Vymírání krokodýlů na Moravě

5.1.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Vymírání krokodýlů na Moravě

S koncem platnosti GVD 2010 neukončily své turnusové nasazení jen motorové vozy řady 831, ale také jejich sice mladší, ale už rovněž obstarožní kolegové řady 851. Posledním místem výskytu ze svých úkrytů plánovitě vylézajících krokodýlů bylo depo olomoucké, obdobní plazi brněnští, značení číslem o jedničku nižším, této pravidelnosti pozbyli už před léty, ale ještě nevyhynuli zcela.

 
 
 
O původu rodu Crocodylus
Připomeňme si, že v letech 1962 až 1967 vyrobila Vagonka Tatra Studénka 52 motorových vozů řady M 286.0 (byť dva prototypy nesly původně označení M 283.1), k nimž roku 1968 přibylo 37 vozů s řadovým označením M 286.1. Tato vozidla (k 1.1.1988 přeznačená na řady 850 a 851) byla, spolu s konstrukčně i vzhledově odpovídajícími přípojnými vozy, určena pro dopravu rychlíků a těžkých osobních vlaků na hlavních i vedlejších tratích a byla dislokována v depech českých, moravských i slovenských, kde po řadu let podávala uspokojivé výkony v rozsahu jejich poslání i mimo ně. Nicméně čas je neúprosný a požadavky doby také.
 
 
Jestliže turnusové nasazení slovenských strojů řad 850 a 851 bylo ukončeno s počátkem GVD 2004/2005, zanedlouho skončilo i jejich využívání zálohové a vozy byly poměrně velice rychle vyřazeny a likvidovány, u Českých drah krokodýli přežívají dál. Dalo by se říci poněkud paradoxně, protože na kolejích západní části někdejšího Československa je měly původně z provozu vytlačit modernější čtyřnápravové motorové vozy řad 852 a 853 (dnes rekonstruované na řadu 854), 842 a 843, zatímco představitelé Východní dráhy (a později ŽSR resp. ZSSK) po vozidlech toho typu nezatoužili, majíce o osobní dopravě v nezávislé trakci představy jiné.
 
 
Tento článek si však neklade za cíl mapovat osudy motorových vozů řad 850 a 851 během celého jejich provozu, ale v souladu s nadpisem zachytit právě jen ono poslední období, v němž byly (a zatím ještě také jsou, byť v roli už jen zálohové) provozovány v pravidelné osobní dopravě výhradně na Moravě. Rezervací krokodýlů vymírajícího druhu 850 se stalo provozní středisko (PS) Brno-Horní Heršpice DKV Brno a zbývající, tou dobou o něco četnější, jedinci druhu 851 byli soustředěni v olomoucké provozní jednotce (PJ) DKV Olomouc. I když nepomineme ty první, stať vznikla vlastně na popud jednoho z opatrovníků těch druhých.
 
Řada 850 vulgo Crocodylus brunensis

Plazů toho druhu bylo k 12.12.2010 v hornoheršpickém PS evidováno pět, byť jeden z nich (850.001-9) formálně patří depu historických vozidel (DHV) Lužná u Rakovníka a do provozu nezasahuje, a další (850.032-4) po svém zrušení čeká jen na fyzickou likvidaci. Jako provozní jsou vedeny vozy 850.015-9, 850.021-7 a 850.030-8. Jejich současnou úlohou je ovšem jen případ od případu zaskakovat za své mladší kolegy řad 842 a 854, pokud se dostanou do pracovní neschopnosti. Ta je u těch prvních nyní víceméně dlouhodobě zajišťována probíhajícími modernizacemi celé řady 842 v dílnách Pars nova, a.s. Šumperk.

Brněnští krokodýlové byli turnusově nasazováni naposledy v období platnosti grafikonu vlakové dopravy (GVD) na léta 2007/2008, a to v počtu čtyř vozidel v rámci oběhů turnusové skupiny (TS) číslo 851. Tehdy jsme se s nimi mohli setkat na osobních vlacích, jezdících po tratích č. 240 Brno hl. n. – Jihlava, č. 244 Brno hl. n. – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany a č. 340 Brno hl. n. – Uherské Hradiště. O jejich celkovém počtu, stavu a zajímavostech v jejich nasazení se můžete dovědět nejvíce na toho roku jim věnované stránce známého jihomoravského železničního nadšence (i zaměstnance).
 
 
Na jejím konci vám asi neuniknou odkazy na stránky věnované brněnským krokodýlům (toho pověstného ovšem vyjímaje) v letech předchozích. Ale lépe učiníte, pokud si otevřete takovou stránku poslední, tedy věnovanou jejich současnosti, odvíjející se od data 12.12.2010. Z jejího závěru se totiž dostanete na přehledy provozu řady 850 v PS Brno-Horní Heršpice od r. 2004 do současnosti. A pozorně si přečtěte a prohlédněte také vše nad těmi odkazy, protože v textu se dost nenápadně skrývá další, tentokrát na záslužnou inovaci – čas od času doplňovanou tabulku s přehledem skutečného nasazení těchto už jen zálohových vozidel.
 
Řada 851 alias Crocodylus olomucensis
Statistika hnacích vozidel ČD, která vyšla v Dráze 4/2010 k datu 17.3.2010, uvádí v PJ Olomouc ještě 11 motorových vozů řady 851: 005 (ve stavu DHV), 006, 012, 019, 020, 021, 026, 027, 028, 034 a 035 (zrušený). Mnohé z nich jsme tam viděli na vlastní oči při naší velikonoční návštěvě, některé ovšem nikoliv, protože tou dobou brázdily přilehlé tratě v souladu se svými oběhy v rámci TS 806. Ta doznala k první změně jízdního řádu 2009/2010 určitých změn, byť původního počtu tří turnusovaných strojů se to nedotklo. K jejich nižší potřebě vedla až dodávka dalších motorových jednotek řady 814.2 na sklonku platnosti minulého GVD:
 
Proměny oběhů TS č. 806 PJ Olomouc v GVD 2009/2010
k datu
řada
k datu
řada
3 x 851
2 x 851
3 x 851
2 x 814.2
*) alternativní oběhy při příchodu dalších Regionov Trio
 
Jak jsem napsal v samotném úvodu, byly to poslední turnusové výkony této řady, jejíž nečetní zástupci budou nadále z olomouckého depa vyjíždět jen v případě potřeby, tedy výpadku vozidel modernějších. Přitom počet krokodýlů v něm sídlících je dokonce nižší, než je tomu v Horních Heršpicích. Z onoho poměrně ještě četného jarního „stádečka“ postupným vymíráním se Nového roku železničářského dožila pouhá čtveřice - 851.021-6, 851.026-5, 851.027-3 a 851.028-1. Přitom vůz 851.021-6 se zlomenou klikovou hřídelí (10.12.2010), 851.027-3 s návrhem na zrušení a 851.028-1 násilně poškozený po najetí na padlý strom (3.12.2010).
 
 
Z uvedeného plyne, že od 12.12.2010 mohl ve svém novém určení zasáhnout do provozu olomoucký krokodýl jediný. A také tak učinil, jak ukazuje příslušný přehled, zpracovaný na mé přání (velice obětavě, v době mimopracovní a za cenu dojíždění) naším přítelem Fajkusem. Pokud jde o vozy zbývající, 851.021-6 už opraven a zprovozněn být nemá, 851.027-3 bude podle původního záměru zrušen a stane se „dárcem orgánů“, konkrétně při oné výše už zmíněné srážce s následky sněhové kalamity poškozených podvozků pro 851.028-1. Ten zatím na tuto připravovanou transplantaci čeká pokorně v hale olomouckého depa.
 
Zástupci rodu Crocodylus v jiných rezervacích
Když si to zrekapitulujeme, v péči Českých drah zůstávají v současnosti naživu (nebo budou resuscitováni) tito příslušníci ohroženého rodu: historická vozidla 850.001-9 a 851.005-9, zálohové vozy brněnské 850.015-9, 850.021-7 a 850.030-8 a tutéž službu nabízející olomoucké 851.026-5 a 851.028-1. Na Slovensku se má doposud čile k světu Túlavá 850.018-3 v roli měřicího vozu ŽSR a obdobné určení by měli rekonstrukcí získat, tentokrát s logem SŽDC, krokodýli 851.013-3 a 851.014-1. Další jejich druhové pak jezdí v barvách dopravců soukromých - M 286.1008 (851.008-3) KŽC Doprava, s.r.o. a M 286.1032 (851.032-3) brněnských nostalgiků.
 
Několik slov závěrem
Vlastně jen malý komentář k fotogalerii. Ta má dvě části, z nichž první přináší ohlédnutí za krokodýly Českých drah, jak jsem je posbíral do svého obrazového archivu. Především v poslední době, kdy se mi podařilo některé zastihnout v různých fázích jejich vymírání – od provozu až po spočinutí na českotřebovském hřbitově. Druhá část, jež začíná na straně třetí, je zachycuje během roku 2010 na snímcích autorů jiných, jejichž jména najdete v popiscích. Děkuji nejen jim, ale také Vojtovi, který značný díl fotografií shromáždil a poslal. Bohužel část z nich jsem pro absenci informací či překročení vymezeného časového rámce použít nemohl.
 
 
A jako bonus, hlavně k připomenutí charakteristického zvuku krokodýlích spalovacích motorů, přidávám na sám konec tohoto článku dvě dodatečně poskytnutá kratičká videa z produkce Karla Furiše, která zachycují jízdu olomouckého motorového vozu 851.020-8, jednou v železniční stanici Opava východ (20.12.2006) a podruhé na hlavním nádraží hanácké metropole (26.1.2008):
 
 
Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s. – osobní doprava
  2. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  3. Řazení vlaků - ŽelPage
  4. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - Wikipedie
  5. Alan Butschek: Železniční zajímavosti
  6. Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje - Wikipedie
  7. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: 851.034-9 na Os 3536 v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice 30.4.2010 © Radek Hořínek

Galéria

Súvisiace odkazy