Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

» Návrat

Pridané: 18.10.2007 19:45
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853 Toulky historií motorových vozů nás dnes přivádějí ke dvěma jejich řadám, které jsou naprosto výjimečné. Ani ne snad konstrukcí, svým zrodem či provozem, ale svým zánikem. Byly totiž zrušeny evidenčně i fyzicky jediným rozhodnutím, v jehož důsledku zmizely ze světa beze stop a v průběhu relativně velice krátké doby. Přeháním, samozřejmě. Sice se žádné muzejní kusy ani šroty nezachovaly, ale vozy žijí dál - převtělené.

Všech 50 existujících z 60 vyrobených vozů obou řad bylo v letech 1997 – 2006 rekonstruováno na modernizovanou řadu 854, a tak přečíslováním posledního svého člena formálně zanikla dne 3.5.2006 řada 852 a dne 1.7.2006 i řada 853. Sice jsme už na našich stránkách v obšírněji pojaté reportáži vyprovodili Lenku 853.021-4 na úplně poslední výkon její a tím i obou řad a pak si také ještě samostatnou statí připomenuli dovršení procesu znovuzrození „hyder“, ale přesto bude užitečné vrátit se k těmto motorovým vozům ve formě listu našeho rodícího se atlasu. V době, kdy „vrtulníky“, jak se těmto vozům také říkalo, postupně odjížděly z Hradce Králové a Trutnova na omlazovací kúru do Šumperka, jsem bohužel ještě ani netušil, že o nich budu někdy něco psát. Z tohoto důvodu jaksi nemám vlastní snímky třeba jejich původního interiéru či stanoviště, takže o tyto pohledy budete tentokrát ochuzeni.

Vývoj a výroba

Od konce 50. let minulého století se v dálkové osobní dopravě vnitrostátní i mezinárodní na kolejích západní Evropy začala výrazně prosazovat koncepce motorových jednotek, jejichž nespornými výhodami byla nezávislost na rozdílných napájecích systémech, vratné provedení a příznivé hodnoty měrných výkonů i hmotnosti na nápravu. Léta 60. a 70. pak přinesla zcela nový fenomén skrývající se pod legendární zkratkou TEE (Trans Europe Express). Není proto divu, že také státy tehdejšího východního bloku, sdružené v Organizaci pro spolupráci železnic (Oрганизация сотрудничествa железныx дорог – OSŽD), se už v roce 1959 zabývaly myšlenkou zavést obdobné vlaky na svých tratích.

24.03.2005 - Hradec Králové hl.n.: 852.001-7 v čele přijíždějícího Os 5503 Turnov - Hradec Králové © PhDr. Zbyněk Zlinský

Podle mezinárodní dělby práce členských zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci v té době výrobu motorových jednotek pro východní země zajišťovalo Maďarsko, jehož továrna GANZ dodala své výrobky také Československým státním drahám (řady M 495.0-2 v letech 1953 – 1956 a M 498.0 v roce 1962 a 1964). Nicméně přesto se v Československu uvažovalo od roku 1962 o výrobě motorové jednotky vlastní; Výzkumný ústav kolejových vozidel chtěl ve své koncepci vyjít z právě vyvíjeného motorového vozu řady M 283.1 (pozdější M 286.0/850), přičemž uvažovaná jednotka měla mít výkon 2 x 592 kW a maximální rychlost 140 km/h. 

10.05.1997 - Stará Paka: 853.017 na Os 5706 © Václav Vyskočil

Konkrétní požadavek na výrobu motorového vlaku pro mezinárodní rychlíkový provoz vypracovalo Ministerstvo dopravy ČSSR pak až v roce 1965 a byl poněkud méně ambiciózní. Nemělo jít o motorovou jednotku, nýbrž o soupravu motorových vozů, jejichž požadovaný výkon byl snížen na 588 kW a maximální rychlost na 120 km/h, a vozů přípojných. Samotný motorový vůz označený posléze řadou M 296.2 měl navázat na vozy už vyráběné řady M 286.0 a musel svou brzdovou výzbrojí a tuhostí skříně vyhovovat požadavkům mezinárodního provozu. Zahájení dodávek bylo stanoveno na konec roku 1968. Proč byl vůz označen právě M 296.2? Jeho výrobě totiž měla původně předcházet dodávka vozů řady M 296.1 pro vnitrostátní dopravu coby zdokonalené varianty vozů M 286.0. Nakonec ale bylo vše trochu jinak, změnilo se označení jednotlivých řad, počty objednaných kusů i pořadí dodávek, jak ukazuje tabulka zahrnující pro přehlednost i řadu M 286.0 (850):

označení původní
označení od 1.1.1988
určení pro dopravu
počet
roky výroby
M 286.0 (ex M 283.1)
850
vnitrostátní
52
1962 - 1967
M 286.1
851
vnitrostátní
37
1968
M 296.2
852
vnitrostátní
25
1968 - 1969
M 296.1
853
mezinárodní
35
1969 - 1970

Výroba všech uvedených vozů byla svěřena Vagonce Tatra Studénka a jak vyplývá z tabulky, nejprve byly dodány vozy řady M 296.2, a teprve poté vozy M 296.1. Vozy obou řad byly zcela shodné až na to, že řada M 296.1 byla vybavena vzhledem k jejímu předpokládanému nasazení na mezinárodní expres „Vindobona“ Berlín – Praha – Vídeň podle požadavků ÖBB na dodržení předepsané zábrzdné vzdálenosti při dané rychlosti a spádu navíc rychlíkovou brzdou a protismykovým zařízením.

K motorovým vozům byly týmž výrobcem v letech 1969 – 1970 vyrobeny také odpovídající vozy přípojné: 10 vozů s oddíly první třídy řady Aam, 5 vozů s oddíly druhé třídy řady Bam, 11 restauračních vozů řady BRam (o nichž jsem se už na těchto stránkách zmínil) a především 120 velkoprostorových vozů druhé třídy řady Baim (dnes řada 053).

Typový výkres motorového vozu řady 852/853 © ČKD Vagonka

Popis

Pohonný systém motorového vozu řady M 296.1/2 tvoří rychloběžný přeplňovaný vodou chlazený naftový motor s přímým vstřikováním KS 12 V 170 DR, tříměničová hydrodynamická převodovka H 750 M a nápravové převodovky typu NP 18 a NK 18. Samonosná ocelová svařovaná skříň vozu je půdorysně rozdělena na dvě čelní stanoviště strojvedoucího (z nichž jen zadní je průchozí), velkoprostorový oddíl pro cestující, strojovnu, zavazadlový oddíl, dva nástupní prostory a buňku WC na straně zavazadlového oddílu. Celkové uspořádání i vybavení interiéru je zřejmé z typového výkresu a fotografií v připojené galerii.

Skříň je otočnými čepy spojena s dvounápravovými podvozky, přední z nich je hnaný. Primární i sekundární odpružení je zajištěno ocelovými vinutými pružinami. Brzdovou výbavu vozu tvoří ruční brzda působící na obě dvojkolí přilehlého podvozku, průběžná tlaková brzda DAKO a brzda přímočinná; vozy řady M 296.1 jsou vybaveny rychlíkovou brzdou odvozenou od brzdy lokomotivní DAKO LR a mají také protismykové zařízení DAKO. Interiér je vytápěn teplovodním naftovým agregátem typu VA 20 umístěným pod vozem. K jeho výbavě patří také stabilní hasicí zařízení tvořené hlásiči požáru na ohrožených místech, rozváděcím potrubím s tryskami a lahvemi s hasební látkou.

19.05.2007 - PJ Praha Vršovice: "historický" 854.021-3 - zachovaný interiér ve stylu řady M 296.1 (až na potahy sedadel a vzor záclonek) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Základní technické a výrobní údaje obou řad jsou uvedeny v následující tabulce a podrobnější informace o konstrukci vozů i jejich jednotlivých agregátů najdou případní zájemci v literatuře a na několika internetových stránkách, které uvádím v odkazech na konci článku.

Základní technické údaje
označení původní
M 296.2001 - 2025
M 296.1001 - 1035
označení od 1.1.1988
852.001 ... 025
853.001 ... 035
rozchod
1 435 mm
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
B’ 2’
B’ 2’
přenos výkonu
hydrodynamický
hydrodynamický
maximální rychlost
120 km/h
120 km/h
spalovací motor
ČKD KS 12 V 170 DR
ČKD KS 12 V 170 DR
jmenovitý výkon
588 kW*
588 kW*
hmotnost ve službě prázdný
50,3 t
50,3 t
hmotnost ve službě obsazený
56,2 t
56,2 t
délka přes nárazníky
24 790 mm
24 790 mm
počet míst k sezení
48
48
počet míst k stání
50
50
výrobce skříně a podvozků
Vagonka Tatra Studénka
Vagonka Tatra Studénka
výrobce motoru
ČKD Sokolovo Praha
ČKD Sokolovo Praha
výrobce hydrodynamické převodovky
ČKD Sokolovo Praha
ČKD Sokolovo Praha
roky výroby
1968 – 1969
1969 – 1970
počet kusů vyrobených
25
35
počet kusů rekonstruovaných na 854
18
32
*) od r. 1983 jen 515 kW
Provoz

Motorové vozy řady M 296.2 (852) byly z výroby dodány do lokomotivních dep Praha-Libeň (10 kusů), Hradec Králové (7) a České Budějovice (8), kde zajišťovaly jak vozbu rychlíků např. z Českých Budějovic do Brna či Děčína, z Plzně do Brna, z Prahy do Letohradu a Trutnova nebo z Hradce Králové do Znojma, tak také osobních vlaků. Převážná většina vozů (celkem 27) řady M 296.1 (853) putovala od výrobce do depa Praha-Libeň a jen po čtyřech kusech dostaly depo královéhradecké a trutnovské.

Libeňské vozy měly být nasazeny už od počátku platnosti GVD 1969/1970 na vedení mezinárodního expresu „Vindobona“, ale vzhledem k opoždění jejich dodávek se tak stalo až od srpna 1969 (tehdy se grafikon „lámal“ ke konci měsíce května) a toto jejich využití pak vydrželo po obvyklé tři roky, po nichž se zúčastněné železniční správy na dopravě „Vindobony“ mezi Berlínem, Prahou a Vídní střídaly, tedy až do konce platnosti GVD 1971/1972. Kromě tohoto elitního výkonu jezdily také na rychlících vnitrostátních, především z Prahy do Karlových Varů, Liberce, Tanvaldu, Českých Budějovic a Svobody nad Úpou. Obdobně vozy královéhradecké vozily především rychlíky, zejména do Jihlavy a Liberce.

16.02.2005 - Hradec Králové hl.n.: odstavený vůz 852.009-0 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vzhledem k tomu, že vozy řad M 296.2 (852) a M 296.1 (853) měly shodný pohonný agregát jako řada M 286.1 (851), i ony se vyznačovaly poměrně vysokou poruchovostí motorů a také pro ně byla uplatněna opatření směřující k prevenci těchto závad, tj. nastavení sníženého výkonu od roku 1981 a nevyužívání nejvyššího výkonového stupně od roku 1982. Trochu jinou, tentokrát pozitivní technickou zajímavostí uplatněnou za provozu byla v té době revoluční a v celé Evropě ojedinělá instalace zařízení pro automatickou regulaci rychlosti (ARR), které bylo zkoušeno už dříve na některých vozech řady M 286.0, na libeňské vozy řady M 296.1. Je to kapitola historie těchto vozů (a naší železnice vůbec) jistě velice zajímavá, ale v tomto pojednání není prostor pro její rozvíjení.

21.05.2005 - PJ Trutnov: 852.003-3 s vyvázaným podvozkem © PhDr. Zbyněk Zlinský

Koncem 90. let minulého století začaly České dráhy uvažovat o remotorizaci či komplexní rekonstrukci větší části nebo všech ještě existujících vozů obou řad, což vyústilo v roce 1997 v prototypovou rekonstrukci vozu 853.030-5 v dílnách tehdejšího podniku Pars DMN Šumperk na první vůz nové řady 854, ale to už je jiný příběh. Není bez zajímavosti, že existovala také nabídka firmy Škoda Plzeň z roku 1994 na přestavbu motorového vozu 853.024-8 na vůz elektrický 440.001-8 s asynchronním trakčním motorem. Ke konci svého původního života byly vozy řady 852 soustředěny v PJ Trutnov a Hradec Králové a vozy řady 853 navíc v PJ Praha-Vršovice, odkud postupně odjížděly ke své „editaci“ (jak se říkalo podle nového motoru Caterpillar 3412 E DI-TA) do Šumperka.

Rekonstruované vozy se pak vracely do provozní jednotky trutnovské i vršovické a potkávaly se zde, dokonce řazeny spolu na jednom vlaku, s vozy ještě „needitovanými“. Do Hradce Králové však nikoliv, sem zajížděly už jen vozy z PJ Trutnov a posléze i z PJ Liberec. Tato „výměna stráží“ trvala až do památného úterý 14.2.2006, kdy se v žst. Hradec Králové hl.n. v 10:04 vydala „Lenka“ 853.021-4 jako úplně poslední z „hyder“ na svůj poslední pravidelný výkon v čele Sp 1780 do Trutnova hl.n.

09.05.1997 - Železný Brod: 853.015 na R 940 © Václav Vyskočil

Několik slov závěrem

Jak je mým zvykem, i nyní připomenu, že tato stať má pouze uvést návštěvníky našich stránek do problematiky technických i provozních aspektů vozů obou popisovaných řad a nečiní si nárok na úplnost informací. Údaje další a podrobnější najdete, bude-li vás to zajímat, v literatuře a jiných pramenech, z nichž ty hlavní a nejsnáze dostupné uvádím níže. Stejně tak už tradičně zdůrazňuji předem svou vděčnost za jakékoliv doplnění, upřesnění či opravu toho, co jsem tady ve své roli pouhého (mírně) poučeného laika stvořil. Omluvte prosím někdy nižší kvalitu obrázků v připojené galerii, které nevznikly za účelem nějaké prezentace a mají hodnotu především historicky dokumentační, protože z povahy věci samé plyne, že jsou neopakovatelné.

14.02.2006 - Hradec Králové hl.n.: 853.021-4 na Sp 1780 do Trutnova - poslední výkon poslední "hydry" před rekonstrukcí © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
  1. "Motorové vozy řad 850 až 854", J.Bittner, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 1999
  2. „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
  3. "Malý atlas lokomotiv 2005", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2004
  4. „Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla
  5. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net
  6. Motorové vozy 852, 853, 854 a řídící vozy 954
  7. Motorové vozy řad 852 (M 296.2), 853 (M 296.1)
  8. Atlas - M 296.1, M 296.2
  9. Řada 854
Poděkování:

Za poskytnutí archivních snímků do připojené galerie děkuji Václavu Vyskočilovi, který mnohdy zachytil „hydry“ jiné, jindy a jinde, než jsem to dokázal já.

Úvodní snímek: 10.05.1997 - Spálov: 852.001 v čele Os 5412 © Václav Vyskočil 

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 90     Stránky: / 3        

Foto Typový výkres motorového vozu řady 852/853 © ČKD V ...

Foto 17.07.2002 - Jičín: 852.001-7 na vlaku do Hradce K ...

Foto 10.05.2003 - Hradec Králové hl.n.: 852.001-7 na Os ...

Foto 17.08.2003 - Ostroměř: 852.001-7 na Os 5502 Hradec ...

Foto 31.05.2005 - Hradec Králové hl.n.: 852.001-7 na Os ...

Foto 13.03.1996 - Trutnov: 852.002 v depu © Václav Vysk ...

Foto 13.03.1996 - Trutnov: 852.003 v depu © Václav Vysk ...

Foto 26.04.2002 - Police nad Metují: 852.003 na Os 5101 ...

Foto 29.12.2004 - Starkoč: 852.003 © Václav Vyskočil
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 25     Stránky: / 2     Výpis:    
» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 794 12.3.2013 18:16
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

M286 a M296 jsou nejhezčí, nejelegantněší motoráky, co znám.

» no.ev.di. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 23.6.2010 12:43
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

Prečo sa nedostali 852 a 853 aj na Slovensko? Teraz sme odkázaní na lokálnych tratiach a aj na 160,172,173 na tie modernizované bedne z 810

» sag Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 27.10.2007 17:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

http://www.vlakybroumov.estranky.cz

» sag Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 27.10.2007 17:25
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

i na trati 026 jezdili a zase vudou jezdit
www.vlakybroumov.estranky.cz


RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853 RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853 RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

» Tangram Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 38 27.10.2007 15:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

Hydry boli nádherné motorky aj v pôvodnej podobe 852/853. Škoda že na Slovensku sa vyskytli len ich prívešáky 053. Aj keď sú už všetky existujúce kusy prerobené na radu 854, je super, že Nikolka.027 aj posledná Lenka.021 ostali v takmer pôvodnej historickej podobe. Tiež by som sa chcel autora p.Zbyňka opýtať, či neplánuje kôli kompletnosti nejaký článok o nerealizovanej rade 860 (M475.0), ktorej jediné dva prototypy sú dnes už bohužiaľ v biednom stave.

» jarin Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 158 21.10.2007 21:25
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

Já pamatuju, že 296 jezdily z Budějc do Dvořiště a potom nazpátek a do Brna, psal se rok 1977 ( poslední vagon byl kuřák)

» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 8 560 21.10.2007 9:48
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

V r.1974 jsem někoikrát cestoval z Brna do Tábora a na této trati jezdil R Junák s těmito mot.vozy.
Brno - Jíhlava - Tábor - Písek - Plzeň

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 729 21.10.2007 7:12
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

V textu jsem nevysvětlil zmizení vozů řady 852 z Českých Budějovic resp. z PLD Tábor, kam se během provozu dostaly ještě dva další původně pražské.
Jihočeská dislokace těchto vozů skončila 7. a 8.7.1982, kdy byly předány do Trutnova (4 ks) a Hradce Králové (3 ks), 3 byly ještě na jihu zrušeny (stejně jako o rok později jeden z oněch předaných do Hradce Králové).

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 729 21.10.2007 6:33
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

cwapa:

Díky za upozornění, už to jdu opravit - číslíčka se mi popletla. Z vozů řady 852 odjel z Vršovic do Šumperka bez "přestupu" na východě Čech jediný - 852.016-5, už dne 26.2.1999.
Jinak byly do Prahy dodány vozy inventárních čísel 001, 002, 003, 007, 008, 011, 012, 015, 016, 017 a později se zde ocitl i 006,

» cwapa Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 23 20.10.2007 23:13
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové vozy na našich kolejích: řada 852/853

Ke konci svého původního života byly vozy řady 853 soustředěny v PJ Trutnov a Hradec Králové a vozy řady 852 navíc v PJ Praha-Vršovice, odkud postupně odjížděly ke své „editaci“ Nemělo to být náhodou obráceně 853 Praha a 852 H. Králové a Trutnov? Protože celou dobu jsem s nimi jezdil jako vlakvedoucí v Praze a nikdy to nebyla 852 ale 853. Jinak bych měl několik let něco s očima a na to by se při pravidelných zdravotních prohlídkách jistě přišlo.

nasledujúce príspevky »