Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo!

» Návrat

Pridané: 11.12.2008 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo! Cestující včera začali využívat nové zastávky městské dopravy před hlavním nádražím. Rekonstrukce Riegrova náměstí sice ještě není úplně dovršena, avšak moderní stanoviště i nový informační systém už slouží a myšlenka propojení železniční dopravy se sítí MHD a autobusovými linkami regionálními i dálkovými tak došla konečně svého naplnění. A já mohu uzavřít také svůj seriál, který za svou délku nevděčí mé píli, ale objektivním okolnostem.

 

 

Výstavbu druhé části terminálu, tedy rekonstrukci přednádražního Riegrova náměstí, jsme v předchozím dílu opustili před necelými dvěma měsíci. Tehdy se na náměstí vrátily linky městských autobusů a trolejbusů, ale jen proto, aby zatím ještě po dokončené diagonální komunikaci kolem nádražní budovy jen bez zastavení projely, zatímco po obou jejích stranách pokračoval stavební ruch. V té době se předpokládalo, že ke zprovoznění systému dojde ve druhé polovině listopadu.

Vzhledem k celému vývoji realizace toho ambiciózního dopravního projektu není asi nic překvapujícího na tom, že se tak nestalo. A to přesto, že každý den zpoždění stál hlavního dodavatele stavby, akciovou společnost Strabag, nemalé penále. Práce na náměstí probíhaly sice horečně, ale mnohým přihlížejícím bylo zřejmé, že je to na úkor kvality prací a ani odložený termín nebude zřejmě splněn. I když se dne 23.10.2008 se objevila na stránce Hradeckého deníku zpráva:

15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova náměstí - pohled od nádražní pošty © PhDr. Zbyněk Zlinský

Rekonstrukce Riegrova náměstí, která měla být hotová v září, se stále protahuje. Nad termínem úplného zprovoznění náměstí a vyklizení točny trolejbusů u Koruny stále visí otazníky. „Hotovo by mělo být do 17. listopadu. Ale je to tak na devadesát procent. Penále ve výši zhruba 150 tisíc korun za den budeme po stavební firmě Strabag vyžadovat, třeba i soudně,“ potvrdil hradecký primátor Otakar Divíšek.

Je třeba ovšem přiznat, že k onomu svátečnímu listopadovému dnu na náměstí vše směřovalo. Už 15.11. probíhaly úklidové práce a dokonce byl aktivován informační systém. O dva dny později zmizelo stavební oplocení a vše se zdálo být připraveno k provozu. Na náměstí dokonce jakási slavnost za účasti představitelů města proběhla. ale nikoliv v souvislosti s dopravou. Šlo o pamětní akt u pomníku obětem minulého režimu.

17.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova náměstí - účastníci vzpomínkového aktu , vpravo europoslanec Vlasák © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nicméně současný primátor města Otakar Divíšek se svým předchůdcem, nyní europoslancem, Oldřichem Vlasákem této příležitosti využil k prohlédnutí a zjevně i kritice odvedeného díla. Den následující, tedy první pracovní po prodlouženém víkendu, byl pro mnohé cestující zpočátku zmatečný – před východem z nádraží našli místo oplocené plochy už zdánlivě hotové náměstí, jakoby fungující informační systím i novotou zářící zastávky – ale žádná vozidla u nich nezastavovala. Až během dopoledne kohosi napadlo všechna stanoviště znepřístupnit páskou a jejich označníky zneplatnit návleky.

20.11.2008 přinesl Hradecký deník aktualitu o předání stavby investorovi. Není nijak potěšující, což opět nemohlo překvapit nikoho, kdo dokončovací práce sledoval. Píše se v ní mj.: Měsíc a půl po původním termínu předala stavební firma Strabag městu Riegrovo náměstí před hlavním železničním nádražím. Generální rekonstrukce za zhruba 180 milionů korun má však podle vedení radnice stále řadu vad na kráse.“Některé úseky jsou nekvalitně zadlážděné, je to vidět zejména u laviček a mříží. Druhou část dlažby snad museli dělat amatéři. Ani plocha u parčíku není podle našich představ. Musí se to předělat,” řekl náměstek hradeckého primátora Josef Malíř.

18.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova nám. - dodateščně zneplatněné stanoviště MHD © PhDr. Zbyněk Zlinský

V následujících dnech a týdnech vozidla DPHK nadále projížděla bez zastavení kolem červenobílou páskou ovázaných zastávek před hlavním nádražím a Riegrovým náměstím se ozývalo ťukání dlaždičských kladiv. To porůznu po dlážděné ploše rozmístění pracanti dloubali z nejhůř vypadajících míst kostky a zase je tam usazovali. Souběžně ovšem probíhala i činnost jiná, směřující do soudních síní. O té si můžete, pokud vás to zajímá, počíst na rozcestníku Hradeckého deníku.

Konečně 3.12.2008 se objevila na stránkách pardubické (!) mutace deníku Mladá fronta DNES potěšující zvěst: „Zprovoznění nových čekáren na Riegrově náměstí plánujeme na 10. prosince,„ řekl ředitel hradeckého dopravního podniku Miloslav Kulich. „Kolaudace zastávek již proběhla a 9. prosince by měla nabýt právní moci. Následující den se mohou užívat,„ potvrdil náměstek hradeckého primátora Josef Malíř. Týž článek přináší i několik dalších zajímavých údajů:

27.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova náměstí - oprava reklamované dlažby na stanovišti E zastávky Hlavní nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský 

Podobu patnácti čekáren, stejně jako v létě dokončeného terminálu hromadné dopravy a celého Riegrova náměstí, navrhl architekt Patrik Kotas. Kromě čekáren ve třech řadách a několika dalších na jiných místech stojí na převážně vydlážděné ploše moderně pojaté stožáry s osvětlením, desítky nových stromů či několik řad stojanů na kola. Na křižovatce ulic Puškinovy a S. K. Neumanna při výjezdu z náměstí je kruhový objezd.

Cestující budou využívat i nový informační systém napojený na systém na nedalekém autobusovém nádraží. Na informační tabuli mezi novými zastávkami a nádražní halou budou uváděny odjezdy autobusů a trolejbusů městské dopravy i vlaků. „Informační systém se bude ovládat z centrálního dispečinku na terminálu,„ uvedl Kulich a dodal, že cestující budou mezi nedalekým terminálem hromadné dopravy a železničním nádražím jezdit zdarma.

Plán stanovišť zastávky Hlavní nádraží ve formátu PDF - ZOBRAZ!

O dva dny později byly tyto informace potvrzeny i na stránkách Dopravního podniku města Hradce Králové: Nové zastávky MHD „Hlavní nádraží“ na Riegrově náměstí (před hlavním nádražím ČD) budou v provozu od 10.12.2008. Zastávky MHD v Puškinově ulici (ke Koruně) budou od 10.12.2008 trvale zrušeny.

S účinností od 10.12.2008 se cestující v úseku mezi zastávkami Hlavní nádraží a Terminál HD přepravují oběma směry zdarma. V každou denní i noční dobu je v počáteční zastávce tohoto úseku nástup možný všemi dveřmi, cestující pokračující dál je povinen označit jízdenku nejdéle v zastávce na konci tohoto bezplatného úseku. Pro držitele časového jízdného se nic nemění.Úsek mezi zastávkami Hlavní nádraží a Terminál HD se standardně započítává v případě uplatnění slevy jízdného na tzv. krátkou vzdálenost.

10.12.2008 - Hradec Králové: zprovoznění Riegrova náměstí - dispečer DPHK ukazuje cestu ke stanovišti © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zprovoznění celého propojení všech tří druhů hromadné dopravy se včera obešlo bez nějakých oficialit – i když nikoliv bez (byť poněkud nevalného) zájmu médií. Kromě redaktora stránek VLAKY.NET zde byl k vidění dvoučlenný televizní štáb, který zpovídal Leo Sedláčka, vedoucího střediska MHD královéhradeckého dopravního podniku. Dlužno dodat, že to nebyl jediný a dokonce ani nejdůležitější zástupce DPHK na ploše před nádražím. Tím z hlediska provozu významnějším byl výrazně označený dispečer, který ochotně podával informace některým poněkud zmateným cestujícím.

Věřme však tomu, že i ti, které nová podoba přednádražního prostoru zaskočila, si na jeho uspořádání zvyknou a časem ocení takéi jeho architektonickou podobu. Byť mnozí už teď kritizují třeba nejen materiál a kvalitu dláždění, ale také jeho přesmíru. Původní vzhled Riegrova náměstí byl přece jen poněkud přírodnější a zelenější. Věřme, že na jaře olistěné stromy a nějaká ta zbylá travnatá plocha výrazně zmírní onen převládající kamenný ráz dokončené stavby. Tedy téměř dokončené – i když větší díl zbývající práce teď už asi odvedou spíš právníci než dělnictvo.

 10.12.2008 - Hradec Králové: zprovoznění Riegrova náměstí - trolejbuss linky č. 6 na stanovišti G © PhDr. Zbyněk Zlinský

Závěrečná poznámka:

V připojené galerii si můžete prohlédnout vývoj rekonstrukce Riegrova náměstí za poslední necelé dva měsíce - jen ve zkratce, jak jsem jej zachytil při sporadických návštěvách této mému bydlišti přece jen poněkud vzdálené části města. Několik snímků přibližuje také některé další dotčené části budovaného dopravního systému.

I když jsem v úvodu psal, že jde o poslední díl tohoto ¨seriálu, nemohu vyloučit do budoucna jeho pokračování či navázání na něj. To v případě, že časem dojde k realizaci už dříve nastíněného záměru města a Českých drah propojit budovu hlavního nádraží s vlastním terminálem BUS také stavebně, prostřednictvím jakési obchodní pasáže, která by umožňovala pěší přesun mezi oběma objekty z asi 90% pod střechou.

10.12.2008 - Hradec Králové: zprovoznění Riegrova náměstí - celkový pohled © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
  1. Hradec Králové (oficiální stránky města)
  2. "Radnice. Informační zpravodaj statutárního města Hradce Králové", Hradec Králové – různá čísla
  3. Terminál hromadné dopravy Hradec Králové - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  4. Patrik Kotas (Atelier designu a architektury)
  5. Metroprojekt, a.s.
  6. Strabag, a.s.
  7. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
  8. denní tisk

Titulní snímek: Tabule s odjezdy spojů MHD a vlaků před staniční budovou dne 10.12.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 90     Stránky: / 3        

Foto 15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova ...

Foto 15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova ...

Foto 15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova ...

Foto 15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova ...

Foto 15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova ...

Foto 15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova ...

Foto 15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova ...

Foto 15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova ...

Foto 15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 17         Výpis:    
» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 23.3.2009 18:19
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
Firma Strabag odmítá zaplatit penále za zpožděné náměstí

Soukromá stavební společnost také požaduje po královéhradecké radnici zhruba patnáct milionů za práci navíc

Hádky o peníze mezi stavební firmou Strabag a městem neustávají.
Posledním „kouskem„ soukromé společnosti je odmítnutí penále přes tři miliony za překročení termínu rekonstrukce Riegerova náměstí před vlakovým nádražím.
„Vrátili nám penalizační fakturu s tím, že je tam špatně spočítaná částka. Myslím, že to je zdržovací taktika. Nevím, co by tam bylo špatně. Sečetli jsme dny navíc, a ty jsme podle smlouvy vynásobili 150 tisíci. Předali jsme to právníkům,„ uvedl vedoucí investičního odboru radnice Valentýn Avramov.
Rekonstrukce náměstí za zhruba 180 milionů korun měla skončit vloni v září, ale protáhla se do poloviny listopadu. Magistrát navíc Strabagu odpustil hned devatenáct dnů zpoždění, přesto se obě strany zatím nedohodly.
„Předali jsme Strabagu část staveniště pozdě kvůli prodlouženému jednání s vedením hotelu Černigov. Chtěli jsme, aby to nemohli nijak rozporovat. Soud by to vzal vážně. Proto jsme jim nechali zaplatit jen tu část, kde jsme si stoprocentně jistí,„ řekl náměstek hradeckého primátora Josef Malíř.
Aby toho nebylo málo, firma Strabag si podobně jako u stavby autobusového nádraží nárokuje miliony korun navíc. „Poslali nám fakturu vyšší asi o patnáct milionů korun než byla částka ve smlouvě o dílo. Samozřejmě s tím nesouhlasíme a poslali jsme ji zpět. Možná je to zase příprava na nějaký soudní spor,„ řekl náměstek Malíř.
Vedení firmy se hájí tím, že vícepráce byly nezbytné.
„Kdyby nebyly provedeny změny a práce navíc, náměstí by nesplňovalo normy a nemohlo by dojít ke kolaudaci. Vícenáklady vznikly právě kvůli těmto úpravám,„ vysvětlila mluvčí Strabagu Miroslava Köhlerová.
Společnost se v současnosti soudí s městským dopravním podnikem o bankovní záruku ve výši osmdesát milionů korun. Dopravce ji firmě odebral po opakovaném překročení termínu výstavby autobusového nádraží.
Terminál za zhruba 400 milionů korun měl být hotový v srpnu 2006. Zastupitelé nejprve dali Strabagu tři měsíce navíc a původní rozpočet navýšili o 75 milionů. Firma nakonec dílo městu předala téměř s ročním zpožděním.
Krajský soud však dopravnímu podniku nařídil, aby peníze vrátil. Zdůvodnil to nedostatky ve smlouvě. Městská společnost se proti verdiktu odvolala.


(21.3.2009 - Hradecký deník)

» jéňa Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 15.12.2008 16:04
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo!

Tak ste se konečně dočkaly

» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 597 12.12.2008 8:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo!

Tak se Hradec dočkal po veškerých sporech a překážkách je hotovo a to je důležité. Určitě to vypadá skvěle a právem je se čím chlubit.
Pěkně jsi to zpracoval a přejí brzké uzdravení tvému přístroji.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 11.12.2008 22:48
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: pár nočních snímků

Ony jsou tam i jiné světelné efekty, třeba navigační světélka na přístupech. A také sám terminál BUS pěkně svítí.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 11.12.2008 22:44
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: se mi velice líbí to osvětlení pomocí odrazových ploch

Chtěl jsem právě proto pořídit pár nočních snímků, ale můj lepší přístroj se rozhodl odkráčet do záruční opravy. Snad je časem doplním...

» Halbstadt Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 114 606 11.12.2008 19:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo!

V úterý jsem si to prohlédl, zastávky otevřené ještě nebyli, velice zajímavá je ta kruhová křižovatka pro trolejbusy.
Jo a osobně se mi velice líbí to osvětlení pomocí odrazových ploch.

» DJRišo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 190 11.12.2008 18:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo!

one:
no šak toho sa bojím že to tak dopadne:-)

» alex75 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 115 11.12.2008 17:48
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo!

Veľmi pekné - máme čo závidieť (v dobrom) a doháňať.

» pravdomluvny Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 37 11.12.2008 16:34
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo!

Díky za reportáž. Už jsem v Hradci nebyl půl roku. Mezi vánoci se chystám na Moravu, tak jim to tam zkolauduju! :-) Doufám, že nebudu bloudit. pmy

» peršing362-015-0 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 692 11.12.2008 16:28
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo!

dobrý článok aj galéria

nasledujúce príspevky »