Posledné mesiace veľkých motorov a prívešákov na Slovensku (doplnené video)

8.3.2007 21:00 peršing

Posledné mesiace veľkých motorov a prívešákov na Slovensku (doplnené video)

„Neobjaví sa cez víkend na Vláre nejaká 830-ka alebo 850-ka?“ – aj takto to neraz vyzeralo minulý rok v diskusiách 830 a 850/851 na VLAKY.NET. Až prišlo leto 2006 a otázky tohto typu sa stali bezpredmetné – posledné prevádzkyschopné trenčiansko-teplanské motorky - 830.124, 850.006 a 850.022 spolu s prívešákmi 020 a 050 opustili Trenčianskú Teplú a vydali sa na cestu do Popradu...

Ale poďme pekne po poriadku. Veľký zlom a istým spôsobom aj prvé znamenie konca prevádzky týchto motorových vozňov v rámci ZSSK nastal už v roku 2003, keď bola zastavená osobná doprava na niektorých tratiach, s tým súvisel aj pokles turnusovej potreby motorových vozňov, ktoré na nich zabezpečovali osobnú dopravu. V konečnom dôsledku situácia dopadla tak, že takto uvoľnené „malé“ motorové vozne, najmä 810-ky, nahradili 830, 850 a 851-ky takmer na všetkých výkonoch. Veľká časť z nich bola nakoniec koncom roku 2003 prevezená do Dolného Hričova, Podbrezovej alebo Zvolena, kde boli zošrotované. Na Slovensku ostalo vtedy v turnuse už len istý čas zopár osempäťjednotiek vo Zvolene.

Rok 2006 však priniesol definitívny koniec aj „letmého“ nasadenia „veľkých motorov“. Z ich dovtedajších pôsobísk v Trenčianskej Teplej, Kraľovanoch, Prešove a Zvolene boli postupne presúvané do Popradu, Margecian a Košíc. Väčšinou boli prevážané ako mimoriadne súpravové vlaky, najzaujímavejšie ale asi pôsobil júnový prevoz 851.002 na závese vlaku R 811 Horehronec zo Zvolena do Margecian, prípadne mimoriadny Sv s rušňom 750.221 po tej istej trati. Jedinou výnimkou ostal 850.045, ktorý nebol spôsobilý na prevoz a až do presunu do Dubnice stál v depe Trenčianska Teplá.

Po odkúpení týchto všetkých motorákov a prívešákov 020, 050 a 053 ZSSK súkromnou firmou sa začali z Popradu, Margecian a Košíc (resp. v prípade 850.045 z Trenčianskej Teplej) prevážať do Dubnice nad Váhom. Prvým bol práve 850.045, ktorý bol dotiahnutý rušňom 742.298 25.8.2006. Ostatné boli prepravované najmä v Mn vlakoch (Poprad – Lipt. Mikuláš, Lipt. Mikuláš – Vrútky, Vrútky – Žilina, Žilina – Dubnica nad Váhom) a z Košíc boli vypravované mimoriadne vlaky Sv 30238 (napr. na http://pis.zsr.sk je možné doteraz nájsť info o poslednom Sv-čku, ktoré prišlo do Dubnice).

Priebeh presunov do Dubnice bol nasledovný:

25.8.2006 (príchod do Dubnice):
Rv Trenčianska Teplá – Dubnica: 850.045

9.9.2006:
Mn Poprad – Dubnica: 850.006, 850.022, 050.168

11.9.2006:
Sv 30238 Košice – Dubnica: 053.318, 053.214, 053.277, 050.029, 050.132, 050.077, 050.031, 050.129, 020.158, 020.575

12.9.2006:
Sv 30238 Košice – Dubnica: 053.285, 053.274, 053.316, 053.317, 053.276, 053.273, 053.315, 053.213, 053.313, 830.194
Mn 050.160, 851.022, 830.124, 851.009, 851.025, 850.039, 851.002

18.9.2006:
Sv 30238 Košice – Dubnica: 830.121, 830.128, 830.237, 851.029, 851.032

19.9.2006:
Sv 30238 Košice – Dubnica: 830.232, 830.189, 850.044, 850.026, 850.043, 850.002, 850.011

27.9.2006:
Sv 30238 Poprad – Dubnica: 053.283, 851.017, 050.164, 020.089, 020.689, 020.492, 020.302, 850.013, 053.278, 050.061, 851.023

9. - 15.10.2006:
Mn Margecany – Dubnica: 020.660, 020.608, 020.657, 020.532, 020.619

(dátum príchodu 851.008, 830.185, 830.209, 020.557 a 020.372 mi nie je známy)

Väčšina z motoriek a prívešákov ešte doteraz fyzicky existuje, časť sa podarilo predať, hlavne do ČR, niektoré sú stále v Dubnici a zopár už bolo zošrotovaných: z motorových vozňov 851.017 a 830.185, z prívesných vozňov: 020.608, 020.660 a s veľkou pravdepodobnosťou aj niektoré z 020.089, 020.302, 020.492, 020.689.

V Dubnici sú doteraz všetky 053-ky, 050-ky (okrem 050.029), z motorových vozňov 850.002, 011, 013, 026, 039, 043, 045 a 851.002, 009, 022, 023, 025, 029, 032. Prívešáky 020 a motorky 830 už v Dubnici nie sú.

Udalosťami z roku 2006 sa uzavrela kapitola prevádzky motorových vozňov 830, 850, 851 a privesných vozňov 020, 050 a 053 v pravidelnej osobnej doprave na Slovensku minimálne v rámci ZSSK. V pravidelnej prevádzke tak ostane už len jediný motorák 850.018 s meracím vozňom geometrickej polohy koľaje.

Na záver jedno veľké poďakovanie pre všetkých, ktorí sa zaslúžili o to, že ešte aj v roku 2006 bolo možné na tratiach ŽSR vidieť „veľké“ motorové vozne 830, 850 a 851.

 

 

 

 

 

 

Galéria

Súvisiace odkazy