Parní lokomotiva z Lotyšska na Kolínské řepařce

14.7.2012 8:00 Pavel Stejskal

Parní lokomotiva z Lotyšska na Kolínské řepařce

Pro německou vojenskou správu vyráběly lokomotivky Krauss, Henschel, Hartmann, Orenstein & Koppel a Borsig v letech 1914 – 1919 lokomotivy, které jsou známé pod označením „Brigadelokomotive“. Lokomotivy měly uspořádání pojezdu Dn 2t, vnější rám, rozvod Allan-Trick a posuvné nápravy systému Klien-Lindner. Rychlost lokomotiv byla 25 km/hod a rozchod byl 600 mm.

 

 

 

Hlavním využitím těchto lokomotiv se stala bojiště 1. světové války, která se vyznačovala zákopovým vedením boje a polní drážky sloužily k přísunu munice, proviantu a čerstvých sil a k dovozu raněných z bojišť. Po válce většina přeživších strojů skončila jako kořistní v mnoha zemích Evropy. Lokomotivy byly používány rovněž za 2. světové války, ale jejich využití již nebylo tak rozsáhlé, neboť v letech 1939 – 1945 byl styl vedení války zcela jiný. Kromě nasazení pro vojenské účely sloužily také na celé řadě průmyslových, lesních i veřejných drah. „Brigadelokomotiven“ byly poměrně masově využívány v provozu na četných úzkokolejkách v Polsku a pobaltských republikách.


Typový náčrtek a tovární snímek „Brigadelok“ z archivu autora

Provozovány byly také v Jugoslávii, Bulharsku atd. Zřejmě nejznámější nasazení těchto lokomotiv bylo ještě v 80. letech minulého století v bývalé NDR, na trati Weisswasser - Bad Muskau, která dnes slouží jako muzejní dráha. Není mi známo, že by tyto lokomotivy byly v provozu také na území bývalého Československa (rád budu poučen), ale to bylo dáno tím, že 1. světová válka se odehrávala vesměs mimo toto území, boje na východním Slovensku a Ukrajině byly vedeny Rakousko-uherskou armádou, která používala na svých polních drahách jiné lokomotivy, mezi nimiž převládaly stroje typu R IIIc. Několik z nich se v různých modifikacích na území bývalého Československa zachovalo dodnes (MPD. ČHŽ, MPŽ).

Ve dnech 7. a 8.7.2012 proběhly na Kolínské řepařské drážce provozní zkoušky opravené parní lokomotivy MI 611, která patří do rodiny do současnosti zachovaných „Brigadelokomotiven“. Rozsáhlou opravu provedly dílny SEA CZ a.s. v Kolíně, ve spolupráci s firmou Atlas Union s.r.o. Lokomotiva Ml 611 (Henschel 14437/1916), spíše vrak, byla k opravě dovezena z Lotyšska. Mnoho dílů bylo ztraceno, jiné byly nenávratně poškozeny a vše pokrývala letitá rez a špína. Lokomotiva prošla za zhruba devět měsíců náročnou a nákladnou opravou, při níž byla větší část dílů vyměněna nebo dokonce nově vyrobena.
 

Stroj Ml 611 dne 31.5.2006 ve Ventpils; foto Andrei Vinter, zdroj: www.heeresfeldbahn.de
 
Srdce každé parní lokomotivy, parní kotel, byl vyroben zcela nový, stejně tak i většina plechových částí (vodní vany, budka), části rozvodů a armatur atd. Tak se o červencových svátcích po mnoha letech chátrání rozjela tato lokomotiva znovu vlastní silou. První odzkoušení proběhlo již 6. července, kdy byla do Sendražic dovezena a zatopena. V sobotu 7. července projela v čele vlaku pro pozvané hosty celou trať Kolínské řepařské drážky.
 
Pečlivě restaurovaná lokomotiva se setkala i u místních s úspěchem, velice se líbila. Protože se jedná o rozsáhlou opravu, téměř se rovnající novostavbě, proběhnou zde další zkoušky funkčnosti parní lokomotivy. Je klidně možné, že pro doladění funkcí všech zařízení bude parní lokomotiva MI 611 do provozu na Kolínské řepařské drážce nasazována ještě nějaký čas, než bude předána vlastníkovi v Lotyšsku.
 

Lokomotiva Ml 611 na zastávce Mlýnek dne 7.7.2012 © Pavel Stejskal
Odkazy:
  1. HFB Brigadelokomotive – Wikipedia
  2. Brigadelok Dn2t
  3. První světová válka - Wikipedie
  4. Heeresfeldbahn – Wikipedia
  5. Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky
  6. SEA CZ, a.s.
  7. Atlas Union s.r.o.

Úvodní snímek: MI 611 na zastávce Výrovka dne 7.7.2012 © Pavel Stejskal

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy