Stará malá lokálka dostala nový velký motorák

12.10.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Stará malá lokálka dostala nový velký motorák

Včera dopoledne, jistě jen čirou náhodou pouhý den před volbami do krajských zastupitelstev, převzali představitelé Pardubického kraje v České Třebové svůj první a zatím jediný motorový vůz řady 841. Proč zrovna v Městečku u Kostlivce? V tamní provozní jednotce ČD je štádler nejen trvale deponován, ale bude z ní také pravidelně vyjíždět na přisouzenou linku přes Rudoltice v Čechách do Lanškrouna.

 
 
 
 
 
Tato linka, v jízdním řádu uváděná jako trať číslo 019 o délce 18 tarifních kilometrů, vede z větší části po koridorové trati číslo 010 a jen její čtyři poslední kilometry tvoří někdejší místní dráha Rudoltice v Čechách – Lanškroun, jedna z nekratších našich lokálek, o níž jste si mohli na tomto místě přečíst lecjakou zajímavost u příležitosti oslav 125 let její existence v květnu 2010. Takže ji zde nemusíme představovat. A známé je už i vozidlo, které má na této lokálce jezdit, neboť jsme přinesli reportáže z ukázky zástupce typu Regio-Shuttle RS1 v Jihlavě, z prezentace prvního štádlera ČD řady 840 i z předání prvního vozu řady 841 Kraji Vysočina.
 

Právě předaný 841.001-1 jako zvláštní vlak ve stanici Jihlava město (28.10.2011)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Podle tehdy prezentovaných informací měly České dráhy pořídit 16 vozů řady 840 pro Liberecký kraj a 17 exemplářů řady 841 pro Kraj Vysočina s výhledem na dalších 9 pro Pardubický kraj. Od té doby se ovšem leccos změnilo. Jestliže dodávky vozů pro Liberecko probíhaly (víceméně) podle původních předpokladů, u řady 841 tomu bylo jinak. České dráhy přehodnocují své rozsáhlé investiční plány na nákup nových vozů. Ruší kvůli tomu některé soutěže, v úterý například stáhly tendr na nákup devíti motorových vozů pro Pardubický kraj, informovala média dne 10.7.2012. Nakonec byl zakoupen jen ten jediný, spolufinancovaný evropskými penězi.
 

841.007-8 v roli exponátu Regionálního dne železnice v České Třebové (22.9.2012);
zdroj: www.klubfoticu.estranky.cz
 
A stalo se tak na úkor Kraje Vysočina, který se rozhodl, že celou původně plánovanou flotilu 17 štádlerů nechce, resp. se nehodlá podílet na jejím financování, jak nás opět zpravil informační portál iDnes.cz. Tak nějak (ve zkratce) se stalo, že se motorový vůz 841.007-8 ocitl na trvalo v České Třebové, kde byl 22.9.2012 prezentován jako statický exponát Regionálního dne železnice. A nebude bohužel nasazen (ani žádný z jeho bratrů) na mezikrajské trati číslo 238, po níž se ještě nedávno proháněly státem dotované rychlíky. Ministerstvo dopravy je zrušilo a sousedící kraje se nedokázaly dohodnout na jejich náhradě společným provozem štádlerů.
 

Přímé vlaky mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem zůstávají v režii „Regionov“
(Sp 1985, Pardubice-Rosice n.L., 18.8.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale vraťme se k realitě a včerejšímu dni. České dráhy nás, spolu se zástupci jiných médií a dalšími hosty, pozvaly na předání nového motorového vozu řady 841 RegioShuttle RS1, který je určen pro regionální dopravu Českých drah na trati Lanškroun-Česká Třebová. Slavnostní předání vozu spolufinancovaného z prostředků ROP Severovýchod proběhne dne 11.10.2012 v 10:15 h na 1. nástupišti železniční stanice Česká Třebová. Součástí programu bude i zvláštní jízda, slibovala pozvánka. Jedna z mnoha podobných, jež naší redakci v poslední době přišly. Proto bychom jí asi ani nevyužili, nebýt těch zvláštních okolností, jimž byl věnován předchozí text.
 
Pozvánka na akci pro hosty a média (mírně upravená)
 
Ten by si snad zasloužil ještě doplnit informací o provozu na trati, na níž bude nový vůz nasazen. Jistě postačí odkaz na její jízdní řád stávající i ten navržený pro období platnosti GVD 2012/2013, úsudek si na základě porovnání jistě každý utvoří sám. Tak, jako mohli učinit (tedy pokud ten jev zaznamenali) účastníci včerejší malé slavnosti na českotřebovském nádraží v případě vozidel PJ Česká Třebová, nasazovaných na spoje mezi Českou Třebovou a Lanškrounem. Zatímco u druhého nástupiště stála motorová jednotka 814.085-7/914.085-6 v roli Os 12717 do Lanškrouna, u nástupiště prvního už stál její budoucí nástupce, motorový vůz 841.007-8.
 

„Regionova“ odjede do Lanškrouna na osobním spoji pravidelném, „štádler“ ji bude následovat
jako vlak zvláštní © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pomalu se scházející hosté a náhodní diváci mohli štádlera obdivovat z nástupiště, na němž se dokončovala úprava pódia a jeho technického zázemí, i zevnitř, kde probíhala příprava bufetu s drobným občerstvením a už byly porůznu rozloženy propagační materiály výrobce. Před desátou hodinou se ujaly své funkce hostesky a posléze, jen s drobným zpožděním proti programu (ve vztahu s oním, jakého zrovna dosahovaly některé na pozadí toho dění jezdící vlaky, vskutku zanedbatelným) se z amplionů ozval hlas tiskového mluvčího Českých drah Mgr. Petra Šťáhlavského, který slavnostní předání nového vozidla zahájil a moderoval.
 

Tiskový mluvčí ČD Mgr. Petr Šťáhlavský zahajuje slavnost © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
K sobě na pódium si pozval náměstka generálního ředitele a.s. České dráhy pro osobní dopravu Ing. Antonína Blažka za provozovatele, hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka za objednatele regionální železniční dopravy a Tomáše Oppolzera z firmy Stadler Praha s.r.o. jako představitele výrobce nového vozidla, které v ní bude nasazeno. Tresť toho hlavního, co bylo řečeno, shrnuje k té příležitosti vydaná tisková zpráva. Hejtman také zavtipkoval, že nové vozidlo poslouží snad i při řešení společných problémů České Třebové a Lanškrouna jejich přítomným starostům, Jaroslavu Zedníkovi a Mgr. Stanislavě Švarcové.
 

Mezi hosty byli také představitelé České Třebové a Lanškrouna © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Projevy byly stručné, výstižné a optimisticky laděné. Pokud by došlo k naplnění naznačených záměrů či přání, měly by se po kolejích pardubického kraje v budoucnosti prohánět další štádlery. Jako jakýsi příslib této světlé budoucnosti obdrželi Ing. Blažek a Mgr. Martínek z rukou představitele výrobce každý aspoň po jednom miniaturizovaném, od renomované modelářské firmy. Pak už Mgr. Šťáhlavský vydal povel k provedení slavnostního křtu jejich velkého vzoru bondovského inventárního čísla. A snad proto, že filmový agent 007 otvíral vždy sekt kultivovaně, proběhl onen křest po stránce zvukových a vizuálních efektů poněkud mdle.
 
Hejtman decentně smočil bočnici „štádlera“ a předává „kropenku“ dalším křtitelům
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Přípitek zbytkem křestní tekutiny už zvládli křtitelé standardním způsobem a mohli se, stejně jako ostatní účastníci slavnosti, přesunout z podzimně chladného nástupiště do příjemně vyhřátých útrob štádlera 007, který se měl 16 minut před hodinou jedenáctou vydat poprvé s cestujícími (bez nich tam už zkušebně několikrát byl) do Lanškrouna. Ve skutečnosti se Zvl Os 35447 dal do pohybu s mírným náskokem, který ovšem ztratil ve stanici Třebovice v Čechách, kde jeho strojvedoucí musel převzít rozkaz k jízdě po „trati se zjednodušeným řízením dopravy“. I když následující úsek trasy byl ještě koridorový a umožňoval vyvinout maximální rychlost.
 

Rychleji už to nejde... © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na vlastní lokálku vlak vjel až ve stanici Rudoltice v Čechách, za kterou nejvyšší povolená rychlost klesla na 50 km/hod. Ne snad pro zanedbaný železniční svršek, ten je ve stavu chvályhodném, jak ukazují v galerii zařazené fotografie, ale kvůli směrovým a výškovým poměrům tratě, na níž jsou navíc některé nepřehledné přejezdy a další objektivně dané jevy, které jízdu ještě více zpomalují. Jízda ve voze však byla i za těchto okolností příjemná a strojvedoucí odolal, prý s ohledem na nestabilní „bufetový oddíl“, pokušení ukázat cestujícím při sjezdu ke koncové stanici účinnost brzdového systému. Do Lanškrouna vlak dorazil se sekerkou zvíci pouhých tří minut.
 

Konečná stanice Lanškroun vítá svůj nový „kmenový“ vůz © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Takže se jízdním řádem zvláštního vlaku stanovený dvacetiminutový pobyt příliš nezkrátil a bylo dost času na dokumentaci štádlera na pozadí výpravní budovy, prominentních účastníků jízdy na pozadí štádlera, případně jen na protažení pozadí svého – jak komu bylo libo. I když ten motiv poslední nebyl určitě u nikoho akutní, jízda vozu netrvala dlouho a sedačky v něm jsou docela pohodlné. Je ovšem pravda, že někteří účastníci jízdy to ani kale nevyzkoušeli, neboť se během ní věnovali všelijakým úkolům reportérským či společenským. A podobně tomu bylo i při zpáteční cestě, kdy se na stanoviště vozu dalo nahlédnout jen odrazem zrcadla.
 

Reportér VLAKY.NET v družném hovoru s náměstkem GŘ ČD na stanovišti „štádlera“
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Byla to docela příjemná cesta v neformální atmosféře, která zdařile korunovala slibný počátek nasazení nového vozidla v osobní železniční dopravě pardubického kraje. Ale je opravdu slibný? Někomu se v souvislosti s tou slávou možná vtírá na mysl otázka, zda takový „solitér“ v českotřebovské provozní jednotce má vůbec nějaké opodstatnění. Zvlášť když ani není sám schopen pokrýt (při teoretické, leč nemyslitelné nulové poruchovosti a bezúdržbovém provozu) dopravní potřebu na dané lokálce, což už zmíněná tisková zpráva přiznává údajem o jeho nasazení, kde je uvedena na doplňkových výkonech motorová jednotka 814 Regionova.
 

„Štádler“, ředitel KCOD Pardubice, starostka Lanškrouna a šéf osobní dopravy ČD na konečné...
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Někdo jiný může ovšem oponovat přinejmenším úslovím „aspoň že kape, když už neprší“, pokud se nespokojí ještě minimalističtějším - že nakonec „je to lepší, než drátem do oka“, zvlášť když na pořízení osamělého vozidla přispěje (snad) Evropská unie. Uvidíme. V každém případě přejme cestujícím mezi Českou Třebovou a Lanškrounem příjemné svezení novým motorákem, pracovníkům českotřebovské provozní jednotky co nejméně technických i organizačních problémů s jeho provozem a jemu samotnému co nejdelší a hlavně bezporuchovou životnost. Jak se mu dařilo včera, to dokumentuje množství fotografií v připojené galerii i krátké video:
 
841.007-8 na koridoru i lokálce © Karel Furiš
Prameny a odkazy:
 1. Regio-Shuttle RS1 - Wikipedie
 2. Regio-Shuttle RS1 na stránkách výrobce
 3. Motorové vozy 840 a 841 - Wikipedie
 4. Motorové vozy ř. 841 na stránce Železniční zajímavosti – Vozidla DKV Brno
 5. Stadler Rail – Wikipedia
 6. České dráhy, a.s.
 7. Depo kolejových vozidel Česká Třebová - Wikipedie
 8. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
 9. Pardubický kraj
 10. OREDO - Organizátor REgionální DOpravy Královéhradeckého a Pardubického kraje
 11. Železniční trať Česká Třebová - Lanškroun - Wikipedie
 12. Z historie železniční trati Rudoltice - Lanškroun
 13. Lanškroun - Wikipedie
 14. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Motorový vůz 841.007-8 v Lanškrouně © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy