Fotopostrehy z koridoru (5)

25.7.2019 8:00 Kamil Korecz

Fotopostrehy z koridoru (5)

Čas beží, prevracia stránky kalendára a nenecháva nič také, aké bolo. Rýchlo sa mení aj tvár železničnej trate č. 120 ŽSR, kde v úseku od Považskej Teplej po Púchov prebieha rozsiahla modernizácia. V dnešnej aktualite vám prinášame obrazový pohľad na túto stavebnú činnosť a jej čiastkové výsledky. Všetky prezentované fotografie zobrazujú stav veci k 4. júlu 2019 a boli nasnímané cez presklenie zadných prechodových dverí posledného vozňa vlaku RR 716 „Javorník“.

Nanešťastie sklo nebolo príliš čisté a autor tejto reportáže mal k dispozícii len vreckový fotoaparát s pomalým a nemotorným ostrením, čo sa spoločne prejavilo na nižšej kvalite získaných fotografií. Cieľ zdokumentovať stav rekonštrukcie snáď pokrývajú na ešte vyhovujúcej úrovni.

V porovnaní s reportážne zachyteným stavom zo septembra minulého roka došlo k niektorým väčším či menším zmenám. Kompletne bol dokončený zostávajúci krátky úsek trate pred Považskou Teplou, čo viedlo aj k zrušeniu priecestia. Samotná stanica Považská Teplá bola degradovaná na prostú zastávku, vybudovaný bol podchod pre cestujúcich a normalizované nástupné hrany bezprostredne pri oboch traťových koľajach. Staničná budova bola zachovaná.


Stanica Považská Teplá bola degradovaná na zastávku © Kamil Korecz

Na bystrickom zhlaví bývalej stanice vyrástol a bol dokončený nový nadjazd. Traťový úsek medzi Považskou Teplou a Považskou Bystricou je úplne dokončený, vrátane protihlukových stien a zabezpečovacieho zariadenia. V používaní je aj nový cestný nadjazd a súbežná účelová komunikácia nahradzujúca niekoľko priecestí.


Cestný nadjazd pred Považskou Bystricou © Kamil Korecz

Dokončená je aj žel. stanica Považská Bystrica vrátane zabezpečovacieho zariadenia a audiovizuálneho informačného systému pre cestujúcich. Po novom stanica obsahuje tri nástupné hrany, jednu pri staničnej budove a dve pri jedinom ostrovnom nástupišti s podchodom.


Stanica Považská Bystrica je kompletne dokončená © Kamil Korecz

Traťový úsek medzi Považskou Bystricou a Púchovom bude zmodernizovaný prevratným spôsobom. Jedná sa o investične najnáročnejšiu stavbu v ére ŽSR. Budujú sa dva nové tunely a tri veľké mosty. Postup prác sa z vlaku dá postrehnúť len v obmedzenej miere. Na tuneli Milochov sa pracuje len zo západnej (považskobystrickej) strany. Viadukt ponad vodnú nádrž Nosice čoskoro dosiahne hrubé premostenie oboch brehov, tunel Diel je už v celej svojej dĺžke prerazený, postupuje aj výstavba mosta ponad Váh pri jeho západnom portáli. Stále je však potrebné vykonať mnoho prác na všetkých týchto veľkých stavebných objektoch. Podrobnejšie informácie k priebehu stavby možno nájsť vo vyjadrení ŽSR, fotografie z miest stavby na portáli SME a odbornejšie informácie potom na špecializovanom webe.


Práce v predportálovom priestore uzla Milochov © Kamil Korecz

V súvislosti s postupom prác došlo k plánovanému vylúčeniu a čiastočnému vytrhaniu druhej traťovej koľaje. Vzhľadom na dĺžku medzistaničného úseku však bola zriadená dočasná výhybňa Milochov v mieste neďaleko rovnomennej zastávky. Do 1. TK bola vložená výhybka vyzískaná z Považskej Teplej a bolo upravené traťové zabezpečovacie zariadenie.


Výhybňa Milochov, ďalej do Považskej Bystrice jednokoľajne © Kamil Korecz

Pred stanicou Púchov rastie neprehliadnuteľný nový železničný most cez Nosický kanál. Na rozdiel od zvyšných dvoch tento bude celooceľový, oblúkovej konštrukcie s mostovkou dolnou. Jeden oblúkový nosník je už hotový, nadväzujúci druhý je vo výstavbe. V tesnom susedstve železničného mosta sa súbežne buduje vysoký cestný nadjazd ako vynútená investícia.


Stavba nového železničného mosta cez Nosický kanál © Kamil Korecz

Ďalšie informácie poskytujú popisy fotografií v priloženej galérii. Snímky sú zoradené v poradí v smere od Žiliny po Púchov.

Úvodná snímka: Cestný nadjazd v Púchove rastie a prekrýva aj konštrukciu železničného mosta © Kamil Korecz

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy