ŽSR nebudú mať na prevádzku

18.12.2020 8:00 Ing. Ondrej Matej Zdroj: IDH - tlačová správa

ŽSR nebudú mať na prevádzku

V nadchádzajúcom roku budú Železniciam Slovenskej republiky (ďalej ŽSR) chýbať financie na prevádzku ● Podľa schváleného štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 to vyzerá tak, že ŽSR nebudú schopné v danom roku udržiavať železničnú infraštruktúru v prevádzky schopnom stave. Zároveň prevádzkový dlh nášho manažéra železničnej infraštruktúry vo výške približne 350 miliónov eur, ktorý vznikol za uplynulé obdobie, sa bude navyšovať.

V schválenom štátnom rozpočte na rok 2021 sa oproti roku 2020 znížila dotácia na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry o 61 mil. eur. Na spotrebované nákupy a služby – výrobná spotreba je prvýkrát v histórii „0 eur“!!!

Zároveň štátny rozpočet na rok 2021 v časti investície, kapitálové výdavky, spolufinancovanie počíta na spolufinancovanie investičných výdavkov z fondov EÚ len 0,1 mil. eur, čo oproti roku 2020 je pokles o 58,1 mil. eur.

Nedávno minister dopravy Andrej Doležal na sociálnej sieti priznal, že schválený štátny rozpočet na rok 2021 je pre ŽSR vraj „úplnou katastrofou“. Zároveň informoval, že záchranou pre ŽSR je Plán obnovy a udržateľnosti. Dovolíme si upozorniť pána ministra Doležala, že z Plánu obnovy a udržateľnosti nebude možné financovať prevádzkovania železničnej infraštruktúry, výrobnú spotrebu ani spolufinancovanie investícií z fondov EÚ.

Z Plánu obnovy a udržateľnosti bude možné použiť financie len na takzvané zelené projekty, ktorými preukáže Slovenská republika obnovu a udržateľnosť danej investície. V preklade to znamená, že ŽSR môže financie z Plánu obnovy a udržateľnosti použiť len na elektrifikáciu železničných tratí, ktoré do dnešného dňa nie sú elektrifikované. Teda realizáciou projektu dôjde k zníženiu emisií, čo je v zhode s cieľmi Európskej komisie deklarovanej pre čerpanie financií z Plánu obnovy a udržateľnosti.

Dovoľujeme si vyzvať ministra dopravy Andreja Doležala a ministra financií Eduarda Hegera, aby vzniknutú situáciu riešili rozpočtovými opatreniami aspoň do výšky finančných potrieb ŽSR, ktoré boli schválené v štátnom rozpočte na rok 2020 vrátane časti prevádzkového dlhu za uplynulé obdobie nasledovne:

Dofinancovanie časti prevádzkového dlhu za uplynulé obdobie

58 mil. eur

Dotácia na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry

61 mil. eur

Výrobná spotreba

46 mil. eur

Investície, kapitálové výdavky, spolufinancovanie EÚ fondov

58 mil. eur

SPOLU

223 mil. eur

Suma 223 mil. eur umožní ŽSR zabezpečiť aspoň základnú prevádzku a udržateľnosť železničnej infraštruktúry v prevádzkovom stave.

Úvodná ilustračná snímka: Bez „drotárov“ elektrifikované trate nefungujú
(24.5.2014, Trenčianska Teplá) © Pavol Kubík
 (zobraz veľkú)

Upravil a ilustroval PhDr- Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy