Zabudnuté lokálky X: Miestna železnica do kúpeľov Jáchymov

11.12.2018 8:00 Michal Čellár

Zabudnuté lokálky X: Miestna železnica do kúpeľov Jáchymov

Na konci 19. storočia sa uvažovalo o výstavbe miestnej železnice do malého mesta Jáchymov v Krušných horách. Po dlhých jednaniach bola trať koncesovaná ako pouličná parná dráha, aby bola jej výstavba čo najlacnejšia. V období prvej ČSR sa objavili plány na elektrifikáciu trate, ale neskôr tu bola zastavená doprava s tým, že bola obnovená až počas 2. svetovej vojny. Po jej ukončení sa v okolí mesta Jáchymov začala vo veľkom ťažiť uránová ruda, a preto bolo potrebné vybudovať kvalitnú dopravnú infraštruktúru. Nakoniec bolo rozhodnuté trať zrušiť, ale dolný úsek slúžil až do začiatku 21. storočia ako vlečka.

História trate

Necelých 10 km severovýchodne od krajského mesta Karlovy Vary leží Ostrov (nem. Schlackenwerth), ktorý sa prvýkrát spomína ako Zlawcowerde v listine kráľa Přemysla Otakara I. z roku 1207. Pomenovanie dostal podľa svojho majiteľa a pravdepodobného zakladateľa Slávka z rodu Hrabišiců - Slávkův ostrov. Za čias panovania kráľa Přemysla Otakara II. došlo k založeniu hradu nad riečkou Bystřicí a následne v listine z roku 1331 je po prvýkrát uvedený Ostrov ako mesto. V blízkosti historického mesta začalo po roku 1947 vyrastať nové mesto v štýle SORELA, tzv. socialistický realizmus (Socialistický Realizmus a Lakomý).

V doline potoka Veseřice v Krušných horách necelých 10 km od mesta Ostrov sa nachádza banské mesto Jáchymov, kde sa minulosti v 400 šachtách ťažili a následne v 16 hutiach spracúvali rudy s obsahom striebra. Na začiatku 16. storočia začal šlachtic Šlik raziť v tunajšej mincovni tzv. jáchymovský toliar (Joachimstaler). V priebehu 19. storočia sa ťažil v pôvodnej bani na striebro Svornost oxid uraničitý (tzv. smolinec) na výrobu uránových farieb a práve odpad z tejto továrne začali skúmať manželia Pierre Curie a Marie Curie-Skłodowská, ktorí z nich ako prví izolovali prvky rádium a polónium. V tejto bani sa nachádzali aj liečebné premene, vďaka ktorým na začiatku 20. storočia vznikajú v meste kúpele.


14.08.2018 - Úsek Ostrov zastávka - Dolní Žďár, súčasné ukončenie cyklochodníka na pôvodnom telese trate pri zastávke „Ostrov, jídelna“, smer Jáchymov © Michal Čellár

Prvú trať údolím rieky Ohře postavila spoločnosť Buštěhradská dráha (Buschtěhrader Eisenbahn, skratka B.E.B.), založená v roku 1853 majiteľmi uhoľných baní v okolí mesta Kladno spolu s vlastníkom pražsko-lánskej konskej železnice. Spoločnosť B.E.B. na základe koncesie najskôr postavila trať Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou, dokončenú 30. júla 1856 (pre dočasnú dopravu uhlia už 16. novembra 1855). Prestavbu konskej železnici na parostrojnú prevádzku zadala B.E.B. pražskému podnikateľovi Jakubovi Hablemu (prevádzka začala 4. novembra 1863).

V polovici roku 1868 získala spoločnosť druhú koncesiu pre výstavbu tzv. Českej severozápadnej dráhy - železničnej trati medzi Prahou a Chebom. Už 19. septembra 1870 bola pre nákladnú dopravu dokončená trať Cheb - Karlovy Vary (pre osobnú až o dva mesiace neskôr). Pokračovanie trate Karlovy Vary - Březno u Chomutova zadala spoločnosť novovzniknutej stavebnej firmy Muzika a Schnabel s tým, že prvý úsek do stanice Ostrov nad Ohří bol pre nákladnú dopravu hotový 9. novembra 1871 a mesiac nato začala prevádzka na celom úseku trate. Zakladateľ firmy Ing. Jan Muzika spolu so spoločníkom neskôr založil železničnú spoločnosť České obchodní dráhy, ktorá postavila a prevádzkovala sieť miestnych železníc prevažne vo východných Čechách.


14.08.2018 - Ostrov nad Ohří, staničná budova, pohľad zo smeru Kadaň-Prunéřov © Michal Čellár

Na konci 19. storočia mala v meste Jáchymov sídlo c.k. tabaková továreň a ďalšie priemyselné podniky, a preto sa miestni zastupitelia usilovali o pripojenie na železničnú sieť. Počas roku 1883 bola záujemcom, zastupovanými Dr. Russem, udelená predbežná koncesia pre výstavbu trate a nasledovala petícia k zemskému snemu so žiadosťou o podporu. O rok neskôr vypracovala firma Schmied a Halama predbežný projekt, kde boli vypracované dve varianty zakončenia trate v meste Jáchymov. Prvá počítala s umiestnením stanice v dolnej časti námestia a druhá varianta v úbočí pred údolím Klinoveckého potoka a táto bola neskôr aj realizovaná. Na konci mája sa uskutočnila revízia trasy, ku ktorej mal veľké výhrady zástupca zemského výboru Ing. E. Bazika hlavne kvôli veľkému stúpaniu trate.

Predpokladané náklady 407 000 zl. na výstavbu trate boli hradené z väčšej časti (59,8 %) z úveru u Zemskej banky království českého, garantovaný uznesením českého zemského snemu zo dňa 12. apríla 1894. Na začiatku septembra ďalšieho roka bola mestu Jáchymov udelené koncesia na výstavbu trate. Podrobný projekt trate bol vypracovaný firmou E. Gross z Viedne, ktorá na začiatku roka 1896 získala zákazku na výstavbu trate s tým, že samotná výstavba začala 14. apríla 1896. V snahe postaviť trať čo najlacnejšie bola koncesovaná ako adhézna pouličná parná dráha.


14.08.2018 - Jáchymov, miesto pôvodnej vlečky do tabakovej továrne po ukončení koľajiska stanice zo smeru Ostrov nad Ohří © Michal Čellár

Samotná trať bola postavená v rýchlom tempe, aby sa stihol pôvodný termín dokončenia trate - 15. december 1896, ktorý sa však dodržať nepodarilo. Deň po plánovanom dokončení trate prebehla technicko policajná skúška, pri ktorej bolo zistených mnoho nedostatkov a pri poslednej skúške sa v 1,0 km vykoľajil parný rušeň 30.31 so skúšobným vlakom, ale až po dvoch hodinách sa ho podarilo presunúť do východzej stanice s tým, že nasledujúci deň skúška pokračovala.

Slávnostné otvorenie trate sa uskutočnilo 21. decembra 1896 za účasti ministra železníc s tým, že zistené nedostatky boli odstránené len pár dní predtým. O dva dni neskôr bola zahájená pravidelná doprava na trati, ktorú zabezpečovali Rakúske štátne dráhy za paušál 3 300 K za km (27 000 K za rok). Až na začiatku júla nasledujúceho roku sa konala štátna kolaudácia trate, pri ktorej opäť zistili mnoho závad a ešte rok trvalo ich odstránenie. O pár rokov neskôr bol prejednávaný projekt trate Pernink - Boží Dar - Kovářská s odbočkou do Jáchymova, ktorý sa ale nikdy neuskutočnil. Po dokončení kúpeľného sanatória Radiumpalác v roku 1912 sa popri preprave tabakových výrobkov začala rozvíjať aj doprava hostí do kúpeľov.


14.08.2018 - Horní Žďár, pôvodný strážny domček nákladiska-zastávky prestavaný na rodinný dom, pohľad zo smeru Jáchymov © Michal Čellár

Po rozpade Rakúska-Uhorska sa trať ocitla na území s nemeckým obyvateľstvom, ktoré nechcelo uznať ČSR, a tak sa na konci roku 1918 územie ocitlo na území tzv. provincie Deutschböhmen. Po obsadení československých oblastí vojskom prevzali prevádzku na trati ČSD a neskôr sklonovo náročnú trať začali počas 20. rokov 20. storočia používať pre skúšky nových motorových vozňov vyrábaných v ČSR. V druhej polovici roku 1926 bol na trati skúšaný motorový vozeň M 230.001 z továrne v Kopřivnici, ktorý zostal jediný tohto typu u ČSD a bol nasedený na trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně. Počas ďalšieho roka boli na trati postupne skúšané motorové vozne M 140.001 a M 120.1. Vlastných dvoch motorových vozňov M 120.2 sa trať dočkala až počas roka 1928, ale časté poruchy spôsobovali, že museli byť nahradení pôvodnými parnými lokomotívami.


14.08.2018 - Úsek Horní Žďár - Jáchymov, cyklochodník nad pôvodným kamenným mostom za tunelom, smer Jáchymov © Michal Čellár

Už počas roku 1928 prepravila 300 000 tisíc cestujúcich, ale značné stúpanie nedovoľovalo rozšíriť súpravy vlakov o ďalšie vozne, a tak sa po trati, miestami rýchlosťou iba 10 km/h, pohyboval vlak so 4 vozňami (služobný + 3 osobné). Rozšírenie súpravy chceli ČSD v rokoch 1929-1930 riešiť nákupom novej výkonnej lokomotívy alebo elektrifikáciou trate, ale toto sa neuskutočnilo. V cestovnom poriadku 1929/1930 premávalo na trati 6 párov vlakov, ktoré boli zredukované počas roku 1930 na dva páry zmiešaných vlakov a jeden nákladný. Súbežne premávala autobusová linka prevádzkovaná mestom Jáchymov a kúpeľným domom Radiumpalace, ale jej koncesiu zrušil okresný úrad ku dňu 15. mája 1930, kedy začala premávať autobusová linka ČSD na trasách Ostrov - Jáchymov a Karlovy Vary - Jáchymov - Vejprty. Z dôvodu malého priestoru pre otáčanie autobusov pri stanici Jáchymov autobusové linky zastavovali na hlavnej ceste pri kúpeľoch.


14.08.2018 - Úsek Horní Žďár - Jáchymov, bývalé teleso trate na násype ponad údolie potoka Suchá, smer Ostrov nad Ohří © Michal Čellár

Ďalšie postupné utlmovanie dopravy vyvrcholilo 15. 2. 1934 úplným zastavením dopravy na trati. Preprava tovaru bola vykonávaná nákladným automobilom ČSD a len ťažké zásielky sa ďalej prepravovali po trati. Z dôvodu malého využitia začala parná lokomotíva 320.031 od marca premávať aj na trati Vojkovice nad Ohří - Kyselka. V tomto roku navrhlo riaditeľstvo železníc úplne zrušiť miestnu železnicu s tým, že táto možnosť bola uvažovaná už od roku 1930 v rámci Komise pro řesení různych otázek náhrady kolejového provozu provozem silničním. Proti návrhu sa postavilo vedenie mesta Jáchymov, a preto odmietlo zriadenie autobusovej zastávky v centre.


14.08.2018 - Jáchymov, pôvodné zhlavie koľajiska smer Horní Žďár (Ostrov nad Ohří) © Michal Čellár

Po obsadení pohraničných oblastí ČSR v roku 1938 sa objavil projekt na prerazenie tunelu popod Klínovec na saskú stranu, a tým by vznikla spojnica do Saska, ale tento projekt sa nikdy neuskutočnil. V roku 1941 obnovili DR na trati osobnú dopravu a zároveň prebehla výmena železničného zvršku do 4,64 km trate. Na začiatku mája 1945 prevzal stanicu Ostrov nad Ohří do svojej správy národný výbor a až na konci mesiaca (26. 5.) prevzali trať ČSD, ale osobnú dopravu na nej neobnovili.

Na začiatku nasledujúceho roka bolo navrhnuté zrušenie trate, ale už 23. novembra 1945 bola podpísaná dohoda medzi ČSR a SSSR o ťažbe uránových rúd s ustanovením, že vláda ČSR musí urobiť všetko pre maximálne zvýšenie ťažby v obvode mesta Jáchymov. V budovách bývalej tabakovej továrne začala výstavba prevádzok pre potreby uránových baní. Miestne úrady o úmysle ČSD zrušiť trať pravdepodobne ani nevedeli a 20. mája 1946 žiadajú prevedenie osobnej dopravy späť na železnicu. Už na začiatku októbra bola znovu obnovená osobná doprava na trati a súčasne bola zastavená súbežná autobusová linka.


14.08.2018 - Úsek Ostrov zastávka - Dolní Žďár, pôvodné teleso trate na mieste bývalého priecestia s ulicou Lidická, smer Ostrov nad Ohří © Michal Čellár

Nákladná doprava, hlavne pre Jáchymovské doly, spôsobovala komplikácie v železničnej aj cestnej doprave, a preto v roku 1948 bola požadovaná rekonštrukcia cesty do mesta Jáchymov, na niektorých miestach širokej len 4,5 m. O rok neskôr navrhol štátny plánovací úrad presunúť osobnú dopravu na cestu a trať prebudovať na vlečku. Toto isté riešenie bolo znovu prerokovávané na MNV (Místní národní výbor) Jáchymov dňa 13. 8. 1953, ale občania a predstavitelia mesta sa postavili proti. Nasledujúci rok začala rekonštrukcia cesty Horní Žďár - Jáchymov a vládnym uznesením č. 1462 zo dňa 8. júna 1955 bolo schválené zrušenie trate na úseku Dolní Žďár - Jáchymov a zbytok trate mal byť zmenený na vlečku. Do roku 1955 bola postavená vlečka z Dolního Žďáru do tábora Vykmanov. Posledný osobný vlak vedený motorovým vozňom M 131.1525 prešiel po trati 3. augusta 1957 a následne bol úsek trate Dolní Žďár - Jáchymov kvôli rekonštrukcii cesty odstránený.


Schematický plán miestnej železnice Ostrov - Jáchymov. Pôvodný stav koľajiska spracovaný podľa plánov z roku 1896 z knihy „Místní dráha Ostrov - Jáchymov“ © Michal Čellár

(kliknutie do náhľadu otvorí celý vo formáte PDF)

V roku 1960 bola na okraji mesta Ostrov otvorená továreň na výrobu trolejbusov Škoda Ostrov s tým, že výrobky boli odvážené po vlečke - časti pôvodnej trate. Pre skúšobné jazdy nových trolejbusov a testovanie nových druhov bola o tri roky neskôr dokončená 6,1 km dlhá trať z továrne do mesta Jáchymov, kvôli členitej ceste so stúpaným až 12 %. V samotnom meste Jáchymov bola postavená smyčka pri radnici a druhá v údolí pod miestom bývalej stanice u kúpeľného areálu. Počas prevádzky sa objavili snahy o predlženie trolejbusovej trate do miest Ostrov a Karlovy Vary a zavedenie pravidelnej dopravy s cestujúcimi, ktoré sa nikdy nezrealizovali.

V roku 2004 bola ukončená výroba trolejbusov vo fabrike Škoda Ostrov s tým, že posledný trolejbus typu Škoda 15 TrM určený pre České Budějovice bol odvezený 22. júla tohto roka. Následne bolo o dva roky neskôr demontované trolejové vedenie. Nový majiteľ areálu bývalej továrne už nemal záujem o prepravu po vlečke, a preto od 1. augusta 2009 začala demontáž vlečky firmami Viamont DSPTSS.


14.08.2018 - Úsek Dolní Žďár - Horní Žďár, pozostatok telesa vlečky do areálu Škoda Ostrov, smer Jáchymov © Michal Čellár

Počas roku 2007 nechalo mesto Ostrov spracovať projekt premeny nevyužívaného telesa bývalej trate v úseku Horní Žďár - Jáchymov na cyklochodník s dĺžkou 2,6 km. O tri roky neskôr vstúpili mestá Ostrov a Jáchymov do česko-saského projektu „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 2. etapa“, na základe ktorého podali žiadosť o dotáciu na výstavbu cyklochodníku. Na konci nasledujúceho roka bola podpísaná zmluva o čerpaní dotácie a už na jar nasledujúceho roka začala výstavba cyklochodníka, ktorý bol slávnostne odovzdaný do prevádzky 1. októbra 2013. Druhá časť cyklochodníka od železničnej stanice Ostrov nad Ohří popri centre mesta ku zastávke autobusov „Ostrov, jídelna“ bola dokončená nasledujúci rok.


14.08.2018 - Úsek Ostrov nad Ohří - Ostrov zastávka, chodník na telese bývalej trate pred bývalým priecestím s ulicou Dukelských hrdinů, smer Jáchymov © Michal Čellár

Popis súčasného stavu trate z dňa 14. augusta 2018

V 169,759 km dnes dvojkoľajnej elektrifikovanej trate SŽDC-140 Klášterec nad Ohří - Cheb leží na južnom okraji mesta Ostrov pri riečke Bystřice železničná stanica Ostrov na Ohří. Súčasná výpravná budova bola postavená v rokoch 1898-1899 pri stavbe druhej koľaje na trati Chomutov - Cheb podľa rovnakého typového výkresu, ako v neďalekej stanici Klášterec nad Ohří, a vedľa nej smerom na Karlovy Vary sa nachádza schátraný opustený staničný sklad s nakladacou rampou. Zo zhlavia smer Hájek (Karlovy Vary) vychádzala ešte pred pár rokmi vlečka cez priecestie s ulicou Mořičovská do areálu dnešnej firmy Ostrovská teplárenská a.s., z ktorej sa zachovali zvyšky koľaje v tráve po ukončení koľajiska stanice.


14.08.2018 - Ostrov nad Ohří, koľajisko stanice od výpravnej budovy smer Hájek (Karlovy Vary) © Michal Čellár

Pri spustení prevádzky na miestnej železnici sa trať pripájala cez úvrať na dnešnom zhlaví smer Vojkovice nad Ohří (Kadaň-Prunéřov) ale dnes je už trať priamo zaústená do zhlavia. Na mieste pôvodného koľajiska miestnej železnice sa dnes nachádzajú koľaje zázemia miestnej údržby trate SŽDC. Niekoľko metrov pred staničnou budovou je ukončená koľaj pôvodnej miestnej železnice. Tu rovnobežne so staničnou budovou sú v tráve viditeľné pozostatky nástupišťa miestnej železnice tvorené vyvýšenou plochou za stromami. Po pár metroch v miernom stúpaní sa na teleso pôvodnej trate pripája cyklochodník z ulice Nad Nádražím a v tomto mieste je kolmo na násyp schodisko vo svahu ku železničnej stanici.


14.08.2018 - Ostrov nad Ohří, súčasné ukončenie miestnej železnice pred staničnou budovou, kde sa nachádza pozostatok nástupišťa pre smer Jáchymov © Michal Čellár

Ďalej cyklochodník na telese pôvodnej trate pomaly stúpa rovnobežne s ulicou Nádražní a koľajiskom stanice Ostrov nad Ohří smer Hájek (Karlovy Vary) až po jeho ukončenie. Tu nasleduje mierny pravotočivý a následný ľavotočivý oblúk, ktorými sa pomaly vzďaľuje od trate SŽDC-140. Za krátkym rovným úsekom nasleduje pravotočivý oblúk a tým sa pomaly vzďaľuje od ulice Nádražní a naberá smer Krušné hory popri historickom centre mesta. 

Po oblúku nasleduje rovný úsek do bývalej zastávky Ostrov (nem. Schlackenwerth P.H.) približne v 1,35 km trate. Tu sa vľavo zo smeru Ostrov nad Ohří pred priecestím s ulicou Krušnohorská nachádza pôvodná budova zastávky postavená podľa upraveného výkresu č. 3030. Za čias miestnej železnice boli z tejto budovy ovládané mechanické závory na neďalekom priecestí. Typizovaná stavba bola po ukončení prevádzky na trati opustená a postupne chátrala a tým jej hrozila demolácia až nakoniec sa tu po rekonštrukcii od decembra 2017 nachádza malá expozícia miestnej železnice a WC.


14.08.2018 - Ostrov zastávka, zrekonštruovaná pôvodná budova zastávky, pohľad zo smeru Jáchymov © Michal Čellár

Po priecestí s ulicou Krušnohorská pokračuje pôvodné teleso trate rovnobežne s ulicou Družební popri supermarkete a následným miernym pravotočivým oblúkom v strede prerušeným krátkym rovným úsekom ku autobusovej zastávke „Ostrov, jídelna“ nachádzajúca sa na ceste do mesta Jáchymov. Tu je ukončený prvý úsek cyklochodníka a ďalej pokračuje opustený priestor bývalého telesa miestnej železnice vpravo rovnobežne s ulicou Jáchymovská popri sídlisku. Na konci mesta Jachýmov je pôvodné teleso trate prerušené kruhovým objazdom ku HM TESCO a pár metrov nad ním sa v chodníku vpravo od bývalej trati zachovala v bývalom priecestí koľaj vlečky napojená smerom ku mestu Jáchymov s tým, že dnes je teleso prerušené objektom hypermarketu.

Následne pokračuje pozostatok bývalej trate rovnobežne s ulicou Jáchymovská na ľavej strane a s cyklochodníkom na pravej strane do miestnej časti Dolní Žďár. Tu sa zhruba v 3,15 km trate nachádzala zastávka Dolní Žďár (pôvodný názov Dolní Brand) s drevenou čakárňou na pravej strane podľa upraveného výkresu 11/H, ale do dodnes sa zo zastávky nič nezachovalo.  


14.08.2018 - Úsek Ostrov zastávka - Dolní Žďár, pozostatky trate na okraji mesta Ostrov, smer Jáchymov © Michal Čellár

Nad miestnou časťou Dolní Žďár sa nachádza opustený areál bývalej továrne na trolejbusy Škoda Ostrov, ktorá bola napojená železničnou vlečkou v dolnej časti areálu fabriku pravotočivým oblúkom cez cestu č. 25.

Dodnes sa tu nachádza zachované teleso vlečky cez zaniknuté priecestie a modrou branou v betónovom plote vchádzala do areálu zarastenej továrne. Od tohoto miesta pokračovala trať v trase cesty, čo bolo hlavným dôvodom jej zrušenia cez miestnu časť Horní Žďár v dĺžke približne 1,7 km, a preto sa tu v súčasnosti nenachádzajú žiadne pozostatky. Približne po 350 m prechádza cesta popri hlavnom vchode závodu, z ktorého ešte v nedávnej minulosti vychádzala skúšobná trolejbusová trať do mesta Jáchymov.

Na jej konci začína vľavo pozostatok násypu ku korytu Jáchymovského potoka, kde sa zachoval kamenný oblúkový most ponad potok, ale zo všetkých strán je zarastený náletovými drevinami. Po pár metroch sa nachádza posledný rodinný dom, čo je prestavaná pôvodná budova strážneho domčeka dvojkoľajného nákladiska-zastávky Horní Žďár (pôvodný názor Horný Brand) približne v 5,35 km trate s jednou kusou koľajou na zhlaví smer Jáchymov. Vedľa smer ku Ostrovu sa nachádzal typizovaný objekt WC a drevená čakáreň podľa upraveného výkresu 11/H.


14.08.2018 - Úsek Dolní Žďár - Horní Žďár, zachovaný kamenný most ponad Jáchymovský potok pred bývalým nákladiskom-zastávkou Horní Žďár © Michal Čellár

Následne pokračovala trať v trase dnešnej cesty č. 25 a po pár metroch začína druhý úsek cyklochodníka medzi mestami Ostrov a Jáchymov najskôr rovnobežný s cestou až ku pripojeniu miestnej komunikácie vedenej ponad bývalým nákladiskom-zastávkou. Tu bol cyklochodník postavený v úbočí, ale nevedie po trase železničnej trate, preto tu museli byť postavené gabionové steny na zabezpečenie svahu. Po nich sa nový cyklochodník pripája na pôvodné teleso trate a zároveň začína pomaly stúpať po úbočí nad cestu v údolí Jáchymovského potoka. Po asi 100 m prechádza nový chodník ponad prvý pôvodný kamenný priepust v úbočí, pekne viditeľný z cesty č. 25. V tomto úseku až na začiatok mesta Jáchymov dosahovala trať stúpanie na niektorých miestach až vyše 50 ‰. Približne v strede úseku Horní Žďár - Jáchymov prekonáva teleso trate údolie potoka Suchá násypom, v ktorom strede je vybudovaný kamenný otvor pre potok a lesnú cestu.


14.08.2018 - Úsek Horní Žďár - Jáchymov, skalný zárez pred prvým pôvodným kamenným priepustom, smer Ostrov nad Ohří © Michal Čellár

V úseku bývalej trati v 6,8 - 6,9 km sa dodnes na úbočí Šibeničného vrchu nachádza 18,3 m dlhý tunel v súčasnosti po oprave priechodný ako súčasť cyklochodníka. Práce na samotnom tuneli začali 25. septembra 1896 s tým, že sa priemerne postupovalo rýchlosťou 0,5 m/deň, a to sa pracovalo i v noci. Pôvodný tunel nemal vnútorné ostenie, ale kvôli problémom už v roku 1898 postavila firma František Kuliš z Nejdeku klenbu z každej strany dlhú 5 metrov do vnútra tunelu.

Za tunelom pokračuje chodník na bývalej trati násypom ponad kamenný most, ale ten je viditeľný len z cesty v údolí a na chodníku sa v tomto mieste nachádza zábradlie. Postupne pokračuje miernym pravotočivým a následným ľavotočivým oblúkom za neustáleho stúpania ponad začiatok mesta Jáchymov v údolí.


14.08.2018 - Úsek Horní Žďár - Jáchymov, skalný zárez pred tunelom zo smeru Ostrov nad Ohří © Michal Čellár

Na druhej strane úbočia kúpeľného domu Radium Palace sa nachádza priestor bývalej koncovej stanice Jáchymov (nem. St. Joachimsthal) zhruba v 8,05 km trate. Tu sa na začiatku priestoru zo smeru Ostrov nad Ohří nachádza pozostatok základov konca jednokoľajnej výhrevne. Od výhrevne viedla koľaj rovnobežne s dopravnou popri sklade uhlia na zhlavie smer Horní Žďár (Ostrov nad Ohří) a tento priestor je značne zúžený oproti priestoru pôvodnej trojkoľajnej stanice o pár metrov ďalej. V strede bývalého koľajiska stanice sa nachádzala nakladacia rampa so staničným skladom postaveným podľa typového výkresu 23/H. Vedľa, smerom ku koncu trate, sa nachádzala výpravná budova postavená podľa upraveného typového výkresu 16/H, bez typického predného štítu a s verandou z boku budovy. Do dnešných dní sa žiadna budova nezachovala a teraz sa tu nachádza park a pamätná tabula s informáciami o miestnej železnici.

Po ukončení koľajiska pokračovala po úbočí 0,513 km dlhá vlečka do tabakovej továrne. Najskôr cez priecestie s dnešnou ulicou Dvořákova a ďalej sa stáčala doprava do údolia Klínovického potoka s tým, že dodnes sa po telese vlečky nezachovali žiadne stopy.


14.08.2018 - Jáchymov, priestor pôvodného koľajiska stanice od miesta výpravnej budovy smer koniec trate (vlečka do tabakovej továrne) © Michal Čellár

V súčasnosti premávajú po trati SŽDC-140 Klášterec nad Ohří - Karlovy Vary - Cheb diaľkové vlaky ČD linky R5 Praha hl.n. - Ústi nad Labem - Cheb v dvojhodinovom takte s tým, že všetky zastavujú v stanici Ostrov nad Ohří. Okrem nich premávajú po trati osobné vlaky, vedené prevažne motorovou jednotkou 844 ČD „RegioShark“.

Hneď pri stanici sa nachádza zastávka MHD Ostrov linky č. 2, ale táto linka premáva len párkrát denne mimo pracovné dni počas školských prázdnin. Najbližšia autobusová zastávka „Ostrov, Zámek“ na trase linky Karlovy Vary - Jáchymov sa nachádza asi 1,3 km od železničnej stanice Ostrov nad Ohří po ulici Nádražní smerom do historického centra mesta. Autobusová linka vedie skoro rovnobežne s bývalou traťou až na začiatok kúpeľného mesta do zastávky „Jáchymov, lázně“ v údolí pod miestom pôvodnej konečnej stanice.


14.08.2018 - Úsek Ostrov nad Ohří - Ostrov zastávka, začiatok chodníka na telese bývalej trate, smer Ostrov nad Ohří © Michal Čellár

Zdroje a odkazy:

Úvodná snímka : 14.08.2018 - Ostrov zastávka, zrekonštruovaná pôvodná budova zastávky, pohľad zo smeru Ostrov nad Ohří © Michal Čellár

Galéria

Súvisiace odkazy