Řídicí vozy na našich kolejích: řada 961

20.3.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Řídicí vozy na našich kolejích: řada 961

Úvodem je třeba vysvětlit, že řada 961 v současnosti oficiálně neexistuje a na původně takto prezentovaných vozidlech najdeme označení Bfhpvee295 respektive 50 54 80-30. Nicméně z praktických důvodů si alespoň v titulku dovolme ignorovat platnou normu – stejně jako v každodenní praxi mnohdy činí provozovatel těchto vozidel a nakonec i jejich dodavatel, nejen ve svém katalogu.

 
 
 
 
 
 
 
Náš národní železniční dopravce objevil „kouzlo“ (tedy provozní výhody) řídicích vozů ve srovnání třeba se svými protějšky německými či rakouskými poměrně pozdě, jak už jste se na tomto místě mohli dočíst. Myšlenka vratných souprav odporovala vžité (a bohužel i dlouhodobě platnými předpisy udržované) myšlence, že hnací vozidla v běžném provozu vlaky vždy tahají a postrk soupravy je možný jen ve zvláštních případech a omezenou rychlostí. Výrazný zlom v tomto směru nastal až v roce 1996, kdy vyjel z montážní haly tehdejšího podniku MSV Studénka první řídicí vůz řady 943, která pak v provozu splnila všechna do ní vkládaná očekávání.
 

943.010-9 + 843.011-8 jako Os 16217/16228 z/do Liberce (18.8.2007, Harrachov)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Stejný výrobce pak dodal i první řídicí vozy řady 971 k elektrickým jednotkám později nazvaným CityElefant, jejichž výroba byla ukončena nedávno (a kdesi jinde). Na tyto novostavby časově navázala vozidla rekonstruovaná, ať už šlo o ojedinělý prototyp 912.001-5, součást motorové jednotky známé dnes pod názvem Regionova či samostatné řídicí vozy řady 954. Ty všechny Českým drahám dodala akciová společnost Pars nova Šumperk, která byla (proč to nakonec nepřiznat) do jisté míry také iniciátorem onoho souboru projektů. A právě ona posledně jmenovaná vozidla byla (přes jiné provozní určení) předchůdcem vozů, o nichž je tato stať.
 

954.002-2 na konci Sp 1663 Jihlava - Brno hl.n. (22.5.2008, Jihlava) © PhDr. Zbyněk Zlinský 
Vývoj a výroba
Dne 22. ledna 2010 zveřejnily České dráhy veřejnou zakázku číslo 60041048, jejímž předmět byl vymezen takto: Modernizace 34 osobních železničních vozů řady Bdt279 z majetku zadavatele na řídící vozy řady 961 pro dálkové řízení neobsazených elektrických a motorových lokomotiv včetně dodávky technické dokumentace a náhradních dílů prvního vybavení. Její osud nebyl jednoduchý, jak se můžeme dočíst v závěru tiskové zprávy z 25. ledna.2010, v níž Pars nova, a.s. oznamuje, že dodá Českým drahám 34 nových řídících vozů pro klasické vlakové soupravy s lokomotivou. Kontrakt v hodnotě 1,051 mld. Kč bude realizován v letech 2010 až 2012.
 

Vůz Bdt 21-08 133-0, z něhož bude řídicí vůz 961.001-5 (1.3.2010, Pars nova Šumperk)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Uvedená lhůta dodržena nebyla vzhledem k náročnosti vývojové a konstrukční fáze projektu. Na vzniku řady Bfhpvee se významně podílely firmy VKV Praha (projekt vozu, hrubá stavba, vozová skříň a interiér, zavěšení přístrojů pod vozem, vodní hospodářství a WC, trasy elektro, výpočty hmotnosti, obrysu, hrubé stavby skříně atd.), VÚKV Praha (konstrukční úpravy a výpočty podvozků, výpočet brzdy), ŠKODA TRANSPORTATION (základní elektrické schéma vozu, řídicí systém) a Ing. Arch. Bohuslav Kunát (design čela, vybraných prvků interiéru, barevné sladění interiéru), můžeme se dočíst v Železniční magazínu 7/2011 (viz Prameny a odkazy).
 

Tehdy přísně utajované čelo řídicího vozu 961.001-5 (10.11.2010, Pars nova Šumperk)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prototypový vůz inventárního čísla 001 byl dokončen v květnu 2011 a po oživení vybraných konstrukčních celků i prvních stacionárních zkouškách byl na počátku následujícího měsíce ze Šumperka dopraven do plzeňské Škodovky k dalšímu oživování elektrické výzbroje. Poté vozidlo putovalo do Prahy-Zličína, kde je firma ZKV podrobila některým typovým zkouškám. Další pak probíhaly ve Zkušebním centru VUZ, kam byl prototyp převezen 12. července 2011. Tou dobou už v Pars nova naplno běžela výroba prvních vozů sériových, takže nic nebránilo tomu, aby jeden z nich mohl být prezentován na červnové ostravské výstavě Czech Raildays.
 

Řídicí vůz 80-30 003-5 na Czech Raildays (15.6.2011 - Ostrava) © Stanislav Plachý
 
Přehled dodávek a některé další informace o řídicích vozech řady Bfhpvee295 přináší souhrnná tabulka (s údaji ke dni 19. března 2013):
 
Přehled dodávek a dislokace
řídicí vůz
50 54 80-30
výchozí vůz
50 54 21-08
výrobní
číslo
datum
TBZ
datum
předání
dislokace
plánovaná
dislokace
11.3.2013
001-9
133-0
90578/1987
17.08.2011
10.10.2011
Děčín
Děčín
002-7
154-6
90599/1987
09.09.2011
18.10.2011
Děčín
Děčín
003-5
064-7
90509/1986
02.09.2011
30.09.2011
Děčín
Děčín
004-3
069-6
90514/1986
02.09.2011
10.10.2011
Děčín
Děčín
005-0
033-2
90478/1986
01.12.2011
03.01.2012
Děčín
Děčín
006-8
066-2
90500/1986
01.12.2011
04.01.2012
Brno
Děčín
007-6
035-7
90480/1986
02.12.2011
04.01.2012
Brno
Děčín
008-4
039-9
90484/1986
02.12.2011
04.01.2012
Brno
Děčín
009-2
079-5
90524/1987
09.01.2012
09.01.2012
Brno
Brno
010-0
067-0
90512/1986
09.01.2012
09.01.2012
Brno
Brno
011-8
011-8
90456/1986
11.01.2012
11.01.2012
Brno
Brno
012-6
042-3
90488/1986
11.01.2012
13.01.2012
Č.Třebová
Č.Třebová
013-4
156-1
90601/1987
13.01.2012
13.01.2012
Č.Třebová
Č.Třebová
014-2
001-9
90446/1986
20.01.2012
26.01.2012
Č.Třebová
Č.Třebová
015-9
057-1
90502/1986
29.02.2012
29.02.2012
Č.Třebová
Č.Třebová
016-7
136-3
90581/1987
29.02.2012
29.02.2012
Č.Třebová
Č.Třebová
017-5
162-9
90607/1987
28.02.2012
14.03.2012
Č.Třebová
Č.Třebová
018-3
176-9
90621/1987
29.05.2012
31.05.2012
Č.Třebová
Č.Třebová
019-1
078-7
90523/1987
29.05.2012
31.05.2012
Plzeň
Plzeň
020-9
137-1
90582/1987
26.06.2012
28.06.2012
Plzeň
Plzeň
021-7
017-5
90462/1986
26.06.2012
29.06.2012
Brno
Brno
022-5
061-3
90506/1986
11.07.2012
13.07.2012
Brno
Brno
023-3
160-3
90605/1987
18.09.2012
30.09.2012
Brno
Brno
024-1
161-1
90606/1987
18.09.2012
30.09.2012
Brno
Brno
025-8
016-7
90461/1986
13.11.2012
30.11.2012
Brno
Brno
026-6
158-7
90603/1987
13.11.2012
06.12.2012
Brno
Brno
027-4
172-8
90617/1987
19.12.2012
21.12.2012
Brno
Brno
028-2
155-3
90600/1987
19.12.2012
21.12.2012
Brno
Brno
029-0
051-4
90496/1986
 
