Projekt GSH po roku

28.6.2011 8:00 Ing. František Smatana

Projekt GSH po roku

Prešiel čas, situácia vo svete sa zmenila výrazne v prospech celosvetového mieru, všeobjímajúcej lásky a nezadržateľného pokroku, jar je tu (teda aspoň na juhu Číny už aj leto), vrásky na tvári sa prehĺbili a zárezy na šedej kôre mozgovej naopak vyhladili. Pozrime sa teda znovu na stavbu vysokorýchlostnej trate z GuangZhou [guang-džou ev. Kanton] cez ShenZhen [šen-zen] do HongKongu. Aby sa stale nepísalo len a len o trati z Pekingu do Šanghaja.

 

 

O projekte tejto VRT informovala už Malá reportáž z veľkej stavby v decebmbri 2009, pričom začiatkom mesiaca vyšiel jej prvý diel a jeho koncom diel druhý. A novinky sú nasledujúce: kolaudácie začali!

Najprv si ale musíme priblížiť zopár detailov. Takže celý projekt bol pôvodne rozdelený na 7 častí: ZH-1, ZH-2, ZH-3, SD-I, SD-II, SD-III a PJ.

A zoberme si celú trať podrobnejšie, teraz aj podľa staničenia:

ZH-1 je úsek trate od DK1+600 do DK33+000 (to je lokálne staničenie). Patrí sem tiež 1 kratší tunel (QingLuoFeng [čing-luo-feng], s dĺžkou 2,063 m) ale hlavne sústava mostov ShaWan [ša-van]. Jeho súčasťou je tiež stanica DongChong (dong-čong] (v DK21+010).

SD-II pokračuje od DK33+000 do DK 38+250 (ľavá trať) ev. DK38+550 (pre pravú trať). Celý úsek je vstup do tunela ShiZiYang [ši-c-jang], ktorý vedie popod ústie rieky do mora.

SD-III je prakticky to isté, len v bledomodrom: od DK 38+250 (ľavá trať) ev. DK38+550 (pravá trať) do DK43+800. Celý úsek je druhá polovica tunela, až po výstup trate na terén.

ZH-2 je opäť ‘normálna’ trať, od DK43+800 po DK92+400. Jeho súčasťou je niekoľko mostov a tiež 12 tunelov (ak dobre rátam; a najdlhší s 4,715 m je DaLingShan [da-ling-šan]), plus stanice HuMen (DK50+429) a GongMing (DK73+310).

Nasleduje SD-I, DK92+400 až DK97+172, kde sú zastúpené aj tunely (4 kúsky, najdlhší YangTaiShan [jang-taj-šan] má 4,772 m ), aj mosty.

Na záver je ešte ZH-3, ale ten nie je pod našim dozorom, takže sa nedozviete nič bližšie.

Zostáva už len tzv “PJ”, čo je označenie depa pri novej železnicnej stanici ShenZhen [šen-zen], ktorú som predstavil v samostatnom článku. Depo je to typicky čínske, t.j. obrovské. V depe som nebol už dlhú dobu (naposledy v máji 2010) a nie som si istý, či sa tam ešte dostanem. Tých pár fotiek je ešte z minulého roku, kedy sa začal montovať zvršok. Verím, že je takisto pripravené na kolaudáciu.

Teraz máte predstavu o projekte a môžem pokračovať s informáciami.

Takže prakticky celá trať je hotová, až na stavbu železničného zvršku v SD-II a SD-III, čo je kompletný tunel ShiZiYang. Nemusíte sa namáhať sčítavaním, jeho dĺžka je 10,800 m. Tunel SZY je stavaný ako dvojrúrový, každá trať (tu sú označované ako ‘ľavá’ a ‘pravá’) vedie samostatne. V tuneli sa robí zvršok najprv na Ľavej trati, v Pravej sa ešte nezačalo. Termín na ukončenie zvrškárskych prác už ale bol stanovený na 8.8.

Zvršok v celom tuneli je čínsky systém CRTS-I (ten som vám už takisto popisoval). Má jednu zvláštnosť, a to, že medzi podkladovou doskou a vrecom so špeciálnou maltou je položená ‘gumená’ podložka.

Začalo sa aj s kolaudáciami, ako som napísal v úvode. Kolaudácie a preberanie diela pozostáva z viacerých inšpekcií a testov, vrátane meracích jázd. V Číne je to systém dosť nepraktický a inde vo svete zrejme nepoužiteľný.

Konkrétne: pochôdzka úseku ZH-1 začala 16.3. zahajovacím mítingom. Na ňom sa zúčastnilo asi 50 ľudí, a trval krátko (len asi 1,5 hodinu). Účastníci boli rozdelení do 6 tímov. Ten, ktorého som bol členom aj ja, strávil ďalších 5 dní pochôdzkou trate. Preberanie ale spočívalo iba v spisovaní zistených (vizuálnych) závad a nedorobkov. Len pre vašu informáciu, z podobnej prehliadky iba železničného zvršku tohto úseku trate spracovaný zoznam obsahoval niekoľko tisíc (!!!) bodov. A po ich “odstránení” bude neskôr nasledovať nové zisťovanie, ako sa odstránili závady. Preto som vyššie napísal, že inde je tento sposob nepoužitelný. Teda aspoň dúfam a verím, že podobné praktiky až ku nám nedorazia…

Pochôdzky potom pokračovali v úseku ZH-2. Prvá bola 29.3. a na tých zhruba 50 km je vyhradených 10 dní. Zúčastnil som sa na dvoch.

Dnes to bolo krátke. Dúfam, že som vás neunavil. A nezabudnite si pozrieť fotky. Želám vám všetkým pekný deň.

P.S.: Vo svete akosi zanikla (ale možno sa mi to len zdá) zaujímavá správa o čínskych VRT: v stručnosti, Čína ide s okamzitou platnostou redukovať rýchlosť svojich súprav na VRT. Myslím, že po všetkých tých silných rečiach je to dosť dôležitá informácia. Už len s ohľadom na plánované zahraničné aktivity čínskych firiem. Skutočné príčiny sa isto nedozvieme, každý zúčastnený bude mať svoj pohľad a svoje vysvetlenie.

Poznámka editora:

Správy o chystanom spomalení čínskych VRT a jeho dôvodoch sa objavili aj napr. v českých médiách. Dozvedeli sme sa o odvolaní čínskeho ministra železníc, o problémoch realizácie VRT, aj o pripravovanom znížení rýchlosti a ceny cestovného, ku ktorému má dojsť k 1.7.2011.

(-zz-)

Titulná snímka: Shawan - oceľový oblúk © F. Smatana

Galéria

Súvisiace odkazy