Zrušená trať Lučenec - Halič

20.4.2006 18:34 Jaro Vachuda

Zrušená trať Lučenec - Halič

Posmrtný život zatratených IV. Zabudnutá trať... tak možno v krátkosti začať spomienky po stopách tak dlho už zrušenej lokálky. Roku 1967 sa navždy zastavil život na koľajach do Haliča, osobná 28.5, nakladná 1.6.

Doprava na trati začala 19. decembra 1906 a dĺžka bola 7,5 km (podľa ZCP 8km). Bola vedená rovinou a tak by sme nejaké veľké stavebne diela na nej hľadali márne. Jedinou väčšou stavbou tak bol krátky násyp s mostom nad Tuhárskym potokom za zastávkou Ľadov (neskôr Ľadovo a ku koncu existencie Lučenec zastávka).

Trať vychádzala zo Zvolenského zhlavia žst. Lučenec ľavotočivým oblúkom. Hneď za oblúkom sa pripája zprava vlečka(mimo prevádzky), nasleduje krátky rovný úsek s návestidlom a koľajnice končia v zemnom zarážadle. Cez takmer celý Lučenec sú však krásne dochované betónové pražce a tak smer nám ukazujú jasne. Nasleduje bývalá zastávka Lučenec -Ttržiste s krásne dochovanou budovou zastávky. Pokračujúc stále v mierne pravotočivom smere prichádzame k miestu kde sa zľava pripájalo nové napojenie vlečky do mlyna (pôvodné viedlo priamo cez stred mesta a pre veľmi zložitú prevádzku z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti bolo zrušené). Za napojením pražce končia, teleso je zastavané garážami a oproti Hypernove sa stráca pred rodinnými domami. Len pozorne oko dráhara si všimne mierne zvýšenú plochu bývalého telesa Lučenec. Trať ďalej viedla po pravej strane cesty, dnes prakticky úplne zmiznutá. Až pred bývalou zastávkou Ľadov sa ukáže malý priepustok.

Nasleduje prestavaná budova zastávky, trať tu križovala cestu a prechádzala na ľavú stranu. Tu sa nachádza najkrajšie miesto keď trať vystúpa po násype, dnes už silno zarastenom, k mostu ponad Tuhársky potok. Kovová konštrukcia je už dávno v šrote, ale opery sú krásne zachované. Po cca 200 metroch nasleduje malý priepustok, násyp končí a teleso je opäť v úrovni cesty, ale vľavo. Nasleduje ďalší priepustok schovaný pod stromom a dlhý rovný úsek s panorámou Haličského zámku. Tesne pred Haličom nasleduje posledný priepustok, trať prekrížila cestu a končila v stanici na začiatku dediny. Budova je krásne dochovaná, priestor koľajiska pomaly pohlcuje nová výstavba. Koncesia k výstavbe zahrňovala mimo iné aj stavbu vlečky do textilnej továrne v Haliči. Kde však stala neviem, ale keďže je Halič na malom kopci musela byť niekde na okraji, inak by bolo stúpanie vysoké. A to je všetko čo do dnešných dní ostalo...

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy