Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo!

11.12.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (8): Hotovo!

Cestující včera začali využívat nové zastávky městské dopravy před hlavním nádražím. Rekonstrukce Riegrova náměstí sice ještě není úplně dovršena, avšak moderní stanoviště i nový informační systém už slouží a myšlenka propojení železniční dopravy se sítí MHD a autobusovými linkami regionálními i dálkovými tak došla konečně svého naplnění. A já mohu uzavřít také svůj seriál, který za svou délku nevděčí mé píli, ale objektivním okolnostem.

 

 

Výstavbu druhé části terminálu, tedy rekonstrukci přednádražního Riegrova náměstí, jsme v předchozím dílu opustili před necelými dvěma měsíci. Tehdy se na náměstí vrátily linky městských autobusů a trolejbusů, ale jen proto, aby zatím ještě po dokončené diagonální komunikaci kolem nádražní budovy jen bez zastavení projely, zatímco po obou jejích stranách pokračoval stavební ruch. V té době se předpokládalo, že ke zprovoznění systému dojde ve druhé polovině listopadu.

Vzhledem k celému vývoji realizace toho ambiciózního dopravního projektu není asi nic překvapujícího na tom, že se tak nestalo. A to přesto, že každý den zpoždění stál hlavního dodavatele stavby, akciovou společnost Strabag, nemalé penále. Práce na náměstí probíhaly sice horečně, ale mnohým přihlížejícím bylo zřejmé, že je to na úkor kvality prací a ani odložený termín nebude zřejmě splněn. I když se dne 23.10.2008 se objevila na stránce Hradeckého deníku zpráva:

15.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova náměstí - pohled od nádražní pošty © PhDr. Zbyněk Zlinský

Rekonstrukce Riegrova náměstí, která měla být hotová v září, se stále protahuje. Nad termínem úplného zprovoznění náměstí a vyklizení točny trolejbusů u Koruny stále visí otazníky. „Hotovo by mělo být do 17. listopadu. Ale je to tak na devadesát procent. Penále ve výši zhruba 150 tisíc korun za den budeme po stavební firmě Strabag vyžadovat, třeba i soudně,“ potvrdil hradecký primátor Otakar Divíšek.

Je třeba ovšem přiznat, že k onomu svátečnímu listopadovému dnu na náměstí vše směřovalo. Už 15.11. probíhaly úklidové práce a dokonce byl aktivován informační systém. O dva dny později zmizelo stavební oplocení a vše se zdálo být připraveno k provozu. Na náměstí dokonce jakási slavnost za účasti představitelů města proběhla. ale nikoliv v souvislosti s dopravou. Šlo o pamětní akt u pomníku obětem minulého režimu.

17.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova náměstí - účastníci vzpomínkového aktu , vpravo europoslanec Vlasák © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nicméně současný primátor města Otakar Divíšek se svým předchůdcem, nyní europoslancem, Oldřichem Vlasákem této příležitosti využil k prohlédnutí a zjevně i kritice odvedeného díla. Den následující, tedy první pracovní po prodlouženém víkendu, byl pro mnohé cestující zpočátku zmatečný – před východem z nádraží našli místo oplocené plochy už zdánlivě hotové náměstí, jakoby fungující informační systím i novotou zářící zastávky – ale žádná vozidla u nich nezastavovala. Až během dopoledne kohosi napadlo všechna stanoviště znepřístupnit páskou a jejich označníky zneplatnit návleky.

20.11.2008 přinesl Hradecký deník aktualitu o předání stavby investorovi. Není nijak potěšující, což opět nemohlo překvapit nikoho, kdo dokončovací práce sledoval. Píše se v ní mj.: Měsíc a půl po původním termínu předala stavební firma Strabag městu Riegrovo náměstí před hlavním železničním nádražím. Generální rekonstrukce za zhruba 180 milionů korun má však podle vedení radnice stále řadu vad na kráse.“Některé úseky jsou nekvalitně zadlážděné, je to vidět zejména u laviček a mříží. Druhou část dlažby snad museli dělat amatéři. Ani plocha u parčíku není podle našich představ. Musí se to předělat,” řekl náměstek hradeckého primátora Josef Malíř.

18.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova nám. - dodateščně zneplatněné stanoviště MHD © PhDr. Zbyněk Zlinský

V následujících dnech a týdnech vozidla DPHK nadále projížděla bez zastavení kolem červenobílou páskou ovázaných zastávek před hlavním nádražím a Riegrovým náměstím se ozývalo ťukání dlaždičských kladiv. To porůznu po dlážděné ploše rozmístění pracanti dloubali z nejhůř vypadajících míst kostky a zase je tam usazovali. Souběžně ovšem probíhala i činnost jiná, směřující do soudních síní. O té si můžete, pokud vás to zajímá, počíst na rozcestníku Hradeckého deníku.

Konečně 3.12.2008 se objevila na stránkách pardubické (!) mutace deníku Mladá fronta DNES potěšující zvěst: „Zprovoznění nových čekáren na Riegrově náměstí plánujeme na 10. prosince,„ řekl ředitel hradeckého dopravního podniku Miloslav Kulich. „Kolaudace zastávek již proběhla a 9. prosince by měla nabýt právní moci. Následující den se mohou užívat,„ potvrdil náměstek hradeckého primátora Josef Malíř. Týž článek přináší i několik dalších zajímavých údajů:

27.11.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova náměstí - oprava reklamované dlažby na stanovišti E zastávky Hlavní nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský 

Podobu patnácti čekáren, stejně jako v létě dokončeného terminálu hromadné dopravy a celého Riegrova náměstí, navrhl architekt Patrik Kotas. Kromě čekáren ve třech řadách a několika dalších na jiných místech stojí na převážně vydlážděné ploše moderně pojaté stožáry s osvětlením, desítky nových stromů či několik řad stojanů na kola. Na křižovatce ulic Puškinovy a S. K. Neumanna při výjezdu z náměstí je kruhový objezd.

Cestující budou využívat i nový informační systém napojený na systém na nedalekém autobusovém nádraží. Na informační tabuli mezi novými zastávkami a nádražní halou budou uváděny odjezdy autobusů a trolejbusů městské dopravy i vlaků. „Informační systém se bude ovládat z centrálního dispečinku na terminálu,„ uvedl Kulich a dodal, že cestující budou mezi nedalekým terminálem hromadné dopravy a železničním nádražím jezdit zdarma.

Plán stanovišť zastávky Hlavní nádraží ve formátu PDF - ZOBRAZ!

O dva dny později byly tyto informace potvrzeny i na stránkách Dopravního podniku města Hradce Králové: Nové zastávky MHD „Hlavní nádraží“ na Riegrově náměstí (před hlavním nádražím ČD) budou v provozu od 10.12.2008. Zastávky MHD v Puškinově ulici (ke Koruně) budou od 10.12.2008 trvale zrušeny.

S účinností od 10.12.2008 se cestující v úseku mezi zastávkami Hlavní nádraží a Terminál HD přepravují oběma směry zdarma. V každou denní i noční dobu je v počáteční zastávce tohoto úseku nástup možný všemi dveřmi, cestující pokračující dál je povinen označit jízdenku nejdéle v zastávce na konci tohoto bezplatného úseku. Pro držitele časového jízdného se nic nemění.Úsek mezi zastávkami Hlavní nádraží a Terminál HD se standardně započítává v případě uplatnění slevy jízdného na tzv. krátkou vzdálenost.

10.12.2008 - Hradec Králové: zprovoznění Riegrova náměstí - dispečer DPHK ukazuje cestu ke stanovišti © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zprovoznění celého propojení všech tří druhů hromadné dopravy se včera obešlo bez nějakých oficialit – i když nikoliv bez (byť poněkud nevalného) zájmu médií. Kromě redaktora stránek VLAKY.NET zde byl k vidění dvoučlenný televizní štáb, který zpovídal Leo Sedláčka, vedoucího střediska MHD královéhradeckého dopravního podniku. Dlužno dodat, že to nebyl jediný a dokonce ani nejdůležitější zástupce DPHK na ploše před nádražím. Tím z hlediska provozu významnějším byl výrazně označený dispečer, který ochotně podával informace některým poněkud zmateným cestujícím.

Věřme však tomu, že i ti, které nová podoba přednádražního prostoru zaskočila, si na jeho uspořádání zvyknou a časem ocení takéi jeho architektonickou podobu. Byť mnozí už teď kritizují třeba nejen materiál a kvalitu dláždění, ale také jeho přesmíru. Původní vzhled Riegrova náměstí byl přece jen poněkud přírodnější a zelenější. Věřme, že na jaře olistěné stromy a nějaká ta zbylá travnatá plocha výrazně zmírní onen převládající kamenný ráz dokončené stavby. Tedy téměř dokončené – i když větší díl zbývající práce teď už asi odvedou spíš právníci než dělnictvo.

 10.12.2008 - Hradec Králové: zprovoznění Riegrova náměstí - trolejbuss linky č. 6 na stanovišti G © PhDr. Zbyněk Zlinský

Závěrečná poznámka:

V připojené galerii si můžete prohlédnout vývoj rekonstrukce Riegrova náměstí za poslední necelé dva měsíce - jen ve zkratce, jak jsem jej zachytil při sporadických návštěvách této mému bydlišti přece jen poněkud vzdálené části města. Několik snímků přibližuje také některé další dotčené části budovaného dopravního systému.

I když jsem v úvodu psal, že jde o poslední díl tohoto ¨seriálu, nemohu vyloučit do budoucna jeho pokračování či navázání na něj. To v případě, že časem dojde k realizaci už dříve nastíněného záměru města a Českých drah propojit budovu hlavního nádraží s vlastním terminálem BUS také stavebně, prostřednictvím jakési obchodní pasáže, která by umožňovala pěší přesun mezi oběma objekty z asi 90% pod střechou.

10.12.2008 - Hradec Králové: zprovoznění Riegrova náměstí - celkový pohled © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
  1. Hradec Králové (oficiální stránky města)
  2. "Radnice. Informační zpravodaj statutárního města Hradce Králové", Hradec Králové – různá čísla
  3. Terminál hromadné dopravy Hradec Králové - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  4. Patrik Kotas (Atelier designu a architektury)
  5. Metroprojekt, a.s.
  6. Strabag, a.s.
  7. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
  8. denní tisk

Titulní snímek: Tabule s odjezdy spojů MHD a vlaků před staniční budovou dne 10.12.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy