ŽSR sú pripravené zvýšiť kapacitu trate Žilina – Rajec

16.8.2019 8:00Zdroj: ŽSR - tlačová správa

ŽSR sú pripravené zvýšiť kapacitu trate Žilina – Rajec

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér štátnej železničnej infraštruktúry sú v prípade potreby pripravené konať a na trati Žilina – Rajec, označenej v cestovnom poriadku pre verejnosť číslom 126, uskutočniť opatrenia, ktoré by zvýšili jej kapacitu. Práve na tejto trati aktuálne začína Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky proces výberu prevádzkovateľa osobnej dopravy.


Súčasný technický stav trate Žilina – Rajec postačuje aktuálnemu počtu vlakov, ktoré na trati jazdia. Kapacita trate umožňuje na trati viesť pravidelný jednohodinový interval osobných vlakov, a to buď vyhýbaním sa (križovaním) vlakov v stanici Lietavská Lúčka alebo Bytčica.

Pre skrátenie prestojov vlakov v staniciach pri križovaní sú ŽSR pripravené v stanici Bytčica alebo Lietavská Lúčka zabezpečiť automatizované prehadzovanie výhybiek. Prestoje vlakov by sa skrátili z dnešných 7 – 10 minút na približne 4 minúty.

V prípade, ak sa rezort dopravy a Žilinský samosprávny kraj ako objednávatelia osobnej železničnej dopravy dohodnú, že na trati plánujú posilniť dopravu a vypravovať osobné vlaky každých 30 minút, sú ŽSR pripravené investovať do úpravy technických zariadení, čím bude umožnené zvýšiť kapacitu trate. V rámci úprav by došlo k obnoveniu výhybne pre križovanie vlakov v Konskej a zavedeniu diaľkového riadenia dopravy na trati.

Kľúčová je tiež spolupráca rezortu dopravy a samosprávneho kraja, a to najmä v oblasti odstránenia súbehu autobusovej a vlakovej dopravy. ŽSR jednoznačne preferujú vlakovú dopravu ako ekologickejšiu a efektívnejšiu alternatívu.

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice. Zabezpečujú tiež riadenie železničnej dopravy.

Odkazy:

  1. Železnice Slovenskej republiky – Wikipédia
  2. Železničná trať Žilina – Rajec – Wikipédia
  3. Trať ŽSR 126 Žilina- Rajec - VO VLAKU
  4. Cestovný poriadok vlakov osobnej dopravy - 126 Žilina - Rajec a späť platný od 9.6.2019 (formát PDF)
  5. Európske združenie má podozrenie, že súťaž na trať Žilina–Rajec má vopred víťaza - FinWeb.sk – článok zo 14.8.2019

Úvodná ilustračná snímka: Železničná stanica Bytčica (24.8.2012) © Miroslav Sekela

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy