Predpremiéra nového úseku považskej trate

17.9.2020 8:00 Ľuboš Chmatil

Predpremiéra nového úseku považskej trate

V piatok sa na stránkach VLAKY.NET objavila pozvánka na predpremiéru tunelu Diel a poznaníe novej trate na stredu 16. septembra 2020. Nakoľko som sa už dávnejšie chystal ísť sa previezť jedným z prvých osobných vlakov po tomto novom úseku medzi Púchovom a Považskou Bystricou, kladne som zareagoval a po pár vymenených mailoch sa začal pripravovať na túto akciu. Pôvodne mal ísť aj člen dispi55, ale žiaľ pracovné povinnosti mu na poslednú chvíľu zmenili plány.

Keď som v stredu dorazil na púchovskú železničnú stanicu v polhodinovom predstihu pred časom uvedeným v oficiálnej pozvánke, takmer všetci dôležité osoby, ktoré s touto akciou mali niečo spoločné, už boli na mieste – štátny tajomník MDaV SR Ing. Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ ŽSR Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ ZSSK Mgr. Filip Hlubocký, prednosta žst. Púchov, riaditeľ OR Žilina, hovorkyňa ŽSR Mgr. Ria Feik Achbergerová a ďalší.


Jednotka 861.101-8 pristavená v Púchove ako zvláštny vlak © Ľuboš Chmatil

Oficiálny program začal o 14:00 na druhom nástupišti príhovorom a následnou debatou s novinármi, kde osobnosti odpovedali na ich otázky. Pýtali sa hlavne na informácie o stavbe, trati, a aj o situácii s verejnou dopravou v Milochove po ukončení prevádzky na úseku trate okolo priehrady. V stanici panoval v tej chvíli čulý ruch – viaceré nákladné vlaky, pracovné stroje, rýchliky z Bratislavy, Prahy, Košíc, všetko v priebehu krátkej chvíle. Podľa programu o 14:15 sme nastúpili do pristavenej jednotky 861.101-8 a vyrazili rýchlosťou 40km/h po novej trati do Považskej Bystrice.


Štátny tajomník s generálnym riaditeľom ŽSR odpovedajú na otázky novinárov
© Ľuboš Chmatil

Hneď za púchovskou stanicou sa nová trať odpája od pôvodnej mostom cez kanál, prechádza po ostrove – tu je aj nová zastávka Nosice, ďaľším mostom ponad Váh a vchádza do tunelu Diel. Z tunelu opäť mostom ponad priehradu a pripája sa zatiaľ k pôvodnej trati, dokým nebude sprevádzkovaný tunel Milochov.


Príhovor ohľadom protihlukových stien © Ľuboš Chmatil

V Považskej Bystrici pokračoval oficiálny program predstavením protihlukových stien a krátkej prednáške o nich, a následne sa vlak pobral naspäť po novej trati do Púchova. Počas spiatočnej jazdy potešilo päťminútové zastavenie vlaku pred bystrickým portálom tunelu Diel s možnosťou fotografického zdokumentovania. Príchod do Púchova bol oproti plánu trochu oneskorený, na nástupišti už čakali pripravení rušňovodiči na ďalšie jazdy – účelom týchto jázd bolo urobenie si poznanie na tento nový úsek trate, nakoľko od zajtra 17. septembra už začnú jazdiť vlaky po novej trati cez tunel Diel a prestanú jazdiť po trati okolo priehrady.


Pohľad z tunela Diel na 861.101-8 a časť účastníkov jazdy © Ľuboš Chmatil

Pekné počasie a jedny z posledných príležitostí odfotiť si vlaky na fotogenickom úseku trate popri Nosickej priehrade prilákalo i množstvo fotografov. Síce niektoré fotogenické miesta zaniknú, ale nové mosty a násypy určite vytvoria množstvo nových miest, ktoré fotografi ocenia.


Most ponad Nosickú priehradu © Ľuboš Chmatil

Osobne hodnotím túto akciu pozitívne, páčilo sa mi to a ešte pred týždňom pri fotografovaní v okolí Nosickej priehrady som netušil, že sa mi podarí cez tunel tak skoro previezť. Ešte viac sa teším na ukončenie stavby celého úseku Považská Bystrica – Púchov aj s tunel Milochov, a následného prínosu v podobe skrátenia cestovnej doby, nakoľko týmto úsekom zvyknem často cestovať, hlavne cestou z a do práce (pracujem v Považskej Bystrici a bývam v Novej Dubnici). Teda, teraz v súvislosti s opatreniami ohľadom COVID-19 vo zvýšenej miere využívam možnosť práce z domu, na pracovisko do Považskej Bystrice chodím menej.

Poznámka k reportáži

Aj keď v úvode spomenutý kolega sa vlastnej akcie nemohol zúčastniť, počas predpoludnia sa vybral na zastávku Milochov a do Považskej Bystrice, aby zadovážil fotografie z končiacej prevádzky na starej trati a z príprav na predpremiérovú jazdu aj na zahájenie prevádzky na trati novej. Jeho snímky nájdete na začiatku pripojenej fotogalérie.

Informácie o trase

Nová trasa traťového úseku vedie cez tunel Diel pomenovanom po blízkom vrchu, ktorá sa práve prostredníctvom tunelového riešenia podarí preklenúť cez novú železničnú trať. Je jedným z dvoch tunelov, ktoré sa realizujú v rámci modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá. Trasa železničnej trate je situovaná do údolnej nivy rieky Váh, pričom prekážka úbočia vrchu Diel (525 m.n.m) sa prekonáva tunelom Diel. Výška nadložia dosahuje hodnoty od 4 do 161m.

Unikátnym je premostenie Váhu v mieste Nosickej priehrady. Je jedným z najdlhších železničných mostov v krajine. Má dĺžku 653 metrov, šírku 16 metrov a bol navrhnutý ako dvojkoľajný s obojstrannými chodníkmi na pravej strane pre chodcov a cyklistov. Raritou je aj použitá technológia letmej betonáže a výsuvnej skruže, ktorou sa most budoval.


Dotknutý úsek trate na OpenStreetMap.cz
(klinutie do náhľadu otvorí zdroj)

Tunel Diel:

  • Dĺžka: 1081,7 m
  • Dĺžka hĺbenej časti: 17+13,5 m
  • Dĺžka razenej časti: 1051,2 m
  • Osová vzdialenosť koľají 4,2 m
  • Priechodový prierez: C – s nadstavcom pre elektrifikované trate 160 km/h (výhľadová rýchlosť 200 km/h pre možnosť jazdy jednotiek s výkyvnými skriňami)
  • Únikový chodník: na oboch stranách tunela
  • Svetlá výška nad chodníkom: 2,25 m
  • Obojstranné bezpečnostné výklenky: 2x2x0,75 m
  • Dĺžka únikovej štôlne a prípojky: 325,15 m
  • Prístupové komunikácie: k obom portálom tunelovej rúry

Vzhľadom na dĺžku tunela a podmienky horninového prostredia je výstavba razenej časti tunela realizovaná použitím novej rakúskej tunelovacej metódy. Bezpečnosť tunela sa dosiahla radom konštrukčných a technologických opatrení. Na základe predpisu TSI-INS, TSI-SRT bude tunel Diel vybavený únikovou štôlňou tvaru s dĺžkou 325,15 m. smerové vedenie štôlne sa navrhlo súbežne s tunelovou rúrou a vyúsťuje na východnom portáli tunela Diel.

Razenie tunelovej rúry sa realizuje dovrchným spôsobom. Obidva tunely sa razili pomocou skalných bagrov a trhacie práce pomocou skalných trhavín. Pre schválenie daných prác bolo vydané povolenie od Obvodného banského úradu.

Základným prvkom primárneho ostenia je striekaný betón v kombinácii so zváranou sieťou, oceľovými priehradovými oblúkmi a doplnkovými prvkami vystrojenia. Počas razenia tunelu Diel boli rozpojené a vyťažené horniny o objeme 132 630 m3, čo predstavuje cca 9500 naložených nákladných áut. Vhodná vyťažená hornina sa drvila, triedila a spätne používala pre potreby celej stavby. Vetranie tunela počas razenia bolo nútené, pomocou vzduchotechniky a po dokončení a pri stálej prevádzke tunela Diel bude prirodzené a podporované pôsobením piestového efektu prechádzajúcich vlakových súprav. Napájanie a ovládanie tunela zabezpečujú technologické centrály situované v portálových oblastiach. Najvyššiu možnú úroveň zabezpečenia z technologického a požiarneho hľadiska poskytujú moderné zariadenia a systémy. V oblasti západného portálu tunela sa nachádza vyhradená plocha pre zložky integrovaného záchranného systému a tiež pre potreby budúcej prevádzky tunela.


Tunel Diel - západný portál © Ľuboš Chmatil

Protihluková stena v Považskej Bystrici:

Vzhľad železničnej trate spojujúcej Bratislavu a Žilinu ovplyvnila spoločnosť mmcté+ z Bílovic v okrese Uherské Hradište. Okrem protihlukových stien dodala zastrešenie niekoľkých staníc (Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Bytča).

Protihluková stena rady noba, inštalovaná aj v Považskej Bystrici, je unikátna vďaka použitiu pryžového recyklátu zo starých pneumatík. Len v roku 2019 bolo na výrobu stien noba spotrebovaných viac ako 183 000 plášťov, ktoré by inak skončili na skládke alebo v spaľovni odpadov.

Steny noba ponúkajú nadštandardné akustické parametre, pri ich vývoji ale mali veľké slovo aj dizajnéri. Vzor noba digi môže byť využitý aj ako verejné plátno. V Považskej Bystrici sa tejto šance chopili deti zo ZUŠ Imra Weimera Kráľa.

Úvodná snímka: Nová zastávka Noisice © Ľuboš Chmatil

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy