Adieu, šumperské motoráky!

23.12.2010 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Adieu, šumperské motoráky!

V poslední den platnosti předchozího grafikonu vlakové dopravy se na šumperském provozním pracovišti PJ Olomouc jeho pracovníci loučili s loďáky, jimž k tomu datu končilo pravidelné nasazení. Protože šlo o poslední turnusové výkony řady 831 vůbec, je onen den hodný zaznamenání. Vozy budou nadále už jen zálohou za vozidla modernější, s nimiž se však v Šumperku zčásti rozloučili také.

 

 


A aby toho nebylo málo, bude v tomto článku zmínka ještě o motorákovém loučení třetím. Takovému naplnění známého rčení o trojici všeho dobrého či zlého jsem nakonec rád, protože jinak by toto povídání bylo příliš krátké, snad ani ne hodné zveřejnění. Vše totiž začalo šesti obrázky a jen o málo více písmenky, které nám zaslala jistá dobrá hanácká duše, v naději, že tu zprávu nějak zprostředkujeme našim návštěvníkům. Za kteroužto dobrotu následně pykala sháněním dalších podkladů, po nichž jsem se začal pídit, abych stvořil pokud možno smysluplné a aspoň ilustračními snímky obdařené rozprávění o něčem, u čehož jsem sám nebyl.

Ne že bych o ukončení pravidelného provozu loďáků nevěděl. Nakonec se k tomu kroku neodvratně schylovalo a my jsme se je snažili před ním zachytit a také vám je ještě na turnusových výkonech ukázat na trati nebo popsat jejich roli v dopravě přes už zadrátovanou stanici Šumperk. Ba dokonce jsme se v té souvislosti vydali za jejich bratry do druhé enklávy výskytu řady 831, kde její zástupci už ovšem hráli úlohu záložní – do Klatov. Jenže věnovat se jim právě toho 11.12.2010 jsem se bohužel nemohl ani já, ani nikdo z našich reportérů, a jsem tudíž velice rád snímkům zprvu nevyžádaně, posléze na objednávku zaslaným. Třeba i těm souvisejícím historickým.
 
Loučení první
V předvečer nového GVD 2010-2011 vznikla spontánní akce na rozloučení s legendární motorovou řadou M 262.1 (831) v provozním pracovišti Šumperk, kde jsou tato vozidla dislokována. Od nového GVD nejsou již tato vozidla zaturnusována a budou využívána jako provozní záloha v případě neschopnosti jiných motorových vozů nebo jednotek. Tak zněl doprovodný text oné zmíněné dobré duše, která tento článek iniciovala. Připomeňme si, že v období platnosti jízdního řádu 2010 byly tyto vozy nasazovány ve dvoudenním oběhu na osobní a spěšné vlaky, ba i na rychlíky, jak se můžeme dočíst v oběhu tehdejší turnusové skupiny číslo 821.
 
Loučení druhé

To mělo ráz zcela jiný – dotčená vozidla fotografům nepózovala a v provozu zůstávají, Jenže domovem už jsou někde jinde. Šumperské provozní pracoviště s příchodem železničářského Nového roku administrativně i fyzicky opustily všechny 4 tamní motorové jednotky řady 814/914 a přestěhovaly se do sídla nadřízené provozní jednotky olomoucké. V jesenickém podhůří tak zůstávají z pravidelně provozovaných motorových vozů dislokovány jen orchestriony řady 810 v počtu 13 kusů, které jsou nasazovány na výkony všech vlaků osobní dopravy, jež provozní pracoviště Šumperk svými vlastními vozidly zajišťuje, a to ve čtyřech turnusových skupinách (TS):

Oběhy motorových vozů řady 810 PP Šumperk
TS
počet
TS
počet
3
1
5
2
Loučení třetí

To souvisí s oním prvním. V šumperském depu zůstaly čtyři motorové vozy 831.105-2, 831.110-2, 831.113-6 a 831.183-9, což bylo pro jejich současné využití až příliš. V nejhorším stavu byl onen poslední, proto byl navržen na zrušení, měl být odvodněn a přepraven na známé pohřebiště železničních kolejových vozidel v areálu PJ Česká Třebová. Těsně před vydáním příslušného pokynu však nadřízená místa postup zastavila s tím, že loďák 831.183-9 má být uchován v provozním stavu, protože se podařilo najít (byť se spíš naopak on přihlásil sám) zájemce o jeho koupi. V době, kdy tento článek píši, vozidlo novému majiteli ještě předáno není.

A co dál?

Shrňme si to. S příchodem nového jízdního řádu bylo ukončeno úplně poslední pravidelné nasazení motorových vozů řady 831, v areálu šumperského depa zůstaly tři z nich coby záložní, čtvrtý se ocitl v soukromých rukou a tamní provozní pracoviště Českých drah nadále disponuje jediným typem hnacího vozidla pro pravidelné vlaky, řadou 810. Krom zástupců zmíněných dvou řad jsou tam z hnacích kolejových vozidel deponovány už jen historické motoráky 801.001-9 (M 131.101) a 806.417-2 (M 120.417), oba v majetku NTM Praha, zálohové stroje 749.259-8 a 749.265-5 a posunovací lokomotivy 700.091-2 a 799.029-4. Proti minulosti věru žalostný zbytek.

Mějme však na paměti, že vše podléhá vývoji a ne vždy (spíš skoro nikdy) v souladu s přáními národa vlakofilního. To je nakonec z pohledu dopravních potřeb, jak je pociťuje a prosazuje objednatel, v tomto případě Olomoucký kraj v rámci své integrované dopravy, zcela irelevantní. Od nového jízdního řádu bude na regionálních tratích nasazeno celkem osm třívozových jednotek Regionova a čtyři dvouvozové. Dále dochází k přesunu motorových vozů řady 843 do provozu na spoje na tratích 290 (Olomouc – Uničov) a 292 (Jeseník – Šumperk) za vyřazené motorové vozy řady 831 a 851, píše se v tiskové zprávě k novému jízdnímu řádu v kraji.
 
 
 
A také se tam píše, že motorové jednotky Regionova pokryjí ze 30 procent dopravu na trati Šumperk – Hanušovice – Jeseník. Olomoucké třívozové jednotky zde budou jezdit v rámci oběhů turnusové skupiny číslo 805. Uvidíme, jak se jim bude jízda po Slezském Semmeringu dařit, zvláště v období zimním, i když i podzim má pro tato vozidla svá úskalí. Na rozdíl od jiných, Olomoucký kraj doposud nesignalizoval zájem o pořízení vskutku nových vozidel, která by se na této trati mohla v budoucnu objevit. A podobný krok neučinily ani samy České dráhy, aspoň pokud je mi známo. Takže zodpovězení titulní otázky oddílu přinese až další času běh.
 
Několik slov závěrem
V úvodu jsem už vysvětli, kterak tento článek vznikl. Tady již mohu prozradit, že jeho prvotním hybatelem byl přítel Fajkus, jenž následně dodal nejen něco dalších nezbytných informací, ale zejména fotografie dotčených motorových vozů z archivu svých kamarádů, které z větší části tvoří obrazový doprovod. Zdeněk Gába, David Stanovský a Petr Šajnoha sice dali souhlas k jejich zveřejnění, ale nechtěl jsem je otravovat dotazy na přesnější identifikaci snímků, takže v některých popiscích nenajdete lokalitu, ba ani datum (pokud si fotografie neuchovala tuto informaci v EXIFu). Můžete je tedy brát jako součást našich Fotohádanek. :-)
 
Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s. – osobní doprava
  2. Řazení vlaků - ŽelPage
  3. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  4. Olomoucký kraj - IDSOK
  5. Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  6. "Řada 831 - konec se blíží", A.Hoffman, in "Dráha" 12/2010 (už titulkem opožděný článek byl publikován až po napsání tohoto)
  7. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Nově nalakovaná 831.183-9 ve svém domově dne 12.7.2010 © Petr Šajnoha

Galéria

Súvisiace odkazy