 
Plzeň
 
030-8
014-2
90459/1986
 
 
Plzeň
 
031-6
168-6
90613/1987
 
 
Plzeň
 
032-4
003-3
90448/1986
 
 
Plzeň
 
033-2
052-2
90497/1986
 
 
Plzeň
 
034-0
088-6
90533/1987
 
 
Plzeň
 
Popis 

Vozy řady Bfhpvee (původně řada 961) jsou plně klimatizované řídicí vozy určené pro dálkové řízení neobsazených elektrických a motorových lokomotiv u vratných souprav rychlíků a osobních vlaků na hlavních a vedlejších tratích na střední a delší vzdálenosti rychlostí do 140 km/h. Dálkové ovládání hnacích vozidel z řídicího vozu je provedeno podle vyhlášek UIC 556 a UIC 558 po sběrnici TCN podle směrnice IEC 61375-1. Vozy budou kompatibilní s lokomotivami uzpůsobenými pro vícečlenné řízení prostřednictvím WTB komunikace. Tak nové vozidlo charakterizuje Ing. Jaromír Pernička v už výše zmíněném článku pro Železniční magazín 7/2011.


Typový výkres řídicího vozu řady Bfhpvee 80-30 (961)

Vůz má nový velkoprostorový plně klimatizovaný oddíl 2. třídy s vyhrazeným místem pro přepravu invalidních vozíků a víceúčelovým oddílem k přepravě jízdních kol, kočárků a objemných zavazadel. K nakládání kol, kočárků a cestujících na invalidních vozících je určen přední nástupní prostor s dvoukřídlými vstupními dveřmi. Součástí interiéru je integrovaný modul WC s uzavřeným systémem EVAC, WC je uzpůsobeno také pro vozíčkáře. V části předního nástupního prostoru jsou podélně pod okny po obou stranách vozu umístěny sklopné sedáky. Nad okny jsou upevněny ocelové nosiče pro 10 jízdních kol, popisuje vůz z pohledu cestujícího dodavatel.
 

Interiér řídicího vozu 80-30 003-5 na Czech Raildays (15.6.2011, Ostrava) © Stanislav Plachý
 
A v popisu pokračuje, tentokrát poukázáním na výbavu, kterou nevnímá cestující, ale strojvedoucí: Klimatizované stanoviště strojvedoucího odpovídá svým designem a vybavením současným normám. Je vybaveno pultem, který vychází z lokomotivy Škoda 109E, sedačkou strojvedoucího a sklopnou sedačkou pro pomocníka. Sedačka strojvedoucího je posuvná, výškově nastavitelná a odpružená. Čelní sklo je vyhřívané, opatřené stěračem, ostřikovačem a sluneční zábranou. Externí čelní informační panel je umístěn u spodní hrany okna. Boční okna jsou polospouštěcí umožňující vyklonění z vozidla. Vůz má pneumaticky sklopná zpětná zrcátka.
 

Řídicí pult a výhled ze stanoviště vozu 80-30 002-7 (16.12.2011, Ústí n.L. západ)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Tyto tři citace snad dokáží vozidlo běžnému čtenáři dostatečně představit. Hloubavější zájemci sice najdou mnohem více informací níže v Pramenech a odkazech, ale už na tomto místě se mohou začíst do povýtce odborného popisu, který činí další naše snažení v tomto směru zbytečným. Až na přehled hlavních dat vozu:
 
Základní technické údaje
označení výchozího vozu
Bdt279
označení výchozího vozu číselné
50 54 21-08
označení rekonstruovaného vozu
Bfhpvee295 (původně 961)
označení rekonstruovaného vozu číselné
50 54 80-30
tovární typ rekonstruovaného vozu
8-311.1
rozchod
1 435 mm
nejmenší poloměr projížděného oblouku
150 m
vozová třída
2.
počet míst k sezení
58 + 12 sklopných
počet míst k stání
max. 60
počet míst pro invalidní vozíky
2
počet míst pro přepravu jízdních kol
10
hmotnost konstrukční
41,1 t
délka přes nárazníky
26 500 mm
vnější šířka
2 883 mm
maximální rychlost
140 km/h
vytápění
teplovzdušné
větrání
klimatizačním agregátem
jmenovité napětí vozové sítě
24 V DC
osvětlení
zářivkovými tělesy
výrobce výchozího vozu
Vagónka Studénka
dodavatel rekonstrukce
Pars nova Šumperk
roky výroby výchozího vozu
1986 - 1987
roky rekonstrukce
2011 - 2013
počet kusů
34 (nasmlouváno)
Provoz 
Řídicí vozy řady Bfhpvee295 jsou od počátku svého nasazení až do současné doby provozovány (s výjimkou uvedenou níže) na vratných soupravách s elektrickými lokomotivami řad 163, 242 a 362 a dvěma vloženými vozy řady Bdmtee. Jak zmíněná hnací vozidla, tak osobní vozy musí být ovšem tomuto účelu uzpůsobeny. Zatímco u těch druhých jde o celkem jednoduchý zásah (dosazení průběžného osmnáctižilového kabelu UIC), lokomotivy je třeba upravit podstatněji. Proč tomu tak je, vysvětluje článek na SPŽ a podrobnosti o rekonstrukci lokomotiv řad 163 a 362 se můžeme dočíst na stránce Železničáře. Týž zdroj pak nabízí také obdobné informace o modernizaci plecháče.
 

163.039-1 při TBZ po úpravě pro komunikaci WTB (2.9.2011, Brodek u Přerova)
© Vojtěch Fajkus
 
Jak už víme z výše prezentované tabulky s přehledem dodávek a dislokace nových řídicích vozů, jsou rozmístěny ve čtyřech depech kolejových vozidel (DKV). A ta také disponují odpovídajícími upravenými hnacími vozidly (oficiálně nepotvrzený stav k 19. březnu 2013): DKV Brno - 362.017-6, 362.023-4, 362.027-5, 362.033-3, 362.056-4, 362.070-5, 362.080-4, 362.082-0, 362.087-9, 362.162-0, 362.165-5, DKV Česká Třebová - 163.025-0, 163.039-1, 163.061-5, 163.065-6, 163.066-4, 163.068-0, 163.088-8, DKV Plzeň - 242.240-0, 242.242-6, 242.264-0 a DKV Praha (provozní jednotka Děčín) - 163.073-0, 163.077-1, 163.079-7, 163.094-6, 163.100-1.
 

Řídicí pult 163.039-1 po úpravě pro komunikaci WTB (2.9.2011, Brodek u Přerova)
© Vojtěch Fajkus
 
Předchozí odstavec nás sice přenesl do současnosti, ale my se vrátíme k začátkům provozu syslů, jak se novým řídicím vozům začalo pro tvar jejich čela říkat bezprostředně po tom, co je veřejnost mohla vidět. První čtyři vyrobené vozy dostaly v září 2011 od Drážního úřadu povolení ke zkušebnímu provozu s cestujícími, který byl úspěšně ukončen na konci roku schválením typu. České dráhy se rozhodly nové vratné soupravy prezentovat současně s nadcházejícím jízdním řádem, což se napoprvé nepovedlo, jak jsme vás informovali. Jestliže první plánované předvedení vyžadovalo reprízu, to druhé se už povedlo a sysla jsme vám mohli představit.
 

Řídicí vůz 80-30 002-7 v čele vratné soupravy po jejím návratu z prezentační jízdy
(25.11.2011, Brno hl.n.) © Karel Furiš
 
Počátky provozu nových vratných souprav nebyly příliš slavné, a to nejen z důvodu dětských nemocí řídicích vozů. Dalo by se říci, že celá ta záležitost byla poněkud uspěchaná, což se projevilo i na nedostatečném úvodním školení strojvedoucích (jak se nejeden „mimo kameru“ vyjádřil). S praxí, k níž přispěly i podobné pomůcky, jakou dostali třeba strojvůdci plzeňští, se situace aspoň v tomto směru poměrně rychle stabilizovala. Dětské nemoci ovšem přetrvávaly a údajně do současné doby přetrvávají – od občasného stávkování informačního systému přes problémy s nástupními dveřmi a zejména schůdky až třeba po praskání čel.
 

Nefunkční dveře vozu 80-30 012-6 na Os 5624 z Chocně (9.12.2012, Hradec Králové hl.n.)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale takovými začátky procházejí snad všechna vozidla a nejen u nás. Věřme, že syslové za pomoci příslušných pracovníků výrobce a jeho jednotlivých subdodavatelů na straně jedné a provozního i správkárenského personálu dopravce na straně druhé ze svých dětských nemocí vyrostou a budou se mít čile k světu. Aby tak naplnili všechny naděje do jejich zrodu vkládané a přinášeli spokojenost široké cestující veřejnosti i zainteresovanému železničnímu personálu. A nesmíme zapomenout ani na národ šotoušský, jemuž mohou jistě být vděčným objektem. Především jemu pak může posloužit přehled oběhů řídicích vozů řady Bfhpvee295:
 
DKV Brno
DKV Plzeň
DKV Česká Třebová
DKV Praha, PJ Děčín
 
Na rozdíl od popisu vratných souprav, jak byl uveden na začátku této pasáže, pro sysly v děčínské turnusové skupině 922 jsou hnacími vozidly příslušně vybavené lokomotivy řady 162 (162.011-1, 162.014-5 a 162.040-0), přičemž soupravu dále tvoří dvojice upravených vozů AB349 + Bp282.
Několik slov závěrem
V současné době je jistě předčasné hodnotit, do jaké míry bylo rozhodnutí Českých drah tato vozidla pořídit prozíravé – to ukáže až budoucnost. Takto je ostatně třeba posuzovat i tento příspěvek do našeho Malého atlasu železničních vozidel, který je řadou údajů poplatný době svého vzniku. Věřím však, že tato stať svůj účel splní, také díky četným odkazům na mnohem rozsáhlejší zdroje informací. Ani připojená galerie fotografií nemá jiný charakter a navíc její poslání je jen ilustrační. Závěrečné poděkování zaslouží (v popiscích jmenovaní) autoři, kteří do ní přispěli, a navíc za jiný druh spolupráce jistý (pro jistotu nejmenovaný) obětavec.
 

163.065-6 v čele a 80-30 012-6 na postrku Os 5006 Česká Třebová - Pardubice hl.n.
(11.10.2012, Česká Třebová) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prameny a odkazy:
 1. Pars nova - Wikipedie
 2. Pars nova a.s. – oficiální stránky
 3. České dráhy, a.s.
 4. Řídicí vozy řady Bfhpvee 80-30, Ing. Jaromí Pernička, in Železniční magazín 7/2011
 5. Řídicí vůz Bfhpvee295 ČD – Wikipedie
 6. WTB komunikace a nové řídicí vozy ČD
 7. Wire Train Bus - Wikipedie
 8. Řada Bdt279 (z ř. Bte) – o výchozí řadě rekonstrukce
 9. Škoda Vagonka – Historie - Wikipedie
 10. Vůz Bdmtee281, 275 ČD - Wikipedie – o řadě vozů vložených
 11. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Vůz 80-30 018-3 v čele Os 5003 Pardubice hl.n. - Česká Třebová před odjezdem z Ústí n.O. dne 28.7.2012
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy