních dopravců a dal demokratickému zákonodárci do 31. října 2003 lhůtu k nápravě. Tato lhůta sice marně uplynula (tehdejší vládní garnitura odmítla nález ÚS respektovat a vymyslela si pochybnou právní konstrukci o "konsumování" majetkového rozdělení (načež jsem panu tehdejšímu ministrovi dopravy reagoval poněkud sprostě, že co bylo zkonsumováno, může být i vyzvraceno)), nicméně ČD i tak se mohly vlastnictví nádraží zřeknout z důvodu rozporu s ústavním pořádkem a předat je státu zpět. Neučinily tak. Pokud z tohoto vlastnictví po léta těžily, nemohou nyní argumentovat o jeho nevýhodnosti.
V témž právním řádu nepřísluší odborářům rozhodovat o tom, jak bude stát regulovat železniční trh a jaké vlastnické kroky se svým majetkem podnikne. Mají pouze právo se domáhat, aby byly co nejvýhodnějším způsobem řešeny sociální důsledky pro zaměstnance, které z toho vyplynou. Je českou (a např. francouzskou či italskou) specialitou, způsobenou patrně ochranou systému nestandardních transferů finančních prostředků mimo železnici, proč to státní administrativy odborářům tolerují.
Vůbec nebude vadit, když proti tomuto nabídkovému řízení podají námitky i ČD. Zadavatel se aspoň bude muset rozhodnout, co vlastně chce, jestli monopol nebo fungující železnici. Ty tendry stejně nedělá z ušlechtilých pohnutek, ale prostě proto, že to požaduje evropské právo a že si spočítal, že obnovu vozidel ČD nebude schopen financovat.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 732 27.5.2012 7:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: To vam coby danovym poplatnikum nevadi...

To je takový oblíbená řečnická otázka, které je ovšem na místě vlastně u čehokoliv - od nákladného znovuzavádění státních maturit, které neměly být nikdy zrušeny, až třeba po ještě nákladnější vytvoření "konkurenčního prostředí" v oblasti zdravotního pojištění, k němuž nemělo dojít. Tak jako nemělo nastat dělení státních drah na zcela samostatné a na sobě organizačně nezávislé subjekty, jehož ekonomické ztráty už snad ani nikdo neumí vyčíslit. A takových příkladů, kdy se u nás zrušilo cosi fungujícího či nepřevzalo něco osvědčeného už jinde, aby se pak kdosi probudil a snažil se to zase (ještě dráž) napravovat, by se dalo najít přemnoho.

» ICN Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 20 25.5.2012 14:20
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

Mne fascinuje, jak si CD stezuje na brime v podobe stanic. Kdo jim je vnutil? Kdo byl pri deleni CD na CD a SZDC hamizny? Kdo chtel take SDC a vypravci? Kdo zapomnel, ze ne kazde nadrazi je lukrativni jako Praha hl. n.? To vam coby danovym poplatnikum nevadi, ze napr. tech 12 mld. CZK, ktere zaplatilo SZDC CD za SDC (mimochodem v ucetni hodnote 800 mil. CZK), se vas primo tyka, neb nekdo to tomu statu zaplatit musi? Nevadi vam, ze polovina z toho sla na mzdy, ctvrtina politickym stranam, ktere to zinscenovaly a pouze ctvrtina na rozvoj CD? Otazky primo k soutezi: co to je za argument odboru, znevazujici podminku nizkopodlaznosti vozidel s poukazem na z toho plynouci vyssi pozadavky dopravcu na dotaci? Toto je role odboru v tripartite stat, zamestnavatel, zamestnanec? Kdo bude pri splneni podminky MDCR na zrizeni zakaznickych center na nadrazich zvyhodnen a kdo znevyhodnen? Kdo vlastni zazemi v podobe mycek a fekalnich koleji a dalsi infrastruktury a kdo mu to zafinancoval? Kdo z mnoziny zadavatel, stavajici dopravce, potencialni novi dopravci zna jako jediny strukturu trzeb na teto trati? Kdo ma historicky danou vyhodu v podobe vlastnictvi vhodnych vozidel pro modernizaci, paklize by chtel setrit a nenakupovat novostavby? Nezafinancoval stavajicimu dopravci dosavadni vozidla v minulosti nahodou zadavatel teto souteze? Komu zadavatel ruci za levne uvery u financnich ustavu typu EUROFIMA, ale i u jinych, ryze komercnich bank? Kdo ma komu akceptovat rezijni jizdni vyhody? Kdo je tedy v teto soutezi znevyhodnen?

» Busman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 262 6.5.2012 12:02
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

Je to konkurence v soutěži o veřejnou zakázku. Jako když se chcete připojit na internet. Najdete si poskytovatele, s ním podepíšete smlouvu na 1 rok - a pak to s ním musíte vydržet...

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 732 6.5.2012 7:11
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Konkurencí bude...

V zásadě máš zajisté pravdu, na druhou stranu by se na to téma asi našlo nejedno polemické vyjádření.

Já vznesu takové žertovné: Třeba superpokroková vozidla a nevšední služby vítězného dopravce někoho přesvědčí, aby mezi Olomoucí a Ostravou-Svinovem necestoval po hlavním tahu, ale přes Krnov, aniž by ho odradila o 43 km (o čase nemluvě) delší trasa. Která by třeba mohla být i levnější. Jde tudíž v tomto případě o konkurenci ve všech ohledech.

» České_dráhy Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 610 5.5.2012 20:09
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

Jaká konkurence ? Od kdy je konkurencí náhrada monopolního poskytovatele služeb / dodavatele zboží "A" monopolním subjektem B ?

Konkurencí bude, když v lichou hodinu bude jezdit dopravce A, v sudou dopravce B, tj. vlaky pojedou v hodinovém taktu ...

Konkurence je leda na trase Praha - Ostrava - (Havířov - Žilina) díky žluté společnosti.

Soudruzi na ministerstvu dopravy by si měli přečísít v naučném slovníku co to je "konkurence'.

» SZKV Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 3 681 5.5.2012 13:06
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

Busman: Taky bych celostátní IDS bral, ale nereálné sny mládí mě opustily. U nás je ten problém, že když se rozdávala arogance a pýcha, šli si naši politici i podnikatelé dvakrát. A protože ani koncepční myšlení a starost o svěřené hodnoty u nás nejsou zrovna domovem, bude to lomené jízdné asi maximum, v které se dá oprávněně doufat. Problém našich rychlíkových linií je v tom, že kvůli malosti země slouží de facto regionální dopravě. Však taky samotné Bavorsko je velké jako celé Čechy a dálkové vlaky, podobné rychlíkům, jsou v něm jakožto kategorie RE resp. IRE brány jako regionální se všemi (zejména tarifními) důsledky. U nás slouží rychlíky pro dojíždění do práce, ovšem platí je stát, který tím narušuje suverenitu a svrchovanost krajských hejtmanů. Ale co se dá dělat, lepší už to nebude a třeba budeme příjemně překvapeni. Každopádně je to podobné, jako s tím Jančurou: není až tak podstatné, jaké služby nabízí, ale je podstatné, že vůbec je: nakonec i ta jeho arogance je v tom smrdutém rybníčku jménem ČD celkem prospěšná- pomalu se na dráze probírají z letargie a něco začínají dělat. Ono díky výběrovým řízením a soukromníkům jsou kraje/stát stále náročnější a přestávají se jim líbit Regionovy a přeplyšovaná B, což je ona hrozba, popisovaná v článku. Nebýt hrozby výběrových řízení, nepořídily by si dráhy ani ty Stadlery z evropské dotace: v krajích, kde VŘ hned tak "nehrozí" jsou za stejné peníze k mání opět jen Regiošuky. Každopádně jsem zatím nikde nečetl konkrétní podmínky vyhlášeného výběrového řízení, takže těžko předem hodnotit. Navíc se jedná o pilotní projekt, takže pokud se zrovna na trati 310 (s výrazným potenciálem každodenního dojíždění do zaměstnání v OL/OVA z chudého podhůří Jeseníků) nebude řešit tarifní problematika, vše vyvstane v plné nahotě do dalších VŘ. Zatím je vše jen na začátku a můžeme se bavit jen o samotné idei VŘ, která je veskrze dobrá.

» Busman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 262 5.5.2012 12:36
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

Zbyněk/Zámčan/SZKV:

Též si myslím, že zcela náhodou EC v úseku Praha hl. n. - Schoena Gr ze smlouvy vypadnou - anebo to od přespříštího GVD MD zadá RJ/DB přímo. A jsem docela zvědav, kdo vyhraje soubor linek Praha - Ústí n. L. - Cheb a Praha - Děčín, které jsou s EC v prokladu. Z Ústí se dá docela dobře do Prahy denně dojíždět (106 tarifních km přes 2 samosprávné kraje a městský stát Praha!), přičemž pro každou cestu se mi může hodit vlak jiného dopravce. Dneska mám k dispozici kartu IN 100 nebo traťové jízdenky. Je otázka, jestli ostatní dopravci na dané trase budou tyto doklady uznávat a dobrovolně se o tržby dělit, nebo se jim to bude muset nařídit. Viz třeba relace Pardubice - Praha, na které se dojíždí zcela běžně a ve velkém, a obsluhují ji spoje hned několika soutěžních balíků. Buď si cestující budou kupovat jízdenky ad hoc podle momentální potřeby (což bude v součtu dražší a pro dojíždění nezajímavé), nebo si pořídí časovou nabídku u jednoho z dopravců (která bude platit třeba v 1/5 spojů - což zas bude pro dojíždění nezajímavé). Celostátní IDS - jediné řešení.

» SZKV Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 3 681 5.5.2012 12:30
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

Busman: S tím lomeným jízdným bych to spíš viděl tak, že to bude jako dnes: nejspíš bude mít každý dopravce vlastní tarif vedle příslušného integrovaného (tohle funguje často i v tom Německu, např. pro cesty z jednoho IDS do druhého vozidlem jednoho dopravce), takže by pak neměl být problém si koupi jednu jízdenku za lomené jízdné. Kdybych to neviděl už léta na vlastní oči (viz vztah ČD+JHMD, ČD+Viamont), tak bych se bál, že to my hádaví a svárliví Češi nezvládneme (a pak by ta výběrová řízení opravdu byla hrozbou), ovšem když už to zjevně i v našich podmínkách funguje přes 10 let "samo od sebe", nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat i nadále. On si každý soukromník na osamocené druhořadé linii spočítá, že se mu vyplatí vyjít vstříc přestupujícím cestujícím z vlaku druhého dopravce. Ono něco jiného je vozit třívozové balkánské vlaky, které jsou beztak nacpané "vlastní" frekvencí a něco jiného je vozit vlaky pod dozorem a v závazku veřejné služby. Každopádně na výběrová řízení se těším: ať počítám, jak počítám, železnice jako taková v každém případě vyhraje. Buď vyhrají ČD, která si za tím účelem budou muset (konečně) koupit nová vozidla, hodná 21. století, nebo vyhrají soukromníci, takže se budeme vozit Talentem nebo Desirem, v němž jako bonus dostaneme třeba čaj nebo kávu (jak je u německých soukromých dopravců v závazku veřejné služby zvykem). V obou případech je reálná šance, že se železnice jako taková dostane v myšlení lidí ze škatulky "socka" pro dětičky a babičky do pozice běžného dopravního prostředku.
Zbyněk: Je-li mi známo, tak diskuze pod články slouží k tomu, aby čtenáři vyjádřili svůj názor. A já svůj vyjádřil- to, co se mi tady hrubě nelíbí je spíše forma, než obsah článku. Ať se na to dívám jak chci, vidím jen jakousi rešerši z médií, více či méně neseriózních. Autorský přínos se limitně blíží nule, vše už bylo řečeno jinde. Rozdíl je v tom, že když si koupím Obzor, budu vědět, že čtu odborářský plátek a co se tam dočtu, bude bráno optikou odborářských zájmů. Což je naprosto legitimní a taková tiskovina má svoje místo na slunci- jen za to nebudu vyhazovat svoje peníze (protože mě prostě odborářský pohled na věc příliš nezajímá). Zato když se články z této tiskoviny vezmou a bez dalšího komentáře přenesou někam jinam, nelze vzniklému dílu říkat nezávislé. Konkrétně mi tam chybí pohled z druhé strany, tedy ze strany MD a soukromých dopravců. Osobně si myslím, že na tyto stránky patří subjektivní pohledy autorů, ale nikoliv tytéž subjektivní názory odborářů, co sem nikdy nepřispěli ani čárkou. A většina toho, co jsem napsal, se navíc netýkala formy článku, ale toho, o čem se tam píše. A musím říct, že v poslední době mi v české dopravě jen máloco udělalo větší radost, než právě ta snaha (a reálné kroky k tomu vedoucí) k výběrovým řízením. Takový další krok do civilizované Evropy, kde železnice není skanzen pro šotoušky, ale uznávaný dopravní prostředek i pro lidi, co mají doma 2 auta.

» Zámčan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 6 916 5.5.2012 11:55
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

preto som sa pýtal že chcel klaun pred nejakým časom voziť vlaky do Viedne bez dotácii čo dostávajú ČD.....v každom prípade je tu možnosť že by sa ČD dohodli s nejakým súkromným dopravcom v nemecku ale nema DB náhodou nejaký podiel aj u tých súkromníkov ? zaujímavé ako jednoducho chce DB ovládnuť stredoeuropsky trh ,stačí k tomu jednoduchá nevraživosť a ludská stupidita...nie že by bol nemecký kapitál zlý a nedôveryhodný ale všetci tí ktorí búchajú do stola ako by to bolo fajn si na druhej strane neuvedomujú že tu hrozí ešte jeden väčší moloch.....ktorý zlikviduje malé spoločnosti resp budú fungovať len tak čo im DB dovolí.....(teraz som písal o dialkovej doprave jasné že DB nebude zaujímať čo jazdí zo Strakonic do Volar)

nasledujúce príspevky »