Železniční trať Ostrov – Jáchymov aneb Dříve vlakem, dnes na kole

15.1.2015 8:00 Ing. Marek Vojáček a Ing Martin Řezáč

Železniční trať Ostrov – Jáchymov aneb Dříve vlakem, dnes na kole

Krušnohorské lázeňské město Jáchymov bylo několik desetiletí připojeno na železniční sít jednou tratí, která sice nijak nevynikala svojí délkou, ale zato se mohla pyšnit jedním „nej“. Jednalo se o trať s největším stoupáním v síti tehdejších Československých státních drah (ČSD), počítáme-li normálněrozchodné tratě bez ozubnice. Stoupání zde dosahovalo hodnoty kolem 50 ‰.

Na trati se také nacházel jeden tunel, který se svou délkou 31 m patřil mezi nejkratší v síti ČSD.  Účelem tohoto článku je zmapovat současný stav bývalé železniční trati Ostrov – Jáchymov.

 

 

Koncese na stavbu 8 km dlouhé místní dráhy Schlackenwerth (Ostrov) - St. Joachimsthal (Jáchymov) byla udělena 5.9.1895. První slavnostní vlak přijel do Jáchymova 21.12.1896 a pravidelná doprava byla zahájena 23.12.1896. Na počátku provozu byly na trať nasazovány lokomotivy rakouské řady 99, později u ČSD 320.0. Koncem 20.let 20.stol se na trati začaly objevovat motorové vozy ČSD řady M 120.1 a později řady M 120.3. Provoz dráhy to ale stejně nezachránilo a v souvislosti s Velkou hospodářskou krizí byla 15.12.1934 doprava na trati zastavena a nahrazena autobusy ČSD. Po Mnichovské dohodě se trať ocitla v Třetí říši a v roce 1941 zde byla doprava obnovena pod taktovkou Deutsche Reichsbahn.


Příjezd slavnostního vlaku do Jáchymova 21.12.1896 (zdroj: Wikipedia)

Po válce převzaly provoz opět ČSD a později v období nechvalně proslulých pracovních táborů na těžbu uranu trať sloužila k odvozu této suroviny, která putovala do SSSR. V osobní dopravě zde tou dobou sloužily převážně motorové vozy řady M 131.1. V roce 1955 však bylo rozhodnuto o zrušení trati v souvislosti s rozšiřováním silnice do Jáchymova. Poslední vlak na trati projel 3.8.1957 a úsek Dolní Žďár – Jáchymov byl posléze snesen. Úsek z Ostrova do Dolního Žďáru byl ale zachován a sloužil ještě jako vlečka podniku Škoda Ostrov až do roku 2004, kdy byl podnik uzavřen. Koleje byly sneseny někdy kolem roku 2010. V roce 2013 byla na bývalém tělese trati z Horního Žďáru do Jáchymova vybudována cyklostezka.

Na procházku po pozůstatcích trati jsme se po několika odkladech vydali v sobotu 27. září 2014 a vzhledem k tomu, že jsme do těch končin přišli přes Klínovec z Německa, vzali jsme to ve směru Jáchymov – Ostrov.


„Kolejiště“ dnešní stanice Jáchymov © Ing. Martin Řezáč

Prostor bývalého nádraží v Jáchymově je dnes upraven jako park. Výpravní budova byla zbourána kvůli rozšiřování silnice z Ostrova. Neznalý člověk by neměl ani tušení, že tu kdysi bylo nádraží, ale může ho poučit informační tabule v parku. Přes park také vede nedávno dokončená cyklostezka, která pokračuje dolů po bývalém tělese dráhy do Horního Žďáru. Po kilometru chůze místy, kde měla trať největší sklon, se objevuje nejzajímavější stavba na trati – Jáchymovský tunel. Se svou délkou 31 m se řadil mezi nejkratší tunely v síti ČSD.


Jáchymovský tunel © Ing. Martin Řezáč

Trasa pokračuje dál po úbočí kopce a stále klesá. Kousek nad Horním Ždárem cyklostezka uhýbá z tělesa tratě mírně doleva do kopce, protože těleso zde původně pokračovalo do míst, kde je dnes silnice. Další pozůstatky trati se objevují až v Horním Žďáru, nejdříve drážní domek a potom jednoobloukový most přes Jáchymovský potok a na něj navazující zbytek náspu dlouhý asi 100 m. Od tohoto místa dál opět vše pohltila silnice.


Zbytky mostu v Horním Žďáru © Ing. Martin Řezáč

Po dalším asi kilometru chůze se nalevo objeví bývalá hlavní brána podniku Škoda Ostrov, který značně prodloužil život aspoň části popisované tratě. Vrata, kterými vlečka vstupovala do areálu podniku, se nachází asi o 200 m níže. Odsud je těleso tratě opět dobře rozpoznatelné, protože koleje zde ležely ještě před pár lety, a pokračuje dál Dolním Žďárem do Ostrova.


Ostrov zastávka © Ing. Martin Řezáč

Na okraji Ostrova v místech, kde se dnes nachází obchodní dům Tesco, je dodnes patrné odbočení další vlečky do bývalého podniku Kovona. Kousek pod křižovatkou Jáchymovské ulice a Hlavní třídy se na těleso tratě opět vrací cyklostezka. Trasa pokračuje dál městem přes bývalou zastávku Ostrov zastávka, kde stále stojí poměrně zachovalá budova, a po dalším asi kilometru už se objevuje stanice Ostrov nad Ohří, výchozí stanice popisované tratě.

Je sice škoda, že tato zajímavá trať už je jen historií, ale její zachovalé části stále slouží jako dopravní cesta, byť v pozměněné podobě. Takže kdo má zájem, může se tady příjemně projít nebo projet na kole.   

Prameny a odkazy:  

  1. Železniční trať Ostrov nad Ohří – Jáchymov – Wikipedie
  2. Bahnstrecke Ostrov nad Ohří – Jáchymov – Wikipedia (obsáhlejší a přesnější článek v němčině)
  3. Města, obce, osady a samoty zaniklé nebo částečně zaniklé po roce 1945: Jáchymov - nádraží
  4. Cyklostezka Ostrov – Jáchymov; Ostrov - památky, turistické trasy, cyklotrasy
  5. zdroje uvedené pod odkazy v textu
Úvodní snímek: Tunel v úseku Jáchymov - Horní Žďár © Ing. Marek Vojáček 

Galéria

Súvisiace odkazy