Fotopostrehy z koridoru (3)

20.12.2017 8:00 Kamil Korecz

Fotopostrehy z koridoru (3)

Opäť je tu niekoľko fotografií a sprievodného textu zo stavby koridorovej trate č. 120 ŽSR. Tentokrát je zdokumentovaný úsek zo Žiliny po Púchov. Most v Trenčíne už bol dokončený a slúži plnej dvojkoľajnej prevádzke. Ukončená bola aj nadväzujúca výluka chynorianskej trate.

 

 

 

 

Všetky tu prezentované fotografie ako aj popísaný stav sú platné k 1. novebru 2017. Slabé ranné svetlo a nie celkom čisté sklo zadných dverí Ex 220 Súľov sa podpísali pod zníženú kvalitu fotografií. Nič lepšie sa však v našom internetovom magazíne medzičasom neobjavilo, rozhodol som sa teda pre ich zverejnenie aj v tejto podobe. Na prezentovanie stavu stavebných prác sú snáď dostatočne použiteľné. Oproti predošlému dokumentovanému stavu (júl 2017) došlo k stavebnému dokončeniu a odovzdaniu do užívania viacerých objektov. Plne dokončený v dvojkoľajnom profile je úsek pred Žilinou, vrátane zastávky Horný Hričov a lávky pre peších pri priehradnom múre vodného diela. V prevádzke je teda súvislý modernizovaný dvojkoľajný úsek z Považskej Teplej (mimo) až do Žiliny (mimo).


Dolný Hričov © Kamil Korecz

Stavebný ruch sa presunul do stanice Považská Teplá. Koľajisko stanice je nedotknuté, ale pred stanicou v smere od Žiliny sa buduje odrez pre zmiernenie oblúka a v priestore stanice je vidieť narastajúci násyp cestného nadjazdu. Nasleduje dlhá preložka v stave budovania železničného spodku. Končí až v blízkosti stanice Považská Bystrica. V mieste súčasného priecestia sa buduje aj podjazd a následná cestná komunikácia súbežná s prekladanou traťou. V samotnej stanici Považská Bystrica je polovica koľajiska dokončená a v prevádzke. Na vylúčenej časti (bližšej k staničnej budove) sa dokončuje pláň železničného spodku a súvisiace práce. V čiastočnom užívaní je nie celkom dokončené ostrovné nástupisko, podchod je nateraz mimo prevádzky. Bratislavské zhlavie je preložené do novej polohy a z veľkej časti dokončené.


Nástupište v Považskej Bystrici sa používa, ale dokončené nie je © Kamil Korecz

Nasleduje dlhý dvojkoľajný úsek v pôvodnej podobe prakticky až do Púchova. Práce na novostavbe trate v tomto úseku potrvajú dlho a len v obmedzenej miere sa bude dať sledovať ich progres. Zatiaľ sa dá pozorovať postup prác v predportálových priestoroch tunela Milochov, kde sa aktuálne realizuje ochranný dáždnik z mikropilót. Práce na samotnom razení ešte nezačali. Tunel Diel je z vlaku prakticky nepozorovateľný, považskobystrický portál je ďaleko a výhľad naň kryjú mihajúce sa objekty pozdĺž existujúcej trate. Púchovský portál je celkom mimo dohľad. Tu sa s razením však už začalo, čo dokladujú aj sťažnosti obyvateľov na hluk a otrasy z odstrelov.


Budúci považskobystrický portál tunela Diel © Kamil Korecz

Z viditeľných prvkov na viadukte ponad vodnú nádrž pribudla ľavá opora alebo jej časť, z postupne budovaných pilierov nateraz nič neprevyšuje vodnú hladinu. Buduje sa aj most cez Váh a cestu pred tunelom Diel pred púchovským portálom. Z nadväzujúceho násypu/estakády je vybudované len torzo, vrátane zatiaľ opustených podjazdov či priepustov. Pracuje sa aj v samom závere, na moste cez Nosický kanál pred stanicou Púchov. Stanica samotná ako aj nadväzujúca trať až do Rače sú plne modernizované a v rutinnej prevádzke.

Úvodná snímka: Most i tunel Diel vo výstavbe, k dokončeniu ďaleko © Kamil Korecz

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy