Motorové vozy na našich kolejích: řada 811 ZSSK

20.11.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Motorové vozy na našich kolejích: řada 811 ZSSK

Nastal čas návratu k našemu přehledu motorových vozů, který jsem odkládal nikoliv z pohodlnosti, ale záměrně. Nechával jsem jej na dobu, kdy nastane odliv onoho sezónního blahobytného dostatku reportážních příspěvků o železnicích našich i zahraničních, který je charakteristický pro měsíce počasím příhodnější, než je tomu v době podzimních plískanic a zimních mrazů.

 
 
 
 
 
 
Druhý důvod, proč se dostávám k další řadě, která je vlastně chronologicky první realizovanou zásadní rekonstrukcí motorového vozu řady 810 (ex M 152.0) u ČSD a jejich nástupnických železničních správ, tak pozdě, jsem nastínil už v úvodu k článku o řadě 811 ČD: „svůj seriál skládám z vozidel, která jsem osobně potkal – a slovenské osmsetjedenáctky jsem viděl jen z rychlíku. Doslova. Snad to ještě v průběhu tohoto roku napravím a budu i je moci zahrnout do tohoto svého miniatlasu.“ A vzhledem k tomu, že se mi setkání (byť jen letmé) podařilo, mohu svůj slib splnit.  
 
Ono porušení chronologie mi naopak přináší výhodu v tom, že se zde už nemusím šířeji rozepisovat o tom, jak vznikla prvotní potřeba rekonstrukcí „orchestrionů“, jejichž relativní nadbytek, vzniklý neuskutečněnou dodávkou motorových vozů řady M 474.0 (860), i jejich stále rostoucí morální i fyzické opotřebení způsobovalo (a dodnes způsobuje) vrásky na čele zodpovědným pracovníkům obou našich národních osobních železničních dopravců. Nicméně k těmto důvodům obecnějším přistoupily v případě vzniku řady 811 ŽSR některé faktory specifické.
 
14.07.2006 - Kraľovany: 811 001-7 © Peter Roštek
Vývoj a výroba
Železnice Slovenskej republiky už krátce po svém vzniku začaly pociťovat nedostatek motorových vozů. Byly na tom v tomto směru hůř, než České dráhy. které si v té době pořídily alespoň 35 sériových vozů řady 842, k nimž později přibylo 31 vozů řady 843. ŽSR navíc už z pochopitelných důvodů přestaly přistavovat své motorové vozy k vykonání dílenských oprav do dílen tehdejší společnosti Pars DMN Šumperk a jejich provádění (pokud k němu vůbec docházelo) v podmínkách v tomto směru přece jen ještě nepříliš zkušených slovenských opraven a dep se začalo projevovat na technickém stavu především vozů řad 820 a 830.
 
Posléze se situace stala natolik alarmující, že ŽSR začaly uvažovat o rekonstrukci svých „dráteníků“ řady 892 (dnes MVTV-02) na řadu 810, což ztroskotalo mj. na tom, že náhradou za ona přestavěná vozidla se měly stát už prakticky nepoužitelné, o něco starší a navíc nepříliš povedené vozy řady 893. Nakonec ŽSR sáhly po řešení, které v roce 1994 neúspěšně nabídla firma ČKD Praha do soutěže vypsané Českými drahami na modernizaci pohonu motorových vozů řady 810, jehož podstatou byla změna přenosu výkonu na elektrický a použití tramvajových trakčních motorů k pohonu obou dvojkolí. (České dráhy preferovaly přenos výkonu hydraulický.)
 
10.06.2005 - Rajec: 811 002-5 © Peter Roštek
 
Vzhledem k tomu, že slovenský státní dopravce měl už dobré zkušenosti s královéhradeckou konstrukční kanceláří PATENT Ing. Jiřího Novotného v případě rekonstruovaných akumulátorových lokomotiv řady 199.4, nebylo divu, že zpracování technické dokumentace nově uvažované řady 811 svěřil zrovna jí. Návrh rekonstrukce nakonec zahrnoval nejen změnu pohonu, ale také kabin strojvedoucího a interiéru oddílu pro cestující. V důsledku faktu, že ŽSR pociťovaly nedostatek motorových vozů, ale zato měly relativní nadbytek odpovídajících vozů přípojných dnešní řady 011 (u ČSD 010), převážná část motoráků nové řady vznikla právě z nich. 
 
Takového původu byly i první dva vozy – vůz 811.001-7 byl postaven z vozu Baafx 70 56 24-29 017-1 v RD Vrútky a 811.002-5 z vozu Baafx 70 56 24-29 662-4 v RD Zvolen, oba v roce 1996. Vozy inventárních čísel 003 – 012 vznikly v letech 1996 a 1997 ve stejných dílnách, ovšem jako novostavby z komponentů (skříně, tažné a narážecí ústrojí, rámy podvozků, dveře, okna, vybavení interiéru), které vyrobila v roce 1995 MSV Studénka. Zbytek vozů řady 811 byl dodán v letech 1998 a 1999 z ŽOS Zvolen – vozy inventárních čísel 013 – 023 jsou přestavbami přípojných vozů řady 011 a vozy 811.024 – 027 jako jediné představují skutečnou rekonstrukci motorových vozů řady 810. Úplný přehled původu nových vozů ukazuje tato tabulka:
 
nový vůz
 výchozí vůz
 poznámka
rok dokončení
811.001-7
70 56 24-29 017-1
 
1996
811.002-5
70 56 24-29 662-4
 
1996
811.003-3
811-01/10
 číslo skříně MSV
1996
811.004-1
811-02/10
 číslo skříně MSV
1996
811.005-8
811-04/10
 číslo skříně MSV
1996
811.006-6
811-05/10
 číslo skříně MSV
1996
811.007-4
811-09/10
 číslo skříně MSV
1997
811.008-2
811-03/10
 číslo skříně MSV
1997
811.009-0
811-10/10
 číslo skříně MSV
1997
811.010-8
811-08/10
 číslo skříně MSV
1997
811.011-6
811-07/10
 číslo skříně MSV
1997
811.012-4
811-06/10
 číslo skříně MSV
1997
811.013-2
011.003-1
 místo plánovaného 810.020-8
1998
811.014-0
011.004-9
 
1998
811.015-7
011.037-9
 
1998
811.016-5
011.171-6
 
1998
811.017-3
011.177-3
 
1998
811.018-1
011.399-3
 místo plánovaného 011.648-3
1998
811.019-9
011.628-5
 
1998
811.020-7
011.655-8
 
1998
811.021-5
011.866-1
 
1998
811.022-3
011.877-8
 
1999
811.023-1
011.901-6
 místo plánovaného 810.005-9
1999
811.024-9
810.003-4
 
1999
811.025-6
810.019-4
 
1999
811.026-4
810.063-8
 
1999
811.027-2
810.064-6
 
1999

V roce 1996 byl v dílnách RD Vrútky z přípojného vozu Baafx 70 56 24-29 005-6 postaven s řadou 811 vzhledově shodný a konstrukčně odpovídající řídicí vůz označený 912.001-5. Je zajímavý nejen tím, že šlo o vůbec první dvounápravový řídicí vůz pro motorovou trakci u ČSD či jejich nástupnických železničních správ, ale také svým označením. Příslušela by mu řada 911, jenže ta byla už dříve obsazena úzkorozchodnými řídicími vozy TREŽ. Vzdor původnímu záměru ŽSR pořídit dvoudílné vratné soupravy s motorovými vozy řady 811, dodnes zůstala tato rekonstrukce ojedinělou.

15.06.2006 - Čadca, 912.001 + 811.017 © Václav Vyskočil

Popis
I přesto, že drtivá většina motorových vozů řady 811 ŽSR (dnes ZSSK) vznikla přestavbou vozů nemotorových nebo jako novostavba, v principu jde o rekonstrukci původního vozu 810 (ex M 152.0), takže v popisu „mandarinky“ (jak se kdysi novým vozům začalo říkat podle jejich charakteristického nátěru) snad postačí uvést jen hlavní rozdíly proti výchozí konstrukci. Při přestavbě byly nově dosazeny, změněny či upraveny především tyto prvky: 
 1. nová čela zvětšující stanoviště strojvedoucího,
 2. konstrukce tvaru H pro zavěšení hnacího agregátu místo středních příčníků hlavního rámu,
 3. hnací soustrojí sestávající ze spalovacího motoru LIAZ M 1.2C ML 640 S a trakčního alternátoru DSG 43 L 2-4 s neřízeným usměrňovačem,
 4. upravené podvozky typu 8-807.8 se zesíleným vypružením,
 5. nové nápravy poháněné tlapově uloženými trakčními elektromotory TE 028 A 02 přes řetězovou spojku a nápravovou převodovku,
 6. brzdový systém tvořený pneumatickou brzdou s elektricky ovládaným brzdičem DAKO BSE, přímočinnou brzdou s brzdičem DAKO BP a ruční brzdou na obou stanovištích,
 7. mazání okolků plastickým mazivem systému De Limon,
 8. elektronický regulátor s mikroprocesorovým řízením RV 04 s integrovanou jednotkou kontroly bdělosti strojvedoucího a obvody pro vícečlenné řízení,
 9. radiostanice Motorola GM 300,
 10. teplovodní vytápěcí a větrací systém Eberspächer D24 W25,
 11. čalouněná sedadla s opěrkou hlavy v původním uspořádání oddílu pro cestující,
 12. determální skla v bočních oknech jinak nezměněné konstrukce,
 13. nová povrchová úprava původních polic na zavazadla,
 14. dodatečně montovaný vnitřní informační systém pro cestující,
 15. dodatečně osazené označovače jízdních dokladů. 

Typový výkres motorového vozu řady 811 ZSSK © ŽOS Zvolen - ZOBRAZ!

Další podrobnosti o konstrukci vozů řady 811 ZSSK můžete najít v níže uvedených odkazech, jejich uspořádání ukazuje typový výkres a vnější podobu vozů (v původním charakteristickém i dnešním unifikovaném laku) i jejich vnitřní vybavení dokládají připojené snímky. Základní technické a výrobní údaje jsou uvedeny v tabulce:

Základní technické údaje
označení
811.001 - 027
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
Ao’ Ao’
přenos výkonu
elektrický, AC/DC
maximální rychlost
80 km/h
spalovací motor
LIAZ M 1.2C ML 640 S
jmenovitý výkon
237,5 kW
trakční alternátor
 TES DSG 43 L 2-4
trakční motory
ČKD TE 028 A 02
hmotnost ve službě prázdný
24,0 t
hmotnost ve službě obsazený
30,6 t
délka přes nárazníky
13 970 mm
počet míst k sezení
50 + 3
počet míst k stání
41
výrobce skříně a podvozků
Vagónka Studénka
výrobce spalovacího motoru
LIAZ Jablonec n.N.
výrobce trakčních motorů
ČKD Trakce
výrobce rekonstrukce
ŽSR, ŽOS Zvolen
roky rekonstrukce
1996 - 1999
počet kusů
27
Provoz

Stavba prototypových vozů byla zahájena koncem roku 1994 a první z nich, tedy 811.001-7, byl dokončen v RD Vrútky o necelý rok později. Jeho první zkušební jízda se uskutečnila dne 27.10.1995 na trati Vrútky – Horná Štubňa. Poté se vydal k prototypovým zkouškám na ŽZO Cerhenice a trati Pečky - Kouřim. Dalším zkouškám a měřením se podroboval i na začátku roku 1996. Vůz 811.002-5 dokončili v RD Zvolen v únoru roku 1996 a po úvodních zkouškách byl v květnu téhož roku několikrát nasazen do zkušebního provozu s cestujícími na osobních vlacích v relaci Horná Štubňa – Prievidza a zpět.

02.05.2008 - RD Žilina: 811.008-2 - oddíl pro cestující, pohled dozadu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Oba prototypy absolvovaly TBZ dne 29.5.1996 na trati Vrútky – Horná Štubňa a dnem 3.6.1996 byly turnusově nasazeny v RD Kraľovany (sice plánovanou, ale přece jen značně neadekvátní) náhradou za vozy řady 830. Onoho dne odvezly zvláštní vlak pro vedení ŽSR z Kraľovan do Oravského Podzámku a zpět. O den později byly nasazeny už na pravidelné vlaky na rameni Kraľovany – Trstená. 
 
Do zkoušek zasáhl také první sériový vůz 811.003-3, nikoliv ovšem sám za sebe, ale jako hnací vozidlo výše zmíněného řídicího vozu 912.001-5, s nímž absolvoval prototypové zkoušky na ŽZO Cerhenice, během nichž byla především důkladně prověřována jeho odolnost proti vykolejení při provozu v sunutém stavu. Díky tomu byl vůz 811.003-3 zařazen do provozu až dne 21.12.1996, když jej v tomto ohledu předběhly vozy 811.006-6 a 811.005-8. V tomto pořadí, protože ani další vozy nebyly uváděny do provozu v souladu se svými inventárními čísly.
 
Stanovište 811.007- 4 © Jozef Daňko
 
Vozy byly z výroby zařazovány do RD Kraľovany, Tisovec, Brezno, Margecany a Žilina. V pozdějších letech se jejich dislokace opakovaně měnila a jejich současné rozmístění najdete nejlépe na naší příslušné stránce. Na jiném místě si pak můžete otevřít oběhy této řady a zjistit tak, na jakých vlacích aktuálně jezdí, Vozy řady 811 ZSSK mohou být v provozu, kromě jízdy sólo, ve dvojicích, ve spojení s řídicím vozem 912.001-5 či v běžné soupravě s přípojnými vozy, řazeny také do vratných souprav dvou vozů motorových (ev. vozu motorového a řídicího) s vozy vloženými.
 
Pro tento účel byly už zpočátku při pravidelných dílenských opravách v OV Štúrovo rekonstruovány některé přípojné vozy řady 011. Úpravy spočívají v dosazení napájecího potrubí a příslušného vedení pro dálkové ovládání a přenos dat. Další provedené změny se pak týkají sjednocení vnějšího vzhledu a interiéru s vozy motorovými. I když se kdysi uvažovalo o přeznačení těchto vložených vozů na řadu 012, do současné doby k tomu nedošlo.
 
02.05.2008 - Kraľovany: souprava 811.004-1 + 011.245-8 a 011.359-7 pro Os 7951 Kraľovany - Trstená © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Úspěšnost tohoto počinu v oblasti rekonstrukce „orchestrionů“ by měli hodnotit ti, kdož je provozují nebo jimi cestují. Já nepatřím ani k těm ani k oněm, takže se omezím jen na konstatování, že proti ostatním přestavbám mají nespornou výhodu v pohonu obou náprav. Nedostatkem mohou být obecné nevýhody elektrického přenosu výkonu, tedy vyšší hmotnost a větší nároky na údržbu pohonného agregátu. V každém případě se slovenská řada 811 zapsala do historie osobní motorové vozby na našich tratích tím, že jde o jedinou poválečnou konstrukci dvounápravového motorového vozu s tímto systémem pohonu.
Několik slov závěrem

Jako obvykle, i tady zdůrazňuji, že tento článek si neklade za cíl být vyčerpávajícím pojednáním o dané řadě. Má ji jen populární formou představit těm návštěvníkům našich stránek, kteří o ní vědí málo – nebo vůbec nic. Bohužel tentokrát nemohu nabídnout odkaz na nějaký rozšiřující zdroj informací v internetové podobě, protože jsem nic takového nenašel. Ale kdo by se o tyto vozy opravdu hlouběji zajímal, jistě si najde cestu třeba k oněm níže uvedeným tiskovinám.

02.05.2008 - RD Žilina: 811.008-2 © PhDr. Zbyněk Zlinský

A stejně tak už zcela standardně prosím čtenáře, kteří jsou lépe informováni a mají k tématu co říci, aby neváhali a mé povídání o „mandarinkách“ (které postupně o svou citrusovou podobu přicházejí) doplnili, rozšířili a popřípadě opravili v diskusi.

Prameny a odkazy:
 1. „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
 2. "Malý atlas lokomotiv 2009", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2008
 3. „Motorové vozne radu 811 ŽSR“, L.Jambor, in „Dráha“ 6/1998
 4. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net
 5. ŽOS - Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
 6. Dieselové motorové vozne radu 811
 7. Vynovené vlakové súpravy

02.05.2008 - RD Žilina: 811.016-5 před dokončením hlavní opravy © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poděkování:

Za poskytnutí jejich archivních snímků do připojené galerie děkuji J.Daňkovi, P.Roštekovi a V.Vyskočilovi.

Titulní snímek: 811.007-4 dne 2.5.2008 postává v někdejším RD Kraľovany © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy