Bývalá trať Ostrov nad Ohří - Jáchymov

16.3.2006 21:45 Kamzikjardo

Bývalá trať Ostrov nad Ohří - Jáchymov

Posmrtný život zatratených III. Jáchymov... smutné miesto smutných príbehov ľudí. A vlastne aj koľají ktoré sem kedysi viedli... Áno aj sem sa dalo kedysi dostať na železných kolesách... Aj keď s veľkými problémami. Trať mala jedno prvenstvo, išlo o najstrmšiu normálne-rozchodnú adhéznu trať bývalého Československa. Stúpanie dosahovalo 52,6 promile a to spôsobovalo prevádzkové komplikácie.

Nízke rýchlosti a hmotnosti ťahaných vlakov predlžovali jazdné časy a znižovali atraktivitu železnice ako nosného dopravného prostriedku. Trať bola stavaná úsporne ako adhézna pouličná parná električka, čo však vzhľadom na horský charakter priestoru medzi Jáchymovom a Ostrovom nebol zrovna šťastný nápad, ale aj vtedy sa šetrilo...  žiadne veľké stavby na trati neboli iba jeden krátky tunel (18-metrový) pred žst. Jáchymov. Bola projektovaná ako cestná dráha (v Nemecku používaný názov drobná dráha) a v dĺžke 3km viedla po ceste na Jáchymov, čo sa jej nakoniec aj stalo osudnou. Pre potreby rekonštrukcie cesty podľa nových noriem trať už nebola prípustná a rekonštrukcia trate sa javila veľmi nákladná, bola preto zrušená a zlikvidovaná  roku 1957 (posledný vlak 3.8.1957). Do dnešných dní sa dochovali prvé 3 km trate, dnes využívané ako vlečka pre Škodu Ostrov. Celková dĺžka trate bola 8 km.

A súčasnosť? Ak prídete do Ostrova dnes pred staničnou budovou môžete vidieť bývalé nástupište lokálky (trať bola zaústená úvraťou cez Kadanské zhlavie) potom sa dáme doľava a po vlečke krásne ideme cez mesto až po bývalú zastávku Dolní Žďár, kde  vlečka opúšťa pôvodnú trať doprava. My však zamierime  po asfaltke smer Jáchymov a keď cestu zovrie údolie treba vpravo odbočiť do svahu na cestou kde nájdeme dobre dochované teleso s najvyšším stúpaním na trati. Pokračujeme stále po svahu nad cestou až po cca 45 minútach dôjdeme k tunelu a po jeho prekonaní na širšie parkovo upravené miesto. A sme na konci nášho výletu. Miesto kde kedysi stála žst. Jáchymov sa zmenilo na nepoznanie. Všetky budovy železníc boli zrovnané so zemou a priestor upravený na park a tak dnes už nič nepripomína prítomnosť železničnej minulosti. Tí vytrvalejší si môžu pozrieť ešte kúsok kde pokračovala trať ako vlečka do tabakovej továrne.

Galéria

Súvisiace odkazy