Řepařka Kolín

16.8.2007 15:27 Václav Vyskočil

Řepařka Kolín

Nedaleko Kolína ve středních Čechách vzniká ve stopách původní řepařky vystavěné v roce 1894 nová na turisty zaměřená atrakce. Polabské řepařské drážky vznikaly na přelomu 19. a 20. století a jejich délka dosáhla více než 130 km. Jednalo se o drážky vycházející z Kolína, Vlkavy, Křince, Kopidlna, Dymokur a Liběvsi. Po drážkách byla dopravována cukrová řepa do jednotlivých cukrovarů.

Nejstarší drážkou tohoto typu byla právě kolínská řepařská drážka postavená v roce 1894. Vedla z kolínského cukrovaru, který stál v místě dnešní Elektrárny Kolín, a.s., do Františkova (Ovčáry), do Býchor a až do Jestřábí Lhoty. Celková délka trati dosáhla 10,6 km, odbočka do Františkova měřila dalších 0,9 km. Ke svému účelu sloužila drážka téměř 70 let. Provoz řepařských vlaků zabezpečovaly původně parní lokomotivy, později motorové dvounápravové B 600/70 a BN 60. Vagony uvezly až 8 t řepy.

Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky byl založen jako občanské sdružení. Sdružuje zájemce o historii úzkorozchodných železnic, problematiku parních strojů a dalších zařízení úzkorozchodných železnic, zvláště polabských řepařských drážek. Hlavním cílem klubu je kromě sbírkotvorné činnosti zaměřené na zdokumentování historie a současnosti úzkorozchodných železnic, s důrazem na region Kolín, především obnova a zprovoznění části kolínské řepařské drážky. Snaží se získávat a následně renovovat sbírkové exponáty do provozuschopného nebo vystavovatelného stavu. Cílem klubu je pořádání tematických výstav exponátů, včetně organizování předváděcích jízd úzkorozchodných vozidel. Cílem spolku je vybudování muzea nejstarší řepařské drážky v Čechách, jejíž historie sahá až do roku 1894. Součástí expozice by byl souhrnný přehled všech polabských řepařských drážek. Celý projekt je zaměřen na rozšíření možností kvalitního využití volného času a odpočinku uprostřed pěkné přírody.

23.6.2007 byl slavnostně zahájen provoz na dokončené 1. části trasy obnovené historické Kolínské řepařské drážky. Délka trasy je 2 km, návštěvníci se svezou ve výletním vlaku, který tvoří zrekonstruované osobní vagóny. Jeden je vystavěn na bývalém vagóně z řepařské drážky v Kopidlně. Vlak táhne úzkorozchodná parní lokomotiva BS 80 č.10 po generální opravě nebo dieselové lokomotivy. V areálu vybudovaného nádraží v Kolíně-Sendražicích je výtopna pro lokomotivy a vagóny a nádražní budova. V nádražní budově se nachází infocentrum a muzeální expozice zabývající se historií Kolínské řepařské drážky i dalších polabských řepařských drážek. V areálu je také občerstvení v bufetovém vagónu. Celý projekt byl financován ze strukturálních fondů EU (67,5%), ze státního rozpočtu (12,5%) a z darů dalších sponzorů, firem i jednotlivců.

Klub má v plánu realizovat zpracovaný projekt, který by prodloužil trasu na 4,5 km až do blízkosti obce Býchory. V areálu nádraží by vyrostla budova občerstvení a depo pro vagóny, vodárenská nádrž a další menší stavby důležité pro provoz. Na konci trasy by měla být malá výletní restaurace. Nově otevřená Kolínská řepařská drážka se těší velkému zájmu veřejnosti. Návštěvníci by prodloužení trasy uvítali.

Nám se na dráze velmi líbilo a dovoluji se Vás všechny do Kolína pozvat. A jak se tam dostat? Nejlépe z železniční stanice můžete o víkendu využít přímou autobusovou linku č. 10 (MHD) ve směru na TPCA, a to s odjezdy v sobotu: 8:45, 9:45, 10:55, 11:55, 13:55, 14:55, 16:55 a v neděli: 9:45, 10:55, 11:55, 13:55, 14:55 a 16:55. Vystupte na zastávce Sendražice - rozcestí a pak jděte to pěšky po silnici cca 200 m směr Ovčáry (TPCA). A nebo pěšky ze zastávky Kolín Zálabí odkud je to pěšky cca 20 min. A jezdí se každý víkend do konce září odjezdy jsou každou celou hodinu z nádraží v Sendražicích mimo poledne od 9 do 17 hod. jízda trvá přibližně 20 min.

Odkaz:

Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky 

Poznámka:

Spoluautorem je Jakub Vyskočil, nick: JakubV 

Galéria

Súvisiace odkazy