Trolejbusy bez troleje

24.7.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Trolejbusy bez troleje

Trakční vedení kupodivu není tak nezbytným atributem trolejbusových tratí, jak by se zdálo. Občas se vyskytne potřeba, aby se jím napájená vozidla vydala i na úsek nezatrolejovaný, a proto jsou opatřována nezávislým zdrojem elektrické energie. Průkopníkem takového řešení u nás byl před léty Dopravní podnik města Hradce Králové, který po něm sáhl znovu v polovině tohoto měsíce.

 
 
 
 
 
 
Vraťme se do roku 1994, kdy byla prodloužena trolejbusová linka číslo 1, vedoucí od hlavního nádraží na Nový Hradec Králové až do místní části Kluky. Tu doposud obsluhovala linka autobusová, která byla přes 95 % délky vedena pod trolejí. DP to vyřešil tak, (že) zakoupil přívěsný motorgenerátor s motorem Zetor a zajišťoval do Kluk provoz takto: Trolejbus dojel na konečnou Nový Hradec Králové, (manuálně) stáhnul sběrače, nastartoval „přívěs“ a nízkou rychlostí dojel na konečnou stanici Kluky a zpět. Pro provoz s agregátem byly upraveny trolejbusy 08 a 28. Tak alespoň onu tehdy unikátní koncepci „trolejbusu bez troleje“ popisuje článek z roku 2007.
 

Trolejbus 14Tr č. 08 s pomocným agregátem na konečné zastávce Kluky (nedatováno)
© Richard A. Bílek
 
Doplňme jej informací o tom, že nezatrolejovaný koncový úsek linky číslo 1 měří asi 860 metrů (podle údajů plánovače tras stránky www.mapy.cz) a leží na něm jediná mezilehlá zastávka pojmenovaná Domov důchodců. A právě existence instituce toho názvu, jejíž budovy byly postaveny v letech 1962 - 1964 a předány do užívání 21. ledna 1965, je hlavním důvodem nezbytnosti obsluhovat městskou hromadnou dopravou danou lokalitu, která je v podstatě v docházkové vzdálenosti od zastávky Nový Hradec Králové. Využití úseku cestujícími však nebylo takové, aby zdůvodnilo stavbu trolejového vedení, takže bylo zvoleno řešení na něm nezávislé.
 

Hradecký pomocný agregát jako exponát výstavy vozidel přo oslavách 50 let trolejbusů
v Pardubicích (6.4.2002) © mj; zdroj: www.trolejbus.cz
 
Jakkoliv splnilo všechna očekávání do něj vkládaná a navíc byl trolejbus typu Škoda 14Tr s přívěsem i při jízdě pod trolejí raritou, která poutala pozornost též pozorovatele zcela věci neznalého, přece jen šlo o počin nepříliš sofistikovaný, masově nepoužitelný a tudíž přechodný. Nicméně zkušenosti z provozu přispěly k úspěšné konstrukci našeho prvního dvousilového trolejbusu Škoda 21Tr ACI, jehož prototyp skončil, jak jinak, ve vozovém parku Dopravního podniku města Hradec Králové (DPMHK), kde obdržel inventární číslo 50. Ten už laik od obyčejných trolejbusů typu Škoda 21Tr na lince číslo 1 nerozeznal. Vůz na ni vyrazil poprvé 23. ledna 2001.
 

Dvousilový vůz 21Tr ACI č. 50 linky 1 do Kluk na spojce ulic Holické a Brněnské (5.4.2011)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A naposledy zřejmě 4. července 2012, jak se dá usoudit z faktu, že o den později už byl na linku číslo 1 do Kluk nasazen zbrusu nový trolejbus továrního typu Škoda 30Tr SOR s dieselagregátem, což zaznamenal dobře informovaný autor stránky o hradeckých trolejbusech. Královéhradecký dopravní podnik si pořídil takové hned dva a označil je inventárními čísly 17 a 18. Jejich nákup byl součástí komplexní obnovy vozového parku trolejbusů, jejíž slavnostní start jsme zachytili na tomto místě reportážní formou a hodnotící ohlédnutí za jejím k finiši už spějícím průběhem najdete třeba ve specializovaném zpravodaji či na oficiálních stránkách města.
 

Trolejbus 30Tr č. 17 linky 1 na zastávce Domov důchodců (20.7.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Celá ta obměna, jejíž důvody i předpokládané důsledky dopravce podrobně objasňuje na svém webu, stála 332 milionů Kč, přičemž 120 milionů Kč bylo kryto evropskými dotacemi. Ačkoliv na počátku „velké trolejbusové revoluce“ předseda představenstva a ředitel DPMHK Ing. Miloslav Kulich opakovaně tvrdil, že nákup nových vozidel nijak neovlivní cenu jízdného ani rozsah poskytovaných služeb, došlo už k tomu i onomu. Oficiální vysvětlení potřeb takových změn je pochopitelně jiné. „Změna organizace MHD“, která vstoupila v platnost 15. července tohoto roku, valnou část cestujících nenadchla a vzbudila jejich pobouření, jak si všimla média.
 

„Upozornění cestujícím“ na označníku zastávky Husův pomník (21.7.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nicméně nějaký kritický rozbor přijatých opatření se poslání tohoto článku vymyká. Na rozdíl od jedné z úprav do nich zahrnutých: Od 15.července tohoto roku, kdy chystané změny v MHD vstoupí v platnost, začnou na lince 8 jezdit trolejbusy. (...) Linka 8 bude jezdit v intervalu jedné hodiny a z Terminálu HD pojede v trase linky 7 až na zastávku Náhon (...), kde trolejbus zapne dieselagregát, na který dál pojede přes zastávky Štefcova, Kino Mladých, Čajkovského a Na Občinách na Husův pomník, kde nahodí sběrače a dojede na konečnou Malšovice U Čechů, uvedla 26. června 2013 už výše citovaná dobře informovaná stránka o hradeckých trolejbusech.
 

Nové schéma linek, trolejbusové bez troleje jsou vyznačeny čárkovaně; zdroj: www.dpmhk.cz
 
A pokračovala: Zpět pojede po stejné trase, pouze s tím rozdílem, že na dieselagregát dojede na zastávku Na kotli, protože zastávka Náhon ve směru do centra je na "ostrůvku", což není vhodné pro automatické nahození sběračů. Na lince 8 bude jezdit jeden ze dvou trolejbusů Škoda 30Tr s dieselagregátem (ev. č. 17 nebo 18), ten druhý bude samozřejmě stále jezdit na lince 1 do Kluků (jako dosud, až na to, že dosud se střídaly a ten druhý vůz buď jezdil na jiné lince nebo byl ve vozovně). Nevím, jestli se budou nějak střídat nebo bude každý vůz nastálo na své lince, to se uvidí. Ve skutečnosti „se uvidělo“, že k nasazení trolejbusu na linku číslo 8 nedošlo.
 

Místo trolejbusu linky 8 přijíždí k zastávce Na kotli překvapivě autobus (21.7.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Alespoň ne do neděle 21. července, jak jsem sám zaznamenal a pro jistotu, že nejde o mimořádnost, si nechal potvrdit od řidiče trolejbusu „sousední“ linky číslo 7. A o dva dny později shodnou informaci zveřejnil také autor oné výše citované stránky. Ale to se už ocitám v reportážní části tohoto článku a navíc poněkud předbíhám, protože sběr obrazových podkladů k ní jsem zahájil už v sobotu a jinde. Z logických i praktických důvodů jsem se totiž nejprve vypravil na Nový Hradec Králové, kde trolejbus bez troleje jezdí déle a šlape se tam do (na polabské poměry) prudkého kopce, což jde lépe za chladnějšího počasí, jež se mělo v neděli ohřát.
 

Trolejbus 30Tr č. 21 linky 1 přijíždí na zastávku Nový Hradec Králové (20.7.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vzhledem k tomu, že trolejbus na konečnou Kluky jezdí podle platného jízdního řádu linky číslo 1 v zásadě jednou za hodinu, musel jsem si v zájmu jeho zdokumentování v klíčových (z hlediska tohoto článku) bodech trasy svůj (cyklistický) pohyb dobře naplánovat - aby mi někde něco neuniklo či abych jinde zbytečně netrávil čas. Leč tomu druhému se docela vyhnout nedalo, tak jsem si dlouhou chvíli krátil fotografováním objektů, které se v připojené galerii neobjeví, a pokud ano, tak jen pro zpestření a jako přidaná hodnota vlastivědného charakteru. Proto jsem, ač ateista, nevynechal ani dominantu Nového Hradce Králové v podobě kostela sv. Antonína.
 

Interiér kostela sv. Antonína přes vchodovou mříž (20.7.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Občas se do mých plánů vloudila i jakási chybička, jejíž původ tkvěl v neznalosti poměrů. Ježto jsem problematiku trolejbusu bez troleje až doposud hanebně zanedbával, chyběly mi některé výchozí poznatky. Proto mne první příjezd agregátem vybaveného vozu 30Tr č. 17 od města zastihl poměrně daleko od místa, v němž jeho řidič stahoval před pokračováním do Kluk sběrače. Což mi zas tolik nevadilo, protože můj rozvrh počítal s ještě jedním opakováním téhož děje, jehož záznam jsem pak zvládl už mnohem lépe. I když u vědomí, že video by v tomto případě bylo zajímavější - jenže já tak nějak ze zásady dávám přednost snímkům statickým.
 

Trolejbus 30Tr č. 17 linky 1 do Kluk u výstupního stanoviště zastávky Nový Hradec Králové
stahuje sběrače (20.7.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na zastávce Nový Hradec Králové jsem pochopitelně zachytil i proces opačný, ale tím mé úkoly nekončily. Šlápl jsem do pedálů a vydal se do Kluk, abych zdokumentoval nezatrolejovaný úsek linky a pochopitelně i trolejbus na něm. Což jsem si posléze zopakoval, o čemž svědčí i sled připojených fotografií. Vzhledem k tomu, že obrázky se svými popisky jsou výmluvnější než strohý text, nehodlám se o svém počínání nějak podrobněji rozepisovat. Pro vysvětlení je však nezbytné uvést, že jsem se posléze vydal i na tu část linky, která vede pod trolejí, abych službukonající dvousilový trolejbus pro ilustraci zaznamenal také v tomto prostředí.
 

Trolejbus 30Tr č. 17 linky 1 do Kluk na spojce Holické a Brněnské ulice (20.7.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A když jsem pak čekal ještě na jeho průjezd směrem opačným, přesunul jsem se zase blíže k Novému Hradci Králové, kde se nachází zastávka s názvem Zvonička, poblíž níž se takové zařízení opravdu vyskytuje. Jeho existenci i podobu jsem bral vždy jako samozřejmost, aniž jsem se o ně hlouběji zajímal. Doposud jsem také neměl tolik času na podrobnější průzkum na místě a hlavně si čas neudělal na zkoumání internetové. V tom druhém se mi kale nevedlo, nedokázal jsem strýčka Googla přesvědčit, aby vyplivl nějakou relevantní informaci. Když už jsem se vzdával, objevil jsem kdesi, kde bych jej já věru nikdy nehledal, docela obsáhlý článek.
 

Zastávka Zvonička a zvonička samotná z Brněnské ulice (20.7.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Před nedělním výletem do Malšovic jsem se poradil s jízdním řádem trolejbusové linky číslo 8, abych si opět vytvořil příslušný akční plán. Ten byl na jednu stranu komplikovanější, protože obsahoval více klíčových bodů (vzhledem k tomu, že nezatrolejovaný úsek není koncový), ale na stranu druhou leccos se dalo urychlit vzhledem k faktu, že ty body jsou samy o sobě nedaleko od sebe, zatímco trasa spojů vede oklikou. Ale už první setkání s nově zřízenou trolejbusovou linkou (jak jsem už ukázal výše) mi plán velice zjednodušilo, neboť žádné stahování a zvedání sběračů se nekonalo a trolejbus bez troleje jsem zachytit nemohl - na osmičce jezdil autobus.
 

Na zastávce Husův pomník by trolejbus linky 8 stahoval sběrače, jenže toto je sedmička
(21.7.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nicméně infrastruktura k dispozici byla, tak jsem zdokumentoval zastávky na nezatrolejovaném úseku linky číslo 8, natrolejovací zařízení na obou jeho koncích a pak ještě společnou trasu s linkou číslo 7 od zastávky Husův pomník po malšovickou smyčku. A pochopitelně pro oživení také pár vozidel, které jsem přitom potkal, onen „náhradní“ autobus nevyjímaje. Celá ta záležitost jen o málo přesáhla dobu jedné hodiny a díky tomu jsem tentokrát nezískal žádný vlastivědný bonus - snad až na nějaký ten snímek objektů, které daly jméno přilehlým zastávkám - už dávno zrušeným kinem Mladých počínaje a doposud stojícím Husovým pomníkem konče.
 

Husův pomník se zastávkou, jíž dal jméno (21.7.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Co dodat závěrem? Možná jednu vizi, která hradecký koncept „trolejbusů bez troleje“ posune ještě dál: V největším městě východních Čech, Hradci Králové, možná již brzy začne jezdit první elektrobus. Místní Dopravní podnik města Hradce Králové totiž plánuje, že si bus poháněný elektřinou v letošním roce buď otestuje v reálném městském provozu, případně, že si jej rovnou zakoupí, psalo se před časem (nejen) na webu občanského sdružení Future Age. A městský plátek avizoval, že by se tak mělo stát už v dohledné době, takže uvidíme. Podobný test už proběhl předloni, jak zaznamenala média, takže jeho opakování snad k něčemu směřuje.
 

Městský elektrobus SOR EBN 10,5 při týdenním testování na lince 27 v ul. Milady Horákové
(9.8.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
 1. Hradec Králové - Wikipedie
 2. Hradec Králové - oficiální stránky statutárního města
 3. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. - oficiální stránky
 4. MHD Hradec Králové - ČNDS
 5. Městská doprava v Hradci Králové
 6. Hradec Králové na stránkách Společnosti pro veřejnou dopravu
 7. Trolejbusová doprava v Hradci Králové - Wikipedie
 8. Trolejbusy v Hradci Králové
 9. MHD Hradec Králové - trolejbusy
 10. Hradecké trolejbusy na stránkách Společnosti pro veřejnou dopravu
 11. Malé a střední trolejbusové provozy - Hradec Králové
 12. Škoda 30Tr SOR – Wikipedie
 13. Škoda 31Tr SOR – Wikipedie
 14. Terminál hromadné dopravy Hradec Králové – Wikipedie
 15. Městská autobusová doprava v Hradci Králové - Wikipedie
 16. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Trolejbus 30Tr č. 17 linky 1 přijíždí ke konečné zastávce Kluky © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy