Místní dráha Dobronín – Polná dnes

31.3.2016 8:00 Marek Vojáček

Místní dráha Dobronín – Polná dnes

Městečko Polná na Vysočině získalo železniční spojení se světem v roce 1904. Stalo se tak konkrétně 17.11.1904, kdy byla uvedena do provozu 5,8 km dlouhá místní dráha Polná Štoky (dnes Dobronín) – Polná město (dnes Polná). Jednalo se o jednu z mnoha lokálek vybudovaných se zemskou podporou. Přestože trať stále fyzicky i právně existuje, žádné vlaky už do Polné několik let nejezdí.

 

 

 

 

Lokálka odbočovala ze stanice Polná Štoky (dnes Dobronín) na hlavní trati bývalé Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) Vídeň – Děčín a směřovala na východ do Polné. Jedinou mezilehlou zastávkou byla zastávka Polná cihelna (později Dobronín zastávka) v kilometru 3,4. Provoz na trati od počátku zajišťovala Rakouská severozápadní dráha a od zestátnění této společnosti v roce 1909 potom státní dráhy. Samotná trať byla zestátněna až v roce 1925. V poválečném období došlo v souvislosti s motorizací k nárůstu osobní dopravy, kterou zajišťovaly převážně motorové vozy řady M 131.1.


Překlenutí Zlatého potoka v Dobroníně, největší stavba na trati © Marek Vojáček

V 70. letech na trati jezdilo denně až 16 párů osobních vlaků, jak uvádí například jízdní řád ČSD 1972/1973. Od té doby však počet cestujících trvale klesal. Autobusové linky postupně cestující přebíraly. Nádraží v Polné bylo totiž umístěno poměrně daleko od centra a také byla při cestě do Jihlavy nebo Havlíčkova Brodu nutnost přestupu v Dobroníně. Nakonec byla osobní doprava zastavena 22.5.1982, ale trať číslo 242 Dobronín – Polná byla dále uváděna v jízdním řádu s poznámkou „Doprava toho času zastavena“. Naposled se objevila v jízdním řádu ČD 1998/1999.


Současná podoba koncové stanice Polná © Marek Vojáček

Do Polné však ještě v první dekádě 21.století zajížděly jednou ročně v září zvláštní osobní vlaky u příležitosti „Mrkvancové pouti“, naposled v roce 2009. Vzhledem ke špatnému stavu trati byla v roce 2010 zavedena trvalá výluka koncového úseku Dobronín zastávka – Polná (km 3,5 – km 5,8). Z toho důvodu již nevyjely ani plánované nostalgické vlaky dopravce KŽC Doprava s.r.o. Od září 2009 se tedy již žádný vlak do Polné nepodíval. Nákladní doprava je zatím zachována až po bývalou zastávku Dobronín zastávka (původně Polná cihelna), kam je zaústěna vlečka z areálu podniku ACHP.

Na obchůzku trati jsem se vydal 10.března, abych zjistil a zdokumentoval současný stav trati. Jak se můžete přesvědčit z přiložené galerie, trať je plně funkční jen do kilometru 3,5 za bývalou zastávku Dobronín zastávka, kam je stále provozována nákladní doprava. Koncový úsek do Polné pomalu ale jistě pohlcuje okolní příroda.

Prameny a odkazy:

  1. Miroslav Jelen: Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (nakl. Dokořán, Praha 2009)
  2. Železniční trať Dobronín–Polná – Wikipedie
  3. Popis trati 242 Dobronín - Polná - Česká republika - ŽelPage
  4. Karlíkovy stránky: trať 242 Dobronín - Polná
  5. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Úsek Dobronín zastávka - Polná © Marek Vojáček

Galéria

Súvisiace odkazy