ŽSR pracujú na zvýšení priepustnosti tratí v okolí Bratislavy

13.8.2019 8:00 Mgr. Michal Lukáč Zdroj: ŽSR - tlačová správa

ŽSR pracujú na zvýšení priepustnosti tratí v okolí Bratislavy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v záujme zvýšenia priepustnosti železničných tratí v okolí hlavného mesta pripravujú hneď niekoľko opatrení, zavedením ktorých dôjde k zvýšeniu frekvencie či už osobnej alebo nákladnej dopravy. Opatrenia sa týkajú tratí Bratislava–Nové Mesto – Komárno a Bratislava – Trnava. Manažér železničnej infraštruktúry si v oboch prípadoch sľubuje zásadné zvýšenie prepravených osôb, rovnako ako prepraveného tovaru.

ŽSR v zmysle svojich strategických a rozvojových zámerov v súčasnosti zabezpečujú spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre zvýšenie priepustnosti trate Bratislava-Nové Mesto – Komárno. V rámci štúdie budú navrhnuté a posudzované konkrétne návrhy, vďaka ktorým bude možné dosiahnuť výhľadovo požadovanú kapacitu a rovnako budú identifikované a posúdené lokality vhodné na zriadenia dvojkoľajných úsekov, výstavbu nových výhybní, predĺženie staničných koľají, zvýšenie rýchlosti a možnú elektrifikáciu. Predpokladaný termín ukončenia štúdie je január 2020. Na základe výsledkov štúdie sa rozhodne o ďalšom postupe.

Do tejto doby pripravujú ŽSR niekoľko menších opatrení v záujme urýchlenia dopravy v uvedenom úseku. „Jedným z opatrení je zriadenie odbočky Ružinov, ktorou sa zabezpečí zvýšenie frekvencie vlakov, zo súčasných troch na štyri za hodinu, obmedzia sa meškania a skráti sa celková doba jazdy na tejto trati,“ vysvetľuje generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč. Priemerné trvanie cesty napríklad na trase Kvetoslavov – Bratislava-Nové Mesto sa zníži na 23 minút. Podľa Tkáča je pre ŽSR prioritou číslo jeden preferencia vlakovej dopravy. „Všetci dobre poznáme dopravnú situáciu na juh od Bratislavy, preto sme sa rozhodli konať,“ doplnil Tkáč, ktorý predpokladá skoré spustenie verejného obstarávania na realizáciu diela, aby mohlo dôjsť k jeho dobudovaniu už koncom roka 2022. Dielo plánujú železnice zafinancovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ďalším opatrením na trati Bratislava – Komárno je vybudovanie odstavnej koľaje pre nákladné vlaky v stanici Košariská, ktoré rovnako výrazným spôsobom prispeje k zvýšeniu priepustnosti trate ako pre osobnú, tak aj nákladnú dopravu.

Zámerom ŽSR je v súčasnosti aj zvýšenie priepustnosti úseku Bratislava – Trnava na trati Bratislava - Žilina, ktorý je najvyťaženejší na Slovensku. Nakoľko pridanie tretej koľaje by si v súčasnosti vyžiadalo obrovské finančné náklady a značne by obmedzilo komfort cestujúcich počas stavby, pripravuje manažér železničnej infraštruktúry efektívnejšie technické riešenie, ktorým je úprava zabezpečovacieho zariadenia. „V praxi to bude znamenať zahustenie siete semaforov, ktoré dnes máme na každom šiestom kilometri. Po novom by sa nachádzali na každom kilometri ako na iných vyťažených tratiach na Slovensku či v okolitých krajinách“ hovorí riaditeľ Odboru stratégie ŽSR Rastislav Farkaš. Vlaky tak budú môcť byť vypravované v kratšom časovom intervale, čo zásadným spôsobom zvýši kapacitu železničnej trate. Dnešná kapacita trate podľa Farkaša umožňuje iba minimálne navýšenie počtu vlakov, aj to iba za podmienky predĺženia cestovných časov a zvýšeniu meškania. Náklady na úpravu zabezpečovacieho zariadenia železnice odhadujú na 20 miliónov EUR.

Úvodná ilustračná snímka: Hustá premávka na trati č. 131 (6.6.2012, Kvetoslavovo) © Helmut Böhme

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy