Motorové vozy na našich kolejích: řada 811 ČD

4.2.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Motorové vozy na našich kolejích: řada 811 ČD

Prvním pokusem o skutečnou modernizaci motorových vozů řady 810 Českých drah byla prototypová rekonstrukce na řadu 811. České dráhy v tomto případě poněkud zaostaly za druhou nástupnickou organizací ČSD, protože „stejnojmenná“ řada ŽSR byla založena už o dva roky dříve. Obě rekonstruované řady 811 však nemají mnoho společného a navíc část slovenských vozů vznikla vlastně jako novostavba.

 

 

Úvodem musím zdůraznit, že motorové vozy řady 811 ZSSK nejsou předmětem tohoto článku; snad přijdou na řadu někdy příště. Přinejmenším proto, že svůj seriál skládám z vozidel, která jsem osobně potkal – a slovenské osmsetjedenáctky jsem viděl jen z rychlíku. Doslova. Snad to ještě v průběhu tohoto roku napravím a budu i je moci zahrnout do tohoto svého miniatlasu. Vše, co bude psáno dále, se týká jedině vozů řady 811 ČD – a doufám (spíš asi marně), že to bude respektováno i v diskusi.

Jestliže posledně zde „probíraná“ úprava motorových vozů řady 810 (ex M 152.0) na řadu 809 byla zaměřena na řešení otázek souvisejících s racionalizací provozu na málo frekventovaných místních tratích ČD a nepřinesla prakticky nic v oblasti zhospodárnění provozu či zvýšení uživatelského komfortu výchozích vozidel, nepsal jsem o ní také jako o skutečné rekonstrukci. V případě řady 811 byly ovšem cíle zadavatele úprav už jiné: šlo o to, zvýšit oproti původnímu stavu především spolehlivost, hospodárnost a v neposlední řadě kulturu cestování.
 
Hledalo se řešení, jak do jisté míry a podle momentálních možností napravit onen relativní přebytek „orchestrionů“, který vznikl v důsledku nedodání motorových vozů řady M 474.0 (860), a jehož důsledkem je jejich všeobecně známé nasazování na naprosto neodpovídající výkony. A současně tím měla být dána odpověď (resp. jedna z možných odpovědí) na otázku, co s nimi tak nějak vůbec – jestliže značná část z nich už překonala polovinu své plánované životnosti.
 
25.09.2004 - DKV Ostrava: 811.082-7 na výstavě ke "Dni železnice" © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jistou specifičností této rekonstrukce bylo také to, že v jejím průběhu nešlo jen o samotnou přestavbu původního motorového vozu, ale o vytvoření vratné soupravy se dvěma vozy motorovými a třemi vloženými, o nichž bude rozsáhlá zmínka v připravovaném samostatném článku o přípojných vozech řady 010 (resp. 011 ZSSK) a odvozených. Předesílám, že šlo o rekonstrukci prototypovou, která se sice sériové produkce nedočkala, ale stala se mj. jedním z prvotních východisek pro současně už hromadně vyráběné motorové jednotky Regionova.
Rekonstrukce

Podle dostupných informací zadaly České dráhy zvažovanou modernizaci motorových vozů řady 810 a přípojných vozů řady 010 už v roce 1994. Tehdejší šumperská firma Pars DMN ji dokončila v roce 1997. Výchozími vozidly pro rekonstrukci se staly motorové vozy 810.082-8 a 810.494-5 a tři přípojné vozy řady 010, které v té době čekaly v tamních dílnách na provedení opravy.

Z nich vznikla souprava ve složení 811.082-7 + 011.434-8 + 014.824-7 + 011.843-0 + 811.494-4. I když jsem výše uvedl, že vložené vozy budou popsány v jiném článku, pro osvětlení zde musím alespoň uvést, že vozy řady 011 jsou modernizované přípojné vozy klasického provedení a 014.824-7 je vůz s rozšířeným zavazadlovým oddílem. (Pro možné méně orientované přátele slovenské zde opakuji jinak všeobecně známou rovnici: řada 011 ZSSK = řada 010 ČD.)

27.10.2004 - LD Valašské Meziříčí: odstavené vozy 811.494-4 a 811.082-7 © Václav Vyskočil

Oba výchozí motorové vozy byly k rekonstrukci přistaveny z tehdejšího DKV Valašské Meziříčí, kde se pak předpokládalo testování nové soupravy, a šlo o vozidla zcela různého stáří a poněkud odlišného provedení. Zatímco vůz 810.082-8 pocházel z první výrobní série a byl dodán v roce 1976, vůz 810.494-5 je až z roku 1982 a šesté série. Zda to byl záměr či tento rozdíl vyplynul z nějakých okolností náhodného charakteru, to jsem v dostupných zdrojích nenašel. 

Popis

Při zmíněné prototypové přestavbě byly dosazeny nebo upraveny především tyto prvky rekonstruovaného motorového vozu řady 811:

o        nový motor LIAZ M 1.2B ML 636 F,
o        hydromechanická převodovka Praga 2 M 90.91-I,
o        řídicí systém pro dvoučlenné řízení ,
o        nové zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího KBS-E,
o        nový topný agregát Eberspächer Hydronic 30,
o        nové dělené sedačky pro cestující s textilním potahem a opěrkou hlavy,
o        determální skla v oknech,
o        signalizace zastávek na znamení se zpětnou vazbou,
o        nové řídicí pulty a další konstrukční prvky stanoviště strojvedoucího,
o        zvětšení prostoru stanoviště posunutím přepážky směrem dovnitř vozu,
o        výdejní okénko ve dveřích na stanoviště pro prodej a kontrolu jízdenek,
o        držáky pro 3 jízdní kola v prostoru se sklopnými sedačkami,
o        samočinné hasicí zařízení Kidde Deugra,
o        úprava vnějších dveří na samoobslužné ovládání cestujícími.
 
Současná podoba obou vozů doznala proti stavu po rekonstrukci zásadní změnu poměrně záhy, a to pokud jde o instalovaný řídicí systém. Původní zařízení vyprojektované VÚKV Studénka se totiž ve zkušebním provozu neosvědčilo pro svou složitost, poruchovost a hlavně atypičnost. Proto bylo záhy nahrazeno mikroprocesorovým ovládáním INTELO Piko od firmy LOKEL, které bylo v té době už odzkoušeno na prototypově rekonstruované „hydře“ 854.030-4.
 
02.10.2004 - Valašské Meziříčí: 811.082 - interiér © Radek Hořínek
 
Další konstrukční celky výchozích vozů řady 810 provedenými úpravami nebyly v zásadě nijak dotčeny, a proto je obecný popis vozů řady 811 s nimi shodný. Podstatně se nezměnila ani většina jejich základních technických údajů, jak dokládá také tato tabulka:
 
Základní technické údaje
označení původní
810.082, 494*
označení současné
811.082, 494*
označení tovární
811 reko
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
A’ 1’
přenos výkonu
hydromechanický
maximální rychlost
80 km/h
spalovací motor
LIAZ M 1.2B ML 636 F
jmenovitý výkon
155 kW
hmotnost ve službě prázdný
20,0 t
hmotnost ve službě obsazený
24,4 t
délka přes nárazníky
13 970 mm
počet míst k sezení
55
počet míst k stání
18
výrobce skříně a podvozků
Vagónka Studénka
výrobce motoru
LIAZ Rýnovice
výrobce hydromechanické převodovky
PRAGA Praha
roky výroby
1976,1982 (výchozí vozy rekonstrukcí)
rekonstrukce
Pars DMN Šumperk
rok rekonstrukce
1997
počet kusů rekonstruovaných
2
počet kusů existujících
2
*) rekonstruovaným vozům ponechána původní inventární čísla
 
Provoz

Celá rekonstruovaná souprava byla zařazena do tehdejšího DKV Valašské Meziříčí a její zkušební provoz zde probíhal od února 1997 na ramenech z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, Kojetína a Ostravy. Na těchto výkonech a na základě opakovaného povolení ke zkušebnímu provozu zde jezdila až do svého odstavení na počátku roku 2003. Pak byla celá souprava do PJ Veselí nad Moravou k provedení vyvazovací opravy a některých dalších úprav, které měly předcházet vydání průkazu způsobilosti.

Po následujícím přechodném odstavení v domovském depu, resp. v té době už jen provozní jednotce, byla souprava s počátkem platnosti GVD 2004/2005 převedena z PJ Valašské Meziříčí DKV Ostrava do PJ Rakovník DKV Plzeň. Zde však už nebyla nasazována ve své ucelené podobě; motorové vozy jezdi vesměs ve dvojici s jedním s rekonstruovaných přípojných vozů, přičemž onen třetí bývá řazen jako vložený do soupravy s vozy 812.613-8 a 912.001-5.

V období platnosti GVD 2007/2008 jsou oba motorové vozy řady 811 zařazeny do dvoudenního oběhu v TS 882, v níž vozí vlaky z Prahy do Kralup nad Vltavou a Rakovníka a v pracovních dnech také z Lužné u Rakovníka do Deštnice.

02.10.2004 - Valašské Meziříčí: 811.082 © Radek Hořínek 

Jak už jsem se zmínil, vzdor tomu, že se zadaná rekonstrukce vcelku vydařila, nebyla dovedena k sériovým dodávkám. Důvodem bylo zejména to, že vlastně nepřinesla skutečné zvýšení komfortu pro cestující (nové sedačky byly sice čalouněné a s opěrkami hlavy, ale s naprosto nevyhovujícím sklonem opěradla) a ani trakční vlastnosti vozu se nezměnily k lepšímu. Modernizace vozů řady 810 ČD se začala s využitím poznatků z této prototypové ubírat jinou cestou, kterak si ukážeme příště.

Několik slov závěrem

Článek má, jako všechny díly mého seriálu, poskytnout pouze prvotní informace o popisované řadě. V tomto případě mohu odkázat na poměrně slušné informační zdroje další, které jsou uvedeny v odkazech. V diskusi pak už tradičně ocením jak každé upozornění na případnou nepřesnost či omyl, tak také každé rozvinutí informací o této miniaturní řadě motoráků Českých drah.

Připojená galerie je poměrně chudá, což má hned několik důvodů. Já sám jsem vozy 811 nijak záměrně nevyhledával a jeden z nich se mně (i jednomu z mých tradičních přispěvatelů) vyhýbal vůbec*. Snímky vozů vložených si musím pošetřit do článku o nich. A navíc – mělo by to smysl dát sem velké množství snímků pouhých dvou existujících exemplářů?

Spíš želím toho, že jsem nedokázal předvídavě lépe zdokumentovat interiér vozu 811.082-7 při svém setkání s ním v Ostravě. Jenže na té výstavě toho bylo tolik... Zajímavé obrázky obou vozů v provozu či jejich interiéru ostatně můžete najít zejména v galerii na stránkách Prototypy & unikáty z řady 811 ČD a Dokumentace k řadě 811 & bonusy.
 
13.05.2006 - Lužná u Rak.: 811.082-7 a 011.843-0 na Os 2508 Praha Masarykovo n. - Rakovník © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
*) Nakonec jsem vůz 811.494-4 přece jen (byť letmo) potkal a jeho snímky mohl do galerie připojit.
Prameny a odkazy:
  1. „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
  2. "Malý atlas lokomotiv 2007", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2006
  3. „Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla
  4. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net
  5. Motorové vozy řady 811
  6. Řada 811 ČD
  7. Atlas - řada 811

06.11.2008 - Praha-Dejvice: 811.494-4 v čele Os 9828 Praha Masarykovo n. - Kladno-Ostrovec © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poděkování:

Za poskytnutí několika archivních snímků do připojené galerie děkuji Radku Hořínkovi a Václavu Vyskočilovi.

Titulní snímek: Čelo vozu 811.082-7 na výstavě ke "Dni železnice" v DKV Ostrava 25.9.2004 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy