Mechanizácia pre stavbu bezštrkových tratí - podvaly

11.1.2022 8:00 František Smatana

Mechanizácia pre stavbu bezštrkových tratí - podvaly

Pokračovanie, môjho predchádzajúceho článku ''Mechanizácia pre stavbu bezštrkových tratí'', bude, ako som sľúbil, venované mechanizácii pre trate s podvalmi. Nebudem už opisovať čo bolo povedané predtým (viď odkazy na uverejnené články dole pod textom), pozrieme sa na fotky. Fotogalériu ani nemusíte otvárať, všetky fotky sú v texte.

THSR – DKP rozvezené, a dole detail rolky. Tie boli vyrábané “doma”.

THSR – začíname s uložením DKP po ich privezení na miesto použitia. Vidíte špeciálne pripravené žeriaviky. špeciálne boli preto, lebo ako vidíte, jedna noha bola kratšia, rozdiel vypočítaný na rôzne výšky pred a za múrom. A dÍžka tak, aby sme obkročili trať.

THSR - Popri nástupištiach sa museli DKP ukladať inam a inak.

THSR – mašinky na zváranie fólie, ktorá slúžila na oddelenie betónu podkladu (mostná konštrukcia) a zvrškovej dosky. Horná je pre výhybku, samohyb, a dolná pre šíru trať.

THSR – Uloženie podvalov Rheda (vľavo). Po dĺžke a rozpočítané presne podľa potreby.

THSR – tak toto sú neoriginálne stojky Iron Horse. Asi už viete, že ich mám rád, sú to naozaj šikovné pomôcky.

THSR – jednak prvý skutočne železničiarsky strojček, uťahovačka, ale aj vymyslená pomôcka, podkladový trojuholník pod podvalmi. Ten sme si tiež vymysleli sami.

Čína – portálový dvojžeriav na práce s materiálmi.

Kórea – manipulácia s inventárnymi koľajnicami. Niekedy mi bolo ťažko aj fotiť, ked som videl tú neúctu ku koľajniciam. Ale ako som videl naposledy, na Slovensku to nie je lepšie.

Kórea – prekladanie podvalov zo skládky (vpravo) do trate.

Kórea – používali samostatne stojace stojky.

Kórea – ako vidíte, pre smerovú úpravu roštu sa dá použiť aj takáto mašinka. Len sa to musí robiť opatrne a s pomocou ďalších pomôcok. Osobne sa mi to zdá byť zbytočný krok, pretože keď si dáte trošku pozor a rošt pripravíte v približne navrhovanej polohe, nemusíte ho následne posúvať.

Čína / GGR – montážne stojky, ktoré sú nevyhnutné pre montáž bezštrkovej trate s podvalmi.

Čína / GGR – tu ich jeden z realizátorov “vylepšil”. Podľa mňa pekná blbosť… Vidíte aj skládky podvalov a portálový žeriav.

Kórea – betonáž. Tu sa dalo priamo, použitím mobilnej pumpy.

Kórea – betonáž. A tu sa už nedalo priamo, museli sa použiť mixy na súprave. Tie sa dopĺňali z pumpy vzadu.

Kórea – betonáž. Ten istý spôsob ako predchádzajúci obrázok, len iné miesto.

Kórea – betonáž. Tu sa betónovalo priamo z mixov jazdiacich po hotovej trati.

Kórea – betonáž. Detto.

Čína – betonáž pomocou badie.

Čína / GGR – detto, len trať je už zabetónovaná.

 

Ako vidíte, alebo ako si prečítali v príslušných článkoch, pre taiwanskú podvalovú HSR sa používali DKP a tie sa na konci zvárali termitom. Naproti tomu v Kórei a v Číne používali normálne koľajnice, ktoré vymieňali za DKP. Z Kórey tu mám jednu fotku, z Číny bol samostatný článok.

Kórea – vysúvanie DKP.

THSR – ukážka rezania koľajnice pre zvar termitom.

THSR – ukážka zvárania termitom.

THSR – videli ste niečo takéto aj na vašich stavbách? Určenie stroja necháme do diskuzie. Ľahká otázka, ja viem. Jeden z mála skutočne zvrškárskych strojov.

THSR – jedna z brúsok na koľajnice.

 THSR – destresing a zvar s použitím … ako sa to nazýva po slovensky?

THSR – brúsenie koľajníc po zvarení.

Na záver len pár fotiek, ktoré ukazujú nápady a ľudovú tvorivosť čínskych inžinierov.

Čína / GGR – a ešte iný vynález pri práci na estakáde.

Čína / GGR – podobný stroj od ďalšieho dodávateľa. Tento mal slúžiť na betonáž. Bohužiaľ, ani tento, ani predchádzajúci som nevidel v akcii. Možno aj preto sa na ne pozerám dosť cez prsty.

Čína / GGR – no a toto je čisté sci-fi. Doma upravený/vyrobený mix pre priamy pojazd po koľaji. To vždy len stálo na tomto mieste. Najviac ma fascinujú tie kolesá… Je to podobné, ako mi Ivan spomínal domácu výrobu podbíjačky (čo videl na Taiwane).

P.S. spomínam na Taiwan a pozdravujem Jožka na východ a Ivana cez hranice do stovežatej…

P.P.S. ak vám chýba nejaká informácia či fotka, napíšte mi do diskuzie.

Súvisiace odkazy