„ČD railjet“ svezl první cestující

7.5.2014 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

„ČD railjet“ svezl první cestující

Nezvyklá vlaková souprava, stojící včera před polednem u 1. nástupiště pražského hlavního nádraží, budila v náhodných kolemjdoucích otázky, na něž znaly odpověď osoby směřující k ní zjevně záměrně. Ty byly pozvány na prezentaci první netrakční jednotky ČD railjet před jejím nasazením do zkušebního provozu s cestujícími. A zástupci redakce VLAKY.NET mezi nimi nechyběli.

 
 
 
 
 
 
 
Ovšem ta předpokládaná neznalost lidu obecného nemusí odpovídat realitě, protože média věnovala „kauze railjet“ nemalou pozornost. A navíc jedno z nich nevyhovělo prosbě vyslovené v předběžné pozvánce na akci: Prosím o plánovaném termínu 6. května 2014 pro první jízdu soupravy ČD railjet veřejnost dopředu neinformujte. Vlak bude od 7. května nasazován do zkušebního provozu s cestujícími, takže možnost svézt se budou mít hned v dalších dnech. Děkuji za pochopení. V každém případě se mohli vnímaví čtenáři už s předstihem dovědět nejprve o dokončení první jednotky a posléze také o jejím příjezdu do České republiky.


První „ČD railjet“ dne 24.4.2014 po odjezdu z České Třebové do Prahy © Pavel Stejskal

Ani o jedné z těchto událostí jsme bohužel (krom odkazů na cizí zdroje v Krátkych správach) neinformovali. O té první proto, že jsme nedostali pozvánku od pořadatele, o té druhé se nikomu, kdo o „utajené“ přepravě věděl a také ji zaznamenal, asi nechtělo psát. Jeden z reportérů VLAKY.NET tak učinil aspoň na stránce, která je mu domovem a z níž pochází i předchozí snímek. Kdo jeho podařené dílko dosud nezaznamenal, může na ně popatřit dodatečně a dovědět se leccos, co já tak díky Pavlu Stejskalovi mohu vynechat. Stejně jako pominu pasáž o technických a obchodních aspektech tohoto projektu, které byly uvedeny v reportáži loňské.
 
Půdorysné uspořádání vozů netrakční jednotky „ČD railjet“; zdroj: prospekt výrobce
 
K ní mohu doplnit jen v té době ještě nedostupný český prospekt netrakční jednotky Siemens Viaggio Comfort v elektronické podobě a z něj vyextrahovaný půdorysný výkres vozů jednotky (viz předchozí obrázek), který si můžete porovnat s jejich popisem na stránce známého brněnského železničního odborníka i fandy zvané Železniční zajímavosti. A s odkazem na další informační zdroje, uvedené na obvyklém místě v závěru textu reportáže, můžeme svou pozornost obrátit k jejímu vlastnímu námětu, naznačenému v jejím úvodním odstavci. Na místo děje nás přivedla pozvánka, shrnující hlavní body připraveného programu, jak bývá obvyklé:
 

Pozvánka na akci (po kliknutí do náhledu se otevře ve formátu PDF)
 
I když jeden, a pro nás velice podstatný, v onom výčtu chyběl. Už zmíněná předběžná pozvánka (která zjišťovala zájem pozvaných hlavně o ten zamlčený bod) totiž obsahovala i tuto zajímavou větu: Nabízíme Vám možnost vedle prohlídky vlaku na hlavním nádraží před jeho odjezdem také jízdu ve 2. třídě v úseku Praha - Pardubice s návratem spojem IC do Prahy. Druhé možnosti měl využít jen jeden člen naší reportérské trojice, obyvatel hlavního města Jirka, zatímco já a Ostravák Karel jsme měli z Pardubic zamířit ke svým venkovským domovům, z nichž jsme se po ránu do Prahy vydali individuálně, abychom se společně zhostili svého úkolu.
 

Karel a Jirka v předsálí Vládního salonku ladí taktiku reportážní činnosti © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Když jsme se zhostili úkolu prezenčního a drobně se osvěžili ve Vládním salonku, který akci poskytoval gastronomické (a sociální) zázemí, napodobili jsme většinu ostatních pozvaných a jali se vyhlížet hlavní aktérku slavnosti, soupravu prvního ČD railjetu s příslušnou lokomotivou. Tou byl stroj A-ÖBB 9181 1216 233-7 v korporátních barvách našeho národního dopravce, jak vyšlo najevo pět minut před plánovaným zahájením, když se vlak vynořil z Vinohradských tunelů a důstojným tempem přistál u 1. nástupiště. Zájem přítomných nepoutala tentokrát lokomotiva, ale řídicí vůz na konci soupravy, s označením CZ-ČD 73 54 80-91 001-8 Afmpz890.   
 

Řídicí vůz první netrakční jednotky „ČD railjet“ se měl stát protagonistou slavnosti
© PhDr. Zbyněk Zlinský 
   
Vzdor tomu, že vše bylo uchystáno včas, úvodní slovo Bc. Kateřiny Šubové, tiskové mluvčí ČD pro Moravu a Slezsko, zaznělo z reproduktorů s mírným zpožděním, jak to zpravidla při podobných událostech bývá. Patrně se čekalo na některého z prominentů, jímž mohl být i současný ministr dopravy, který se však nakonec nedostavil. Prvním z řečníků byl nedávno do funkce instalovaný generální ředitel a předseda představenstva skupiny České dráhy, a.s. Ing. Daniel Kurucz, MBA. Ten v podstatě navázal na slova svého předchůdce (nikoliv bezprostředního), která vyslovil na stejném místě zhruba před rokem, jak jsme vás informovali.


Šéf Českých drah hovořil stručně a jasně © PhDr. Zbyněk Zlinský 

Ing. Petr Žaluda 17.4.2013 při prezentaci netrakční jednotky ÖBB railjet hovořil o záměru k už nasmlouvaným sedmi jednotkám ČD railjet koupit dalších osm, který ovšem v průběhu následujícího roku vzal za své. A současný šéf Českých drah mohl jen hořce zalitovat, že se tak stalo a nebude tedy možno tyto jednotky nasadit na trať mezi Prahou a Brnem v hodinovém taktu. Ale ekonomická situace je prostě taková, jaká je, a náš národní železniční dopravce si další vozidla tohoto typu nemůže momentálně dovolit. Krom toho postesku ovšem zazněla i slova chvály, zejména na adresu výrobce, který první ČD railjet dodal dokonce v předstihu.


Síť linek vedených spoji „railjet“; zdroj: prospekt ČD

Jednotky ČD railjet mají ovšem také svůj mezinárodní rozměr, jak ukazuje výše uvedená a mapka a ve svém vystoupení připomněla Birgit Wagner, členka představenstva ÖBB Personenverkehr AG. Ta mohla navázat na o rok starší slova svá vlastní, protože svou společnost zastupovala i na prezentaci předchozí. Stejně jako Roman Kokšal, ředitel divizí Rail Systems a Mobility and Logistics firmy Siemens Česká republika. Ten mj. zdůraznil, že českým zákazníkům přinesou railjety moderní cestování na železnici ve standardu, na který jsou zvyklí cestující v západní Evropě, jak se můžete dočíst v tiskové zprávě, poskytující i další informace.

 
Roman Kokšal hovoří, Birgit Wagner (s kyticí) naslouchá © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na konci svého stručného projevu, v němž se neopomněl zmínit také o tom, že na konstrukčním řešení vysokorychlostních vlaků railjet se podílí i český tým z vývojových center Siemens v Praze a Ostravě, předal reprezentant dodavatele nejvyššímu představiteli odběratele symbolický (a značně předimenzovaný) klíč od první jednotky ČD railjet. A před jejím řídicím vozem pak spolu se zástupkyní rakouského národního železničního dopravce zapózovali a navzájem si připili na zdar společného projektu. Padl také slib, že skutečné klíče od dalších šesti netrakčních jednotek Viaggio Comfort budou také předány včas podle uzavřené smlouvy.


Daniel Kuruc, Birgit Wagner a Roman Kokšal se symbolickým klíčem © PhDr. Zbyněk Zlinský

O požadované kvalitě a dokonalém řemeslném zpracování nemluvě. Tato kritéria mohli v následující půlhodině posoudit všichni přítomní, neboť dalším bodem programu byla prohlídka jednotky. Nikoliv ovšem celé, prohlídková trasa vedla posledními třemi vozy, což bylo svým způsobem škoda – v galerii tak nenajdete snímky oddílu pro přepravu jízdních kol ani dětského koutku, které jsou ve vozech blíže lokomotivě. Důvodem takového opatření byla skutečnost, že souprava se současně připravovala na svůj první výkon na pravidelném vlaku, jímž byl spoj IC 571 Zdeněk Fibich do Břeclavi s odjezdem ve 12 hodin 39 minut.


Stroj 1216 233-7 s jednotkou „ČD railjet“ 01 jako IC 571 „Zdeněk Fibich“ před odjezdem
z pražského hlavního nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský

Do té doby se mohli pozvaní hosté trochu občerstvit v prostorách Vládního salonku, aby si pak dílem vyhledali místa ve vyhrazeném voze uvedeného vlaku, dílem se rozešli. Naše trojice patřila pochopitelně mezi ty první, abychom interiér moderního vlaku nejen viděli, ale také na vlastní kůži otestovali. A o tu kůži skutečně šlo, když se nijak zavalitý a vcelku obratný autor této reportáže pokoušel nacpat na místo ve voze 2. třídy, určené podle nalepených piktogramů osobám invalidním či těhotným. Nakonec se záměr povedl, ale s břichem či berličkami by to určitě nešlo. Nic není dokonalé, mohli jsme si říkat i nad některými dalšími výdobytky doby.


Jaká je asi prostorová norma pro osoby na piktogramech znázorněné? © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ale rozhodně jsme nové vozy neodsuzovali, nakonec každý si může na ně udělat svůj vlastní názor, když se v nich sveze, což vyžaduje jen nějaký ten čas a nevelkou investici do jízdného. V příštích dnech potkají cestující jednotku ČD railjet na spojích IC 572 / 573 „Brněnský drak“ Brno hl.n. (odj. 6:39 hod.) – Praha hl.n. (příj. 9:21 hod. / odj. 16:39 hod.) – Brno hl.n. (příj. 19:19 hod.). Od poloviny června plánují České dráhy již mezinárodní zkušební provoz ČD railjetu na vlacích EC 72 / 73 Smetana a EC 74 / 75 „Franz Schubert“, píše v už výše citované tiskové zprávě. Šotoušstvo se pak může spokojit s využitím těchto údajů způsobem jemu vlastním.


Šotouši čekají na odjezd IC 571 "Zdeněk Fibich" z Pardubic © PhDr. Zbyněk Zlinský

Předchozí snímek je spíše jen ilustrační, ale plyne z něj, že jsme na Pardubické hlavní nádraží dorazili v pořádku a podle EXIFu dokonce s mírným náskokem. Jak by také ne, když za „kniplem“ seděl strojvedoucí-instruktor a systémový specialista pro mezinárodní provoz DKV Brno Jiří Valín, nám už známý z některých předchozích reportáží, z nichž některé se týkaly přímo projektu ČD railjet – jako třeba ta, která si vzala na paškál křest lokomotivy zvané Brněnské špiritus. S onou téměř mediální celebritou se nám poštěstilo prohodit několik slov ještě v Praze, při čekání na přistavení soupravy – pak už by na nás pochopitelně čas neměla.


Usměvavý Jiří Valín a podivně se tvářící autor reportáže © Karel Furiš

K cestě mezi Prahou a Pardubicemi lze ještě dodat, že jsme se pohybovali rychlostí nepřesahující 155 kilometrů za hodinu, alespoň podle údajů informačního systému. Ten ovšem hlásil při průjezdu úsekem, v němž se čile pracuje na postupující koridorizaci, také hodnoty zcela opačné, jichž lze dosáhnout na běžném jízdním kole cestou po městě. Nicméně ta hodina jízdy uběhla zdánlivě velice rychle, neboť případně hrozící nudu rozháněli mimo jiné pracovníci bistra, nabízející teplé i studené nápoje a také drobné občerstvení. To slovo „drobné“ je přitom velice případné – byla to taková malá roztomilá soustíčka na malých roztomilých mističkách.


Minibifteček s minividličkou na minitalířku © PhDr. Zbyněk Zlinský

Před Pardubicemi jsme se pomalu přemístili k prvním dveřím prvního vozu, abych co nejlépe fotograficky a filmařsky využili poměrně krátkého pobytu vlaku ve stanici k jeho zdokumentování. Náš záměr se nám docela podařil, i když jsem se pochopitelně museli smířit s jindy nežádoucími postavami v záběru. Nakonec šlo o snímky dokumentační, zachycující celou atmosféru kolem první jízdy jednotky ČD railjet na pravidelném vlaku. Vzhledem k časnějšímu příjezdu jsme toho času měli o něco více, byť nastaly jakési problémy při výměně cestujících a ve finále ještě s jedněmi dveřmi. Nakonec se vše vyřešilo a vlak se vydal na další cestu včas.


IC 571 „Zdeněk Fibich“ u 4. nástupiště pardubického hlavního nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský

A my jsme se rozloučili, abych se vydali ke svým domovům, abychom tam odvedli každý svůj díl práce na této reportáži. Vzhledem k tomu, že jsme se ji rozhodli zveřejnit hned následujícího rána, bylo jasné, že přinejmenším jednoho z nás (můžete hádat kterého) čeká noční směna. Ale co by člověk neudělal pro co možná nejrychlejší informování návštěvnické obce internetového magazínu VLAKY.NET o události, která je svým způsobem přelomová. A bohužel asi na dlouhou dobu také poslední svého druhu, neboť České dráhy se z ekonomických důvodů rozhodly nadále nekupovat nová vozidla a spokojit se s rekonstrukcí starších.


Perníkový „ČD railjet“ a další upomínky na první jízdu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na sám závěr této reportáže dodám jen tolik, že lepší představu o včerejším dění než samotný text vám poskytnou snímky v připojené galerii. Ta je uvedena záběry z jediné zkušební jízdy první netrakční jednotky ČD railjet, která se uskutečnila v sobotu 3.5.2014 na trase Praha odstavné n. (10:45) - Praha hl.n. (10:53 - 11:00) - Záboří nad Labem (11:56 - 12:07) - Choceň (12:47 - 13:12) - Praha hl.n. (14:27 - 14:33) - Praha odstavné n. (14:41). A ukončena traťovým snímkem IC 571 Zdeněk Fibich Praha hl.n. – Břeclav, směřujícího v jejím podání ke Svitavám. Nemalý informační náboj má jistě také souhrnné video z dílny našeho redakčního kameramana:

Premiéra jednotky ČD railjet © Karel Furiš
 
Prameny a odkazy:
 1. České dráhy, a.s. - osobní doprava, oficiální stránky
 2. Railjet - Wikipedie
 3. ČD railjet na stránkách Českých drah, a.s.
 4. Schienenverkehr - Mobility - Siemens - oficiální stránky (německy, anglicky)
 5. Siemens – Wikipedia (německy)
 6. Siemens Österreich - oficiální stránky (německy)
 7. Siemens Česká republika - Wikipedie
 8. Viaggio Comfort pro České dráhy - Česká republika – Siemens – ČD railjet na stránkách výrobce
 9. Sedm českých Railjetů startuje v prosinci 2014 - přehledný článek o jednotkách Viaggio Comfort ČD
 10. ČD Railjet představen, Ing. J.Pernička, in Železniční magazín 2/2014
 11. ČD railjet - Hledat Gogolem – rozcestník k dalším článkům
 12. Österreichische Bundesbahnen - Wikipedie
 13. ÖBB Konzern - oficiální stránky (německy, anglicky)
 14. ÖBB Reiseportal - ÖBB railjet (německy, anglicky)
 15. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Šéf Českých drah poskytuje televizní rozhovor u řídicího vozu první jednotky „ČD railjet“
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy