„Railjet“ se uvedl v České republice, v barvách ČD snad časem zamíří i na Slovensko a do Maďarska

19.4.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

„Railjet“ se uvedl v České republice, v barvách ČD snad časem zamíří i na Slovensko a do Maďarska

Náš národní železniční dopravce se svým protějškem rakouským v uplynulých dvou dnech představil zástupcům médií i široké veřejnosti podobu vozidel pro společný projekt rychlého a komfortního spojení (nejen) hlavních měst sousedících zemí. Railjet ÖBB si zájemci mohli vyzkoušet na páru zvláštních vlaků mezi Břeclaví a Prahou a na dvou spojích SC Pendolino pražsko-bohumínské linky.

 
 
 
 
 
 
Náš národní železniční dopravce se kdysi zhlédl v pokrokové koncepci rychlého mezinárodního spojení na bázi elektrických jednotek a pořídil si (shodou různých okolností způsobem komplikovaným a finančně bolestivým) Pendolina, která nakonec na původně zamýšlenou trasu Berlín - Praha - Vídeň nikdy nasazena nebyla a už ani nebudou. V roce 2010 České dráhy (ČD) začaly postupně připravovat a posléze i realizovat záměr obdobný, ovšem pro změnu na bázi jednotky netrakční, kterou pro rychlou dálkovou dopravu (na rozdíl od jiných zemí) preferují Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) a provozují ji pod obchodním názvem Railjet.


„Railjet“ kdesi na Westbahn dne 12.11.2011 © Milan Vojtek

Dne 22.12.2010 se v médiích objevila poněkud překvapivá zpráva, že ČD jednají o odkoupení 16 luxusních rychlíkových souprav „railjet“ s Rakouskými spolkovými drahami, přičemž mělo jít o využití nadbytečné opce, která byla zakotvena ve smlouvě mezi ÖBB a výrobcem, tedy firmou Siemens AG Österreich. Dne 13.6.2011 nabral tento záměr oficiální podoby, což silně popudilo doposud „dvorního dodavatele“ ČD, společnost Škoda Transportation, která se snažila na poslední chvíli nákup zhatit. A ve svých snahách pak pokračovala všemi možnými způsoby, jak jsme mohli průběžně sledovat také na VLAKY.NET nebo třeba na iDNES.cz.
 

Představitelé obou stran sporu při prezentaci „RegioPantera“ úsměvy nehýřili
(3.11.2011, Škoda Plzeň) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Škodovka své tažení nakonec prohrála a 30.9.2011 jsme se mohli v tiskové zprávě dočíst: Společnosti České dráhy (ČD), Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) a Siemens uzavřely smluvní dokumentaci ve věci dodání 16 sedmivozových netrakčních jednotek Viaggio Comfort, známých pod obchodní značkou ÖBB Railjet, v hodnotě 200 465 900 Euro. Soupravy budou dodány v letech 2013 až 2014 a jsou určeny především pro mezistátní dopravu mezi Českou republikou, Rakouskem a Německem. Jenže následný vývoj se komplikoval a vykazoval dokonce jisté shodné rysy s „kauzou“ Pendolino. Dokonce se zdálo, že Railjety v barvách ČD nebudou.
 

Netrakční jednotka Viaggio Comfort v barevném schématu Českých drah (návrh);
zdroj: ČD, a.s.
 
A to nejen pro nedostatek financí, ale také proto, že (obdobně jako Pendolina) by nemohly být nasazeny na původně uvažované spoje do Německa, byť tentokrát z důvodu jiného: Deutsche Bahn oznámila, že do budoucna nepočítá se spoluprácí s ČD na trati mezi Prahou a Hamburkem, pro kterou měly být původně nové vlaky od společnosti Siemens nakoupeny, psalo se 27.4.2012. Jenže za necelý měsíc bylo všechno jinak: České dráhy jednají se společností Siemens a rakouskými státními drahami ÖBB o tom, že by nakonec koupily alespoň několik vysokorychlostních souprav Railjet. Konkrétně (zase!) sedm, jak později upřesnila tisková zpráva.
 

„Sedmý trpaslík“ jako SC 507 „SC Pendolino“ Praha - Ostrava (1.7.2006, Pardubice hl.n.)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Tedy právě tolik, kolik bylo nakonec (proti původnímu plánu) dodáno Pendolin. Doufejme, že tím podobnost obou případů končí. K té naději přispívá fakt, že náš národní dopravce v tom druhém „nejede“ sám: České dráhy a Rakouské spolkové dráhy ÖBB uzavřely smlouvu o kooperaci na lince Praha - Pardubice - Brno - Vídeň - Graz. Díky dohodě dojde do dvou let k podstatnému zvýšení komfortu na lince spojující nejen dvě největší města v České republice, ale také českou a rakouskou metropoli, psalo se v průvodním sdělení k tiskové zprávě ze dne 6.9.2012. Dohoda nabyla zjevné podoby 21.2.2013 prezentací Railjetu na kolejích SŽDC.
 

„Railjet“ u Podivína při prezentační jízdě dne 21.2.2013 © Milan Vojtek
 
Nebyla to ovšem první návštěva některé netrakční jednotky Viaggio Comfort v České republice. První z nich zavítala na Železniční zkušební okruh VUZ u Cerhenic, kde se ve dnech 11. až 14.5.2009 podrobila zkouškám, které měly vést ke schválení typu pro provoz na síti SŽDC, jak jsme se mohli dočíst v poměrně podrobné aktualitě na spřáteleném webu. Zhruba o měsíc později se návštěva Railjetu u nás opakovala, ale z jiného důvodu a v jiné podobě. Výrobce jej vystavil na veletrhu Czech Raildays a při cestě do Ostravy dokonce svezl své první cestující na území ČR, jak předem informovala média a dne 15.6.2009 zachytil náš redaktor.
 

„Railjet“ na ostravském veletrhu Czech Raildays 2009 (16.6.2009) © Karel Furiš
 
Tomu ostatně neunikla ani už zmíněná letošní prezentační jízda Railjetu ÖBB pro naši odbornou veřejnost a ve své reportáži netrakční jednotku Siemens Viaggio Comfort také stručně představil. Vzdor tomu i skutečnosti, že technické informace o ní jsou už delší dobu dostupné v mnoha jiných zdrojích, bude jistě užitečné zmínit se o nich také zde. Wikipedie nás na úvod informuje, že jednotka má maximální rychlost 230 km/h, 185 metrů délky (bez lokomotivy), hmotnost 330 tun, 408 sedadel. Standardně je v soupravě spojeno sedm vozů plus elektrická lokomotiva. Podrobnější technické údaje formou přehledné tabulky nabízí prospekt výrobce:
 

Technické údaje netrakční jednotky ÖBB Railjet; zdroj: Siemens
 
V něm se můžeme také dočíst, že zvolené uspořádání využívá výhod jak ucelených jednotek (dokonalá aerodynamika, ucelený volně průchozí vnitřní prostor, společné energetické napájení, informační a diagnostické systémy, ...), tak i vlaků sestavených ze samostatných vozů a lokomotivy (jednoduchá údržba, variabilita, oddělení cestujících od zdrojů hluku a vibrací, ...). Vysokou kvalitou přepravních služeb a zároveň nízkými náklady představuje souprava railjet ideální řešení pro ekonomicky rentabilní rychlé dálkové vnitrostátní i mezistátní vlaky na modernizovaných tratích. A v prospektu najdeme rovněž přehledné schéma uspořádání jednotky:
 

Schéma uspořádání netrakční jednotky ÖBB railjet; zdroj: Siemens (upraveno)
 
Zmíněný česky psaný prospekt bohužel není k dispozici v elektronické podobě, na rozdíl od jeho anglického protějšku, který však obsahuje méně konkrétních údajů, o čemž se lze nahlédnutím do něj přesvědčit. Navíc propaguje vlastně jen jednotlivé vozy a nikoliv celou jednotku, jak činí jiný, pro změnu v němčině vyvedený a velice podrobný informační materiál. České dráhy sice budou pro své vlaky na základě příslušné dohody s ÖBB používat shodné obchodní značky, nicméně jednotky ČD Railjet budou vyrobeny v poněkud odlišné konfiguraci, odpovídající potřebám našich cestujících, jak je náš národní dopravce z každodenní praxe zná.
 

Parametry jednotky ČD Railjet; zdroj: České dráhy, a.s. (upraveno)
 
Z údajů uvedených (v opět jen tištěném) propagačním materiálu ČD vyplývá zejména to, že sedmivozovou netrakční jednotku ČD Railjet budou tvořit vozy pouze čtyř typů (vložený vůz 1. třídy v ní nebude) a koncový vůz bude upraven pro přepravu jízdních kol. Proti původní verzi se tak zvýší celkový počet sedadel a mírně klesne celková hmotnost jednotky. Je ovšem možno předpokládat, že některé podrobnosti výbavy nejsou ještě zcela dořešeny, protože výroba vozidel je teprve na samém počátku, zatím jsou hotovy jen některé podvozky a hrubá stavba první vozové skříně, jak 17.4.2013 informoval novináře zástupce firmy Siemens.
 

Roman Kokšal z firmy Siemens ČR při slavnostním aktu na pražském hlavním nádraží
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale to už trochu předbíháme v čase i místě. Abychom se konečně věnovali reportážnímu popisu dění, které už naznačil úvodní odstavec tohoto článku, musíme se přenést do Břeclavi, jejíž nádraží se za krásného slunečného rána hemžilo nejen všední cestující veřejností, ale také lidmi obého pohlaví, vypadajícími na nástupišti poněkud nezvykle - ať už pro příliš slavnostně působící oděv, či kvůli různě po mnohem skromněji ustrojené postavě pověšeným fotografickým nebo filmařským instrumentům. A když se posléze mezi tím vším národem objevily sličné děvy v červených čepičkách, svitlo i zcela neinformovaným pozorovatelům.
 

Nezvyklý ruch na břeclavském 1. nástupišti © Karel Furiš
 
„Kravaťáci“ vedli řeči, „ověšenci“ obecní vesměs také, zatímco jejich odrůda vlakofilní sledovala a zaznamenávala provozní ruch ve stanici, ozvláštěný napěťovou výlukou, která si žádala ve směru rakouském přepřahy lokomotiv trakce závislé a nezávislé. Herkulové řady 2016 ÖBB na vlacích osobní i nákladní dopravy jim byly vítaným objektem trávení času do tří čtvrtí na deset, kdy se měly dočkat příjezdu Railjetu v čele s lokomotivou 1216.229-5, která byla pro tuto příležitost už před časem uvedena do patřičné podoby a pak se v ní dne 10.4.2013 poprvé vydala na koleje SŽDC, což si pak několikrát zopakovala. Pochopitelně na „klasice“.
 

Stroj 1216.229-5 s EC 278 „Gustav Klimt“ Graz - Praha nedaleko Bezpráví (14.3.2013)
© Pavel Stejskal
 
Nakonec se všichni dočkali a vlak EC 30000 Wien Meidling - Praha hl.n. se v čase svým jízdním řádem stanoveném objevil u 1. nástupiště, aby posléze zastavil až na jeho „béčkovém“ konci. Tam se okamžitě ocitl v obležení všech, kdož měli sebou nějaké optické záznamové zařízení, ať už patřili ke kterékoliv z výše zmíněných skupin pozvaných účastníků prezentační jízdy, šlo o její platící cestující či se na pokrokový vlak přišli podívat záměrně nebo se na nádraží v pravou chvíli ocitli čirou náhodou. Což asi tušili jak policisté, tak „sekuriťáci“, kteří se po nádraží procházeli před tím, ale předvídajíce to nezvládnutelné porušování předpisů, raději se vzdálili.
 

Hemžení v břeclavském kolejišti před strojem 1216.229-5 z jeho stanoviště © Karel Furiš
 
Posléze nastal čas, aby cestující vlaku s tím pěkně okrouhlým číslem zaujali svá místa v Railjetu, aby spoj mohl včas vyrazit na první etapu své pouti, do hlavního města Moravy. Což také, až na právě minutové zpoždění, učinil. Po odjezdu se začal personál bistrovozu pozvaným účastníkům akce „vnucovat“ se svou nabídkou nealkoholických nápojů i ukázek svého menu, což pak činil po celou cestu až do matičky Prahy. Tekutiny přišly vhod, protože klimatizace ve vozech zjevně nepřijala fakt, že už opravdu přišlo jaro. Poživatiny tuhé či pastózní povahy byly rozmanité a chutné, ale bylo jich až příliš na to, aby všechny našly svého strávníka.
 

Všechny ty dobroty se roznášely z pracoviště Henry am Zug Gmbh v bistrovoze „Railjetu“
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Do Brna vlak dorazil s náskokem zvíci pěti minut, což způsobilo šotouštsvu radost - ale jen do chvíle, než dorazilo ke vnějším dveřím, které se nedařilo otevřít. Když byly konečně odblokovány, mohlo se věnovat pořizování kýžených, zatím ještě unikátních záběrů Railjetu na „roli. Nebo dokumentovat, jak se setkali předseda představenstva ÖBB Christian Kern a jeho český kolega Petr Žaluda. Jako symbol kooperace předali Christian Kern z ÖBB a Roman Kokšal ze Siemensu CZ model Railjetu předsedovi představenstva ČD Petru Žaludovi, abychom citovali oficiální tiskovou zprávu, kterou všechny tři zúčastněné společnosti vydaly ke středeční akci.
 

Představitelé firmy Siemens, ČD a ÖBB s modely „Railjetu“ před jeho řídicím vozem na
brněnském hlavním nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nádraží pod Petrovem prezentační vlak opustil se čtyřminutovým zpožděním, aby se údolím Svitavy vydal k České Třebové, kde měl zastavit pro výstup a nástup cestujících. Před tím mu ovšem jízdní řád ukládal postát z provozních důvodů od 11:48 do 12:03 hod. v Letovicích. Jinak ta poklidná jízda přímo sváděla ke zkoumání interiéru jednotlivých vozů, jehož výsledky zde slovně popisovat nebudeme a odkážeme na snímky v připojené galerii. Ale povšechný komentář si přece jen neodpustíme: Viaggio Comfort není sice žádný na kolejích světa nevídaný zázrak, ale cestující svými jízdními vlastnostmi a pohodlím jistě uspokojí, zvlášť ty naše.
 

Interiér vozu 2. třídy netrakční jednotky „Railjet“ ÖBB © Karel Furiš
 
Po už zmíněné zastávce v České Třebové byla další na pardubickém hlavním nádraží a odtud vlak uháněl ku Praze. Nikoliv sám, ale v doprovodu jistého letadla (zřejmě typu Cessna 421C), z jehož otevřených dveří kdosi jeho cestu filmoval. Do matičky Prahy dorazil Railjet se značným náskokem, který však byl z valné části redukován před vjezdovým návěstidlem hlavního nádraží, protože tam pro něj zřejmě nebyla volná hrana prvního nástupiště. Nebo na něm chyběl příslušný uvítací výbor - na rozdíl od poměrně slušného zástupu představitelů sedmé velmoci a dalších hostů, kteří přijali pozvání na vrcholný ceremoniál celé prezentační akce.
 

Vlak EC 30000 dorazil z Vídně do své cílové stanice v hlavním městě České republiky
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jejími protagonisty byli Birgit Wagner, členka představenstva ÖBB Personenverkehr AG, Ing. Petr Žaluda, generální ředitel Českých drah, a.s. a Roman Kokšal, ředitel divizí Rail Systems a Mobility and Logistics firmy Siemens Česká republika. Nejprve se v uvedeném pořadí ujali projevů, z jejichž obsahu asi nejvíce zaujalo prohlášení Ing. Žaludy, že České dráhy zvažují využití i zbytku opce ÖBB, tedy nákup dalších devíti jednotek Viaggio Comfort. Jednáme s národními dopravci na Slovensku a v Maďarsku, chtěli bychom zde podobný model, jako budeme mít s Rakouskem, uvedl. Prý by se tak obnovilo Rakousko-Uhersko aspoň na železnici.
 

Generální ředitel Českých drah rozvíjí svou vizi © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Poté následoval křest lokomotivy 1216.229-5, o níž už z výše uvedeného odkazu víme, že od svého nového polepení nese jméno Spirit of Praha. Přesto nebyla pokřtěna špiritusem, ale tradičním sektem - i když na naše zvyklosti netradičně. Zatímco Ing. Žaluda lehce zápasil se zátkou, jeho rakouská kolegyně třískla lahví o čelník mašiny, oba pánové ji pak napodobili a bylo vymalováno. Pak už následoval obvyklý přípitek na zdar spolupráce obou národních dopravců a firmy Siemens a akce skončila. Tedy skoro - VIPíci se odebrali oslavovat do prezidentského salonku, novináři tvořit zprávy a přítomný lid obecný vesměs prohlížet Railjet.
 

Prohlídka „Railjetu“ pro veřejnost začíná v řídicím voze © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
S nadějí, že se jím časem sveze také, a to dokonce za běžné jízdné a bez povinné rezervace, jak bylo v médiích slíbeno. Takovou výhodu neměli cestující spoje SC 513 SC Pendolino, na němž Railjet v 16:29 vyrazil směr Ostrava, aby pak přenocoval v Bohumíně a následujícího dne se odtud vrátil do Prahy obdobným způsobem, coby vlak SC 506 SC Pendolino, jak už bylo naznačeno v samém úvodu tohoto článku. Stejně jako to, že i následující cesta Railjetu z Prahy do Vídně byla nabídnuta cestující veřejnosti, tentokrát jako spoj EC 30003. To vše se nepochybně dělo za soustředěné pozornosti šotoušstva, jak ukazují i některé naše snímky.
 

SC 513 „SC Pendolino“ Praha - Ostrava v podání svému názvu odporujícím vjíždí do
stanice Olomouc hl.n. © Radek Hořínek
 
Co napsat, krom poděkování všem, kdož sem přispěli svými snímky, na závěr? Vlastně všechno na téma pozitivního přínosu prezentovaného záměru obou národních železničních dopravců a jejich nadnárodního dodavatele už bylo uvedeno v oficiálních zprávách i v médiích všeho druhu, takže cokoli dalšího v podobném duchu by bylo už jen mlácením prázdné slámy. Takže dodejme něco, co z těch zdrojů nezaznělo a ani zaznít nemohlo. Jistý vysoce postavený muž z železniční branže na margo ČD Railjetu v neoficiálním rozhovoru jadrně ucedil: Až to uvidí Jančura, tak se z toho pos...! A možná měl na mysli i název vlaků v jízdním řádu 2014/2015.
 

„Railjet“ ÖBB od příjezdu do Břeclavi po průjezd Přeloučí © Karel Furiš
Prameny a odkazy:
 1. Siemens Global Website - oficiální stránky (německy, anglicky)
 2. Siemens Österreich - oficiální stránky (německy)
 3. Siemens – Wikipedia (německy)
 4. Siemens Česká republika - oficiální stránky
 5. Siemens Česká republika - Wikipedie
 6. Railjet - Wikipedie
 7. V Česku se možná bude prohánět superluxusní vlak. Podívejte se na výrobu i cestování - souhrnný článek o jednotkách Railjet ÖBB
 8. Sedm českých Railjetů startuje v prosinci 2014 - přehledný článek o jednotkách Viaggio Comfort ČD
 9. Siemens ES64U2 - Wikipedie - o lokomotivě řady 1016 a 1116 ÖBB
 10. Siemens ES64U4 - Wikipedie - o lokomotivě řady 1216 ÖBB
 11. České dráhy, a.s. - osobní doprava, oficiální stránky
 12. ÖBB Konzern - oficiální stránky (německy, anglicky)
 13. Österreichische Bundesbahnen - Wikipedie
 14. ÖBB Reiseportal - ÖBB railjet (německy, anglicky)
 15. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: „Railjet“ ÖBB jako EC 30000 po příjezdu na pražské hlavní nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy